Magazyn

Przywództwo na polu walki
Najnowsze wydanie

Nr 100, czerwiec 2011

Przywództwo na polu walki

Lista artykułów

Nr 100, czerwiec 2011

Trendy

Przewaga dzięki koncentracji

PREMIUM

O tym, jak budować firmę skoncentrowaną na klientach, o prostej strukturze i wolną od niepotrzebnych kosztów systemowych, z Markiem Gottfredsonem, jednym z najbardziej uznanych konsultantów na świecie, rozmawia Katarzyna Piłat, redaktor w HBRP.

Dlaczego seryjni przedsiębiorcy nie wyciągają wniosków ze swoich porażek

PREMIUM

Wszyscy podziwiamy seryjnych przedsiębiorców za ich hart ducha, odwagę i upór, ale dla inwestorów, którzy finansują ich marzenia, przedstawiają oni duże ryzyko. Zamiast uczyć się na błędach, popadają oni w przesadny optymizm po poniesieniu porażki i przed nią.

Gdy porażka przypomina sukces

PREMIUM

Globalna akcja zapewnienia mieszkańcom Bangladeszu dostępu do czystej wody wyglądała na ogromny sukces - dwukrotnie. Jednak za każdym razem w sukcesie tkwiły zarodki spektakularnej klęski. Jaki płynie z tego ogólny wniosek? Sukces wymaga ciągłej czujności.

Krótkie życie okazji sprzedażowych w internecie

PREMIUM

Firmy coraz częściej próbują nawiązać kontakty z potencjalnymi klientami przy użyciu internetu. Niemniej jednak wiele firm zbyt wolno reaguje na zapytania napływające do nich z sieci. Takie zachowania zastanawiają tym bardziej, że internetowe okazje sprzedażowe szybko się dezaktualizują.

Nadszedł czas, by skończyć z obniżkami

PREMIUM

Mimo że oficjalnie kryzys odwołano już wiele miesięcy temu, jego skutki prawdopodobnie będą nadal odczuwalne, gdyż PKB rośnie w ślimaczym tempie. W takich warunkach niewiele firm ma duże pole manewru cenowego - i w wielu branżach zniżki pozostaną normą.

Fakty i mity związane z podziałem akcji

PREMIUM

Split jest tylko techniczną operacją księgową, która sama w sobie nie powinna mieć żadnego wpływu na długookresowy kurs akcji. Czasem zdarza się jednak, iż wskutek podgrzania atmosfery wokół spółki, wywołanej splitem, kurs jej akcji chwilowo rośnie.

Bariery w rozwoju komitetów audytu

PREMIUM

Komitety audytu w większości spółek notowanych na warszawskiej giełdzie zaczęły funkcjonować dopiero w ciągu ostatnich trzech lat. Jak wskazuje badanie, największą bolączką komitetów jest brak osób z odpowiednimi kompetencjami.

Temat numeru

Wszechobecny lider

PREMIUM

W obliczu złożonych i szybko zmieniających się sytuacji kryzysowych przywódcy muszą nieustannie dostosowywać swoje modele myślowe i starać się „jednoczyć wysiłki”, mówi admirał Thad Allen, emerytowany dowódca Straży Przybrzeżnej USA, głównodowodzący operacją usuwania skutków wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku. Allen, zwolennik Warrena Bennisa i Petera Druckera, rozmawiał ze Scottem Berinato z HBR o tym, jak być liderem, od którego całe społeczeństwo z niepokojem oczekuje sukcesu.

Cztery lekcje adaptacyjnego przywództwa

PREMIUM

Siły zbrojne zajmują się doskonaleniem przywództwa znacznie dłużej niż korporacje. Współcześni dowódcy muszą jednak stawiać czoło zmieniającemu swoje oblicze, nieprzewidywalnemu wrogowi. Siły zbrojne szkolą więc kadrę oficerską w taki sposób, by budować kulturę zaangażowania i gotowości do reagowania w obliczu zmieniających się warunków bojowych.

Lekcje z kampanii irackiej i afgańskiej

PREMIUM

Wojsko Polskie od ponad dwudziestu lat znajduje się w procesie transformacji. Jednak prawdziwa zmiana przyszła dopiero wraz z politycznymi decyzjami o przystąpieniu do wojny w Iraku i Afganistanie. Te konflikty na powrót uświadomiły wojskowym, że ich rzemiosłem jest wojna, a udział w niej jest obciążony realnym ryzykiem utraty zdrowia i życia. Doprowadziły
do zmian modelu funkcjonowania armii w najważniejszych, z punktu widzenia udziału w misjach bojowych, obszarach. Wyzwania, przed którymi stanęła armia, dotyczyły trzech obszarów: struktur wewnętrznych, modelu dowodzenia i systemu szkolenia.

