Magazyn

Kadrowy sprint
Najnowsze wydanie

Nr 183, maj 2018

Kadrowy sprint

Każdy numer magazynu biznesowego „Harvard Business Review Polska” to praktyczna dawka wiedzy biznesowej niezbędnej do efektywnego działania i ciągłego rozwijania swoich kompetencji. Autorami artykułów o przywództwie, zarządzaniu, sprzedaży i marketingu są naukowcy związani z Uniwersytetem Harvarda, a także doświadczeni praktycy biznesu. W „Harvard Business Review” nie brakuje polskiego spojrzenia. Znajdziesz tu m.in. inspirujące studia przypadku, komentarze specjalistów, a także raporty z badań. Każde wydanie magazynu „Harvard Business Review Polska” ma swój temat przewodni, któremu redaktorzy HBRP poświęcili szczególną uwagę. Poniżej prezentujemy informacje o tym, jakie treści zawiera aktualny numer magazynu HBRP.

- Jak zmienia się podejście do zarządzania ludźmi?
- Dlaczego zwinny model pracy jest trudny do wdrożenia?
- Jak firmowe organy nadzorcze mogą sprzyjać innowacjom?
- Na czym polega trzyetapowy proces prowadzenia skutecznej burzy mózgów?

Przeczytaj wstępniak redaktora naczelnego »

Lista artykułów

Nr 183, maj 2018

Magazyn do słuchania

PREMIUM

Zachęcamy do wygodnego odsłuchania wersji audio wybranych artykułów z numeru 183.

Trendy

Rekonstrukcja machiny sprzedażowej

PREMIUM

O budowaniu efektywnych działów sprzedaży i skutecznym wykorzystaniu potencjału handlowców mówi Justin Roff-Marsh, międzynarodowy ekspert w dziedzinie projektowania procesów sprzedaży i zarządzania nimi.

Aby być wspaniałym coachem, nie można działać w pojedynkę

PREMIUM

Potrzeba częstych dyskusji o rozwoju zawodowym jest jednym z powodów, dla których wiele firm odchodzi od praktyki rocznych ocen wyników pracy – jedna rozmowa w roku nie wystarczy.

Menedżer nie zna wszystkich odpowiedzi

PREMIUM

Zbyt często zespoły odpowiedzialne za procesy uczenia się i rozwoju skupiają się na opracowywaniu i wprowadzaniu w firmie nowych programów dla pracowników.

Możliwości poprawy

"Jakie są słabości kandydata - obszary, w których musi się poprawić?"

Sygnaliści na tropie nadużyć

PREMIUM

Co drugi polski przedsiębiorca przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch lat padł ofiarą nadużycia.

Jak globalny kryzys finansowy odmienił sektor bankowy

W ciągu dekady, jaka upłynęła od początku globalnej recesji, bilanse banków inwestycyjnych zmniejszyły się o połowę, a kapitały własne podwoiły się.

Okiem czytelnika

Energetyka musi popracować nad zwinnością

Grupa GPEC zmieniła swoją kulturę organizacyjną i styl zarządzania. W zmianę ponad 500 pracowników.

Stabilnie w obliczu zmian

O tym, co może przynieść zmiana roli odbiorców energii elektrycznej oraz rozwój jej alternatywnych źródeł, rozmawiamy z Erykiem Kłossowskim, prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Jak to zrobiliśmy

Lokalny innowator w globalnej grupie

PREMIUM

Lokalna inicjatywa pozwoliła na rozszerzenie oferty koncernu i umocniła pozycję bydgoskiej firmy w międzynarodowej grupie.

Jak to zrobiłem

Globalna ekspansja Muji

PREMIUM

O tym, jak japońska sieć detaliczna Muji podbiła świat, opowiada Masaaki Kanai, przewodniczący rady nadzorczej firmy Ryohin Keykaku.

Materiał promocyjny

Czego boi się rynek pracy

Choć gospodarka europejska jest w fazie wzrostowej, w Polsce notuje się spadek optymizmu wśród pracowników. Na to, jakie zmiany na rynku pracy mogą odpowiadać za to nastawienie, wskazują badania.

Temat numeru

Nowe reguły zarządzania talentami

PREMIUM

Zwinne metody działania nie są już zastrzeżone wyłącznie dla działów technologicznych. Teraz przekształcają sposób zatrudniania pracowników, dbania o ich rozwój i zarządzania nimi.

Architekci zwinnych zespołów

PREMIUM

Zwinne zespoły potrafią odpowiadać na zmienność, niepewność i złożoność dzisiejszego świata. Skuteczne budowanie takich zespołów zależy w dużym stopniu od umiejętności przywódczych menedżera.

