Magazyn

Odbuduj spalone mosty
Najnowsze wydanie

Nr 45, listopad 2006

Odbuduj spalone mosty

Lista artykułów

Nr 45, listopad 2006

Trendy

Rady pracownicze – opcja, a nie konieczność

PREMIUM

Pracodawcy nie muszą za wszelką cenę dążyć do utworzenia w firmach rad pracowniczych. Zwłaszcza gdy pracownicy nie palą się do ich powołania.

Potencjał reklamy dźwiękowej w miejscu sprzedaży

PREMIUM

Czy wszystkie metody docierania z reklamą do odbiorcy można uznać za wyeksploatowane? Wydaje się, że kanałem w niewielkim stopniu dotychczas wykorzystywanym jest przekaz dźwiękowy w miejscu sprzedaży.

Strategiczne znaczenie zaopatrzenia

PREMIUM

Zaopatrzenie zyskuje obecnie strategiczne znaczenie dla firmy, a nawet staje się siłą napędową innowacji.

Marketing produktu na nieprzewidywalnym rynku

PREMIUM

Przewidywanie i kreowanie przebojowych produktów w sektorze mediów i rozrywki jest ryzykownym przedsięwzięciem. Zamiast tego specjaliści od marketingu mogą posłużyć się pięcioma strategiami, które pozwolą im wykorzystać efekt społecznego oddziaływania z chwilą, gdy tylko się pojawi.

Komentarz

Szukanie nowych możliwości

PREMIUM

Konsolidacja zakładów spożywczych i marek w Europie ¦rodkowo‑Wschodniej, po rozszerzeniu UE, jest nieuchronnym procesem, który będzie signum temporis najbliższych kilku lat.

Zostałem menedżerem... - komentarz 3

PREMIUM

Firma InnovationCom musi zmienić swoją politykę zarządzania kadrami, promowania utalentowanych pracowników i sukcesji. Inaczej kolejne awanse na menedżerskie stanowiska mogą zakończyć się niepowodzeniem.

Zostałem menedżerem... - komentarz 2

PREMIUM

Firma InnovationCom, awansując na menedżerskie stanowisko jednego z najlepszych sprzedawców, straciła świetnego handlowca, ale nie zyskała tym samym dobrego menedżera. Teraz naprawa sytuacji będzie wymagała ze strony szefów firmy większego zaangażowania i wsparcia, jakiego od początku potrzebował świeżo upieczony menedżer.

Zostałem menedżerem... - komentarz 1

PREMIUM

Nie jest jeszcze za późno, aby ocalić stanowisko i karierę Rrafała Burzyńskiego w InnovationCom. Odpowiedzialność za zmianę sytuacji powinni wziąć na siebie zarówno sam Burzyński, jak i bezpośredni jego przełożony Jan Zbicki oraz odpowiedzialna za zarządzanie kadrami Agata Mróz.

Z myślą o długoterminowych celach

PREMIUM

Coraz większa liczba zamożnych klientów, korzystających z  usług CitiGold Wealth Management, jest zainteresowana inwestowaniem na rynkach zagranicznych. Motywem jest zazwyczaj poszukiwanie atrakcyjnej stopy zwrotu, chęć dywersyfikacji portfela inwestycji w  ujęciu regionalnym i  sektorowym, dostępność znacznie szerszego spektrum instrumentów finansowych, jak również relatywnie skromna oferta możliwości inwestycyjnych w  walutach obcych, jakie oferuje lokalny rynek.

Ekosystem biznesowy na rynku dystrybucji leków

PREMIUM

Polska Grupa Farmaceutyczna, rozwijając własną działalność, jednocześnie dokładała starań, by stworzyć swoisty ekosystem biznesowy, który wspiera współpracujące i powiązane z nią podmioty – producentów leków, hurtownie, apteki, a także klientów. W konsekwencji cały system jest coraz bardziej odporny na wahania koniunktury.

Rozmowa

Czy nie pracujesz zbyt ciężko?

PREMIUM

Kiedy stres nam pomaga, a kiedy zaczyna przeszkadzać?

Zarządzanie sobą

Chcesz zostać prezesem? To trudniejsze, niż myślisz

PREMIUM

Większość kandydatów na następców szefów firm to ludzie dostatecznie utalentowani, ciężko pracujący i wystarczająco mądrzy, aby dojść na sam szczyt – a jednak nie udaje im się uzyskać najwyższego stanowiska. Nie zdają sobie bowiem sprawy z tego, że cechy, które pomogły im w osiągnięciu stanowiska numer 2, nie wystarczą do osiągnięcia stanowiska numer 1.

