X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

O magazynie „Harvard Business Review Polska”

„Harvard Business Review Polska” to magazyn dla ambitnych menedżerów i specjalistów. Każde wydanie prezentuje nowe idee, które już są stosowane przez najlepsze firmy na świecie. Pismo dociera do grona 6 tysięcy prenumeratorów: właścicieli firm, prezesów, dyrektorów z różnych branż i regionów. Łączy ich wspólny mianownik: potrzeba osobistej i zawodowej doskonałości.

Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród naszych prenumeratorów, aż 98% menedżerów postrzega ten tytuł jako wiarygodny i profesjonalny. Magazyn umożliwia pogłębianie wiedzy (95% wskazań), jest uważany za prestiżowe pismo (94%), w którym publikują cenieni i kompetentni autorzy (94%). 81% prenumeratorów „Harvard Business Review Polska” poleciłoby ten magazyn swoim znajomym i przyjaciołom zajmującym się biznesem.

„Harvard Business Review Polska” zawiera wybór artykułów pochodzących z wersji oryginalnej opatrzonych komentarzami wyjaśniającymi zastosowania omawianych metod zarządzania w warunkach polskich. W magazynie znajdują się także artykuły poświęcone polskiej tematyce.

Propozycje tematów

Jeśli chcą Państwo opublikować swój artykuł w „Harvard Business Review Polska” (w wersji papierowej lub internetowej), prosimy o podesłanie krótkiego opisu proponowanego tematu (na adres: redakcja@hbrp.pl). Opis powinien odpowiadać na pytania:

 • Co jest głównym tematem artykułu? Co jest w nim nowego, pożytecznego, oryginalnego lub ważnego?
 • Czy temat ma zastosowanie w praktyce? Czy jego czytelnik znajdzie w nim praktyczne wskazówki działania?
 • Do kogo adresowany? Dlaczego zapracowany menedżer powinien poświęcić mu swoją uwagę?
 • Czy jest poparty badaniami lub praktyką?

Wskazówki dla autorów

 1. Teksty powinny poruszać tematy z obszarów obejmujących różne obszary prowadzenia biznesu, w tym: zarządzania, przywództwa, strategii, innowacji, finansów, sprzedaży, marketingu, HR itp.
 2. Zgodnie z duchem Harvard Business School koncentrujemy się na treściach bazujących na praktyce. Dlatego tezy stawiane w artykułach publikowanych na naszych łamach muszą być oparte o własne doświadczenia biznesowe lub badania prowadzone przez autorów. Nie przyjmujemy prac opartych o cudze przemyślenia i bogatych w przypisy kierujące do innych utworów.
 3. Artykuły powinny pełnić rolę inspirującą, czyli zachęcać czytelników do działania lub zainteresowania konkretnym tematem. Szczególnie cenimy tematy „aplikowalne”, czyli przedstawione w sposób pozwalający na ich praktyczne zastosowanie przez czytelników w ich firmach.
 4. Teksty powinny poruszać konkretne tematy biznesowe i odpowiadać zainteresowaniom naszych czytelników, do których należą przedsiębiorcy, menedżerowie i przywódcy. Niewskazane są treści zbyt ogólne i oczywiste (np. „marketing jest ważny”).
 5. Materiały nie mogą mieć charakteru promocyjnego, reklamującego konkretny produkt lub usługę, z którą związany jest autor.

Wskazówki dla tekstów publikowanych na HBRP.pl

 1. Optymalna długość publikowanego tekstu to 6 tysięcy znaków (ze spacjami). Maksymalna długość to 10 tysięcy znaków. Jeśli temat jest wyjątkowo ciekawy, a jego wyczerpanie wymaga dłuższej formy – istnieje możliwość rozbicia materiału na dwie lub więcej części.
 2. Teksty powinny być podzielone na krótkie akapity (do 5 zdań). Przy dłuższych tekstach prosimy o zastosowanie śródtytułów, oddzielających bloki 3–4 akapitów.
 3. Bardzo ważny jest tytuł – najczęściej to on jest pierwszym (i ostatnim!) narzędziem zwracania uwagi czytelnika i dlatego jego jakość decyduje o tym, czy czytelnik w ogóle przeczyta tekst. Bardzo dobrze sprawdzają się pytania („Czego nauczyło mnie wprowadzenie nowego produktu?”) oraz listy („7 błędów, które popełniłem, wprowadzając nowy produkt”).
 4. Duże znaczenie ma także lead, czyli pierwszy, wprowadzający akapit tekstu. Powinien on zachęcać do przeczytania całości, być chwytliwy i intrygujący.
 5. Mile widziane są wypunktowania i cytaty.
 6. Po przesłaniu tekstu do HBRP poddawany jest on redakcji i korekcie, a następnie odsyłany do Państwa akceptacji, po której następuje publikacja.

Najpopularniejsze tematy