Magazyn

Sekret trwałej przewagi
Najnowsze wydanie

Nr 38, kwiecień 2006

Sekret trwałej przewagi

Lista artykułów

Nr 38, kwiecień 2006

Trendy

Chcesz być konkurencyjny za granicą? Rozszerz zakres gromadzonej wiedzy i faktycznie ją wykorzystuj!

PREMIUM

Polskie firmy dobrze sobie radzą z konkurencją na obcych rynkach, ale głównie w niższych segmentach rynku (np. tanie meble, koszule pod marką sklepową) albo w towarach masowych (np. owoce i warzywa), gdzie przede wszystkim liczy się cena. A co z resztą firm, które działają w wyższych segmentach rynku – tam gdzie ważna jest marka i jakość?

Ryzyko tak, ale pod kontrolą

PREMIUM

Najwięksi międzynarodowi inwestorzy giełdowi oczekują od szefów firm, w których lokują kapitał, efektywnego i kompleksowego zarządzania ryzykiem. Ponad 80% z nich uważa, że za akcje takich spółek, które stosują odpowiednie systemy i procesy minimalizacji ryzyka, warto zapłacić wyższą cenę.

Dział Mobilności Pracowników

PREMIUM

Pracownicy są w ciągłym ruchu – odwiedzają klientów lub odbywają podróże służbowe. Administrowanie tymi czynnościami leży zazwyczaj w gestii różnych wewnętrznych działów i zewnętrznych firm. Jednak naszym zdaniem, firmy mogą poprawić efektywność, zwiększyć zadowolenie pracowników i ograniczyć koszty, jeśli scentralizują zarządzanie wszystkimi aspektami mobilności personelu.

Bierność trzeba tępić

PREMIUM

Z naszych badań wynika, że pracownicy zazwyczaj nie postępują zgodnie z wyznawanymi wartościami, ponieważ uważają, że nie należy to do ich obowiązków zawodowych. Kiedy menedżerowie stają przed dylematami moralnymi, czują się tak, jakby musieli wyjść poza właściwe, nastawione na działanie role zawodowe i ujawnić bardziej prywatną stronę swojej osobowości. Dlatego próbują raz dwa pozbyć się ich i wrócić do swoich „prawdziwych” zajęć.

Wiem, co czytać

PREMIUM

Dzięki Robertowi Morrisowi, jednemu z 10 najlepszych recenzentów portalu Amazon, dowiesz się, którym książkom o biznesie warto poświęcić swój czas i uwagę.

Nie odbierajcie założycielom wpływu na losy firm

PREMIUM

Firmy, których założyciele pozostają na stanowisku dyrektora naczelnego, w długofalowej perspektywie osiągają lepsze wyniki niż te przedsiębiorstwa, gdzie zatrudniono profesjonalnego menedżera.

Komentarz

Pracownicy chcą założyć związek zawodowy... - komentarz 4

PREMIUM

Planując utworzenie związków zawodowych, grupa pracowników Rentier International chce zwrócić uwagę władz firmy na mało przejrzysty system wynagrodzeń i niesprawiedliwą politykę socjalną. Ich decyzję powinien zaakceptować zarząd, jak również Paweł Rudzki, właściciel tego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Pracownicy chcą założyć związek zawodowy... - komentarz 3

PREMIUM

Pracownicy i pracodawcy firmy ubezpieczeniowej Rentier International mają szansę na kompromis bez konieczności tworzenia związków zawodowych. Muszą jednak chcieć ze sobą rozmawiać i współpracować po to, by nawzajem lepiej poznać swoje postulaty i możliwości.

Pracownicy chcą założyć związek zawodowy... - komentarz 2

PREMIUM

Firma Rentier International przechodzi w kolejną fazę swojego rozwoju. Po okresie dynamicznego, organicznego wzrostu i dużej ekspansji nadszedł czas na uporządkowanie i usystematyzowanie działalności. To także idealny moment, by poprawić relacje z pracownikami.

