Wskazówki dla autorów

Miesięcznik Harvard Business Review ma jeden podstawowy cel: być źródłem nowych pomysłów, metod i idei dla liderów biznesu.

Od momentu założenia, w 1922 roku, Harvard Business Review szczyci się uznaniem na całym świecie jako najważniejszy magazyn biznesowy publikujący na temat nowych trendów i przełomowych idei mających wpływ na świat biznesu oraz zagadnień, z którymi na co dzień zmagają się menedżerowie.

Harvard Business Review Polska zawiera wybór artykułów pochodzących z wersji oryginalnej opatrzonych dodatkowym komentarzem wyjaśniającym zastosowania omawianych metod zarządzania w warunkach polskich. W magazynie znajdują się także artykuły poświęcone polskiej tematyce (ok. 25% zawartości).

Szczególnie silnie reprezentowane są zagadnienia dotyczące zarządzania i konkurowania w warunkach przyspieszonej integracji europejskiej. Tematyka europejska Harvard Business Review Polska dotyczy punktu widzenia firmy i osób nią zarządzających. Kryteria oceny tekstów przeznaczonych do polskiej części magazynu są identyczne jak te stosowane w oryginalnej wersji Harvard Business Review. Proces oceny tekstów do publikacji jest identyczny jak proces oceny wersji oryginalnej. Szczegóły znajdą Państwo na końcu tego dokumentu.

Każdy tekst publikowany w części polskiej powinien być na takim poziomie merytorycznym, aby mógł być także zaakceptowany po przetłumaczeniu do wersji angielskiej HBR.

Udostępniając czytelnikom artykuły prowokujące do działania i przemyśleń, Harvard Business Review realizuje te założenia dziś z jeszcze większym przekonaniem niż kiedykolwiek wcześniej.

Artykuły publikowane w HBR realizują postawione przez magazyn założenia poprzez:

 • Prezentowanie przełomowych idei i koncepcji, które mają na celu pomóc liderom organizacji w zainicjowaniu dyskusji i zmian wewnątrz ich firm.
 • Przedstawienie jak faktycznie działają firmy i jak menedżerowie wyższej rangi radzą sobie z różnymi wyzwaniami i problemami.
 • Opis najlepszych strategii oraz technik, mających na celu pomóc osobom zarządzającym w firmach z różnych branż i o różnej wielkości.
 • Przedstawienie najnowszych idei pochodzących ze środowiska akademickiego i instytucji badawczych i ich praktyczne zastosowanie w świecie biznesu.
 • Przedstawianie osobistych doświadczeń menedżerów, konsultantów oraz innych ekspertów a także wniosków z nich wypływających dla praktyków biznesu.

Artykuły prezentowane w Harvard Business Review poruszają szerokie spektrum tematyczne, dotyczące różnego rodzaju przedsiębiorstw, sektorów, funkcji zarządzania i zależności geopolitycznych. Artykuły te skupiają się na takich zagadnieniach jak strategia, przywództwo, zarządzanie zespołami, przedsiębiorczość, marketing, produkcja, zarządzanie karierą czy efektywna rekrutacja. Pomimo tego, że zakres tematyczny pozostaje szeroki, wszystkie artykuły Harvard Business Review mają pewne wspólne cechy. Autorzy piszący dla Harvard Business Review są uznanymi w świecie autorytetami, prezentującymi szczegółowe analizy badań i doświadczeń, kierujący swoje artykuły do kadry zarządzającej wyższego szczebla. Ponadto, trendy przedstawione w artykułach zostały sprawdzone w świecie biznesu i mogą być zastosowane w praktyce.

Każde wydanie HBR zawiera stałe pozycje, jakimi są artykuły oraz stałe działy:

 • Przedstawiają one przełomowe pomysły mające na celu pomóc liderom w zainicjowaniu dyskusji i zmian wewnątrz firmy.
 • Każdy artykuł jest szczegółową, poddaną surowej analizie prezentacją przełomowych trendów oraz możliwości ich zastosowania w świecie biznesu. Przykładami takich artykułów mogą być „Przywództwo 5 stopnia: triumf pokory i radykalnych rozwiązań” autorstwa Jima Collinsa, „Strategia i Internet” Michaela Portera, „Superwydajna firma” Michaela Hammera oraz „Wczuj się w perspektywę swoich klientów” Patricii Seybold.

