Magazyn

Zasady wprowadzania radykalnych zmian
Najnowsze wydanie

Nr 134, kwiecień 2014

Zasady wprowadzania radykalnych zmian

Od lat innowacyjność przedstawiana jest jako najlepsza recepta na rozwój polskich firm, które powoli, lecz nieuchronnie tracą swój największy atut - przewagę kosztową w stosunku do zagranicznych rywali. I choć ten temat nie traci na popularności, wszelkie międzynarodowe rankingi dobitnie pokazują, że pod względem innowacyjności polska gospodarka wciąż pozostaje na szarym końcu Europy. Konieczność przełamania tego impasu wydaje się być jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją dziś polscy przedsiębiorcy.

Dlatego ponownie poruszamy na naszych łamach tematykę innowacyjności, przedstawiając rozwiązania stosowane w tym obszarze przez najskuteczniejsze organizacje. Dobrym sposobem na poszukiwanie nowych obszarów wzrostu jest tworzenie przez przedsiębiorstwa własnych funduszy venture capital, które dzięki inwestycjom w start-upy pomagają firmie dostrzec i zrozumieć nowe trendy w biznesie oraz szybko na nie zareagować.

Zachęcamy też Państwa do lektury pozostałych artykułów i życzymy wymiernych efektów w poszukiwaniu i wdrażaniu innowacji!

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 134, kwiecień 2014

Raport

Biznes wysokich prędkości

PREMIUM

Polski rynek nieruchomości biurowych już dawno ma za sobą kryzys. I choć Warszawa ciągle dominuje pod względem wartości inwestycji i cen najmu, to właśnie za sprawą innych niż stolica ośrodków ubiegły rok można uznać za przełomowy. Ożywienie na niespotykaną skalę objęło bowiem miasta regionalne.

Nowoczesność na każdym kroku

PREMIUM

Polski rynek nieruchomości biurowych  już dawno ma za sobą kryzys. I choć Warszawa ciągle dominuje pod względem wartości inwestycji i cen najmu, to właśnie za sprawą innych niż stolica ośrodków ubiegły rok można uznać za przełomowy. Ożywienie na niespotykaną skalę objęło bowiem miasta regionalne.

Jak uniknąć błędów przy przeprowadzce biurowej

PREMIUM

Dokonując wyboru nowej przestrzeni biurowej, najemca powinien uwzględnić szereg czynników – zarówno rynkowych, jak i tych bezpośrednio odnoszących się do specyfiki własnego biznesu.

Najwyższe standardy w stolicy Wielkopolski

PREMIUM

Business Garden Poznań to innowacyjny, zielony kompleks biurowy – największa tego typu inwestycja realizowana w stolicy Wielkopolski. Wkrótce podobny kompleks budynków powstanie we Wrocławiu.

Artykuł

Refleksje: John Cleese

Stał się ikoną komedii w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku za sprawą seriali komediowych Latający Cyrk Monty Pythona i Hotel Zacisze. Później, równolegle z karierą aktorską, zajmował się szkoleniami dla firm, tworząc materiały wideo łączące wiedzę o zarządzaniu z pełnym ironii brytyjskim humorem. Obecnie pisze wspomnienia, występuje jako komik, by opłacić alimenty, a także pracuje nad niecierpliwie wyczekiwanym powrotem Monty Pythona.

Jak działa nasz mózg

PREMIUM

Przedstawiciele neuronauki opracowują nowe i bardziej zaawansowane podejście do swojej dziedziny. Ich uwaga koncentruje się na wzorcach równoczesnej aktywności układów wielu obszarów mózgu.

Które produkty powinieneś mieć w ofercie

PREMIUM

Właściwy wybór asortymentu ma kluczowe znaczenie w handlu detalicznym. A pomyłka może spowodować katastrofę.