Artykuł

Strategia a ekosystem biznesowy

PREMIUM

Dominację Wal‑Martu i Microsoftu w dzisiejszej gospodarce przypisywano wielu czynnikom, od wizji i energii ich założycieli do agresywnych praktyk konkurencyjnych tych firm. Jednakże autorzy dowodzą, że te dwie bardzo różne firmy swoje powodzenie jedynie w części zawdzięczają samym sobie; większe znaczenie mają sukcesy sieci firm, z którymi Wal‑Mart i Microsoft prowadzą interesy. Większość firm dzisiaj wchodzi w skład ekosystemów – luźnych sieci dostawców, dystrybutorów, podwykonawców, producentów pokrewnych wyrobów lub usług, dostawców technologii i mnóstwa innych firm, które oddziałują na tworzenie i dostawę produktów firmy oraz same są przedmiotem ich oddziaływania. Chociaż ekosystemy mają we współczesnym biznesie coraz większe znaczenie, są one słabo poznane i nieskutecznie się nimi zarządza. W ich zrozumieniu może pomóc analogia między sieciami w biznesie a ekosystemami biologicznymi. Działania podejmowane przez firmę w większym lub mniejszym stopniu oddziałują na stan zdrowia jej sieci, który z kolei wywiera pozytywny lub negatywny wpływ na efektywność firmy. A ponieważ firma, podobnie jak określony gatunek w ekosystemie biologicznym, w końcu podzieli los sieci jako całości, mądre firmy stosują strategie, które przynoszą korzyści wszystkim. Jak zatem powinieneś dbać o dobry stan zdrowia i stabilność twojego ekosystemu, jak możesz określić swoje w nim miejsce i opracować strategię dostosowaną do twojej w nim roli, przyczyniając się w ten sposób do dobrobytu własnej firmy? Zależy to od twojej roli – obecnej i potencjalnej – w obrębie sieci. Czy twoja firma jest graczem niszowym, zwornikiem czy pełni rolę dominującą? Odpowiedź na to pytanie może być różna w odniesieniu do rozmaitych części twojej firmy. Może też ulegać zmianom zależnie od zmian zachodzących w twoim ekosystemie. Aby dowiedzieć się, która strategia będzie najodpowiedniejsza, trzeba zrozumieć, jak działa ekosystem i jaką rolę pełni w nim twoja firma.

IT: od chaosu do efektywnego wykorzystania

PREMIUM

Nowoczesna technologia informacyjna pojawiła się 40 lat temu, a mimo to dla większości firm jest ona wciąż kosztownym problemem. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ta stosunkowo młoda i szybko rozwijająca się dziedzina jest albo niewłaściwie postrzegana, albo całkowicie ignorowana przez zarządy firm. Wszyscy menedżerowie wysokiego szczebla potrafią rozmawiać o finansach, ponieważ znają język sprawozdań finansowych. Jednak nie robią nic w tym kierunku, by brać czynny udział w dyskusjach na temat rozwiązań IT i nie wpadać w popłoch na widok trzyliterowych akronimów. Zdaniem autorów artykułu istnieją trzy wzajemnie powiązane i uniwersalne zasady skutecznego wykorzystania technologii informacyjnej w firmie, a zadaniem ścisłego kierownictwa jest zrozumienie tych zasad oraz zapewnienie ich wdrożenia. Wspomniane trzy zasady to:

Gracze klasy A czy stanowiska pracy klasy A? Nowe, strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi

PREMIUM

Kluczem do posiadania zasobów ludzkich najwyższej jakości jest posiadanie najlepszych ludzi. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać oczywiste. Nic więc dziwnego, że tyle firm poświęciło w ostatnich latach dużo energii na znalezienie, rozwój i utrzymanie tzw. graczy klasy A. Firmy, takie jak GE, IBM czy Microsoft, mają dobrze rozwinięte systemy zarządzania i motywowania pracowników osiągających wspaniałe wyniki i dysponujących wysokim potencjałem oraz pozbywania się przeciętniaków. Pomimo że wydaje się oczywiste, że najlepsi ludzie znajdują się na najbardziej istotnych stanowiskach pracy i że ich działalność jest wzajemnie spójna, to zadziwiająco mało firm systematycznie identyfikuje strategicznie ważne stanowiska klasy A, a potem skupia się na graczach klasy A, którzy powinni je zająć. Jeszcze mniej firm zarządza tymi stanowiskami w taki sposób, aby wybitni pracownicy mogli osiągać doskonałe wyniki potrzebne do odgrywania swoich kluczowych ról.

