Magazyn

Ujawnij własne słabości
Najnowsze wydanie

Nr 3, maj 2003

Ujawnij własne słabości

Lista artykułów

Nr 3, maj 2003

Trendy

Czy Twoje ceny nie są za niskie?

PREMIUM

Prawdopodobnie są. Menedżerowie często bezwiednie pozbawiają swoje firmy części możliwych zysków przez to, że ignorują złożone uwarunkowania polityki cenowej. Autor artykułu wyjaśnia, na czym polegają ich błędy.

Wysokie koszty utraty zaufania

PREMIUM

Wszyscy wiedzą, że menedżerowie powinni dotrzymywać obietnic i kierować się zasadami, które głoszą. Jakie są jednak rzeczywiste koszty rozmijania się ich słów z czynami? 

Ściśle jawne, czyli bezpieczeństwo informacji w gospodarce wiedzy

PREMIUM

Stwierdzenie, że w czasach gospodarki opartej na wiedzy przepływ informacji powinien podlegać bezwzględnej ochronie i kontroli, wydaje się być czymś oczywistym.

Artykuł

Dlaczego menedżerowie nie nadążają za rozwojem firm?

PREMIUM

Nie od dziś wiadomo, że wielu menedżerów, którzy świetnie radzą sobie z uruchamianiem nowych przedsięwzięć, z czasem wypala się. Nie potrafią oni sprostać wymaganiom rozrastających się firm. 

Jak prowadzić wojnę cenową

PREMIUM

Wojny cenowe są faktem w różnych branżach. Jeżeli jeszcze nie bierzesz udziału w tej walce, zapewne wkrótce znajdziesz się w jej wirze. Nigdy nie jest za wcześnie, żeby się do tego przygotować.

Microsoft od środka: pomiędzy kreatywnością a dyscypliną

PREMIUM

Kiedy Robert Herbold przyszedł z Procter & Gamble do Microsoftu w 1994 roku, zobaczył na własne oczy, dlaczego Bill Gates powierzył mu funkcję wiceprezesa do spraw operacyjnych.

Niekonwencjonalne zasady zarządzania kreatywnością

PREMIUM

Przynajmniej od początku lat 90. przedsiębiorstwa w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia czy Wielka Brytania, traktują innowacje jako magiczny sposób na wypracowanie przewagi konkurencyjnej. 

To nie pracownicy, to ludzie

PREMIUM

W tym artykule Peter Drucker opisuje zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Zaleca, by firmy z równie wielką troską i odpowiedzialnością podchodziły do zagadnień związanych z zarządzaniem pracownikami czasowymi i kontraktowymi, jak to czynią wobec tradycyjnie zatrudnionych.

Młodzi i nieokrzesani

PREMIUM

To oczywiste, że awansujecie najlepszych i najbystrzejszych, szczególnie wtedy, gdy – waszym zdaniem – mogą odejść od firmy, jeżeli nie będziecie im stale dostarczać nowych wyzwań i nagród. 

Dlaczego ktoś miałby cię uważać za swojego przywódcę?

PREMIUM

Autorzy po wyczerpującym przeglądzie najważniejszych teorii przywództwa – a także na podstawie przeprowadzonych przez siebie warsztatów z tysiącami przywódców i kandydatów na przywódców – doszli do wniosku, że ci naprawdę wielcy mają cztery dalsze, nieoczekiwane umiejętności.

Komentarz

Jakość kontra wojna cenowa

PREMIUM

Wiele firm buduje swoje strategie, zakładając, że cena jest jedynym istotnym czynnikiem konkurowania. W ten sposób pomniejsza lub wręcz ignoruje inne czynniki. 

Po pierwsze, nie przeszkadzaj myśleć

PREMIUM

Najlepsze pomysły w firmach wykraczają poza schematy działania, a często wręcz – poza schematy poznawcze, stosowane przez większość ludzi. 

Nie tylko obniżka kosztów

PREMIUM

Od kilku lat w polskich firmach rozlega się głośny szczęk nożyc. Firmy tną koszty, a wśród nich ich główny składnik – koszty zatrudnienia. I tak być musi. 

Kluczem jest samoświadomość i długie przygotowanie do awansu

PREMIUM

Wiadomo, że aby zdobyć dla firmy odpowiednich ludzi, należy do jej celów strategicznych dostosować systemy selekcji i rozwoju kadr. 

Studium przypadku

Jawność płac w firmie: mrzonka czy konieczność?

PREMIUM

Wynagrodzenia w firmie informatycznej Techsolutions bardzo się między sobą różniły. I dla nikogo nie stanowiło to problemu, dopóki pensje pozostawały tajemnicą.

Michał Zdziarski: problemem jest brak systemu wynagrodzeń

PREMIUM

Inteligentny system wynagrodzeń powinien pobudzać do maksymalnego wykorzystania zdolności twórczych każdej z indywidualności. Ogromne zróżnicowanie dochodów nie jest akceptowane ani w Polsce, ani szerzej w Europie. Być może dlatego trudno nam stworzyć choćby namiastkę Doliny Krzemowej.

Małgorzata Roguska: najwyższy czas podejść profesjonalnie do polityki personalnej

PREMIUM

Szybkim rozwiązaniem byłoby stonowanie emocji tych niezadowolonych, na których firmie szczególnie zależy, jeszcze przed spotkaniem z całym personelem Techsolutions: natychmiastowe przejęcie kontroli nad sytuacją poprzez ustalenie z dyrektorami działów, które z rozbieżności w wynagrodzeniach nie mają faktycznego uzasadnienia.

Tomasz Rostkowski: menedżerowie muszą jak najszybciej rozwiązać problem

PREMIUM

Menedżerowie firmy po prostu sami stworzyli okazję do wybuchu kryzysu. Nie mogą więc jedynie „wysłuchać skarg i wyrazić współczucia”. Muszą zadeklarować szybkie, trwałe i sprawiedliwe rozwiązanie problemu.

Mik Kuczkiewicz: zaprzepaszczono szansę stworzenia spójnego systemu wynagrodzeń

PREMIUM

Techsolutions, mając do zaoferowania swój prestiż, oryginalne projekty, młode kierownictwo, małą organizację itp., może sobie pozwolić na to, aby kandydatom do pracy eksponować raczej te elementy, a niekoniecznie wysokie wynagrodzenia.

Relacja z pierwszej ręki

Organizacja zarządzana projektowo

PREMIUM

Działalność na rynku, na którym klienci domagają się innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do ich potrzeb, a także realizowania licznych kontraktów szybko i w terminie, wymusiła zmianę w sposobie funkcjonowania spółki Transsystem. 

Lider rodzi się dwa razy

PREMIUM

Sekret przywództwa jest od dawna przedmiotem obszernych analiz i dyskusji.