Wydawca

Andrzej Jacaszek | LinkedIn

Redaktor naczelny

Witold Jankowski | LinkedIn

Zastępca redaktora naczelnego

Paweł Kubisiak

Sekretarz redakcji

Urszula Gabryelska

Redaktorzy

Paweł Górecki
Joanna Socha | LinkedIn
Filip Szumowski | LinkedIn
Anna Werner
Lidia Zakrzewska
Mateusz Żurawik

Redaktor prowadzący HBRP.pl

Dawid Zaraziński | LinkedIn, Twitter

Redakcja HBRP.pl

Joanna Koprowska | LinkedIn
Marta Lenkiewicz
Ewelina Sierocińska | LinkedIn

Kontakt do redakcji

tel. 22 213 07 82
redakcja@hbrp.pl

Patronaty medialne

Adrianna Wardzała | LinkedIn
a.wardzala@hbrp.pl

Graficy

Alicja Gliwa
Marta Kubiczek | LinkedIn
Przemysław Oleksyn
Katarzyna Szumielewicz

Menedżer produkcji

Marcin Opoński

Dział multimediów

Jarosław Jabłoński
Agata Łapińska
Dawid Wiśniewski

Uwagi redakcji

Opinie wyrażane w tym piśmie są opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Harvard Business Publishing oraz ICAN Institute. Autorzy mogą utrzymywać relacje biznesowe, na przykład świadczyć usługi konsultingowe dla firm, o których piszą. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i materiałów promocyjnych przygotowanych przez firmy.

Wskazówki dla autorów

Zachęcamy potencjalnych polskich autorów do zwrócenia uwagi na „Zestaw redakcyjnych wskazówek dla autorów”. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.