Magazyn

Liderzy przyszłości
Najnowsze wydanie

Nr 72, luty 2009

Liderzy przyszłości

Lista artykułów

Nr 72, luty 2009

Trendy

Spraw sobie lepszy mózg

PREMIUM

Być może jeszcze o tym nie wiesz, ale jednym z celów w twoim życiu powinno być stymulowanie neuroplastyki – tworzenia nowych komórek w mózgu. Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest odpalanie rakiet na pustyni. Ale są też inne.

Dynamika osobistego oddziaływania

PREMIUM

Najnowsze badania dowodzą, że osobiste oddziaływanie to zjawisko o stosunkowo krótkiej sile rażenia, które całkowicie zanika po przekroczeniu trzeciego stopnia oddalenia. Odkrycia te mają duże znaczenie dla firm. Sukces kampanii na rzecz pobudzenia kreatywności czy przestrzegania zasad bezpieczeństwa może zależeć od tego, czy firmom uda się zachęcić pracowników do wywierania wpływu na zachowanie kolegów.

Centralny system nerwowy Ziemi

PREMIUM

W projektowaniu i produkcji niskokosztowych, wysoce efektywnych, miniaturowych czujników nastąpił przełom. A to już pierwszy krok w kierunku opracowania globalnej sieci sensorycznej zdolnej monitorować każdy zakątek naturalnych i sztucznych środowisk na Ziemi. Naukowcy z Hewlett‑Packard Labs przystępują do stworzenia niezbędnej infrastruktury i szukają firm zainteresowanych udziałem w pilotażowych projektach.

Czas zadbać o bezpieczeństwo kredytobiorców

PREMIUM

Przepisy prawne gwarantują, że każdy produkt sprzedawany w Stanach Zjednoczonych spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa – z wyjątkiem instrumentów kredytowych dla konsumentów. Brak ochrony dla posiadaczy kart kredytowych, pożyczek samochodowych i kredytów hipotecznych jest w dużym stopniu przyczyną dzisiejszego kryzysu finansowego. Autorki przekonują, że karty kredytowe powinny być tak samo przyjazne dla użytkowników jak tostery.

Witajcie w świecie imigrantów

PREMIUM

Imigranci stanowią ważną grupę klientów zaniedbywaną przez większość specjalistów od marketingu. Nie tylko kupują produkty na własny użytek, ale też wspomagają finansowo rodziny i przyjaciół w ojczyźnie oraz mają na nich duży wpływ. Są niedocenianymi emisariuszami marek, którzy mogą zmieniać globalną sieć niewidzialnych konsumentów.

Nowa recepta na długowieczność

PREMIUM

Arakawa i Madeline Gins – para architektów, która ogłosiła, że „nie zamierza umierać” – zajmują się tworzeniem niewygodnych, dziwacznych przestrzeni sprzyjających długowieczności. Faliste betonowe podłogi udekorowane czymś na kształt kocich łbów wyrażają ich przekonanie, że pomieszczenia powinny zmuszać mieszkańców do świadomego poruszania się. Zdaniem architektów takie warunki chronią nasze umiejętności fizyczne przed niszczącymi skutkami nadmiernego komfortu.

Zapomnij o banku, pożycz od Kowalskiego

PREMIUM

Kryzys finansowy przyczyni się do rosnącej popularności pożyczek bezpośrednich, nazywanych też pożyczkami społecznymi (peer‑to‑peer financing). Serwis Lending Club i inne firmy pośredniczące w tego typu transakcjach pokazują, że nowatorskie podejście do oceny zdolności kredytowej – w tym algorytmy analizujące wiarygodność członków sieci społecznych – może ograniczyć ryzyko. Dalszy rozwój społecznego pożyczania zapewne skłoni tradycyjne banki do poszerzenia swojej oferty o tę formę usług finansowych.