Pracownicy chcą założyć związek zawodowy... - komentarz 1

PREMIUM

Powstanie związku zawodowego w towarzystwie ubezpieczeniowym Rentier International nie jest jeszcze sprawą przesądzoną. Jednak Paweł Rudzki, prezes i właściciel firm, powinien jak najszybciej porozmawiać z przedstawicielami pracowników,by poznać powody ich decyzji.Być może dojdą do porozumienia i znajdą zadowalające obie strony wyjście z sytuacji, którym nie musi być utworzenie organizacji związkowej.

Wbrew rutynie: kształtowanie przestrzeni... - komentarz 1

PREMIUM

Firma oferująca kompleksowe usługi zapewnia sprawniejszą i wygodną dla zamawiającego koordynację działań w procesie inwestycyjnym. Te dwie podstawowe cechy przekładają się na wymierne korzyści i stanowią poważny argument na rzecz jak najwcześniejszego nawiązania takiej współpracy.

Ilu doradców potrzebuje firma?

PREMIUM

Firma oferująca kompleksowe usługi zapewnia sprawniejszą i wygodną dla zamawiającego koordynację działań w procesie inwestycyjnym. Te dwie podstawowe cechy przekładają się na wymierne korzyści i stanowią poważny argument na rzecz jak najwcześniejszego nawiązania takiej współpracy.

Pracownicy chcą założyć związek zawodowy... - komentarz 5

PREMIUM

Jeśli pracownicy zdecydują, że utworzą w firmie związek zawodowy, to pracodawca nie ma zbyt dużego pola manewru. Jedyne, co powinien robić, to starać się budować poprawne wzajemne relacje oraz pilnować,by w interesie własnym i firmy obie strony działały zgodnie z prawem.

Zarządzanie sobą

Czym naprawdę jest sukces?

PREMIUM

Dążenie do sukcesu przypomina ćwiczenia na strzelnicy z ruchomymi celami: trafisz jeden, a natychmiast w różnych punktach pojawi się pięć innych. Pod nieustanną presją otoczenia pracujemy „więcej”, chcemy mieć „więcej”, być kimś „większym”. Ale czy można to nazwać prawdziwym sukcesem?

Artykuł

Reguły współpracy

PREMIUM

Liderzy firm, którzy szukają sposobów na przyspieszenie wzrostu, zdobycie pouczających doświadczeń i zwiększenie innowacyjności, mogą znaleźć odpowiednie wzory w niespodziewanym miejscu. Jest nim krąg ludzi związanych z Linuksem, jednym z systemów opartych na otwartym kodzie źródłowym. Linux jest dziełem z gruntu woluntarystycznego i samorganizującego się środowiska, złożonego z tysięcy programistów. Większość liderów firm sprzedałoby swoich bliskich, żeby tylko mieć pracowników jak pasjonaci od Linuksa.

Wirtuozerskie zespoły

PREMIUM

Kiedy w grę wchodzi poważna zmiana i wytężona praca, to jedynie wirtuozerski zespół ma szansę osiągnąć przełomowe i innowacyjne rezultaty.

Darwin i demon: innowacja w rozwiniętych firmach

PREMIUM

Konsekwencją upowszechnienia kompetencji w zakresie zarządzania procesami biznesowymi jest ich outsourcing lub przeniesienie do innych części świata albo i jedno, i drugie, co stawia firmy przed darwinowską presją wymyślenia kolejnej fali innowacji. Lecz innowacja jest pojęciem szerokim – począwszy od najbardziej nagłaśnianej innowacji przełomowej po jej bardziej przyziemne formy, jak innowacja doświadczeń czy innowacja procesu, które polegają na uproszczeniu łańcucha dostaw lub na zadowoleniu klientów drobnymi modyfikacjami w produktach. Wielu menedżerom trudno jest podjąć decyzję, do którego z tych typów innowacji należy dążyć.

Nie dodawaj kolejnych funkcji – twój produkt może stać się zbyt skomplikowany!

PREMIUM

Ekspres do kawy oferujący 12 różnych napojów, samochód z ponad 700 funkcjami deski rozdzielczej oraz podkładka pod mysz z funkcją zegara, kalkulatora i radia. Oto przykłady „przebajerowania” albo „wielofunkcjozy”, czyli wynik nieodpartej pokusy, aby wyposażać produkty w niezliczoną liczbę „bajerów”. Rzecz w tym, że rozbudowywanie produktów o nowe funkcje utrudnia ich używanie. Producenci, którzy rozszerzają funkcjonalność produktów, narażają swoich klientów na zmęczenie multifunkcjonalnością.

