Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-55-wrzesień-2007-Pod obstrzałem sprzecznych danych

Nr 55, wrzesień 2007

Pod obstrzałem sprzecznych danych

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Reklama w grach komputerowych
Czy naprawdę rozumiesz, co kryje się za „przychodami” firmy?
Ułatwiaj szybką adaptację świeżo zatrudnionym menedżerom
Jak pozyskiwać ludzi z zewnątrz do rozwiązywania problemów z zakresu badań i rozwoju

Komentarz

Model kompetencji... - komentarz 4

Dave Ulrich

Barker Foods musi zadbać o systematyczny rozwój wielkich liderów. Skutki koncentrowania się firmy na jednostkach pełniących rolę liderów, a nie na rozwoju przywództwa jako ogólnej zdolności organizacji, mogą być bardzo różne. Niektórzy dyrektorzy starają się sprostać wymaganiom, jakie stawia się im na zajmowanych stanowiskach, a inni – nie. Widzieliśmy to jak na dłoni na przykładzie Douga Lothiana. Kiedy liderzy zawodzą, zarówno dyrektor zarządzający Colin Anthony, jak i zespół HR zaczynają się szamotać. Chociaż konkretny, wyjątkowo zdolny lider będzie przez jakiś czas osiągał wybitne wyniki, to może nie radzić sobie najlepiej z tworzeniem procesów, dzięki którym ludzie w jego grupie będą mogli się rozwijać i dokształcać. Jeśli firma nie wypracuje sobie zdyscyplinowanego podejścia do tworzenia kolejnych pokoleń liderów, to jej wyniki mogą na tym ucierpieć.

»

Rozmowa

Etyczny umysł
Większy efekt z mniejszego budżetu

Debata redakcyjna

Czy zaufanie naprawdę jest dobre dla biznesu?

Artykuł

Jak efektywnie wdrażać zintegrowane narzędzia komunikacyjne?
Integracja kanałów komunikacyjnych: rewolucja na miarę systemów ERP i CRM?
Kiedy rosnąca liczba kanałów informacyjnych prowadzi do chaosu i nieefektywności
Jak na nowo określić działalność podstawową firmy
Niematerialne aktywa: niedoceniana broń w walce z konkurencją

Niematerialne aktywa: niedoceniana broń w walce z konkurencją

Największy wpływ na rozwój przedsiębiorstwa i jego wartość dla akcjonariuszy mają aktywa niematerialne – patenty i know‑how, marki, kwalifikacje personelu, silne więzi z klientami, oprogramowanie, unikalne rozwiązania organizacyjne, procesy i tym podobne elementy. Liczne badania wskazują na to, że inwestorzy często błędnie wyceniają wartości firm, w których aktywa niematerialne odgrywają znaczącą rolę. Zawyżona wycena oznacza utratę części kapitału. Równie niekorzystna jest wycena poniżej godziwej wartości firmy, ponieważ podwyższa koszt kapitału i pozbawia menedżerów możliwości wykorzystania wielu szans na dalszy wzrost.

»
Jak myślą skuteczni liderzy

Klasyka HBR

Innowacja w sferze wartości: logika strategii dynamicznego wzrostu

Innowacja w sferze wartości: logika strategii dynamicznego wzrostu

W. Chan Kim, Renée Mauborgne

Dlaczego niektóre firmy potrafią utrzymać wysokie tempo wzrostu, a inne nie? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, profesorowie W. Chan Kim i Renée Mauborgne z instytutu Insead we Francji prowadzili długoletnie badania, które objęły ponad 30 firm z całego świata. Wyniki tych badań wskazują, że strategia wielu firm, które osiągają mniej imponujące wyniki, jest podporządkowana idei uzyskania przewagi nad konkurentami. Zupełnie inaczej podchodzą do wyznaczania strategii dynamicznie rozwijające się firmy. Ambicja dogonienia i prześcignięcia rywali ma dla nich niewielkie znaczenie. Ich uwaga skupia się na tym, by dzięki temu, co autorzy nazywają logiką poszukiwania innowacji w sferze wartości (value innovation), uczynić obecną pozycję rynkową i ofertę konkurencji nieistotnymi.

»

Studium przypadku

Model kompetencji: krępujący garnitur czy cenne narzędzie doskonalenia liderów

Relacja z pierwszej ręki

Sieć nieformalnych relacji – klucz do poprawy efektywności w firmach pracujących systemem projektowym

Sieć nieformalnych relacji – klucz do poprawy efektywności w firmach pracujących systemem projektowym

Borys Stokalski 

Firmy, które pracują systemem projektowym, narzekają często na duże różnice w efektywności zespołów projektowych i niemożność systemowego zwiększenia produktywności w skali całej organizacji. Gdy jedne zespoły projektowe pracują szybko i skutecznie, inne – wykonujące podobne zadania – spóźniają się i dostarczają produkt, który wymaga później jeszcze wielu poprawek. Niestety, charakter i względna niezależność zespołów projektowych sprawiają, że jeśli w tak zorganizowanym przedsiębiorstwie pojawia się problem o charakterze ogólnofirmowym – dotyczący efektywności, jakości czy innowacyjności – wykrycie jego źródła bywa bardzo trudne.

»

Raport

Integracja kanałów komunikacyjnych:kolejny krok ku poprawie efektywności firmy

Integracja kanałów komunikacyjnych:kolejny krok ku poprawie efektywności firmy

Nowoczesne firmy wykorzystują bardzo wiele narzędzi i kanałów komunikacyjnych. Poczta email, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, komunikatory internetowe, systemy lokalizacji – to tylko te najbardziej rozpowszechnione. Brak wzajemnej integracji tych rozwiązań sprawia jednak, że do firm wkrada się chaos informacyjny, codzienna praca nie jest efektywna i trudno usprawniać procesy biznesowe. Firmy telekomunikacyjne, producenci sprzętu i oprogramowania, wreszcie integratorzy IT oferują już jednak rozwiązania pozwalające na integrację rozproszonych kanałów komunikacyjnych w firmie. Są to systemy określane wspólnym mianem unified communication (zunifikowana komunikacja). Umożliwiają one poprawę warunków pracy i usprawnienie działalności operacyjnej firmy. W raporcie odpowiadamy na pytania: Jak najlepiej wykorzystać możliwości tych rozwiązań do poprawy efektywności firmy? i Jak bez przeszkód zintegrować istniejące w firmie kanały komunikacyjne.

»