Narodziny ekonomii sądowej

PREMIUM

Specjalnie wyszkoleni ekonomiści mogą zaobserwować mechanizmy, wzorce i warunki sprzyjające oszustwom i innym formom korupcji. Autor opowiada się za stworzeniem globalnego laboratorium ekonomii sądowej na wzór Interpolu, agencji do zwalczania przestępczości międzynarodowej. WEF | HBR

Strzeż się globalnego ochłodzenia

PREMIUM

Dane mogą być mylące, jeśli się je niewłaściwie zinterpretuje. Okresy niższych temperatur trwające od kilku do kilkudziesięciu lat mogą skłaniać nas do kwestionowania idei ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ale długofalowe trendy są nieomylne.

Co musisz wiedzieć o sieci semantycznej

PREMIUM

Raczej prędzej niż później cicha rewolucja technologiczna radykalnie odmieni sposób działania internetu. Dotychczasowy sposób organizacji i wyświetlania treści internetowych w formie dokumentów zostanie zastąpiony plikami danych powiązanych relacyjnie i znaczeniowo. Będzie to miało poważne konsekwencje dla dotychczasowych technologii wyszukiwania i dla firm działających w internecie. WEF | HBR

Outsourcing funkcji intelektualnych?

PREMIUM

Zamorskie firmy świadczące usługi outsourcingowe mają nową, intrygującą ofertę: podejmowanie decyzji. Ci usługodawcy – zwłaszcza w Indiach – opracowali zaawansowane narzędzia analityczne, a klienci coraz częściej powierzają im rozwiązanie wielu złożonych problemów biznesowych. Czy ty też byś się na to odważył?

Jak kontrolować presję społeczną

PREMIUM

Presja społeczna może być skutecznym narzędziem do propagowania pożądanych (i eliminowania niepożądanych) zachowań klientów. Na przykład jeśli chcesz, aby goście hotelowi wielokrotnie korzystali z ręczników, poinformuj ich, że większość poprzednich mieszkańców konkretnego pokoju tak właśnie robiła. Jednak presja społeczna może mieć też niezamierzone konsekwencje. Mieszkańcy, którzy dowiedzieli się, że zużywają mniej energii od swoich sąsiadów, zwiększyli jej konsumpcję.

Idealny model komunikacji między sieciami społecznymi

PREMIUM

Połączenie dwóch odmiennych modeli komunikacji – jednego odpowiedzialnego za odkrywanie informacji, a drugiego za ich integrację – w ramach korporacyjnych sieci społecznych pomaga podejmować lepsze decyzje i podnosi wydajność zespołu. Za pomocą socjometrów naukowcy zbadali interakcje między poszczególnymi pracownikami. WEF | HBR

Syndrom IKEA, czyli wysiłek rodzi miłość

PREMIUM

Ludzie przypisują nieproporcjonalnie dużą wartość produktom, w których stworzeniu mają swój udział. Prędzej kupią własne, amatorskie origami zamiast dzieła specjalisty. Syndrom IKEA może wyjaśniać, dlaczego menedżerowie za wszelką cenę kontynuują nieudane projekty: ponieważ zainwestowali w nie swój czas i wysiłek.

Wielki powrót kapitalizmu państwowego

PREMIUM

W ostatnim czasie rządy krajów podjęły zdecydowane interwencje w sektorze bankowym i motoryzacyjnym, zwiastując tendencję, której skutki mogą być bardziej niż długofalowe: powrót państwowych przedsiębiorstw na całym świecie. Przedstawiamy rosnący wpływ kapitalizmu państwowego w czterech sektorach gospodarki.

Fakt, że jestem miła, nie oznacza, że jestem głupia

PREMIUM

Sympatia i kompetencje to dwa kryteria, którymi często posługujemy się, oceniając koleżanki i kolegów w pracy, a nasze spostrzeżenia mają źródło w stereotypach dotyczących rasy, płci i narodowości. Dlatego wiele naszych decyzji na temat współpracowników opiera się na fałszywych danych, co szkodzi zarówno ocenianym, jak i oceniającym.