Właściwe mierniki sukcesu

PREMIUM

Z prac teoretycznych i badań empirycznych wynika, że pomiędzy wytwarzaniem wartości dla akcjonariuszy a dwoma najpopularniejszymi miernikami efektywności: wielkością zysku na jedną akcję (EPS) i wzrostem sprzedaży, istnieje zaledwie luźny związek. Mimo to menedżerowie trzymają się tych mierników, gdyż nadmiernie ufają intuicji, źle diagnozują przyczyny zdarzeń i dążą do zachowania status quo. Użyteczne dane statystyczne mają dwie cechy. Są powtarzalne – pokazują, że rezultat raz wykonanego działania będzie podobny do rezultatu tego samego działania wykonanego po raz wtóry – i mają wartość prognostyczną – wskazują na związek przyczynowo‑skutkowy pomiędzy działaniem, statystycznymi miernikami i rezultatem będącym przedmiotem pomiaru. Aby wybrać właściwe dane statystyczne, powinieneś określić swój nadrzędny cel, ocenić finansowe i niefinansowe czynniki sprzyjające osiągnięciu tego celu i dociec, które czynności wykonywane przez pracowników mają na te czynniki pozytywny wpływ. Powinieneś także regularnie ewaluować mierniki. Stymulatory wytwarzania wartości zmieniają się i to samo musi dotyczyć statystyk.

Co myślą prezesi o radach nadzorczych

PREMIUM

Autorzy artykułu przeprowadzili wywiady z prezesami korporacji, którym zadali następujące pytania: Dlaczego efektywność rad nadzorczych jest niższa niż ich możliwości? Czy rada jest rzeczywiście kulą u nogi prezesa? Co powinna zrobić, aby stać się strategicznym zasobem firmy?

Doświadczenia klientów w prawdziwym świetle

PREMIUM

Organizacje, które potrafią zarządzać całym procesem nabywczym, osiągają ogromne korzyści – większe zadowolenie klientów i pracowników, niższy wskaź‑nik utraty klientów i wzrost przychodów. Aby te korzyści stały się udziałem firmy, musi ona wbudować procesy nabywcze w model operacyjny na następujących płaszczyznach. Powinna wyodrębnić procesy, które mają największe znaczenie; zrozumieć, jak je usprawnić, przeprojektować i wesprzeć; oraz zmienić nastawienie, tak by pozytywne w skutkach inicjatywy zachowały odpowiednią skalę.

Temat numeru

Korporacyjne przedsięwzięcia wysokiego ryzyka

PREMIUM

Dobrze zarządzany fundusz venture capital może ułatwić firmie szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, pomaga też rozpoznać zagrożenia. 

Desantowy model innowacyjności, czyli jak działa DARPA

PREMIUM

Działająca w strukturach Pentagonu agencja Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) w ciągu 50lat stworzyła wiele przełomowych innowacji. Odkrycia dokonane przez tę agencję znajdują dziś zastosowanie m.in. w smartfonach, sprzęcie sportowym, medycynie, a ona sama odegrała kluczową rolę w powstaniu licznych branż o wielomiliardowych przychodach.

Jak to zrobiłem

Jak w sieci hoteli Marriot wybierano pierwszego prezesa spoza rodziny

PREMIUM

W wieku 32lat Bill Marriott stanął na czele firmy, którą od podstaw zbudował jego ojciec, zaczynając w 1927roku jako wła‑ściciel budki z piwem korzennym. Do 2012 roku firma miała zaledwie dwóch prezesów, a Bill Marriott był przekonany, że któreś z jego czworga dzieci przejmie stery firmy. Dwaj synowie od lat pracowali w rodzinnej firmie, a jeden z nich – John – wydawał się pewnym następcą ojca. Z biegiem lat Bill Marriott zrozumiał, że to nie będzie najlepszy wybór – ani dla Johna, ani dla firmy. W tym artykule Bill Marriott opowiada o spotkaniu z Arnem Sorensonem; o tym, jak zaproponował mu pracę i o procesie przygotowywania go do roli prezesa, którą obecnie pełni.

Punkt widzenia

Gdy chcesz dokonać czegoś wielkiego

PREMIUM

Dziś Amerykanie na ogół nie martwią się polio; wielu z nich sądzi, że ta okaleczająca choroba wirusowa (podobnie jak lokomotywy parowe i czarno‑białe telewizory) należy już do przeszłości. Tymczasem nadal są nią zagrożone dzieci w niektórych regionach Afryki i Azji.

Sekcja specjalna

Strategie zakupu prądu i gazu

PREMIUM

Wydatki na zakup prądu czy gazu to spore pozycje kosztowe dla firm – zwłaszcza produkcyjnych. Można je z powodzeniem optymalizować, uzyskując oszczędności rzędu 20–30%.

