Wydawca

Andrzej Jacaszek

Redaktor naczelny

Witold Jankowski

Zastępca redaktora naczelnego

Paweł Kubisiak

Sekretarz redakcji

Urszula Gabryelska

Redaktorzy

Paweł Górecki
Joanna Socha
Filip Szumowski
Anna Werner
Lidia Zakrzewska
Mateusz Żurawik

Redakcja HBRP.pl

Joanna Koprowska
Marta Lenkiewicz
Dawid Zaraziński

Kontakt do redakcji

tel. 22 213 07 82
redakcja@hbrp.pl

Graficy

Alicja Gliwa
Przemysław Oleksyn
Katarzyna Szumielewicz 
Karolina Mętrak

Menedżer produkcji

Marcin Opoński

Uwagi redakcji

Opinie wyrażane w tym piśmie są opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Harvard Business Publishing. Autorzy mogą utrzymywać relacje biznesowe, na przykład świadczyć usługi konsultingowe dla firm, o których piszą. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i materiałów promocyjnych przygotowanych przez firmy.

Wskazówki dla autorów

Zachęcamy potencjalnych polskich autorów do zwrócenia uwagi na „Zestaw redakcyjnych wskazówek dla autorów”.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Harvard Business Review Polska

BTD Office Center, piętro 3.

Al. Niepodległości 18,
02‑653 Warszawa

Dział Obsługi Klienta:
tel. 22 11 33 444
tel: 22 250 11 44
fax. 22 250 20 99
infolinia@hbrp.pl