Nadszedł czas inwestycji w Afryce

PREMIUM

W minionych dziesięcioleciach firmy były wielokrotnie zachęcane do inwestowania w Afryce, co doprowadziło tylko do wzrostu sceptycyzmu albo rozczarowujących rezultatów. Jednak najnowsze badania i dane pokazują, że wielu krajom subsaharyjskim udało się ustabilizować sytuację polityczną oraz wprowadzić korzystne przepisy i zachęty gospodarcze. W efekcie oferują dziś klimat sprzyjający inwestycjom i stopy zwrotu wyższe od wyników osiąganych w innych krajach rozwijających się.

Początki amerykańskiej diaspory

PREMIUM

Ameryka była dotychczas monopolistą pod względem szans rozwoju zawodowego. Ale ta przewaga już się skończyła. Najzdolniejsi i najlepsi absolwenci z całego świata nie wiążą już swojej przyszłości zawodowej wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet elita amerykańskich specjalistów coraz częściej przyznaje: ścieżka do wymarzonej kariery może prowadzić do innego kraju.

Biomimetyzm – narodziny nowej branży

PREMIUM

¬ródłem opłacalnej działalności biznesowej mogą stać się innowacje naśladujące naturę. Zajmująca się tym dziedzina nosi nazwę biomimetyzmu. Zaawansowana technologia ogniw słonecznych pokazuje na przykład, że produkty stworzone na wzór fotosyntezy roślin mają przewagę pod względem kosztów i wydajności nad tradycyjnymi ogniwami fotowoltaicznymi, a przy tym są przyjaźniejsze dla środowiska.

Wielki Brat wkracza do firm

PREMIUM

Przypuśćmy, że każde słowo, gest, ziewnięcie czy mina uczestników zebrania biznesowego byłyby nagrywane i archiwizowane na cyfrowym filmie wideo o wysokiej rozdzielczości, który można by zawsze odszukać i obejrzeć. Czy byłby to dar, czy przekleństwo? To nie jest niewinne pytanie – technologia niezbędna do opracowania takich systemów znajduje się w zasięgu ręki. WEF | HBR

Artykuł

Multichannel marketing, czyli jak skutecznie wykorzystać nowe kanały komunikacji

PREMIUM

Wprowadzanie do oferty nowego sposobu kontaktu między firmą a konsumentem często przynosi dodatkowe przychody. Może też jednak powodować konflikty między kanałami lub ich kanibalizację, a u klientów może obniżać satysfakcję z obsługi. Aby uchronić się przed tymi zagrożeniami, konsultanci firmy McKinsey zalecają wprowadzać nowe kanały w trzech krokach. Najpierw – po ocenie potrzeb klientów i określeniu roli poszczególnych kanałów w dotarciu do nich – menedżerowie powinni ocenić, czy obecnie używany główny kanał nie ma ukrytego potencjału dla osiągnięcia założonych celów (najczęściej sprawdzamy, czy nie można osiągnąć ich taniej i bezpieczniej). Ważne też, by sprawdzili, czy na pewno firma jest w nim na tyle doskonała, że zajęcie się kolejnym kanałem nie spowoduje negatywnych efektów związanych z utratą pełnej uwagi organizacji. Optymalizacja głównego kanału może odbywać się przez: wprowadzenie nowego formatu w starym kanale, wprowadzenie całkiem nowej oferty albo poprawę obsługi konsumentów i ich wrażenia. Dopiero w drugim kroku firma powinna przeanalizować szanse i ryzyko związane z uruchomieniem nowego sposobu komunikacji. W celu oceny ryzyka musi wziąć pod uwagę dwie podstawowe zmienne: poziom korzyści z wdrożenia nowego kanału i poziom konkurencji w stosunku do podstawowego. Z tej analizy mogą wyniknąć trzy strategie: szybkiego wejścia, zwiększania korzyści albo transformacji kanałów. Na koniec firma musi zharmonizować kanały wirtualne i tradycyjne. Chodzi o to, by wszystkie korzystały ze wspólnych punktów dostępu, takich jak infolinia czy strona internetowa, i by klient był z nich przekierowywany do odpowiedniego kanału,
w zależności od segmentu, który reprezentuje, swoich potrzeb i preferencji.