Debata redakcyjna

Innowacja w modelu biznesowym

PREMIUM

Zdolność do innowacji jest kojarzona z umiejętnością wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług. Jednak dziś, gdy skopiować można prawie wszystko, przewaga uzyskana dzięki funkcjonalności czy rozwiązaniom technicznym zazwyczaj nie trwa długo. Dlatego firmy powinny myśleć o innowacyjności całych modeli biznesowych, które dzięki swojej unikalno‑ści zapewnią im trwałą przewagę rynkową. O tym, czy polskie firmy potrafią sobie radzić sobie z tym wyzwaniem, rozmawiają uczestnicy debaty redakcyjnej HBRP: Mark Johnson (Innosight), Grzegorz Bors (T‑Mobile Polska), Łukasz Kowalik (Intel), Dariusz Mazurek (Capgemini Polska), Marcin Groniewski (Bank Zachodni WBK).

Zarządzanie sobą

Nie zostawaj w tyle za analitykami

PREMIUM

Analityka jest niezbędnym narzędziem w walce konkurencyjnej, jednak samo zatrudnienie analityków danych ilościowych nie wystarczy. Tom Davenport pokazuje, jak stać się inteligentnym konsumentem produktów analitycznych, by na podstawie danych podejmować trafne i szybkie decyzje. Znajomość podstawowych zasad i metod statystycznych jest niezbędna, ale nie musisz mieć doktoratu w tej dziedzinie. To analitycy danych posiadają szczegółową wiedzę, a bliska współpraca z najlepszymi jest kluczem do sukcesu. Należy od nich wymagać skutecznego komunikowania wyników swojej pracy. Ty zaś powinieneś te informacje dobrze zrozumieć, zanim przekażesz je innym. Ważna jest także świadomość, które etapy procesu decyzyjnego są twoją domeną – formułowanie głównego problemu bądź pytania oraz prezentacja i wykorzystanie wniosków płynących z analiz. Etapy pośrednie, stanowiące domenę analityków, stanowią okazję do zadawania pytań, które pomogą analitykom koncentrować się na zdefiniowanym problemie, a tobie – pogłębić wiedzę. Jako przywódca unikaj bezkrytycznego promowania wybranych rozwiązań, w których rola analityków sprowadza się do szukania dowodów na poparcie z góry założonych tez. Zamiast tego stwórz kulturę dociekliwości i dążenia do prawdy ukrytej pod warstwami danych. W ten właśnie sposób takie firmy, jak Merck, bank Toronto Dominium i sieć hoteli Caesars Entertainment, robią użytek z danych.

Studium przypadku

Firma kierowana z tylnego fotela

PREMIUM

Decyzyjność i swoboda w obszarze kompetencji i zakresu obowiązków menedżerów to główne czynniki decydujące o sprawnym funkcjonowaniu organizacji. 

Jadwiga Naduk: Każda organizacja to siatka powiązań

PREMIUM

Płaska struktura organizacyjna, brak decyzyjności, a co za tym idzie – ogranic∂zona swoboda działania i blokowanie innowacyjnych pomysłów, to wszystko działa demotywująco na ambitnych menedżerów i najzdolniejszych pracowników, szczególnie w kreatywnym środowisku pracy.

Katarzyna Rusek: Radykalne odcięcie się od przeszłości

PREMIUM

Kluczowym wyzwaniem dla menedżerów, którzy chcą naprawić funkcjonowanie agencji reklamowej NextGen, jest konieczność uporania się z poczuciem odpowiedzialności i potrzebą kontroli ze strony właściciela, czyli z jego nadmiernym przywiązaniem do firmy.

Katarzyna Sowińska: Z rotacją młodego pokolenia trzeba się pogodzić

PREMIUM

Przypadek NextGenu obrazuje realia wielu firm prywatnych w Polsce, niezależnie od ich wielkości i sektora rynku. Wpływ właściciela‑założyciela jest w tych organizacjach bardzo silny i wynika z naturalnych, głęboko w nas zakorzenionych odruchów rodzicielskich.

Trendy

Jakie zagrożenia niesie crowdsourcing

PREMIUM

Menedżerowie rozważający uruchomienie inicjatyw polegających na współtworzeniu powinni uważnie zastanowić się nad czynnikami ryzyka, jakie towarzyszą tym przedsięwzięciom. Szczególnej uwagi wymagają trzy obszary: mocna reputacja marki (klienci mogą ją zszargać); duża niepewność co do popytu; zbyt wiele inicjatyw ( jakość wkładu klientów pogarsza się wraz ze wzrostem ich zaangażowania w działalność firmy).

