Magazyn

Wdrażanie strategii
Najnowsze wydanie

Nr 91, wrzesień 2010

Wdrażanie strategii

Lista artykułów

Nr 91, wrzesień 2010

Badania

Jak hierarchia utrudnia realizowanie celów strategicznych

PREMIUM

W marcu przeprowadziliśmy wśród członków Rady Doradczej HBR (reprezentatywnej grupy czytelników, których regularnie prosimy o opinie) ankietę dotyczącą strategii i jej realizacji w ich firmach.

Trendy

Naśladownictwo jest cenniejsze niż innowacyjność

PREMIUM

Oded Shenkar wyjaśnia, że skuteczna imitacja jest trudną sztuką, która wymaga inteligencji i wyobraźni.

Wyzwania szefów firm w 2010 roku

PREMIUM

Poprawa relacji z klientami, budowanie operacyjnej zręczności i twórcze przywództwo to główne zadania, z jakimi muszą się zmierzyć liderzy firm na całym świecie. Takie wnioski wynikają z globalnego badania
IBM CEO Study 2010.

Chcesz przyspieszyć? Zwolnij

PREMIUM

Jak wynika z badań, podmioty, które po podjęciu inicjatywy starały się działać jak najszybciej, sądząc, że w ten sposób zdobędą przewagę nad rywalami, osiągały w rezultacie niższe przychody ze sprzedaży i mniejsze zyski operacyjne niż przedsiębiorstwa, które w najważniejszych momentach zatrzymywały się, aby się upewnić, że podążają we właściwym kierunku.

Klienci rozpieszczeni promocjami

PREMIUM

Podczas badania w sklepach należących do dwóch największych sieci hipermarketów w Polsce zastosowano kombinację metod ilościowych i jakościowych, dzięki którym zidentyfikowano i zbadano ponad 12 500 różnego rodzaju zachowań klientów. Pozwoliło to lepiej poznać aktualne potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Pora, by inwestorzy otworzyli się na świat

PREMIUM

Najefektywniejsi inwestorzy coraz chętniej korzystają z mediów społecznościowych, by omawiać informacje na temat obieranych strategii inwestycyjnych.

Co w czasach kryzysu wyróżniało najlepszych liderów

PREMIUM

Tegoroczna edycja badania „Najlepsi Pracodawcy”, przeprowadzona po najcięższej fazie międzynarodowego kryzysu, udowodniła, że w trudnych czasach różnica jakości przywództwa między najlepszymi - w ocenie
pracowników - firmami a tymi zaledwie przeciętnymi jeszcze się pogłębiła.

Tajemnica wzrostu zatrudnienia: rozwój małych firm

PREMIUM

Chociaż stan gospodarki się poprawia, tempo wzrostu zatrudnienia jest nadal niezadowalające. Może to skłaniać lokalne wspólnoty do podejmowania prób, by przyciągać dużych pracodawców przy użyciu ulg podatkowych. Ale to błędne podejście.

Case

Jak dotrzeć do ukrytych kosztów

PREMIUM

Kryzys zmusił wiele firm do przeprowadzenia bolesnych programów optymalizacji kosztów. Poniższe studium przypadku pokazuje, że zwiększenie efektywności kosztowej jest możliwe nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystkie opcje zostały już wyczerpane.

W trójkącie subtelnych relacji

PREMIUM

Dobra współpraca przedsiębiorstwa z doradcą zewnętrznym może pomóc w osiąganiu konkretnych celów operacyjnych, a także w budowaniu relacji klienta z kluczowymi partnerami.

Integrator Wiedzy - nowy model w konsultingu

PREMIUM

Odbiorca usługi nie musi się martwić, skąd pochodzi zespół, który pracuje nad poszczególnymi częściami projektu. Interesuje go efekt końcowy, za który odpowiada konsultant - integrator wiedzy i umiejętności.

Zarządzanie ryzykiem w transakcjach fuzji i przejęć

PREMIUM

Niepewna sytuacja ekonomiczna zachęca podmioty zaangażowane w procesy fuzji i przejęć do bardziej wnikliwego zabezpieczania interesów wszystkich stron transakcji.