Paragrafy i firma: W poszukiwaniu rozwiązań na trudne czasy

PREMIUM

W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się dalszego spowolnienia gospodarczego w Polsce. Czy prawo będzie narzędziem sprzyjającym naszym przedsiębiorcom w walce ze skutkami załamania, czy wręcz przeciwnie – ograniczy możliwości ich działania? Rozmowa z radcą prawnym Katarzyną Urbańską.

Prawnicy w obliczu kryzysu

PREMIUM

W ciągu ostatnich miesięcy wśród partnerów największych kancelarii prawnych radykalnie pogorszyła się ocena koniunktury gospodarczej oraz sytuacji przedsiębiorstw będących ich klientami. Z badania WK Index przeprowadzonego przez agencję badawczą Ipsos wynika, że wśród prawników jest dziś więcej pesymistów niż optymistów. Duża część spodziewa się, że firmy w najbliższych miesiącach będą znacznie częściej niż kiedyś szukać pomocy prawnej w zakresie windykacji i restrukturyzacji trudnych należności, a także gospodarczych procesów sądowych.

Prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości firm

PREMIUM

W polskim prawie znajdują się zapisy, dzięki którym, ogłaszając upadłość firmy, przedsiębiorca może nie tylko kontynuować działalność, ale również zyskać dodatkową ochronę przed wierzycielami. Taki „układ” może być również korzystny dla wierzycieli, których roszczenia zostaną zaspokojone w większym stopniu niż przy zwykłej sprzedaży majątku.

Odpowiedzialność prawna członków zarządu

PREMIUM

W okresie spowolnienia gospodarczego temat odpowiedzialności członków zarządu jest szczególnie aktualny. Decyzje przedstawicieli spółek podejmowane w trudnych czasach wywierają bowiem na nie niejednokrotnie większy wpływ niż te, które zapadają w okresie prosperity. Dlatego tak ważne jest, by członkowie zarządu mieli pełną świadomość własnej odpowiedzialności i wiedzieli, jak zabezpieczyć się na ewentualność powstania szkody.

Wybierz najkorzystniejszą formę prawną działalności spółki!

PREMIUM

W ostatnich latach w obrocie gospodarczym sporą popularność zyskała spółka komandytowa z udziałem osób fizycznych jako komandytariuszy i spółki z o.o. w charakterze komplementariusza. Ze względu jednak na długi czas rejestracji spółki z o.o. przedsiębiorcy, którzy chcieli szybko zorganizować działalność, rezygnowali z prowadzenia jej w formie spółki komandytowej. Czy słusznie?

Nowy układ na szczycie

PREMIUM

Co czyni firmę strategicznie zwinną, tj. sprawia, że potrafi ona szybko dostosować strategię i model biznesowy do zmieniającego się rynku, nie ponosząc przy tym poważnych strat? Trzy lata badań nad kilkunastoma dużymi firmami na całym świecie ujawniły, że jednym z kluczowych czynników sukcesu jest stworzenie nowego modelu przywództwa na szczycie organizacji. Menedżerowie wyższego szczebla w „zwinnych” firmach przyjmują na siebie zbiorową, a nie indywidualną odpowiedzialność za wyniki. Tworzą współzależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami i pionami organizacji, tym samym motywując się do współdziałania. Dużo uwagi poświęcają swoim wzajemnym relacjom. Starają się promować współpracę opartą na częstych, pełnych treści, swobodnych, otwartych kontaktach. Dbają o to, aby ich dyskusje zawsze były zorientowane na osiągnięcie wspólnych celów w perspektywie długofalowej. Mile widziane jest również konstruktywne kwestionowanie konwencjonalnego sposobu myślenia. Taki jest nowy układ, lecz niełatwo go osiągnąć, ponieważ wymaga on od menedżerów zachowań, z którymi nie czują się zbyt swobodnie. Pochodzą przecież ze starego modelu, w którym wyznaje się zasadę, że w świecie korporacyjnym los sprzyja jednostkom niezależnym, z silną potrzebą władzy i autonomii. Zaś podczas spotkań zarządu czy innych organów wykonawczych sprzeciw jest tłumiony bądź wyrażany w sposób bierno‑agresywny, co godzi w poczucie przynależności do zespołu. Przejście do nowego układu niemal zawsze wymaga ogromnej zmiany w kulturze organizacyjnej, wartościach firmy i standardach współpracy między pracownikami. Autorzy opisują trzy sposoby dokonania tej zmiany.

