X
Następny artykuł dla Ciebie

Skuteczna realizacja strategii CSR wymaga pełnego zaangażowania wszystkich interesariuszy: pracowników, dostawców i klientów. Wyznając tę zasadę, Lyreco podejmuje różnorodne działania na rzecz współpracy, co przynosi wymierne korzyści.

Partnerem materiału jest Lyreco.

Znamy trendy związane z rozwojem CSR i oczekiwaniami społecznymi, dlatego podejmujemy szereg inicjatyw w trosce o klientów i środowisko naturalne. W 2012 roku Lyreco wprowadziło ocenę wszystkich produktów oferowanych klientom według kryteriów środowiskowych. Metodyka oceny, oparta na międzynarodowym standardzie ISO1420, została zaakceptowana przez niezależną międzynarodową organizację SGS. Jest też zgodna z kodeksem praktyk reklamowych opisanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), piętnującym tzw. zielone kłamstwa (greenwashing).

W 2018 roku około 15% wszystkich artykułów z oferty Lyreco zyskało certyfikat Zielonego Drzewa. Certyfikat ten przyznawany jest przez Lyreco najlepszym dostawcom. Identyfikacja produktów przyjaznych dla środowiska i klientów od lat przynosi nam wiele korzyści. W roku 2018 sprzedaż produktów z certyfikatem Zielonego Drzewa stanowiła 24% całej sprzedaży Lyreco i z roku na rok wzrasta.

Ocena europejskiego śladu środowiskowego produktu

Obecnie Lyreco podejmuje działania, aby stać się pierwszym dystrybutorem w Europie stosującym unijną metodę oznaczania śladu środowiskowego produktu (EU PEF) w odniesieniu do produktów własnej marki. PEF jest metodą porównawczą, która ocenia poziom oddziaływania danego produktu lub usługi na środowisko w odniesieniu do przeciętnego produktu referencyjnego dostępnego na rynku.

We wrześniu 2019 Lyreco zaprezentowało wyniki oceny swoich detergentów i ogłosiło wprowadzenie procedury oceny dla wszystkich produktów własnej marki: tonerów, materiałów piśmienniczych, papieru i notesów itp. Dzięki zastosowaniu tej metody powstaną jednolite etykiety, które pomogą konsumentom podejmować decyzje zakupowe nie tylko ze względu na cenę, ale także na to, jaki wpływ wywiera dany produktu na środowisko.

PEF, jako narzędzie operacyjne, zachęca klientów do współtworzenia gospodarki obiegu zamkniętego. Metoda ta polega na analizie porównawczej umożliwiającej obliczenie śladu środowiskowego produktów z uwzględnieniem każdego etapu cyklu życia produktu, od produkcji surowców po zakończenie okresu eksploatacji produktu gotowego. Promując nowy standard, Lyreco zamierza dać innym przykład. Chcemy wykorzystać pozycję czołowego dystrybutora w Europie, aby zobowiązać wszystkich dostawców do stosowania metody PEF, zanim stanie się obowiązkowa.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Proces odpowiedzialności za cały cykl życia tonerów laserowych marki Lyreco wyznacza również najwyższe standardy w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Każdego roku na świecie wyrzuca się ponad 375 milionów pustych tonerów laserowych i atramentowych. Chcąc temu przeciwdziałać, wprowadziliśmy do swojej oferty tonery refabrykowane, czyli tonery, do produkcji których wykorzystuje się części oryginalnych pojemników. Jednocześnie realizujemy program TLEN, w ramach którego za darmo odbieramy od użytkowników puste wkłady do drukarek. Zebrane pojemniki rozkłada się na części, które są sprawdzane i testowane. Wszystkie części nadające się do ponownego użycia służą do produkcji tonerów marki Lyreco, a zużyte części poddajemy recyklingowi.

Dzięki temu programowi, który obejmuje wszystkie sektory rynku, Lyreco ma olbrzymi wpływ na środowisko. Wspólnie z klientami wdrażamy politykę „Zero Waste”, zapobiegając pojawianiu się tysięcy ton odpadów z toksycznymi substancjami na wysypisku.

Lyreco wspólnie z klientami wdraża politykę „Zero Waste”, zapobiegając pojawianiu się tysięcy ton odpadów z toksycznymi substancjami na wysypisku.