Innowacje w sferze zarządzania: powody, cele i sposoby

PREMIUM

Innowacje w sferze zarządzania to tajemnica sukcesu takich firm jak GE, P&G i Visa. Ale czym są tego rodzaju innowacje? Dlaczego są tak ważne? I w jaki sposób firmy mogą opanować sztukę tworzenia ich? Artykuł Gary’ego Hamela daje odpowiedź na te pytania.

Od stacjonarności do mobilności: organizacja przestrzeni biura

PREMIUM

Niemal każdy pracownik, a zwłaszcza menedżer, ma dziś swój własny model pracy. W jaki sposób dostosować miejsce pracy i organizację przestrzenną biura do tak zróżnicowanych wymagań?

Koncepcja i projekt: jak zbudować wizję biura?

PREMIUM

Monumentalne wnętrza mogą sprzyjać budowaniu wizerunku, ale zabijać innowacyjność pracowników. Wspólna przestrzeń relaksu wspiera komunikację w firmie, jest jednak bardzo kosztowna. W jaki sposób budować wizję biura i kształtować priorytety inwestycyjne?

Klasyka HBR

Niebezpieczeństwa ery naśladownictwa

PREMIUM

Naśladownictwo wywiera ogromny wpływ na życie społeczne, a w szczególności na przedsiębiorczość i finanse. Upowszechnianie się tego zjawiska wynika stąd, że stale przybywa sposobów naśladowania i bycia naśladowanym, a sam proces naśladowania jest coraz szybszy. Dzięki niezliczonej ilości kanałów komunikacji dosłownie każdy mieszkaniec państw rozwiniętych może niemal natychmiast dowiedzieć się, co robią, myślą, twierdzą i przewidują inni. Co więcej, na podstawie tej wiedzy możemy podejmować i podejmujemy konkretne działania. Wynikające stąd trendy i mody, giełdowe gorączki i krachy stają się coraz częstsze, coraz bardziej znaczące i coraz bardziej złożone.

Studium przypadku

Pracownicy chcą założyć związek zawodowy. Co robić?

PREMIUM

Towarzystwo ubezpieczeniowe Rentier International jest na rynku pracy cenioną firmą. Od kilku lat plasuje się w czołówce rankingu na najlepszego pracodawcę organizowanego przez opiniotwórczy magazyn. Jednak ta pochlebna ocena odbiega od tego, jak postrzegają firmę jej pracownicy. Część z nich uważa, że Rentier International zatrudnia dwie kategorie osób. Jedną grupą są – hołubieni przez szefów – specjaliści i pracownicy merytoryczni, drugą – pracownicy pomocniczy i część agentów ubezpieczeniowych, wyraźnie pomijani i dyskryminowani przy rozdziale świadczeń socjalnych, dostępie do awansu czy szkoleń. Ich niezadowolenie nasiliło się tak bardzo, że pewnego dnia – odpowiadając na inicjatywę struktur krajowych – postanowili utworzyć w firmie związek zawodowy.

Raport

Wbrew rutynie: kształtowanie przestrzeni i architektury miejsca pracy

PREMIUM

W projektowaniu nowoczesnych biur rutyna ustępuje innowacji, a rozwiązania przestrzenne coraz częściej muszą wyprzedzać zmiany zachodzące pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych.Wdzisiejszym, zmiennym świecie trzeba bowiem nieustannie wybierać pomiędzy różnymi koncepcjami organizacji pracy, różnymi miejscami prowadzenia biznesu i różnymi systemami komunikacji. W jednej firmie pracują osoby rzadko odrywające się od swoich biurek i takie, które większość czasu spędzają w terenie. Nowoczesne biuro jest więc obszarem współistnienia różnego rodzaju aktywności, a jednocześnie musi tworzyć spójne środowisko pracy, otwarte na zachowania innowacyjne i zamknięte tam, gdzie zasoby firmy muszą być chronione. Kształtowanie przestrzeni pracy staje się coraz trudniejszym wyzwaniem.