Przedsiębiorstwo wielooddziałowe

PREMIUM

Przedsiębiorstwo wielooddziałowe to rozczłonkowana terytorialnie organizacja, którą tworzą standardowe placówki (sklepy, restauracje lub filie) pogrupowane w większe, geograficzne jednostki (okręgi, regiony lub dywizje). Mimo że w kilku branżach taka struktura organizacyjna stała się normą, środowiska naukowe i konsultanci poświęcają jej mało uwagi. Autorzy artykułu postanowili swoimi badaniami wypełnić tę lukę w refleksji nad zarządzaniem. Przez dwa lata badali wnikliwie działalność producenta artykułów biurowych, firmy Staples, a następnie zebrali dane z 12 innych przedsiębiorstw wielooddziałowych. W swoim artykule omawiają specyficzne problemy tych organizacji, opisują, w jaki sposób ich
menedżerowie radzą sobie z wyzwaniami, i przedstawiają kilka wniosków, które mogą ułatwić wszelkiego typu organizacjom wdrażanie własnych strategii. Przedsiębiorstwo wielooddziałowe posiada organizację terenową, którą tworzą cztery szczeble zarządzania: kierownicy placówek, menedżerowie okręgów, dyrektorzy regionów i szefowie dywizji. Wszyscy ci menedżerowie odpowiadają zarówno za osiąganie celów określonych przez centralę, jak i za wdrażanie strategii. Aby sprostać tym zadaniom, menedżerowie terenowi stosują pięć zasad projektowania struktury organizacyjnej szczegółowo opisanych w artykule. Artykuł numer R0806GPrzedsiębiorstwo wielooddziałowe to rozczłonkowana terytorialnie organizacja, którą tworzą standardowe placówki (sklepy, restauracje lub filie) pogrupowane w większe, geograficzne jednostki (okręgi, regiony lub dywizje). Mimo że w kilku branżach taka struktura organizacyjna stała się normą, środowiska naukowe i konsultanci poświęcają jej mało uwagi. Autorzy artykułu postanowili swoimi badaniami wypełnić tę lukę w refleksji nad zarządzaniem. Przez dwa lata badali wnikliwie działalność producenta artykułów biurowych, firmy Staples, a następnie zebrali dane z 12 innych przedsiębiorstw wielooddziałowych. W swoim artykule omawiają specyficzne problemy tych
organizacji, opisują, w jaki sposób ich menedżerowie radzą sobie z wyzwaniami, i przedstawiają kilka wniosków, które mogą ułatwić wszelkiego typu organizacjom wdrażanie własnych strategii. Przedsiębiorstwo wielooddziałowe posiada organizację terenową, którą tworzą cztery szczeble zarządzania: kierownicy placówek, menedżerowie okręgów, dyrektorzy regionów i szefowie dywizji. Wszyscy ci menedżerowie odpowiadają zarówno za osiąganie celów określonych przez centralę, jak i za wdrażanie strategii. Aby sprostać tym zadaniom, menedżerowie terenowi stosują pięć zasad projektowania struktury organizacyjnej szczegółowo opisanych w artykule. 

