Magazyn

Siła nowych idei
Najnowsze wydanie

Nr 81, listopad 2009

Siła nowych idei

Lista artykułów

Nr 81, listopad 2009

Trendy

Czy światowe centrale wiążą ręce lokalnym oddziałom?

PREMIUM

Wiele międzynarodowych firm, posiadających oddziały na całym świecie, wdrożyło centralne programy oszczędnościowe. Ich elementem były zwolnienia oraz zamrożenie zatrudniania nowych pracowników i podwyżek płac. Jednak część filii, w tym polskie, wywalczyła sobie pewną swobodę w tym zakresie.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: korzyści ze szkolenia menedżerów

PREMIUM

Proste, niedrogie programy szkoleniowe uczące menedżerów większej wyrozumiałości wobec problemów na linii praca – dom, z jakimi borykają się ich podwładni, mogą przynieść wymierne korzyści w postaci poprawy zdrowia i zadowolenia pracowników. Potwierdzają to wieloletnie badania setek pracowników pierwszej linii i kilkudziesięciu kierowników.

Nie jestem panem na włościach

PREMIUM

Prezes Tauron Polska Energia SA dzieli się swoimi doświadczeniami i opowiada o wyzwaniach, jakie czekały na niego, kiedy wraz z grupą menedżerów wyższego szczebla opracował strategię dla całego, świeżo powstałego holdingu.

Skuteczna komunikacja wizji: recepty światowych liderów

PREMIUM

Kiedyś jedyną możliwością komunikowania się z ludźmi był kontakt bezpośredni. Jednak warunki funkcjonowania w globalnej wiosce wymuszają dziś komunikowanie się za pośrednictwem e‑maili lub telekonferencji. Czy współcześni przywódcy dostosowali się do odmiennych form kontaktu?

Biznes w czasach anemicznego wzrostu

PREMIUM

Przywódcy biznesowi muszą zdać sobie sprawę z tego, że nieograniczony wzrost PKB jest niemożliwy do utrzymania na dłuższą metę. Wkrótce zainteresowanie konsumeryzmem w krajach rozwiniętych ustąpi miejsca kwestiom społecznym, środowiskowym i inicjatywom zogniskowanym na poprawę jakości życia.

Akcje czy gotówka, czyli jakie informacje kryją się w proponowanej formie płatności?

PREMIUM

Wszyscy doskonale wiemy, że rynek papierów wartościowych reaguje lepiej, gdy nabywca płaci za spółkę gotówką, a nie własnymi udziałami. Jednak w przypadku, gdy kupujący jest zainteresowany nabyciem wyłącznie części aktywów, na przykład jednostki biznesowej, sprawdza się zasada odwrotna: korzystniej jest zapłacić własnymi akcjami.

Ochrona zamiast wykorzystywania szans

PREMIUM

Zdecydowana większość przedsiębiorstw ma problemy z ochroną swojej własności intelektualnej i z odpowiednim wykorzystaniem potencjału innowacyjnego. Jak firmy radzą sobie z tym problemem – i czy w ogóle go zauważają?

Artykuł

Innowacje w czasach zawirowań

PREMIUM

Podczas recesji, gdy wiele przedsiębiorstw boryka się ze spadkiem przychodów i zysków, menedżerowie często dochodzą do wniosku, że innowacje nie są w końcu aż tak ważne. Zdaniem autorów artykułu, dzieje się tak dlatego, że innowacyjność nie stała się integralnym elementem działalności wielu organizacji. W takich strukturach kreatywność, będąca źródłem przełomowych koncepcji, albo nie istnieje, albo jest tłumiona. Autorzy stawiają tym podmiotom za wzór branżę odzieżową. Słynne domy mody muszą co sezon kreować od nowa swoje kolekcje i tym samym wizerunek swoich marek. Inaczej grozi im pewna rynkowa śmierć. Aby sprostać temu ciągłemu wyzwaniu, firmy odzieżowe tworzą nietuzinkowe tandemy liderów, złożone z pełnego inwencji, „prawopółkulowego” dyrektora kreatywnego i nastawionego komercyjnie „lewopółkulowego” menedżera ds. marki. Autorzy nazywają takie alianse zespołami obupółkulowymi.

Jak wygrać wyścig o talenty na rynkach wschodzących

PREMIUM

„Obecna wojna o talenty nie przypomina niczego, co mogliśmy obserwować wcześniej”, przyznają autorzy, pomimo że każdy z nich od kilkudziesięciu lat bada procesy związane z zarządzaniem talentami i rozwojem przywództwa. Przeprowadzili wywiady z menedżerami z ponad 20 globalnych korporacji, aby poznać strategie pozyskiwania talentów w krajach rozwijających się. Na tej podstawie wyodrębnili cztery czynniki: markę, szansę, cel i kulturę, które odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Między wrednymi fachowcami a sympatycznymil dyletantami, czyli jak tworzymy sieci relacji w firmie

PREMIUM

Gdy potrzebujemy pomocy w pracy, chętniej zwracamy się do sympatycznego niż do bardziej kompetentnego kolegi. Taki wniosek wysnuli autorzy artykułu na podstawie badania obejmującego analizę 10 000 relacji zawodowych zaobserwowanych w pięciu organizacjach.
Przyjmując założenie, że w doborze współpracowników ludzie kierują się głównie, choć w różnym stopniu, dwoma kryteriami – kompetencjami i sympatią, autorzy byli w stanie wyłonić cztery archetypy: wredny fachowiec, czyli ktoś z dużą wiedzą, lecz nieprzyjemny we współpracy; sympatyczny dyletant, którego wiedza nie jest imponująca, za to świetnie się z nim pracuje; sympatyczna gwiazda – prawdziwy ekspert, a do tego przemiły; wredny partacz, czyli… cóż, to chyba oczywiste.

Kobiety i kwestia wizji

PREMIUM

Czy kobiety są oceniane gorzej niż mężczyźni pod względem zdolności przywódczych i czy odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą panujące stereotypy? Wyniki analizy kilku tysięcy kompleksowych ocen pracowników, zebranych wśród słuchaczy edukacyjnych programów dla menedżerów uruchamianych w szkole biznesu Insead, zaprzeczają tej tezie. Badanie wykazało, że kobiety są lepsze niż mężczyźni we wszystkich branych pod uwagę kryteriach poza jednym – „kreowaniem wizji”. Niestety, ten wyjątek pociąga za sobą poważne konsekwencje. Na szczycie organizacji umiejętność dostrzegania pojawiających się szans, tworzenia strategii z uwzględnieniem interesów całej organizacji i zdolność inspirowania innych są nieodzownymi atrybutami lidera.

Czy potrafisz opisać swoją strategię?

PREMIUM

Czy potrafiłbyś ująć strategię firmy w 35 słowach (lub mniej)? Jeśli tak, czy tak samo sformułowaliby ją twoi koledzy? Niewielu menedżerów potrafi uczciwie odpowiedzieć twierdząco na te proste pytania. Rzecz w tym, że firmy posiadające jasne i zwięźle sformułowane strategie – które pracownicy mogą sobie z łatwością przyswoić i kierować się nim w codziennych decyzjach – często stają się gwiazdami w swojej branży. Autorzy artykułu przedstawiają praktyczne wskazówki, jak opracować skuteczne deklaracje strategiczne i prezentują szczegółowo przykład, jak dom maklerski Edward Jones z St. Louis opracował swoje założenia i osiągnął dzięki nim ogromny sukces.

Teoria biznesu

PREMIUM

Drucker uważa, że kadra zarządzająca w pierwszej kolejności musi szukać odpowiedzi na pytanie: „Co robić?”. 

Strategia budowania wartości dla klienta

PREMIUM

Firmy, które posiadają jasne i zwięzłe strategie, rozumiane i na co dzień stosowane przez ich pracowników, potrafią być bardziej konkurencyjne na rynku i łatwiej przechodzą przez okresy zawirowań w gospodarce.

Walka o talenty made in Poland

PREMIUM

Firmy, które w czasie kryzysu zrezygnują z walki o talenty i o zatrzymanie w organizacji najlepszych pracowników,będą przegrywały, gdy dobra koniunktura wróci.

Jak przyciągnąć pracowników do nowej firmy?

PREMIUM

Rozpoczęcie nowej działalności na dynamicznie rozwijającym się rynku wiąże się z koniecznością zatrudnienia utalentowanych pracowników, którzy będą w stanie zrealizować ambitne plany firmy i zapewnić jej wzrost. Sposobem na to może być wyróżnienie się.

Co powiedziałby Peter Drucker?

PREMIUM

Gdybyśmy wsłuchali się w mądrości Petera Druckera, być może uniknęlibyśmy licznych wyzwań, przed jakimi stają społeczności na całym świecie, od przywrócenia zaufania do biznesu po uporanie się ze zmianami klimatu. 

Sekcja specjalna

Prawo holdingów i grup kapitałowych. Szanse na nowe regulacje

PREMIUM

Opracowywana właśnie w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i podlegająca uzgodnieniom międzyresortowym nowelizacja Kodeksu spółek handlowych może uregulować na nowo funkcjonowanie holdingów i grup kapitałowych.

Nowe trendy w reklamie: marketing proekologiczny i ambush marketing

PREMIUM

Marketing to dziedzina, w której innowacje i rynek niemal zawsze wyprzedzają regulacje prawne. Najnowszymi przykładami potwierdzającymi tę tezę są marketing proekologiczny i ambush marketing. Jak w zgodzie z przepisami wykorzystać najnowsze trendy lub bronić się przed działaniami nieuczciwej konkurencji?

Nowoczesna komunikacja: niewyczerpane źródło innowacji

PREMIUM

Wdrożenie nowych metod współpracy i komunikacji może doprowadzić do zmiany i usprawnienia codziennego funkcjonowania firmy. W ten sposób nowe narzędzia staną się nie tylko wsparciem procesu kreowania innowacji, ale wręcz same staną się źródłem innowacji procesowych.

Euro: bilans zysków i strat

PREMIUM

Wspólna europejska waluta może być wielką szansą dla polskiej gospodarki. Wprowadzenie euro oprócz szeregu korzyści niesie ze sobą także pewne koszty i zagrożenia.

Komentarz

Kryzys w firmie: jak rozmawiać z klientami? - komentarz 3

PREMIUM

Szukanie pomocy u kluczowych klientów i informowanie ich o wszystkich kłopotach firmy na pewno nie rozwiąże jej problemów. Właściciel Solution4U powinien mieć przygotowany także inny scenariusz działania – na przykład znalezienia partnera bądź inwestora.

Kryzys w firmie: jak rozmawiać z klientami? - komentarz 2

PREMIUM

Prezes Jacek Niwiński powinien powiedzieć swoim kluczowym klientom o problemach, jakie pojawiły się w jego firmie. Lepiej, żeby dowiedzieli się o tym z pierwszej ręki. To pomoże im ograniczyć ryzyko wynikające z ewentualngo niezrealizowania zamówień przez dostawcę.

Kryzys w firmie: jak rozmawiać z klientami? - komentarz 1

PREMIUM

Prezes Solution4U ma trudny orzech do zgryzienia. Wiele lat wzajemnej współpracy i budowania zaufania wymaga z jego strony lojalności wobec partnerów biznesowych i kluczowych klientów. Nie oznacza to jednak, że od razu powinien im mówić o wszystkich problemach firmy. Lepiej postepować reakcyjnie i odpowiadać dopiero na pojawiające się z ich strony pytania.

Debata redakcyjna

Doświadczenia kształtujące liderów

PREMIUM

W trudnych czasach, gdy niepewność dotycząca jutra i kierunku zmian sięga zenitu, jakość przywództwa w organizacji ma kluczowe znaczenie. Niejednokrotnie decyduje ono o przetrwaniu lub upadku firmy. Dobra wiadomość jest taka, że przywództwo można doskonalić. To nie tylko sprawa talentu, ale też samoświadomości, która rodzi się wraz z doświadczeniem. Jak zatem najlepiej wykorzystać codzienną pracę do rozwijania zdolności przywódczych? Co mogą zrobić organizacje, by ich liderzy chcieli korzystać z własnych doświadczeń? Na ten właśnie temat dyskutują prezesi i menedżerowie podczas debaty redakcyjnej „Harvard Business Review Polska” z udziałem Roberta J. Thomasa, międzynarodowego autorytetu w dziedzinie przywództwa, autora bestsellera „Crucibles of Leadership”.

Z innej perspektywy

Nauka mądrzejszego myślenia

PREMIUM

Postępy w neurobiologii wykazały, że dzięki wrażliwości mózgu na doświadczenia zewnętrzne można modyfikować jego połączenia synaptyczne, stosując bodźce kulturowe. Doświadczenia dowiodły, że u niektórych ludzi pewna część mózgu uaktywnia się tylko wtedy, gdy widzą zdjęcie Billa Clintona. U innych będzie to obraz Jennifer Aniston. Albo Halle Berry. Jakie jeszcze bodźce mogą powodować zmianę połączeń synaptycznych w mózgu? Czy istnieje mózg ukształtowany przez firmę Boeing? Albo Goldman Sachs? Tego jeszcze nikt naprawdę nie wie.

Studium przypadku

Kryzys w firmie: jak rozmawiać z klientami?

PREMIUM

 Gdy ważą się losy firmy, która znalazła się w poważnych kłopotach finansowych, o jej być albo nie być decydują często reakcje klientów i kluczowych partnerów biznesowych. 

Raport

Łańcuch dostaw 2009: sprzeczne priorytety

PREMIUM

Wzrost efektywności i obniżanie kosztów to dziś wciąż ważne cele wielu firm. Chcąc osiągnąć szybkie sukcesy w tych dziedzinach, szefowie przedsiębiorstw kierują swój wzrok ku łańcuchom dostaw. W tym samym czasie światowa dekoniunktura przyczynia się jednak do wzrostu ryzyka związanego z siecią dostaw i dystrybucji: gwałtownie wzrosło zagrożenie niewypłacalnością kontrahentów lub niezdolnością do zrealizowania dostaw, rynek walutowy uległ rozchwianiu, a popyt – destabilizacji. W tej sytuacji menedżerowie zarządzający łańcuchami dostaw zmuszeni są ograniczać krótkoterminowe ryzyko zakłóceń i jednocześnie zwiększać długoterminową efektywność kosztową dostaw. Jak zrealizować te sprzeczne priorytety? W raporcie odpowiadamy na to pytanie, odwołując się do najnowszych badań i przykładów firm, które z sukcesem przeprowadziły transformację sieci dostaw.

Komentarz - raport

Wyzwania w łańcuchu dostaw: presja na oszczędności i wzrost ryzyka

PREMIUM

Menedżerowie zmuszeni do ograniczania kosztów coraz intensywniej szukają dziś oszczędności w łańcuchu dostaw. Silna potrzeba optymalizacji zderza się jednak ze wzrostem znaczenia różnych, często nowych, kategorii ryzyka w tym obszarze. Jak sprostać tym dwóm wyzwaniom?

Skuteczna transformacja logistyki

PREMIUM

Jak - dzięki przekształceniu i zintegrowaniu sieci dostaw i dystrybucji - zwiększyć elastyczność firmy i jednocześnie zmniejszyć koszty?

Case

Jak usprawnić współpracę z dostawcą usług logistycznych

PREMIUM

Jednym z efektów dyktowanego dekoniunkturą wzrostu presji na oszczędność i wysoki poziom usług będzie coraz wyraźniejszy podział na graczy globalnych i lokalnych. Klienci mogą skorzystać na tych zmianach.

Optymalizacja łańcucha dostaw

PREMIUM

Bliska współpraca z firmą logistyczną może przynieść duże oszczędności.