Działy

Dział Trendy jest przeglądem pomysłów, trendów, osób i praktyk mających zastosowanie w biznesie. Każde wydanie składa się z około sześciu elementów takich, jak krótkie wywiady, zestawienia, opinie, oraz krótkie dyskusje na temat kontrowersyjnych zagadnień. Są to krótkie artykuły: 1‑4 stron druku.

Studium przypadku HBR jest opisem fikcyjnego problemu, który zawiera rady ekspertów dotyczące sposobów i możliwości jego rozwiązania. Studium przypadku prezentuje trudne problemy zarówno indywidualnych osób jak i te dotyczące relacji między pracownikami. Przykładami takich artykułów mogą być takie artykuły, jak „Kiedy zarobki nie są tajemnicą” (zwolniony pracownik szukając zemsty ujawnia poufną informacje dotyczącą zarobków poszczególnych pracowników firmy) autorstwa Johna Case'a, „Co za talent- co za kretyn” (jak zarządzać utalentowanym pracownikiem, który źle traktuje innych), którego autorem jest Sarah Cliffe lub „Ściąć mu głowę?” (czy za rok słabej pracy prezes powinien zostać zwolniony?) autorstwa Davida Championa.

Relacja z pierwszej ręki to dział, w którym znajdują artykuły napisane przez praktyków: prezesów, dyrektorów, kluczowych pracowników. „Zadanie, które każdy prezes powinien wykonać samemu” autorstwa Larriego Bossidy oraz „Urodzony przedsiębiorca” Dana Bricklina to najnowsze przykłady.

Artykuły w dziale Najlepsze praktyki (Best Practice) przedstawiają szczegółowy opis tego, co kryje się za odnoszącymi sukces przedsięwzięciami. Na przykład „Zrównoważony wzrost: sposób firmy DuPont” Chada Hollidaya.

Dział Metody objaśnia szczegółowo zastosowanie narzędzi i metod biznesowych, mogących mieć zastosowanie w wielu firmach. „Stąpaj ostrożnie po polach minowych kreatywnej księgowości” autorstwa H. Davida Shermana oraz S. Davida Younga.

Czytelnicy HBR należą do kadry menedżerskiej pracującej w firmach o zróżnicowanej wielkości i różnym profilu. Zakres zainteresowań czytelników (m.in. zwiększenie efektywności działania, zdobywanie wiedzy oraz wyciągnięcie korzyści z przemyśleń i doświadczeń ekspertów), kształtuje to, co wydawcy HBR szukają analizując propozycje artykułów. Artykuły, które zaspokajają potrzeby naszych czytelników spełniają kilka podstawowych kryteriów. Przedstawiają one w sposób jasny odważne trendy i najświeższe koncepcje, posługując się przystępnym pozbawionym żargonu językiem.

Chcąc dowiedzieć się czy HBR jest zainteresowany danym tematem, należy przygotować 3‑4 stronicowy krótki opis tematu. Tekst może być przesłany pocztą lub mailem i powinien odpowiadać na następujące pytania:

 1. Co jest tematem proponowanego przez Ciebie artykułu? Co jest nowego, pożytecznego, oryginalnego lub ważnego w Twoim pomyśle?
 2. Jakie jest przesłanie artykułu? Czy ma zastosowanie w praktyce?
 3. Do kogo adresowany jest artykuł? Dlaczego zapracowany menedżer powinien poświęcić mu swoją uwagę?
 4. Jakiego rodzaju badania przeprowadziłeś w celu poparcia argumentacji zawartej w artykule?
 5. Co sprawi, że Twoje argumenty będą przekonywujące (wiedza naukowa, doświadczenie zawodowe czy osobiste obserwacje)? Innymi słowy, co jest źródłem Twojej tezy?

Kiedy już odpowiesz na powyższe pytania, napisz wstęp artykułu, o długości około 3‑4 akapitów, przedstawiający główną tezę, która ma być rozwinięta w pozostałej części artykułu.

Redakcja miesięcznika HBR Polska, doceniając czas i wysiłek włożony w przygotowanie propozycji dla naszych publikacji, jest wdzięczna za przesłane teksty. Otrzymujemy wiele propozycji, lecz zawsze poszukujemy nowych źródeł ważnych i użytecznych idei. Dziękujemy za zainteresowanie.