Czas podnieść zarządzanie do rangi profesji

PREMIUM

Na skutek obserwowanego ostatnio spadku zaufania do firm zawód menedżera utracił wiarygodność i zaufanie społeczne. Autorzy artykułu przekonują, że aby je odzyskać, zarządzanie powinno zostać podniesione do rangi profesji takiej jak medycyna czy prawo. Przedstawiciele uznanych profesji mają własne kodeksy postępowania. Poznają sens zapisanych tam zasad i ich znaczenie w trakcie formalnego procesu przygotowania do pracy. Za pomocą tych dokumentów instytucje skupiające osoby, które wykonują dany zawód, zawierają niepisaną umowę z pozostałą częścią społeczeństwa. Zobowiązują się w niej do sprawowania kontroli nad daną grupą zawodową i wewnętrznej jurysdykcji w jej obrębie. W zamian za społeczny kredyt zaufania gwarantują, że ich członkowie sprostają oczekiwaniom – będą nie tylko posiadać kompetencje wymagane do realizacji powierzonych im zadań, lecz również postępować w zgodzie z najwyższymi standardami etyki i uczciwości. Autorzy uważają, że zaostrzenie standardów kształcenia oraz wprowadzenie kodeksu etyki zawodowej nie zabije ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Przykład medycyny dowodzi, że takie wytyczne mogą nawet stać się motorem napędowym twórczego postępu. Prawdziwa trudność polega na tym, aby zawrzeć dostatecznie szerokie porozumienie w kwestii społecznej roli zarządzania, jego celów i norm wspierających ich realizację. Zwłaszcza że istnieją dwie szkoły prezentujące całkowicie odmienne poglądy na ten temat. Pierwsza uważa, że celem menedżera jest wyłącznie maksymalizacja zysków akcjonariuszy; druga – że zarządzanie sprowadza się do szukania rozsądnej równowagi między roszczeniami wszystkich interesariuszy. Kodeks zarządzania powinien wybrać drogę pośrednią i uwzględniać zarówno zachęty do tworzenia wartości, które lansuje teoria zysków akcjonariuszy, jak i odpowiedzialność, na którą kładzie nacisk teoria interesariuszy.

Kolejna rewolucja na drodze do wyższej wydajności

PREMIUM

Jeżeli twoja firma dała się porwać rewolucji przeprojektowywania procesów biznesowych, lecz teraz znalazła się w ślepym zaułku, porzuć procesy i spójrz w kierunku nowych horyzontów wydajności. Przyjrzyj się działaniom, które tworzą te procesy. Rozwój informatyki, a w szczególności niedawne odkrycie zwane architekturą zorientowaną na usługi (service‑oriented architecture – SOA), pozwala projektować i rozwijać oprogramowanie, którego komponenty – działania biznesowe – są jak klocki Lego. Dzięki temu twoja firma może przemienić się w wysoce wydajną, gotową na zmiany organizację sprawnie poruszającą się w świecie plug‑and‑play. SOA umożliwia dostęp do poszczególnych działań przez internet, co ułatwia ich aktualizację, dzielenie się nimi, a także zakup i sprzedaż, zarówno w obrębie firmy, jak i poza nią. Większość organizacji dostrzegła w SOA jedynie lepszy i tańszy sposób na utrzymanie oprogramowania wspierającego procesy. Ponieważ nie pokusiły się o dokładną analizę swojego modelu operacyjnego przed jej wdrożeniem, tracą możliwość przejścia od zindywidualizowanych procesów działających niezależnie do wystandaryzowanych i zamiennych. Autorzy przytaczają przykłady firm, które skorzystały na tej analizie i wynikającym z niej wdrożeniu SOA. Piszą również o wyzwaniach na drodze do wdrożenia architektury zorientowanej na usługi, między innymi o rozdźwięku pomiędzy prezesami firm a działami IT. Liderzy, którzy pierwsi pokonają te bariery, dokonają kolejnego milowego kroku ku poprawie wydajności organizacji.

