Magazyn

Skuteczne reorganizacje
Najnowsze wydanie

Nr 98, kwiecień 2011

Skuteczne reorganizacje

Lista artykułów

Nr 98, kwiecień 2011

Trendy

Bajka o zbyt wysokich kwalifikacjach

PREMIUM

Jeżeli twoje działania rekrutacyjne przyciągają kandydatów ze zbyt dużym doświadczeniem - co zresztą jest niemal pewne na słabym obecnie rynku pracy - powinieneś zastanowić się nad ideą całkowicie sprzeczną ze sposobem działania większości menedżerów w tej sytuacji. Nie odrzucaj automatycznie tych kandydatów, tylko bacznie się im przyjrzyj.

Poczucie winy znakiem rozpoznawczym świetnego przywódcy

PREMIUM

Ludzie skłonni do odczuwania wyrzutów sumienia zwykle pracują ciężej i osiągają lepsze wyniki niż osoby mniej nękane poczuciem winy. Są oni również postrzegani jako bardziej kompetentni przywódcy.

Dlaczego pracownicy niweczą wysiłki promocyjne swoich firm

PREMIUM

Teoretycznie witryna społecznościowa Groupon daje korzyści i konsumentom, i firmom. Klienci zyskują znaczące rabaty, a przedsiębiorstwa - napływ klientów. Niestety, w łańcuchu tym istnieje jedno niezwykle ważne, ale słabe ogniwo, stanowiące piętę achillesową wszystkich usługodawców, którzy oferują promocje. Są nim pracownicy.

Outsourcing: wzrost popularności i obaw

PREMIUM

Rosnąca popularność outsourcingu idzie w parze ze wzrostem obaw przed korzystaniem z tego typu usług - wynika z badań prowadzonych od czterech lat przez ArchiDoc przy współpracy z instytutem Ipsos.

Multitasking nie obniża skuteczności reklamy

PREMIUM

Wielu specjalistów ds. strategii medialnej tak głośno narzeka na spadek skuteczności reklam telewizyjnych, że nie zauważa pojawienia się nowej szansy: źródłem sporych zysków dla reklamodawców mogą być osoby łączące oglądanie telewizji z surfowaniem po internecie.

Sekrety udanej sukcesji

PREMIUM

Wbrew powszechnym przekonaniom prezesi mianowani z firmy i spoza niej osiągają podobne wyniki. To, czy przedsiębiorstwo wybrało kandydata w drodze awansu wewnętrznego czy zewnętrznego, ma oczywiście znaczenie, ale trafność wyboru zależy głównie od kondycji i pozycji konkurencyjnej firmy w chwili przekazywania sterów nowemu CEO.

Ukryte atuty szefa introwertyka

PREMIUM

Powszechnie uważa się, że ekstrawertycy są najlepszymi przywódcami. Ludzie ci - dominujący i otwarci w kontaktach z innymi - są faworyzowani w procesach rekrutacyjnych oraz przy decyzjach o awansie, a zarówno ich przełożeni, jak i podwładni postrzegają ich jako bardziej skutecznych w działaniu. Tymczasem badania wskazują, że introwertyk może w pewnych okolicznościach okazać się lepszym szefem.

Temat numeru

Rozwiązania ułatwiające podejmowanie skutecznych decyzji

PREMIUM

Warunkiem efektywnego podejmowania decyzji jest spójne i precyzyjne zrozumienie mechanizmów kreowania wartości w organizacji przez wszystkie osoby zaangażowane w procesy decyzyjne.

Dostosuj organizację do procesów decyzyjnych

PREMIUM

Przeprowadzona przez firmę Bain & Company analiza 57 reorganizacji dowiodła, że większość z nich nie odniosła efektu - a niektóre wręcz zniszczyły wartość firmy. Prawda jest taka, że zmiana struktury firmy skutkuje poprawą wyników tylko wtedy, gdy podnosi organizacyjne zdolności dotyczące podejmowania kluczowych decyzji i wprowadzania ich w życie lepiej i szybciej od konkurencji.