Konsultant w roli moderatora

PREMIUM

Sukces projektu w coraz większym stopniu zależy od partnerskich relacji klienta z konsultantem i jest możliwy tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu ze strony zarządu i pracowników klienta.

Sekrety udanych projektów

PREMIUM

Tajemnica sukcesu każdego projektu doradczego tkwi w efektywnej realizacji czterech kluczowych etapów prac.

Allianz - strategia na sukces

PREMIUM

Umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych przesądziła o sukcesie niejednego przedsięwzięcia biznesowego. Jest to sztuka niezwykle przydatna także na dynamicznie zmieniającym się rynku ubezpieczeń na życie.

Doradca - przewodnik w podróży przez transformację

PREMIUM

Są takie projekty, które bez pomocy dużej firmy doradczej byłyby trudne do przeprowadzenia. Należą do nich zmiany obejmujące wiele obszarów działania organizacji.

W świat po najlepszych menedżerów

PREMIUM

Lokalne firmy o ambicjach międzynarodowych coraz częściej szukają kluczowych menedżerów za granicą. W takich przypadkach znajomość branży na lokalnym lub nawet regionalnym rynku jest niewystarczająca. Wsparcie ze strony wyspecjalizowanej firmy doradczej o globalnym zasięgu może wówczas znacząco ułatwić proces rekrutacji.

Długotrwała współpraca kluczem do sukcesu

PREMIUM

Wartość usługi konsultingowej jest pochodną zaangażowania klienta i jego gotowości do współpracy z doradcami.

Jak zbudować nową stratregię dla lidera rynku

PREMIUM

Podstawą sukcesu każdej organizacji jest umiejętność klasycznego dostosowania do zmian zachodzących w otoczeniu. Realizacja tego zadania jest szczególnym wyzwaniem w dużych przedsiębiorstwach działających w ugruntowanych segmentach rynku.

Sekcja specjalna

Publiczny ośrodek kompetencji PPP: brakujący element systemu

PREMIUM

Popularyzacja partnerstwa publiczno‑prywatnego wymaga przełamania pewnych przyzwyczajeń i stereotypów. Powołanie publicznego ośrodka kompetencji w tym zakresie powinno odblokować wdrożenie PPP w Polsce.

Punkt widzenia

Dlaczego firmy nie eksperymentują

PREMIUM

Firmy płacą ogromne pieniądze za odpowiedzi, jakich udzielają im konsultanci, których cechuje nadmierne zaufanie do własnej intuicji. Przy ustalaniu strategii menedżerowie polegają na grupach fokusowych - kilkunastu osobach łamiących sobie głowę nad zagadnieniem, o którym nie wiedzą zbyt wiele. A mimo to przedsiębiorstwa nie chcą eksperymentować, aby zdobyć dowód potwierdzający, jaki kierunek działania będzie najlepszy.

Innowacyjność stopniowo-rewolucyjna

PREMIUM

Liderzy są skłonni ignorować ryzyko i żądają przełomowych innowacji. Czy to zawsze dobry pomysł?

Jak to zrobiłem

Jak zbudować firmę bez granic

PREMIUM

Koncern Reckitt Benckiser powstał w 1999 roku w wyniku fuzji przedsiębiorstwa Reckitt & Colman - brytyjskiego dostawcy chemii gospodarczej dysponującego wspaniałym portfelem silnych marek - i holenderskiej spółki giełdowej Benckiser, dużo mniejszej, lecz osiągającej lepsze wyniki w branży artykułów konsumpcyjnych. Prezes koncernu opisuje, jak jego firma w ciągu ostatnich kilku lat, mimo recesji, wyprzedziła pod względem tempa wzrostu swoich rywali - Procter & Gamble, Unilever i Colgate.

Temat numeru

Strategia i realizacja to jedno!

PREMIUM

Wielu menedżerów podziela przekonanie, że formułowanie strategii i jej realizacja stanowią dwa odrębne procesy organizacyjne. Tymczasem, jak twierdzą autorzy artykułu, ani określenia w rodzaju „przeciętna, dobrze zrealizowana strategia”, ani „wyśmienita, źle zrealizowana strategia” nie są prawdziwe.