Internetowe kuźnie liderów

PREMIUM

Internetowe gry MMORPG, czyli gry fabularne dla dużej liczby graczy, to rosnące, cybernetyczne społeczności, które dają możliwość podglądania przyszłego środowiska biznesowego. Gracze stojący na czele zespołów w tych wirtualnych światach doskonalą umiejętności, których będą w przyszłości potrzebować jako liderzy przedsiębiorstw. Gry zapewniają środowisko, które ułatwia liderom skuteczne działanie. Dlatego współczesne firmy mogą kopiować ich wybrane elementy i stosować je w swoich kontekstach. W ramach analizy przeprowadzonej przez Seriosity, firmę tworzącą inspirowane grami programowanie dla przedsiębiorstw, autorzy artykułu skoncentrowali się na liderach gildii tworzonych w MMORPG. Pytali też o opinie graczy, którzy w świecie rzeczywistym są zatrudnieni w firmie IBM i prowadzą tam prawdziwe zespoły biznesowe. W ten sposób określili trzy zasadnicze cechy przywództwa, charakterystyczne dla tego środowiska. W miarę upodabniania się formuły pracy i klimatu biznesowego do gier staną się prawdopodobnie nieodzowne dla przyszłych liderów. Są to szybkość, umiejętność podejmowania ryzyka i akceptacja tymczasowego charakteru roli przywódcy. Jednak sami autorzy za najbardziej istotne uważają odkrycie, że odpowiednia organizacja środowiska przywódczego może być równie ważna, jak wybór właściwego lidera. Wskazują na dwa aspekty gier, nad których wprowadzeniem firmy powinny się zastanowić. Po pierwsze, pozafinansowe bodźce wbudowane w system ekonomiczny, które wyjątkowo skutecznie motywują jednostki do realizacji celów grupy. Po drugie, hiperprzejrzystość informacji dostępnych w czasie rzeczywistym, na temat umiejętności i wyników każdego członka zespołu, która ułatwia dobieranie ludzi do zadań, a także umożliwia im zarządzanie sobą.

Studium przypadku

Kontrakt outsourcingowy krępuje nam ręce. Co robić?

PREMIUM

Coraz więcej firm korzysta z outsourcingu procesów biznesowych, czyli zleca zewnętrznym podmiotom realizację zadań wykonywanych wcześniej własnymi siłami. Głównym celem jest obniżka kosztów, ale oczekują także zindywidualizowanej oferty i profesjonalnego doradztwa. Zakładają, że współpraca z wyspecjalizowaną firmą gwarantuje elastyczność na wypadek zmiany strategii, warunków rynkowych lub pojawienia się nowych technologii. W zamian decydują się na podpisanie z dostawcą usług outsourcingowych długoterminowych kontraktów.
W praktyce jednak nie zawsze współpraca przebiega zgodnie z oczekiwaniami. W najgorszej sytuacji długoterminowy kontrakt może stać się dla jednej ze stron groźną pułapką, ograniczającą możliwość wykorzystania nowych szans rozwoju. Przekonali się o tym menedżerowie fikcyjnego banku NetBank Polska, których oczekiwania wobec dostawcy usług outsourcingowych zmieniały się wraz z planowaną transformacją samego banku.

W szerszej perspektywie

Żegnaj prywatności?