Odkryj globalny potencjał swojej firmy

PREMIUM

W ostatnich latach firmy zdały sobie sprawę z możliwości redukcji kosztów dzięki tak zwanemu offshoringowi, czyli przeniesieniu procesów związanych z produkcją i usługami do krajów o niższych kosztach działalności. 

Lepsze wyniki przez poprawę klimatu organizacyjnego

PREMIUM

Menedżerowie marzą o posiadaniu wysoce zmotywowanego zespołu podwładnych. Zakładają bowiem, że silna motywacja zaowocuje z czasem lepszymi wynikami. Problem w tym, że menedżerowie nie zawsze potrafią intuicyjnie wyczuć, które czynniki mają największy wpływ na wzrost motywacji i jak nimi zarządzać. Intuicja podpowiada im zwykle jedno, tradycyjne rozwiązanie: motywowanie przez zmianę stałego wynagrodzenia, ewentualnie przyznanie lub odebranie premii. Autorzy artykułu, konsultanci z polskiego oddziału Hay Group, dowodzą jednak, że równie ważne co wynagrodzenie są: klarowność, standardy, elastyczność, odpowiedzialność i zaangażowanie zespołu. Te sześć czynników łącznie tworzy tzw. klimat organizacyjny.

Kiedy inwestowanie za granicą ma sens?

PREMIUM

Indeks warszawskiej giełdy WIG wzrósł w minionym roku o ponad 20%, podczas gdy amerykański S&P 500 zaledwie o 7%. Równocześnie od kilku lat polska waluta stale umacnia się w stosunku do euro, a także w stosunku do dolara. Polski inwestor, napotykający bariery inwestowania za granicą, zadaje więc sobie pytanie, czy międzynarodowa dywersyfikacja portfela ma dla niego w ogóle sens.

W jaki sposób zamożny Polak może inwestować na zagranicznych rynkach?

PREMIUM

Zamożni Polacy coraz częściej interesują się możliwościami inwestycyjnymi dostępnymi na światowym rynku finansowym. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, działające w Polsce instytucje finansowe starają się włączać do oferty produkty pozwalające na inwestowanie za granicą. O polskiego klienta zabiegają też zagraniczne instytucje niezarejestrowane w Polsce. Jakie są rzeczywiste możliwości inwestowania na światowym rynku dostępne dla polskiego zamożnego inwestora?

Najbogatsze osoby szukają nowych możliwości inwestycyjnych

PREMIUM

Zamożni inwestorzy nie chcą już uzależniać przyszłości swojego kapitału od kondycji jednego tylko rynku – nawet jeżeli doskonale go znają i jest on bardzo duży. Globalizacja rynków finansowych sprawiła, że posiadacze kapitału mogą dziś pomnażać swój majątek, korzystając zarówno z szybkiego wzrostu wartości spółek w Chinach, Indiach czy Europie Wschodniej, jak i z hossy na rynkach surowców czy nienasyconych potrzeb pożyczkowych amerykańskiego rządu.

Studium przypadku

Zostałem menedżerem: ratunku!

PREMIUM

Czy nie jest już za późno, żeby Rafał Burzyński ocalił swoje stanowisko?

Raport

Jak efektywnie inwestować na globalnym rynku finansowym

PREMIUM

Zamożni inwestorzy prywatni nie tylko lokują dziś kapitał na rodzimych rynkach, lecz także poszukują nowych możliwości inwestycyjnych na całym świecie. Skłania ich do tego, z jednej strony, dążenie do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na szybko rosnących rynkach państw rozwijających się, z drugiej zaś potrzeba zabezpieczenia kapitału poprzez międzynarodową dywersyfikację. Także polscy posiadacze prywatnego kapitału coraz częściej dostrzegają możliwości, które otwiera przed nimi globalny rynek finansowy. Budowa międzynarodowej strategii inwestycyjnej wymaga jednak szerokiej wiedzy, profesjonalnego doradztwa oraz współpracy z odpowiednio przygotowanymi instytucjami finansowymi. Kiedy zatem warto podjąć wyzwanie inwestowania na międzynarodowym rynku finansowym i jak najefektywniej wykorzystać istniejące szanse?