Czy Państwa firma lubi spokój i przewidywalność? Jeśli tak, to możecie mieć problem! Do odkrywania zasobów poświęconych kulturze organizacyjnej i jej znaczeniu w turbulentnych czasach zaprasza dr Witold Jankowski, redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska”.

Po co kultura organizacyjna firmy

Sukces firmy opiera się na efektywnym współdziałaniu wszystkich pracowników. Świadomie kreowana kultura organizacyjna staje się potężnym sprzymierzeńcem dla współczesnego lidera. Niestety, zaniedbana, może doprowadzić do rozkładu wspólnoty, jaką jest firma. Jak wywierać na nią pozytywny wpływ? Jak świadomie ją kształtować? Jak tworzyć zróżnicowane kulturowo zespoły? Jak motywować pracowników? Przed jakimi zadaniami stoją liderzy?

Jak tworzyć efektywną kulturę organizacji

Jak zbudować kulturę zaufania w firmie? 

Człowiek człowiekowi wilkiem – czy w takim razie powinniśmy komukolwiek ufać?

Kulturę firmy kształtuje prezes 

O tym, jak wywierać pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną, mówi John van Etten.

W jaki sposób kultura organizacyjna kształtuje motywację pracowników 

Kultura organizacyjna jest kluczem do odniesienia sukcesu.

6 zaskakujących rzeczy, na które wpływ ma twój styl przywództwa 

Przyjęty przez ciebie styl przywództwa ma realne konsekwencje dla twojego życia.

6 zaskakujących rzeczy, na które wpływ ma twój styl przywództwa 

Przyjęty przez ciebie styl przywództwa ma realne konsekwencje dla twojego życia.

Stwórz efektywną kulturę w swojej firmie!

Kultura firmy 

Nowy kluczowy zasób strategiczny, którym jak najszybciej musisz zacząć zarządzać.
Poznaj tajemniczy składnik sukcesu firm: wykorzystaj go w swojej organizacji, by zwiększyć jej atrakcyjność wśród klientów i pracowników. W czasach, gdy wszystko można skopiować, to dobrze zarządzana kultura organizacyjna staje się wyróżnikiem gwarantującym sukcesy.

Jak badać kulturę organizacji

Bywa, że liderzy – zwłaszcza ci przyzwyczajeni do pracy z danymi i miernikami efektywności – podchodzą nieufnie do tematu kultury organizacyjnej. Czy nie jest to kolejna teoria, która nie ma związku z codziennymi realiami biznesowymi, gdzie rozrywa się „być albo nie być” każdej firmy? Badania pokazują jednak jasno: firmy które świadomie kształtują kulturę organizacyjną bazującą na zaangażowaniu pracowników, osiągają nawet 3 razy lepsze wyniki finansowe od konkurencji.

Kultura organizacji w praktyce

Wpływ kultury organizacyjnej na cele biznesowe 

Kultura organizacyjna wpływa na pracowników silniej niż jakiekolwiek kodeksy i regulaminy – tak uważa 76% specjalistów z zakresu rachunkowo-ści i zarządzania finansami zrzeszonych w ACCA.

6 składowych wyższej kultury organizacyjnej 

Dzięki wyższej kulturze organizacyjnej spółka może osiągać 20-30% lepsze wyniki niż firmy konkurencyjne.

Kultury firmy nie da się oddzielić od klientów 

Zwycięska kultura dba, aby ludzie czuli, myśleli i działali spójnie z obietnicą składaną klientom oraz innym kluczowym interesariuszom.

Różne przekonania i wartości: jak współpracować z zespołami o odmiennych kulturach 

Organizacje często składają się z wielu kultur. Jak efektywnie pracować w zróżnicowanych zespołach?

Proces wpisany w strategię i kulturę organizacyjną 

Skala innowacji i usprawnień zależy od wielkości przedsiębiorstwa, przedmiotu działalności oraz branży.

Pomożemy zdiagnozować i rozwinąć Twoją kulturę organizacyjną. Zobacz osobiste zaproszenie dr. Witolda Jankowskiego.

Więcej o tworzeniu wyróżniającej się kultury DOWIESZ SIĘ TUTAJ
Zapraszamy do kontaktu!
Dominika Krysińska
Director Executive Education
d.krysinska@hbrp.pl