Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-124-czerwiec-2013-Nowa era reklamy

Nr 124, czerwiec 2013

Nowa era reklamy

William Bernbach, tytan amerykańskiej reklamy lat 60. i 70., zwykł mawiać: "Reklama to zasadniczo perswazja, a perswazja nie rządzi się regułami nauki, lecz sztuki". Nowe trendy każą zrewidować to twierdzenie.

W bloku artykułów na temat przyszłości reklamy przedstawiamy najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, będące w dużej mierze czystą nauką.

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma?
Inwestorzy nie doceniają innowacji
Wątpliwa kwestia

Zarządzanie sobą

Jak nauczyć się charyzmy

Temat numeru

Analityka reklamowa 2.0
Aplikacje na smartfony zamiast reklam
Pomysł na medal
Nowe medium reklamowe: ludzkie doświadczenie

Nowe medium reklamowe: ludzkie doświadczenie

| Jeffrey F. Rayport

Konsumenci toną w nieistotnych przekazach reklamowych ukazujących się w internecie, telewizji, radiu, prasie, na billboardach i urządzeniach mobilnych. Aby przyciągnąć uwagę konsumentów i zdobyć ich zaufanie, marketingowcy muszą mniej dbać o to, co reklamy mówią docelowym odbiorcom, a więcej o to, jakie korzyści im oferują.
Osiągnięcie tego celu wymaga strategicznego podejścia do osadzania reklam w czterech obszarach ludzkiego doświadczenia:
▪ w sferze publicznej, w której przechodzimy z jednego miejsca do drugiego lub od jednej czynności do drugiej – zarówno w internecie, jak i poza nim;
▪ w sferze społecznej, w której wchodzimy w interakcje z innymi i nawiązujemy z nimi relacje;
▪ w sferze plemiennej, w której dołączamy do grup, by określić lub wyrazić swoją tożsamość;
▪ w sferze psychologicznej, w której łączymy język z konkretnymi myślami.
Mądrzy marketingowcy starają się stworzyć przekazy, które w tych sferach będą przez konsumentów mile widziane.

»

Jak to zrobiłem

Prezes DuPont o trudnym, międzynarodowym przejęciu

Punkt widzenia

Kto traci, gdy wygrywają konsumenci

Sekcja specjalna

Usługi private wśród zamożnych Polaków

Raport

Od intencji do czynów: innowacje z perspektywy zarządów i menedżerów

Artykuł

Zielony wzrost
Kłopoty z globalizacją w handlu detalicznym
Transakcje 2.0, czyli poradnik prowadzenia złożonych negocjacji

Klasyka HBR

Poradnik przetrwania dla liderów

Studium przypadku

Gdy gmina uderza w firmę podatkiem
Adam Hellwig: Rzeczowa dyskusja z organem podatkowym
Paweł Kwiatkowski: Wpływ inwestycji na lokalną gospodarkę
Andrzej Pośniak: Najlepsze warunki działania dla lokalnych przedsiębiorców

Refleksje

Jacek Pałkiewicz

Komentarz