Walka o władzę

PREMIUM

Zdolność używania władzy jest niezbędna, by osiągać założone cele i przekonywać do swoich racji oponentów.

Jak znaleźć właściwy sposób wdrożenia twojej strategii

PREMIUM

Statystyki nie zostawiają miejsca na długie przemyślenia:prawdopodobieństwo przetrwania kolejnych pięciu lat jest wyższe o 46% dla firm zdobywających zasoby różnymi metodami niż dla tych, które polegają głównie na sojuszach; o 26% niż dla firm koncentrujących się na fuzjach i przejęciach oraz o 12% niż dla organizacji, które stawiają na rozwój wewnętrzny. Mając to na uwadze, tym większe zainteresowanie powinna budzić koncepcja nadająca procesowi pozyskiwania zasobów wymiar strategiczny i ułatwiająca podejmowanie skutecznych decyzji. Autorzy nadają jej postać kaskady wyborów, posiłkując się trzema podstawowymi pytaniami.

Refleksje

Mario Batali

PREMIUM

Mario Batali chciał wyrosnąć na hiszpańskiego bankiera. Podczas studiów pracował w restauracji w New Jersey, która nazywała się „Stuff Yer Face”, czyli „Napchaj se gębę”. I tak stał się jednym z odnoszących największe sukcesy amerykańskich przedsiębiorców i kucharzy. Znany jest z prostej, sezonowej włoskiej kuchni (i potraw przyrządzanych dosłownie z każdego skrawka zwierząt), gwiazdorskich występów w telewizji i jako właściciel imperium restauracyjnego, które nieustannie się rozrasta. Rozmowę przeprowadziła Katherine Bell.

Raport

Zaangażowane doradztwo

PREMIUM

Po okresie głębokich cięć wydatków, które objęły także usługi doradcze, przedsiębiorstwa zaczynają nieco śmielej patrzeć w przyszłość. Planując projekty rozwojowe, częściej zwracają się do konsultantów o pomoc w przeprowadzeniu niezbędnych zmian. Jednak do optymizmu jeszcze daleko. Wielu menedżerów traktuje firmy doradcze i konsultantów z ograniczonym zaufaniem. Nie są pewni, czy są oni w stanie szybko dostarczyć oczekiwanych przez nich rezultatów.

Zaufanie: fundament sukcesu

PREMIUM

Warto pamiętać o kilku zasadach dobrego doradztwa, o których w wywiadzie opowiada nam Charles H. Green, światowy ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych, autor książek i artykułów na temat zaufania.

Doradcy-wykonawcy

PREMIUM

W konsultingu kończy się era obserwacji i opinii wydawanych z zewnątrz. W wyścigu konkurencyjnym wygrają ci, którzy będą umieli stworzyć nowy model relacji z klientem oparty na wspólnym tworzeniu wartości.

Konsulting 2010: krajobraz po burzy

PREMIUM

Jak doradcy pomagają swoim klientom stawiać czoła problemom, zdradzają przedstawiciele czołowych firm konsultingowych w Polsce.

Studium przypadku

Zbyt wysoka poprzeczka?

PREMIUM

Znane japońskie przysłowie mówi: „Kiedy umierasz z pragnienia, jest już za późno, by wykopać studnię”. W zarządzaniu przedsiębiorstwem mądrość ta przekłada się na zdrową właścicielską zapobiegliwość - zarządzanie ryzykiem. Jednym z jej najistotniejszych przejawów jest zaplanowanie sukcesji na stanowisku prezesa.

Rozmowa

Idee jako dzieła sztuki

PREMIUM

Siedem lat temu konsultanci Laurence Prusak i Thomas H. Davenport poprosili liczących się autorów w dziedzinie zarządzania o wymienienie swoich autorytetów, a następnie przedstawili wyniki ankiety na łamach HBR. James G. March pojawił się na większej liczbie stworzonych przez ankietowanych list niż ktokolwiek inny, z wyjątkiem Petera Druckera.