Zmieniać po to, by zmieniać

PREMIUM

Niektóre firmy unikają restrukturyzacji jak ognia i zwlekają z jej przeprowadzeniem dopóty, dopóki nie zostaną do tego zmuszone. Tymczasem raz na jakiś czas każda firma potrzebuje przebudowy niezależnie od krajobrazu konkurencyjnego. Nawet jeśli otoczenie zewnętrzne nie zmienia się w sposób, który wymaga reakcji, trudno to powiedzieć o środowisku wewnętrznym. Restrukturyzacja zmusza ludzi, by zaczęli tworzyć nowe sieci relacji, dzięki czemu cała firma staje się bardziej kreatywna. Zakłóca też wszystkie formy organizacyjnej rutyny, które zbiorowo paraliżują innowacyjność i adaptacyjność. I wreszcie - restrukturyzacja rozbija przestarzałe układy sił, które mogą po cichu negatywnie oddziaływać na alokowanie zasobów firmy.

Paradoks wzrostu produktywności

PREMIUM

Sposób, w jaki pracuje większość z nas, nie sprawdza się. Każde kolejne badanie pokazuje, że firmy mają poważny problem z zaangażowaniem pracowników. Z ankiety adresowanej do prawie 90 tysięcy pracowników z całego świata, jaką w 2007 roku przeprowadziła firma doradcza Towers Perrin, wynika, że tylko 21% respondentów wykonywało swoją pracę z pełnym zaangażowaniem, natomiast niemal 40% czuło rozczarowanie zawodowymi obowiązkami lub nie identyfikowało się z nimi. To negatywne zjawisko przekłada się bezpośrednio na zyski firm. Autorzy artykułu doradzają, jak uniknąć problemu wypalenia i jak efektywnie gospodarować zapasami energii pracowników.

Sekcja specjalna

Audyt jako wartość dla przedsiębiorstwa

PREMIUM

Polscy menedżerowie wysoko oceniają współpracę z firmami audytorskimi. Wielu jednak nie korzysta w pełni z możliwości wynikających z tej współpracy.

Kierunki zmian w regulacjach dotyczących audytu

PREMIUM

W ostatnich latach silnie wzrosło zainteresowanie Komisji Europejskiej regulacjami dotyczącymi funkcjonowania firm audytorskich.

Siła skutecznego dialogu

PREMIUM

Umiejętnie prowadzony dialog z otoczeniem jest ważnym narzędziem skutecznego zarządzania ryzykiem i budowania wartości firmy.

Punkt widzenia

Dobre decyzje, złe skutki

PREMIUM

Menedżerowie muszą codziennie analizować sygnały napływające z otoczenia i na tej podstawie przewidywać, jakie skutki przyniosą podejmowane przez nich decyzje. Problem w tym, że na wyniki tych decyzji wpływa wiele zewnętrznych czynników losowych, których następstwa trudno oszacować. 

Jak to zrobiłem

Sztuka podbijania wschodzących rynków

PREMIUM

W ciągu czterech ostatnich lat grupa Viacom International Media Networks (dawniej MTV Networks International) podwoiła swoją obecność w regionie Emerging Markets i zdystansowała konkurentów. Osiągnęła to, stosując nowe podejście, polegające na zdobywaniu udziałów w świadomości widzów i użytkowników zamiast koncentracji na wskaźnikach oglądalności kanałów i serwisów.

Refleksje

Manolo Blahnik

PREMIUM

Jest jednym z najbardziej cenionych projektantów butów na świecie. Syn Hiszpanki i Czecha, wychowany na plantacji bananów na Wyspach Kanaryjskich; studiował prawo, języki obce oraz sztuki piękne w Genewie i Paryżu, a swój pierwszy butik otworzył w Londynie w 1973 roku. Stworzona przez niego firma, nosząca imię i nazwisko założyciela, ma butiki i stoiska w domach towarowych w 20 krajach, jednak Blahnik zachował nad nią całkowitą kontrolę. Nadal projektuje każdy but, a nawet własnoręcznie wyrabia tzw. kopyta, czyli drewniane formy, które nadają butom pożądany kształt. 

