Wydawca

Andrzej Jacaszek | LinkedIn

Redaktor naczelny

Witold Jankowski | LinkedIn

Zastępca redaktora naczelnego

Paweł Kubisiak

Sekretarz redakcji

Urszula Gabryelska

Redaktorzy

Paweł Górecki
Joanna Socha
Filip Szumowski
Anna Werner
Lidia Zakrzewska
Mateusz Żurawik

Redaktor prowadzący HBRP.pl

Dawid Zaraziński | LinkedIn

Redakcja HBRP.pl

Joanna Koprowska
Marta Lenkiewicz
Ewelina Sierocińska

Kontakt do redakcji

tel. 22 213 07 82
redakcja@hbrp.pl

Graficy

Alicja Gliwa
Przemysław Oleksyn
Katarzyna Szumielewicz 
Karolina Mętrak

Menedżer produkcji

Marcin Opoński

Uwagi redakcji

Opinie wyrażane w tym piśmie są opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Harvard Business Publishing oraz ICAN Institute. Autorzy mogą utrzymywać relacje biznesowe, na przykład świadczyć usługi konsultingowe dla firm, o których piszą. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i materiałów promocyjnych przygotowanych przez firmy.

Wskazówki dla autorów

Zachęcamy potencjalnych polskich autorów do zwrócenia uwagi na „Zestaw redakcyjnych wskazówek dla autorów”.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.