Etyka w całym ekosystemie

Podczas European Executive Forum, które odbyło się w kwietniu 2016 roku, dyrektor zarządzający Lyreco Polska Piotr Mirosław mówił, że w dzisiejszych czasach oczekiwania w zakresie działań etycznych są kierowane nie tylko do przedsiębiorstw, ale również do całego ekosystemu obejmującego także klientów i dostawców. Okazuje się bowiem, że nieetyczne działania kontrahentów mają negatywny wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Potwierdzają to wyniki Badania praktyk stosowanych we współpracy małych, średnich firm i dużych korporacji przeprowadzonego w 2016 roku przez ICAN Research. Ponad połowa respondentów biorących udział w badaniu wskazuje na negatywny wpływ nieetycznych działań kontrahentów na wynik finansowy firmy (57% T2B KORPO, 54% T2B SME).

W 2010 roku wdrożyliśmy dwa kodeksy etyczne, które mają być podstawą pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Kodeks etyczny Lyreco zobowiązuje pracowników do przestrzegania zasad etycznych w codziennej pracy i w kontaktach z osobami spoza firmy. Z kolei kodeks etyczny dostawcy Lyreco stanowi fundament, na którym firma buduje i utrzymuje wzajemne relacje oparte na uczciwości, zaufaniu, poszanowaniu praw pojedynczych osób, przestrzeganiu prawa i prowadzeniu interesów w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu Lyreco, jako jedna z pierwszych na rynku firm, tworzy spójny ekosystem etycznej współpracy z dostawcami i klientami. Zwiększa to zaufanie i prowadzi do poprawy wyników finansowych wszystkich interesariuszy.

Wagę wdrożenia tego ekosystemu potwierdzają również wyniki ankiety, w których wysoko są oceniane uczciwość i etyka dużych firm (92% T2B) oraz partnerstwo i wzajemny szacunek (89% T2B).

Zrównoważony łańcuch dostaw

Kolejnym procesem wdrażanym w ramach CSR są audyty dostawców pod kątem ich odpowiedzialności. Początkowo audyty opierały się głównie na międzynarodowym standardzie SA 8000. W 2013 roku wybraliśmy SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) jako potwierdzony standard kontroli społecznej odpowiedzialności fabryk produkujących produkty marki Lyreco. Audyt ten obejmował: standardy pracy, BHP, systemy zarządzania, prawo do pracy i funkcjonowanie podwykonawców. W 2017 roku zwiększyliśmy zakres audytu o rozszerzoną ocenę środowiskową oraz etykę biznesu. Od kilku lat dążymy do tego, aby wszystkie fabryki produkujące markowe produkty Lyreco w krajach rozwijających się zostały poddane audytowi w obszarach CSR.

Efekt synergii we wdrażaniu CSR przez wszystkich interesariuszy Lyreco doceniają różne ogólnopolskie organizacje. W ubiegłym roku Executive Club przyznał Lyreco Polska nagrodę Responsible Business Awards w kategorii Lider Etyki w Biznesie. Nagroda ta podkreśla znaczenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promowaniu i wdrażaniu idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

W 2019 roku Lyreco zostało uhonorowane nagrodą Branżowego Lidera Odpowiedzialnego Biznesu w kategorii Usługi, Handel i Transport, zajmując trzecie miejsce w rankingu odpowiedzialnych firm. Jest to jeden z najważniejszych rankingów w Polsce w obszarze CSR, którego organizatorem jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a za weryfikację odpowiada Deloitte.

Niezależna agencja ratingowa EcoVadis, która monitoruje oceny zrównoważonego rozwoju w globalnych organizacjach, przyznała nam nagrodę „złotego” dostawcy CSR. Taki tytuł otrzymaliśmy podczas kilku ostatnich ocen tej agencji, przeprowadzonych w latach 2015–2019. Znaleźliśmy się tym samym w gronie najlepszych firm z 110 państw. Nagroda potwierdza naszą wieloletnią efektywną pracę w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocena oparta jest na międzynarodowych standardach CSR – ISO 26000, Global Reporting Initiative i United States Global Compact. Obejmuje 150 kategorii i 21 wskaźników CSR. Ocenie podlega polityka korporacyjna, inicjatywy i osiągnięcia w obszarach: środowisko, warunki pracy, praktyka uczciwej działalności biznesowej, dostawcy i współpraca z całym łańcuchem dostaw.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Silne marki wywołują silne reakcje »

Przyszłość to również ty 

Tomas Chamorro-Premuzic

W nowej rzeczywistości pracy twoja kariera zależy od tego, czy jesteś wyraźnym sygnałem w zalewającym nas ze wszystkich stron zgiełku kapitału ludzkiego. 

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy