Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-81-listopad-2009-Siła nowych idei

Nr 81, listopad 2009

Siła nowych idei

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: korzyści ze szkolenia menedżerów
Nie jestem panem na włościach
Skuteczna komunikacja wizji: recepty światowych liderów
Biznes w czasach anemicznego wzrostu
Akcje czy gotówka, czyli jakie informacje kryją się w proponowanej formie płatności?
Ochrona zamiast wykorzystywania szans

Artykuł

Innowacje w czasach zawirowań

Innowacje w czasach zawirowań

| Darrell K. Rigby, Kara Gruver, James Allen

Podczas recesji, gdy wiele przedsiębiorstw boryka się ze spadkiem przychodów i zysków, menedżerowie często dochodzą do wniosku, że innowacje nie są w końcu aż tak ważne. Zdaniem autorów artykułu, dzieje się tak dlatego, że innowacyjność nie stała się integralnym elementem działalności wielu organizacji. W takich strukturach kreatywność, będąca źródłem przełomowych koncepcji, albo nie istnieje, albo jest tłumiona. Autorzy stawiają tym podmiotom za wzór branżę odzieżową. Słynne domy mody muszą co sezon kreować od nowa swoje kolekcje i tym samym wizerunek swoich marek. Inaczej grozi im pewna rynkowa śmierć. Aby sprostać temu ciągłemu wyzwaniu, firmy odzieżowe tworzą nietuzinkowe tandemy liderów, złożone z pełnego inwencji, „prawopółkulowego” dyrektora kreatywnego i nastawionego komercyjnie „lewopółkulowego” menedżera ds. marki. Autorzy nazywają takie alianse zespołami obupółkulowymi.

»
Jak wygrać wyścig o talenty na rynkach wschodzących
Między wrednymi fachowcami a sympatycznymil dyletantami, czyli jak tworzymy sieci relacji w firmie

Między wrednymi fachowcami a sympatycznymil dyletantami, czyli jak tworzymy sieci relacji w firmie

| Tiziana Casciaro, Miguel Sousa Lobo

Gdy potrzebujemy pomocy w pracy, chętniej zwracamy się do sympatycznego niż do bardziej kompetentnego kolegi. Taki wniosek wysnuli autorzy artykułu na podstawie badania obejmującego analizę 10 000 relacji zawodowych zaobserwowanych w pięciu organizacjach.
Przyjmując założenie, że w doborze współpracowników ludzie kierują się głównie, choć w różnym stopniu, dwoma kryteriami – kompetencjami i sympatią, autorzy byli w stanie wyłonić cztery archetypy: wredny fachowiec, czyli ktoś z dużą wiedzą, lecz nieprzyjemny we współpracy; sympatyczny dyletant, którego wiedza nie jest imponująca, za to świetnie się z nim pracuje; sympatyczna gwiazda – prawdziwy ekspert, a do tego przemiły; wredny partacz, czyli… cóż, to chyba oczywiste.

»
Kobiety i kwestia wizji

Kobiety i kwestia wizji

| Herminia Ibarra, Otilia Obodaru

Czy kobiety są oceniane gorzej niż mężczyźni pod względem zdolności przywódczych i czy odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą panujące stereotypy? Wyniki analizy kilku tysięcy kompleksowych ocen pracowników, zebranych wśród słuchaczy edukacyjnych programów dla menedżerów uruchamianych w szkole biznesu Insead, zaprzeczają tej tezie. Badanie wykazało, że kobiety są lepsze niż mężczyźni we wszystkich branych pod uwagę kryteriach poza jednym – „kreowaniem wizji”. Niestety, ten wyjątek pociąga za sobą poważne konsekwencje. Na szczycie organizacji umiejętność dostrzegania pojawiających się szans, tworzenia strategii z uwzględnieniem interesów całej organizacji i zdolność inspirowania innych są nieodzownymi atrybutami lidera.

»

Czy potrafisz opisać swoją strategię?

| David J. Collis, Michael G. Rukstad

Czy potrafiłbyś ująć strategię firmy w 35 słowach (lub mniej)? Jeśli tak, czy tak samo sformułowaliby ją twoi koledzy? Niewielu menedżerów potrafi uczciwie odpowiedzieć twierdząco na te proste pytania. Rzecz w tym, że firmy posiadające jasne i zwięźle sformułowane strategie – które pracownicy mogą sobie z łatwością przyswoić i kierować się nim w codziennych decyzjach – często stają się gwiazdami w swojej branży. Autorzy artykułu przedstawiają praktyczne wskazówki, jak opracować skuteczne deklaracje strategiczne i prezentują szczegółowo przykład, jak dom maklerski Edward Jones z St. Louis opracował swoje założenia i osiągnął dzięki nim ogromny sukces.

»
Teoria biznesu
Co powiedziałby Peter Drucker?

Sekcja specjalna

Prawo holdingów i grup kapitałowych. Szanse na nowe regulacje
Nowe trendy w reklamie: marketing proekologiczny i ambush marketing
Nowoczesna komunikacja: niewyczerpane źródło innowacji
Euro: bilans zysków i strat

Komentarz

Debata redakcyjna

Doświadczenia kształtujące liderów

Doświadczenia kształtujące liderów

Marek Moczulski, Mateusz Morawiecki, Arkadiusz Nowak, Robert J. Thomas, Paweł Motyl , Bertrand Le Guern

W trudnych czasach, gdy niepewność dotycząca jutra i kierunku zmian sięga zenitu, jakość przywództwa w organizacji ma kluczowe znaczenie. Niejednokrotnie decyduje ono o przetrwaniu lub upadku firmy. Dobra wiadomość jest taka, że przywództwo można doskonalić. To nie tylko sprawa talentu, ale też samoświadomości, która rodzi się wraz z doświadczeniem. Jak zatem najlepiej wykorzystać codzienną pracę do rozwijania zdolności przywódczych? Co mogą zrobić organizacje, by ich liderzy chcieli korzystać z własnych doświadczeń? Na ten właśnie temat dyskutują prezesi i menedżerowie podczas debaty redakcyjnej „Harvard Business Review Polska” z udziałem Roberta J. Thomasa, międzynarodowego autorytetu w dziedzinie przywództwa, autora bestsellera „Crucibles of Leadership”.

»

Z innej perspektywy

Nauka mądrzejszego myślenia

Studium przypadku

Kryzys w firmie: jak rozmawiać z klientami?

Raport

Łańcuch dostaw 2009: sprzeczne priorytety

Łańcuch dostaw 2009: sprzeczne priorytety

Wzrost efektywności i obniżanie kosztów to dziś wciąż ważne cele wielu firm. Chcąc osiągnąć szybkie sukcesy w tych dziedzinach, szefowie przedsiębiorstw kierują swój wzrok ku łańcuchom dostaw. W tym samym czasie światowa dekoniunktura przyczynia się jednak do wzrostu ryzyka związanego z siecią dostaw i dystrybucji: gwałtownie wzrosło zagrożenie niewypłacalnością kontrahentów lub niezdolnością do zrealizowania dostaw, rynek walutowy uległ rozchwianiu, a popyt – destabilizacji. W tej sytuacji menedżerowie zarządzający łańcuchami dostaw zmuszeni są ograniczać krótkoterminowe ryzyko zakłóceń i jednocześnie zwiększać długoterminową efektywność kosztową dostaw. Jak zrealizować te sprzeczne priorytety? W raporcie odpowiadamy na to pytanie, odwołując się do najnowszych badań i przykładów firm, które z sukcesem przeprowadziły transformację sieci dostaw.

»

Komentarz - raport

Wyzwania w łańcuchu dostaw: presja na oszczędności i wzrost ryzyka
Skuteczna transformacja logistyki

Case