Negocjowanie w warunkach ekstremalnych

PREMIUM

Prezesi i menedżerowie wyższego szczebla często prowadzą skomplikowane i toczące się o wysoką stawkę negocjacje, lawirując między potrzebami i interesami pionów funkcyjnych, jednostek, partnerów biznesowych i kluczowych dostawców, a także klientów i organów nadzorujących. Presja, jakiej przy tej okazji są poddawani, przypomina stres odczuwany przez dowódców wojskowych na misji w Afganistanie, kiedy to, odpierając ataki wroga, próbują zdobywać zaufanie miejscowej ludności i potrzebne informacje.

Jak to zrobiłem

Nieustraszony prezes opowiada, jak zachęcał swój zespół do skoku w przyszłość

PREMIUM

Globalny koncern informatyczny HCL Technologies wymagał naprawy. Konieczne zmiany prezes wprowadził w sposób dosyć nietypowy: przekonał pracowników, że należy uznać kryzysową sytuację firmy za fakt, rozbudził w ludziach pasje - i tańczył.

Punkt widzenia

Czego siedemnastowieczni piraci mogą nas nauczyć o projektowaniu stanowisk pracy

PREMIUM

Kosztowne pomyłki w zarządzaniu talentami, na przykład tworzenie demoralizujących systemów motywacyjnych, często zdarzają się na początkowym etapie procesu rekrutacji - w projektowaniu stanowiska. Nietrudno tu o błąd.

Raport

Zarządzanie tożsamością i dostępem kluczem do bezpieczeństwa informacji

PREMIUM

Naruszenie bezpieczeństwa informacji to jedno z poważnych zagrożeń dla firmy. Jak zminimalizować ryzyko jego wystąpienia?

Nowoczesne technologie: nowy wymiar ryzyka

PREMIUM

Coraz większe upowszechnienie rozwiązań teleinformatycznych, a także nowe trendy w rozwoju technologii, powodują, że jednym z podstawowych czynników ryzyka stają się dziś zagrożenia wynikające z korzystania z IT.

System zarządzania ryzykiem w nowych realiach

PREMIUM

Nawet najbardziej efektywny system zarządzania ryzykiem wymaga okresowego dostosowania do nowych trendów i zmian na globalnej mapie ryzyka. Na co warto zwrócić uwagę podczas jego analizy?

Niepewność jako szansa dla firmy

PREMIUM

Firmy, które rozumieją naturę dotyczącej je niepewności, mogą osiągnąć dzięki temu przewagę na rynku.

Doskonalenie systemów zarządzania ryzykiem

PREMIUM

Ostatnie katastrofy, takie jak trzęsienie ziemi i tsunami, które uderzyło w Japonię, doprowadzając do uszkodzenia elektrowni jądrowej w Fukushimie, są dobrym pretekstem do ponownej analizy systemów zarządzania ryzykiem i usprawnienia wdrożonych wcześniej mechanizmów. Szczególną uwagę przy tej okazji warto zwrócić na procesy wymagające współpracy pomiędzy komórkami
odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem a pozostałymi działami przedsiębiorstwa. Coraz silniejsza integracja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w firmach sprawia, że istotnym zagrożeniem dla bezpiecznego funkcjonowania firm stają się kwestie związane z ryzykiem wynikającym z wykorzystania nowoczesnych technologii.

Debata redakcyjna

Sprzedaż skoncentrowana na kliencie

PREMIUM

Chociaż sytuacja na rynku jest coraz lepsza, klienci - zarówno osoby prywatne, jak i firmy - są nadal bardzo uważni i bardzo pilnują swoich budżetów. Przez to też znacznie wydłuża się proces podejmowania decyzji. Dodatkowo następuje komodytyzacja usług, a klienci - zarówno w sektorze B2B, jak i B2C - bardzo ostrożnie wydają dziś pieniądze i wnikliwie porównują oferty.

Zarządzanie sobą

Jak uniknąć wpadki przy zmianie pracy

PREMIUM

Według danych amerykańskiego urzędu statystycznego Bureau of Labor Statistics, przeciętny przedstawiciel pokolenia powojennego wyżu demograficznego zmienia pracę 10 razy w ciągu kariery. Choć idea pracownika będącego samemu sobie panem spopularyzowana została w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, pozostaje ona aktualna niezależnie od panującego akurat klimatu gospodarczego.

Artykuł

Poddaj swoją strategię testom wytrzymałości

PREMIUM

Kryzys gospodarczy może szybko ujawnić niedostatki twojej strategii biznesowej. Ale czy potrafisz wskazać jej słabości również w dobrych czasach? A co więcej, czy potrafisz wskazać wśród nich te, które rzeczywiście mają znaczenie?