Agenda

Agenda HBRP: Liderzy o przyszłości

PREMIUM

Redakcja Harvard Business Review Polska zapytała sześciu liderów polskiego biznesu, jakie wyzwania biznesowe uważają za najważniejsze w nadchodzących latach. Odpowiedzi były tak różne, jak różne były sektory reprezentowane przez ankietowanych prezesów - począwszy od orientacji na innowacje, poprzez rozwój szerokopasmowego internetu oraz związanych z tym szans dla technologii mobilnych i personalizacji e‑usług, aż po inwestycje w technologie energooszczędne i zarządzanie zaufaniem i kulturą organizacji.

Wykorzystanie szans związanych z rewolucją mobilną

PREMIUM

Rosnąca gama zastosowań urządzeń mobilnych i skala ruchu generowanego przez nie w sieci zaskoczyły wielu operatorów telekomunikacyjnych.
Doświadczenia z rynku amerykańskiego i brytyjskiego pokazują, że występują problemy związane z zatykaniem się sieci ze względu na jej ograniczoną przepustowość.

Internet przyszłości

PREMIUM

Dzisiejszy „Internet Osób, Społeczności i Instytucji” ewoluuje w stronę „Internetu Inteligentnych Obiektów”, łączącego świat fizyczny i wirtualny.

Miękkie sposoby zwiększania efektywności złożonych firm

PREMIUM

Każde przedsiębiorstwo ma jasny cel działalności - wzrost wartości. Na budowanie wartości wpływa wiele czynników, jednak - w moim przekonaniu - w najbliższej przyszłości elementem kluczowym, który zdecyduje o uzyskiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej i rosnącej wartości, będzie systematyczny wzrost poziomu kapitału intelektualnego poprzez zarządzanie zaufaniem.

Elastyczność strategiczna dzięki przyzwoleniu na innowacje

PREMIUM

Sednem strategii powinna być innowacyjność. Innowacyjne przedsiębiorstwa potrafią wymyślić i wdrożyć zupełnie nieznany do tej pory sposób działania albo w wyniku obserwacji otoczenia w niestandardowy sposób wykorzystać zachodzące w nim zmiany. Potrzebę innowacji dostrzegają również polskie przedsiębiorstwa, zdając sobie sprawę z tego, że innowacyjne idee mogą pochodzić nie tylko z działów badań i rozwoju, ale także od klientów, pracowników, dostawców czy dystrybutorów.

Szukanie alternatywnych technologii i źródeł energii

PREMIUM

Jak rynek surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny, wpływa na rozwój sektora paliwowego i całej gospodarki.

Skuteczniejsze wykorzystanie technologii

PREMIUM

Dostęp do technologii IT i internetu to dla społeczeństwa warunek konieczny, by stać się równorzędnym i konkurencyjnym partnerem w nowoczesnym świecie. Efektywne i powszechne wykorzystanie technologii w różnych dziedzinach życia to wciąż poważne wyzwanie dla Polski. Dotyczy to poziomu administracji publicznej, sfery gospodarki czy wreszcie poziomu jednostki.

Artykuł

Dlaczego mężczyźni wciąż awansują częściej niż kobiety

PREMIUM

Chociaż przedsiębiorstwa inwestują dziś intensywnie w programy mentorskie i rozwój swoich utalentowanych pracowników płci żeńskiej, wysiłki te nie przekładają się na awanse. Z badania organizacji Catalyst, które objęło grupę 4000 pracowników o wysokim potencjale, wynika, że więcej kobiet niż mężczyzn współpracuje z mentorami, ale obejmując pierwsze stanowisko po ukończeniu programów MBA, zarabiają średnio 4600 dolarów mniej niż równie
kompetentni mężczyźni, pełnią mniej odpowiedzialne role i odczuwają mniejsze zadowolenie z pracy.

Sprawdzone sposoby budowania społeczności wokół marki

PREMIUM

W wielu branżach specjaliści od marketingu starają się zwiększyć lojalność klientów, skuteczność działań marketingowych oraz autentyczność marek, budując wokół nich wspólnoty. Na podstawie swoich badań oraz doświadczenia zdobytego podczas pracy dla firmy Harley‑Davidson autorki artykułu obalają kilka popularnych mitów na temat wspólnot marek i przedstawiają efektywne zasady ich projektowania, nowe metody wykorzystywania wspólnot oraz opowieści ku przestrodze.

