Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-45-listopad-2006-Odbuduj spalone mosty

Nr 45, listopad 2006

Odbuduj spalone mosty

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Rady pracownicze – opcja, a nie konieczność
Strategiczne znaczenie zaopatrzenia
Marketing produktu na nieprzewidywalnym rynku

Komentarz

Rozmowa

Czy nie pracujesz zbyt ciężko?

Zarządzanie sobą

Chcesz zostać prezesem? To trudniejsze, niż myślisz

Artykuł

Strategia a ekosystem biznesowy

Strategia a ekosystem biznesowy

| Marco Iansiti, Roy Levien

Dominację Wal‑Martu i Microsoftu w dzisiejszej gospodarce przypisywano wielu czynnikom, od wizji i energii ich założycieli do agresywnych praktyk konkurencyjnych tych firm. Jednakże autorzy dowodzą, że te dwie bardzo różne firmy swoje powodzenie jedynie w części zawdzięczają samym sobie; większe znaczenie mają sukcesy sieci firm, z którymi Wal‑Mart i Microsoft prowadzą interesy. Większość firm dzisiaj wchodzi w skład ekosystemów – luźnych sieci dostawców, dystrybutorów, podwykonawców, producentów pokrewnych wyrobów lub usług, dostawców technologii i mnóstwa innych firm, które oddziałują na tworzenie i dostawę produktów firmy oraz same są przedmiotem ich oddziaływania. Chociaż ekosystemy mają we współczesnym biznesie coraz większe znaczenie, są one słabo poznane i nieskutecznie się nimi zarządza. W ich zrozumieniu może pomóc analogia między sieciami w biznesie a ekosystemami biologicznymi. Działania podejmowane przez firmę w większym lub mniejszym stopniu oddziałują na stan zdrowia jej sieci, który z kolei wywiera pozytywny lub negatywny wpływ na efektywność firmy. A ponieważ firma, podobnie jak określony gatunek w ekosystemie biologicznym, w końcu podzieli los sieci jako całości, mądre firmy stosują strategie, które przynoszą korzyści wszystkim. Jak zatem powinieneś dbać o dobry stan zdrowia i stabilność twojego ekosystemu, jak możesz określić swoje w nim miejsce i opracować strategię dostosowaną do twojej w nim roli, przyczyniając się w ten sposób do dobrobytu własnej firmy? Zależy to od twojej roli – obecnej i potencjalnej – w obrębie sieci. Czy twoja firma jest graczem niszowym, zwornikiem czy pełni rolę dominującą? Odpowiedź na to pytanie może być różna w odniesieniu do rozmaitych części twojej firmy. Może też ulegać zmianom zależnie od zmian zachodzących w twoim ekosystemie. Aby dowiedzieć się, która strategia będzie najodpowiedniejsza, trzeba zrozumieć, jak działa ekosystem i jaką rolę pełni w nim twoja firma.

»
IT: od chaosu do efektywnego wykorzystania

IT: od chaosu do efektywnego wykorzystania

| Charlie S. Feld, Donna B. Stoddard

Nowoczesna technologia informacyjna pojawiła się 40 lat temu, a mimo to dla większości firm jest ona wciąż kosztownym problemem. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ta stosunkowo młoda i szybko rozwijająca się dziedzina jest albo niewłaściwie postrzegana, albo całkowicie ignorowana przez zarządy firm. Wszyscy menedżerowie wysokiego szczebla potrafią rozmawiać o finansach, ponieważ znają język sprawozdań finansowych. Jednak nie robią nic w tym kierunku, by brać czynny udział w dyskusjach na temat rozwiązań IT i nie wpadać w popłoch na widok trzyliterowych akronimów. Zdaniem autorów artykułu istnieją trzy wzajemnie powiązane i uniwersalne zasady skutecznego wykorzystania technologii informacyjnej w firmie, a zadaniem ścisłego kierownictwa jest zrozumienie tych zasad oraz zapewnienie ich wdrożenia. Wspomniane trzy zasady to:

»
Gracze klasy A czy stanowiska pracy klasy A? Nowe, strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi

Gracze klasy A czy stanowiska pracy klasy A? Nowe, strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi

| Mark A. Huselid, Richard W. Beatty, Brian E. Becker

Kluczem do posiadania zasobów ludzkich najwyższej jakości jest posiadanie najlepszych ludzi. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać oczywiste. Nic więc dziwnego, że tyle firm poświęciło w ostatnich latach dużo energii na znalezienie, rozwój i utrzymanie tzw. graczy klasy A. Firmy, takie jak GE, IBM czy Microsoft, mają dobrze rozwinięte systemy zarządzania i motywowania pracowników osiągających wspaniałe wyniki i dysponujących wysokim potencjałem oraz pozbywania się przeciętniaków. Pomimo że wydaje się oczywiste, że najlepsi ludzie znajdują się na najbardziej istotnych stanowiskach pracy i że ich działalność jest wzajemnie spójna, to zadziwiająco mało firm systematycznie identyfikuje strategicznie ważne stanowiska klasy A, a potem skupia się na graczach klasy A, którzy powinni je zająć. Jeszcze mniej firm zarządza tymi stanowiskami w taki sposób, aby wybitni pracownicy mogli osiągać doskonałe wyniki potrzebne do odgrywania swoich kluczowych ról.

»
Odkryj globalny potencjał swojej firmy
Lepsze wyniki przez poprawę klimatu organizacyjnego

Lepsze wyniki przez poprawę klimatu organizacyjnego

Mik Kuczkiewicz , Paweł Motyl , Monika Sielicka 

Menedżerowie marzą o posiadaniu wysoce zmotywowanego zespołu podwładnych. Zakładają bowiem, że silna motywacja zaowocuje z czasem lepszymi wynikami. Problem w tym, że menedżerowie nie zawsze potrafią intuicyjnie wyczuć, które czynniki mają największy wpływ na wzrost motywacji i jak nimi zarządzać. Intuicja podpowiada im zwykle jedno, tradycyjne rozwiązanie: motywowanie przez zmianę stałego wynagrodzenia, ewentualnie przyznanie lub odebranie premii. Autorzy artykułu, konsultanci z polskiego oddziału Hay Group, dowodzą jednak, że równie ważne co wynagrodzenie są: klarowność, standardy, elastyczność, odpowiedzialność i zaangażowanie zespołu. Te sześć czynników łącznie tworzy tzw. klimat organizacyjny.

»

Studium przypadku

Zostałem menedżerem: ratunku!

Raport

Jak efektywnie inwestować na globalnym rynku finansowym

Jak efektywnie inwestować na globalnym rynku finansowym

Zamożni inwestorzy prywatni nie tylko lokują dziś kapitał na rodzimych rynkach, lecz także poszukują nowych możliwości inwestycyjnych na całym świecie. Skłania ich do tego, z jednej strony, dążenie do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na szybko rosnących rynkach państw rozwijających się, z drugiej zaś potrzeba zabezpieczenia kapitału poprzez międzynarodową dywersyfikację. Także polscy posiadacze prywatnego kapitału coraz częściej dostrzegają możliwości, które otwiera przed nimi globalny rynek finansowy. Budowa międzynarodowej strategii inwestycyjnej wymaga jednak szerokiej wiedzy, profesjonalnego doradztwa oraz współpracy z odpowiednio przygotowanymi instytucjami finansowymi. Kiedy zatem warto podjąć wyzwanie inwestowania na międzynarodowym rynku finansowym i jak najefektywniej wykorzystać istniejące szanse?

»