PREMIUM

Dlaczego powinno obchodzić cię pytanie zadane w tytule? Ponieważ ludzie nie mogą już mieć pewności, że szczegółowe informacje dotyczące ich życia – od identyfikatorów liczbowych po preferencje kulturowe – będą traktowane z należytą dyskrecją. Zwłaszcza że nawet większość użytkowników serwisu Facebook, którzy swobodnie wymieniają się tytułami ulubionych książek, filmów, piosenek i nazwami marek, uważa użycie tych informacji do celów marketingowych i handlowych za naruszenie prywatności. W tym dotykającym wielu problemów artykule starszy redaktor Harvard Business Review analizuje wiele aspektów ochrony prywatności: od informacji wyszperanych przez wyszukiwarkę Google przez publiczne upokorzenie w internecie, etykietę rozmów przez telefon komórkowy po urządzenia do skanowania pasażerów, kamery przemysłowe i rolę dyrektora ds. ochrony prywatności. Autor zauważa, że liderem w dziedzinie ochrony prywatności jest IBM; firmowa polityka zabraniająca wykorzystywania informacji genetycznych dotyczących pracowników przy podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu i przyznawaniu świadczeń wyprzedziła o trzy lata federalną Ustawę o zakazie dyskryminacji ze względu na informację genetyczną. Obecnie IBM uczestniczy w projekcie tworzenia otwartego oprogramowania o nazwie Higgins, które ma udostępniać użytkownikom przenośną, potencjalnie anonimową tożsamość internetową.
Przedsiębiorstwa, które nie doceniają, jakie znaczenie ma prywatność dla ich konsumentów lub nie chronią jej dostatecznie, mogą w końcu zderzyć się z problemem surowych regulacji prawnych lub utraty reputacji. Zdaniem autora najlepiej, jeśli zaczną negocjować bezpośrednio ze swoimi klientami, w którym miejscu należy wyznaczyć granice ingerencji w prywatność.

Komentarz

Komentarz 2

PREMIUM

Szefowie NetBanku powinni renegocjować warunki umowy outsourcingowej z firmą FinSolutions. Jeśli ich dotychczasowy partner nie wyrazi na to zgody, bank powinien poszukać dla siebie nowego dostawcy usług.

Komentarz 3

PREMIUM

NetBank powinien kontynuować współpracę z dotychczasowym partnerem outsourcingowym, firmą FinSolutions. Jednak jego szefowie muszą postarać się o renegocjację obecnego kontraktu.

Komentarz 4

PREMIUM

NetBank znalazł się w sytuacji, z której nie ma jednego dobrego wyjścia. Optymalne scenariusze dalszych działań wiązać się będą z koniecznością wyboru „mniejszego zła”.

Komentarz 1

PREMIUM

Zmiana dostawcy usług outsourcingowych nie powinna być dla NetBanku większym problemem. Pod warunkiem jednak, że bank będzie do takiej zmiany wcześniej przygotowany, i to zarówno od strony finansowej, jak też organizacyjnej.

Przyszłość rynku usług prawnych

PREMIUM

Badanie opinii partnerów firm prawniczych WK Index było prowadzone na przełomie października i listopada ubiegłego roku, a zatem na początku kryzysu, w okresie, w którym w sposób najbardziej widoczny dotknął on rynek kapitałowy.

Lista HBR

Przełomowe trendy na 2009 rok

PREMIUM

Coroczny przegląd nowych zjawisk i idei zmieniających świat biznesu.

Praktyczne idee 2009

Prawo w firmie 2009

PREMIUM

Załamanie na światowych rynkach w nadchodzących miesiącach zmusi menedżerów i właścicieli firm w Polsce do podjęcia wielu trudnych wyborów i decyzji biznesowych. Oczywiście nie wszystkie muszą być związane z ograniczaniem działalności. Dla niektórych czas kryzysu to przecież niepowtarzalna okazja, by rozwinąć skrzydła i zrealizować nieosiągalne w innych okolicznościach cele. Na kolejnych stronach podkreślamy wagę znajomości legislacji i współpracy z prawnikami w znajdowaniu najefektywniejszych rozwiązań. To dziś umiejętności nie do przecenienia. Bo choć przepisy polskiego prawa nie są tak liberalne, jak regulacje w krajach rozwiniętych, istnieją w naszym systemie zapisy mogące pomóc firmom w walce ze skutkami kryzysu.