Singapore Airlines: sztuka godzenia sprzeczności

PREMIUM

Linie lotnicze Singapore Airlines w ciągu czterech ostatnich dziesięcioleci zdołały wyrobić sobie fenomenalną reputację w niezwykle konkurencyjnej branży lotnictwa komercyjnego. Udało się to dzięki zapewnianiu wysokiej jakości obsługi klienta oraz dzięki dominacji w segmencie podróży biznesowych. Przewoźnikowi udało się połączyć dwie, na pierwszy rzut oka niemożliwe do pogodzenia, strategie: dyferencjacji (wyróżniania się) - którą realizują przez nieustanną poprawę jakości obsługi i przez ciągłe innowacje - oraz przywództwa kosztowego.

Zarządzanie aliansami przy użyciu strategicznej karty wyników

PREMIUM

Alianse strategiczne to jedna z częściej wybieranych przez przedsiębiorstwa opcji strategicznych. Tymczasem z badań wynika, że zaledwie połowa z nich kończy się sukcesem.
Autorzy niniejszego artykułu starają się zgłębić przyczyny tak wysokiej liczby porażek w tym obszarze. Wychodzą od założenia, że większość układów partnerskich funkcjonuje według ustaleń spisanych w umowie o gwarantowanym poziomie usług. W efekcie partnerzy koncentrują się na wywiązaniu się z zobowiązań tam zawartych zamiast na podejmowaniu działań nakierowanych na osiągnięcie oczekiwanych korzyści z partnerstwa. Mierniki wydajności operacyjnej przeważają nad zamierzeniami strategicznym, co często sprawia, że w praktyce nie realizuje się synergii, leżących u podstaw budowania aliansu.

Wiedza o pracownikach jako broń konkurencyjna

PREMIUM

Czy inwestycje podejmowane w obszarze zasobów ludzkich rzeczywiście przekładają się na lepszą wydajność pracowników?

Studium przypadku

Chaos w niebie - komentarz 3

PREMIUM

To, co obecnie dzieje się przy realizacji projektu budowy Centrum Rozrywkowego „Heaven”, jest efektem wcześniejszych zdarzeń i decyzji, w tym braku sprawnego zarządzania i kontroli.

Chaos w niebie - komentarz 2

PREMIUM

Adam Kowalski, kierujący projektem budowy Centrum Rozrywkowo‑Sportowego „Heaven”, musi zlecić rzetelne i obiektywne zbadanie i przeanalizowanie ryzyka związanego z wykorzystaniem nowych technologii. Jednak powinno się to odbyć bez radykalnych i pochopnych działań.

Chaos w niebie - komentarz 1

PREMIUM

Przeszłości zmienić się nie da. Przed Adamem Kowalskim stoi zadanie przedstawienia Komitetowi Sterującemu całokształtu obecnej sytuacji projektu oraz dostępnych opcji zmian wraz z czynnikami ryzyka i skutkami wynikającymi z ich wyboru. Niestety, może być to selekcja pomiędzy złym a gorszym scenariuszem.

Chaos w niebie

PREMIUM

Od wieków ludzie realizują ambitne projekty. Nadal jednak mimo istniejącej metodyki, rozwiązań i systemów IT oraz rozlicznych studiów nie opanowaliśmy do perfekcji sztuki zarządzania nimi. Bohater studium przypadku staje przed wyborem: kontynuować projekt czy wstrzymać prace?

Refleksje

Norman Foster

PREMIUM

Norman Foster Zdobył rozgłos na początku lat siedemdziesiątych XX wieku jako twórca projektu siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego Willis Faber and Dumas w angielskim Ipswich. Ten ekologiczny, pełen otwartych przestrzeni budynek był na owe czasy radykalnym rozwiązaniem.
W ciągu kolejnych lat Foster zaprojektował ponad 250 obiektów, od londyńskiej wieży Swiss Re (zwanej ogórkiem) po lotnisko w Pekinie. Zdobył wiele najbardziej prestiżowych nagród w świecie architektury, otrzymał tytuł szlachecki oraz dożywotni tytuł para. Jako założyciel i prezes Foster + Partners nadzoruje pracę 15 biur projektowych, w których 1000 pracowników realizuje projekty w 40 krajach świata. Rozmawiała Alison Beard.

Komentarz

Główne grzechy strategiczne polskich firm

PREMIUM

Przygotowanie dobrej strategii pozwala odpowiednio alokować zasoby firmy oraz ukierunkować jej działania, jednak nie gwarantuje sukcesu. Równie istotne jest monitorowanie jej wdrożenia i realizacji głównych założeń. Ponadto konieczna i niezwykle ważna jest okresowa rewizja strategii.