Artykuł

Wyszukiwanie i szkolenie przełomowych innowatorów

PREMIUM

Panuje powszechna zgoda co do tego, że innowacyjność stanowi najważniejszy składnik długofalowego sukcesu firmy. Mało jest jednak naprawdę innowacyjnych ludzi: dysponują oni niezwykłymi umiejętnościami analitycznymi, nigdy nie spoczywają na laurach i potrafią wynajdywać rozwiązania, które mają największe szanse na zdobycie akceptacji zespołu zarządzającego. Są wrażliwi na niuanse towarzyskie i potrafią znaleźć wspólny język w grupie składającej się z przedstawicieli różnych grup interesów. Są zarówno czarujący, jak i przekonujący.

Być dużą firmą i start-upem. Jednocześnie

PREMIUM

Pozycję lidera na rynku gier w Europie ¦rodkowej i inne rynkowe sukcesy grupa CD Projekt zawdzięcza wprost dwóm cechom: bliskiemu kontaktowi z klientem i innowacyjności. Cechom, które kojarzone są z małymi firmami, w których właściciele i pracownicy łączą pracę z realizacją wspólnej pasji.

Czy jest już zbyt późno, by wejść na rynek chiński?

PREMIUM

Niniejszy artykuł stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy firmy zagraniczne mogą pozwolić sobie na zlekceważenie rynku chińskiego, czy też tego rodzaju decyzja pociąga za sobą negatywne
konsekwencje. Autor jest mocno przekonany, że decyzja o rezygnacji z prowadzenia działalności w Chinach jest ryzykowna i prowadzi do wielu niewykorzystanych szans. Swoje zdanie opiera na dwudziestoletnich doświadczeniach, jakie nabył, współpracując z podmiotami zmagającymi się właśnie z tym dylematem. Choć przyznaje, że rynek chiński jest niezwykle trudny i skomplikowany, dodaje, że trzeba go poznać.

Komentarz

Zbyt wysoka poprzeczka? - komentarz 3

PREMIUM

Awans na najwyższe stanowisko w firmie to nie tylko sukces i prestiż. To wyzwanie, które zawsze niesie ryzyko porażki. Wymaga od lidera wyjątkowej odporności na presję, przełamywania uprzedzeń, szukania sojuszników i rozwiązywania trudnych problemów. Prezes Insteru jest dopiero na początku drugi. Musi mieć czas, aby się wykazać.

Chiny – tak, ale…

PREMIUM

Polskie firmy, które chcą działać i liczyć się na rynku globalnym, nie mogą omijać Chin. Problem w tym, że dla wielu mniejszych i średnich firm sprostanie tamtejszej konkurencji i pokonanie barier prawno‑biurokratycznych może być bardzo trudne.

Zbyt wysoka poprzeczka? - komentarz 1

PREMIUM

Zarządzanie firmą nie jest przedszkolem, w którym prowadzi się prezesa za rękę. Ale nawet najlepszy lider nie zrobi wszystkiego sam. Musi więc znaleźć sojuszników, którzy wesprą go w trudnych chwilach.

Zbyt wysoka poprzeczka? - komentarz 2

PREMIUM

Nowy prezes Insteru, by udowodnić, że jego wybór na to stanowisko nie był przypadkowy, powinien jak najszybciej wyprowadzić firmę na prostą i uporządkować relacje w zarządzie. Jego sprzymierzeńcem może być rada nadzorcza, której wsparcie ułatwi mu odnalezienie się w nowej roli.

Zwiększanie innowacyjności pracowników Bayer Schering Pharma

PREMIUM

Wiele firm inwestuje w wybitne jednostki, zapewniając im wyjątkowe warunki do pracy. Ale są i takie, które zmieniają swoją kulturę organizacyjną, by umożliwić wszystkim pracownikom rozwijanie ich kreatywności i realizację innowacyjnych pomysłów.

Zbyt wysoka poprzeczka? - komentarz 4

PREMIUM

Jeśli Janusz Zawadowski nie chce utonąć, musi przejść swoistą próbę ognia, odnaleźć się w nowej roli i sprostać nowym zadaniom. Przed nim najważniejsze zadanie lidera - praktyczny sprawdzian jego kompetencji przywódczych.

Organizacja otwarta na innowacje – przykład Inter Cars

PREMIUM

Stwarzanie odpowiednich warunków innowatorom wspomaga całą firmę.