Zamiast wchłaniać przejęte firmy, traktuj je jak partnerów

PREMIUM

Większość przejęć kończy się tym, że z dwóch organizacji powstaje jedna. Przełamując tę powszechną praktykę, niektóre firmy z rynków wschodzących zachowują tożsamość przejmowanych spółek i pozostawiają im niemal całkowitą autonomię. Zachowują również
na dotychczasowych stanowiskach kadrę menedżerską firmy przejmowanej, w tym prezesa.

Jak skutecznie wykorzystać nieformalne sieci pracowników

PREMIUM

Nieformalne sieci pracowników, czyli wspólnoty praktyków, są dla specjalistów niedrogim i efektywnym sposobem wymieniania się wiedzą i pomysłami. Wspólnoty działają jednak najlepiej, gdy menedżerowie jasno określają ich zakres odpowiedzialności i zapewniają im nadzór.

Raport

Opieka medyczna: dwie perspektywy

PREMIUM

Intergracja różnorodnych oczekiwań, jakie wobec opieki zdrowotnej mają pracodawcy i pracownicy, to podstawowe wyzwanie, przed którym stają firmy medyczne.

Zaangażowanie - niedoceniany element przewagi konkurencyjneja

PREMIUM

Efektywne wykorzystanie kompetencji pracowników i ich większe zaangażowanie w działania firmy to jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Budowanie tego zaangażowania nie zawsze wymaga dużych nakładów finansowych.

Filary zdrowej organizacji

PREMIUM

Wraz z poprawą koniunktury coraz więcej firm zastanawia się, jak wrócić na tory trwałego rozwoju o solidnych, zdrowych podstawach. Jakie są warunki takiego rozwoju i jak zbudować firmę zdolną do utrzymania go w długim okresie?

Debata redakcyjna

Zarządzanie sobą

Czy masz osobistą strategię obecności w mediach społecznościowych?

PREMIUM

Media społecznościowe zmieniają mechanizmy prowadzenia działalności biznesowej, a także sposób postrzegania liderów na wszystkich szczeblach.

Studium przypadku

Więcej klientów czy więcej luksusu?

PREMIUM

Marka Choco‑Dream jest znana z luksusowych czekoladek i pralinek oraz eleganckich kawiarni. Jednak jej właściciel zmaga się z coraz silniejszą konkurencją. Mając możliwości rozszerzenia marki premium na inne produkty, zastanawia się, czy jest to dobre posunięcie. Czy ten krok nie zniszczy cennej marki?

Komentarz

Więcej klientów czy więcej luksusu? - komentarz 2

PREMIUM

Właściciele marki Choco‑Dream mają silne podstawy do wprowadzenia na rynek submarki. To dobry ruch sprzyjający dalszemu rozwojowi firmy, pod warunkiem że nowa marka zachowa status premium.

Więcej klientów czy więcej luksusu? - komentarz 1

PREMIUM

Decydując się na współpracę z fabryką popularnych słodyczy, Lucjan Zawistowski musi liczyć się z tym, że stworzona przez niego marka Choco‑Dream najprawdopodobniej straci swój luksusowy wizerunek.

Inwestycja na dłuższą metę: Podejście partnerskie w praktyce

PREMIUM

Według Jima Goldmana, prezesa firmy Godiva Chocolatier, zdystansowane podejście firmy Ülker do jego spółki - którą turecki producent żywności i napojów przejął w grudniu 2007 roku - daje dobre efekty mimo bieżącej recesji. Oto, co powiedział nam Goldman na temat praktycznych aspektów tej nowatorskiej metody fuzji i przejęć.

Niedoceniany potencjał kobiet

PREMIUM

W polskich firmach mężczyźni, częściej niż kobiety, postrzegani są jako potencjalni kandydaci na stanowiska dyrektorskie. Tymczasem udział kobiet w zarządach przyczynia się do poprawy wyników spółek.

Więcej klientów czy więcej luksusu? - komentarz 3

PREMIUM

W świadomości konsumentów marka Choco‑Dream jest przypisana do luksusowych czekoladek. Jeśli właściciel firmy zechce rozszerzyć ofertę o tańsze wyroby, to powinien zrobić to pod inną marką.