Polskie firmy nie są przygotowane na e-klienta

PREMIUM

Aż 95%Polaków korzysta z przynajmniej jednego kanału online, by zdobyć informacje na temat produktów i usług oferowanych przez firmy. Polscy konsumenci najczęściej poszukują informacji zakupowych poprzez marketing szeptany, w sklepach tradycyjnych i internetowych, na stronach korporacyjnych i specjalistycznych, w prasie oraz w mediach społecznościowych. Tymczasem wiele firm wciąż nie potrafi właściwie komunikować się za pośrednictwem tych kanałów. W efekcie, jak pokazują wyniki badania Accenture Global Consumer Pulse Survey 2013, narażają się na utratę zaufania klientów.

Niebezpieczna strona chińskiego kapitalizmu

PREMIUM

Niektórzy analitycy uważają, że wiele chińskich firm używa swoich politycznych koneksji do obejścia kontroli i regulacji w dziedzinie BHP. Nowe badanie potwierdza tę tezę, wskazując na silny związek pomiędzy śmiertelnymi wypadkami pracowników a politycznymi znajomościami menedżerów korporacji.

O czym świadczy podpis prezesa

PREMIUM

Nick Seybert z University of Maryland przeprowadził badania, by ocenić wpływ prezesów narcyzów na organizacje. W tym celu zmierzył podpisy 605prezesów niemal 400firm z indeksu S&P 500, złożone na sprawozdaniach rocznych z ostatnich dziesięciu lat. Duże podpisy wykazały pozytywną korelację ze zbyt wysokimi wydatkami, niższym zwrotem z aktywów i wyższym wynagrodzeniem.

Klasyfikacja typów innowacyjności oparta na podejściu Luma Institute

PREMIUM

Firma Luma Institute wyselekcjonowała 36najskuteczniejszych metod pomocnych w ustaleniu, czego chcą lub potrzebują użytkownicy i jak zaspokoić ich oczekiwania. Firma dzieli je na trzy kategorie (patrzenie, rozumienie i tworzenie) oraz dziewięć podkategorii. Model ten pomoże w wyborze najlepszego narzędzia na każdym etapie procesu tworzenia innowacji z uwzględnieniem tego, kim będą użytkownicy projektowanego produktu lub usługi

Polityka kadrowa dla neofitów

PREMIUM

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą CEB wynika, że gdy za rekrutację, zarządzanie efektywnością i utrzymanie pracowników odpowiadają menedżerowie liniowi, a nie działy HR, firmy wywiązują się z tych zadań o 29%lepiej. Żeby lepiej zarządzać ludźmi, menedżerowie powinni znaleźć odpowiedź na pytania: Skąd pozyskać nowych pracowników? Jak zwiększyć efektywność zatrudnienia? Jak rozwijać firmowe talenty? Jak zarządzać karierą pracowników?

Prezesi wierzą w innowacje i rozwój organiczny

PREMIUM

Zarządy polskich firm z rosnącym optymizmem patrzą w przyszłość. Jak wskazują wyniki 17. edycji globalnego badania PwC CEO Survey 2014– 30%polskich prezesów jest zdecydowanie przekonanych o wzroście przychodów w perspektywie roku. W odniesieniu do horyzontu trzyletniego optymizm rośnie u nas szybciej niż w skali globalnej. Ponad połowa liderów w Polsce (58%) żywi przekonanie, że kondycja ich organizacji się poprawi.

Komentarz

Piotr Pietrzak: Rynek nie sprzyja tworzeniu firmowych funduszy VC

PREMIUM

W Polsce tworzenie korporacyjnych wehikułów inwestycyjnych w postaci venture capital nie jest zbyt popularnym sposobem na inwestowanie oraz poszukiwanie innowacji i obszarów wzrostu dla firm. Aktywność globalnych korporacji powoduje, że ta niekorzystna dla polskich start‑upów sytuacja powoli się zmienia.

Ewa Szmidt-Belcarz, Piotr Markowski: Zintegrowany model obsługi małych firm

PREMIUM

Zintegrowane zarządzanie punktami styku z klientem jest niezwykle istotne w segmencie mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Segment ten pod względem skali można porównać z rynkiem konsumenckim B2C, z drugiej jednak strony przedstawiciele tej grupy firm oczekują indywidualnego podejścia, typowego dla B2B, oraz obsługi na wysokim poziomie.