Zwinność z przeszkodami

PREMIUM

Wprowadzenie do firmy zwinnych metodyk zarządczych często napotyka opór wynikający z obecnej kultury organizacyjnej.

Współtworzenie doświadczeń pracownika

PREMIUM

Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w IBM opowiada, jak zwinne podejście sprawdza się w kultowym przedsiębiorstwie, które równocześnie przebudowuje model biznesowy.

Reorganizacja działu usług detalicznych banku

PREMIUM

Wiosną 2015 roku centrala ING Netherlands zastąpiła większą część swojej tradycyjnej struktury płynną, zwinną organizacją, składającą się z plemion, drużyn i sekcji.

Zarządzanie sobą

Kto się nadaje do start-upu

PREMIUM

Sprawdź, czy pasujesz do kultury start-upu, a następnie podejdź strategicznie do realizacji swoich marzeń.

Sekcja specjalna

Technologie zbliżają przedsiębiorcę do klienta

Polski biznes coraz częściej automatyzuje procesy, korzysta z analizy danych, rozwija systemy ERP i CRM. Wyzwaniem wciąż jednak pozostaje dostosowywanie się do potrzeb klienta.

Koncepcje

Powszechne błędy w zarządzaniu zmianą

PREMIUM

Nieudane transformacje firm zazwyczaj tłumaczy się błędami wykonawczymi. Tymczasem główną przyczyną niepowodzeń są źle zdiagnozowane zmiany, jakie należy przeprowadzić.

Skuteczniejsza burza mózgów

PREMIUM

Aby wyciągać przełomowe wnioski, koncentruj się na pytaniach, a nie na odpowiedziach.

Zdumiewająca moc eksperymentów internetowych

PREMIUM

Jak czerpać maksimum korzyści z testów A/B i innych eksperymentów kontrolowanych?

Gdy zawodzi strategia, nie idź w zaparte

PREMIUM

Firmy zbyt długo trzymają się strategii, która niegdyś przynosiła dobre efekty, ale obecnie prowadzi na manowce. Jak na czas dostrzec i porzucić chybioną strategię?

Nowy imperatyw dla rad nadzorczych

PREMIUM

Członkowie rad muszą ponownie zastanowić się nad swoją rolą i stosunkiem do innowacyjności oraz przypisanymi do niej czynnikami ryzyka.

Transformacja cyfrowa wymaga nowych kompetencji

PREMIUM

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost oczekiwań wobec członków rad nadzorczych. Najbardziej pożądanymi kompetencjami są umiejętność całościowego spojrzenia na biznes.

W spółkach decydujący głos mają akcjonariusze

PREMIUM

Co powinno się zmienić, żeby rady zaczęły działać prorozwojowo?

Raport: Ekspansja

Moda na ekspansję zagraniczną

Polscy przedsiębiorcy nie ustają w poszukiwaniu nowych klientów, dlatego szukają dla siebie miejsca na globalnym rynku.

Nieograniczone kompetencje

Prowadzenie działalności na indyjskim rynku wiąże się z odpowiednim przygotowaniem. Niezbędny jest nie tylko lokalny partner, ale również zrozumienie miejscowych uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Nowe technologie wspierają finansowanie handlu

Bank, dzięki wieloletniej obecności na rynkach zagranicznych, znajomości potrzeb biznesu, a także dostępnych mobilnych rozwiązań, może zaoferować wsparcie na każdym etapie transakcji handlowej.

Do ekspansji trzeba się dobrze przygotować

Małym i średnim firmom brakuje kompetencji, strategii, wizji działania i wiary w sukces, aby mogły wygrywać z konkurencją na zagranicznych rynkach.

Globalna komunikacja w lokalnym opakowaniu

Wprowadzenie produktu na rynek, szczególnie za granicą, wymaga wielu działań. Część z nich dotyczy komunikacji przystosowanej do różnych mediów i urządzeń w lokalnym języku.

Raport: Franczyza

Dochodowe partnerstwo

Analiza sieci franczyz działających w Polsce pokazuje, że rynek ten jest coraz bardziej dojrzały.

Trzykrotnie wyższy zysk przy trzykrotnie niższym koszcie

Firmy coraz częściej starają się oferować klientom kompleksowe usługi. Jednym z przedsiębiorstw, które łączy wiele produktów w jednym kanale sprzedaży, jest Grupa Open Finance.

Sport, zabawa i zysk

Współcześni konsumenci poszukują oryginalnych i ciekawych form spędzania czasu wolnego. Nic dziwnego, że ośrodki sportowe z wyposażeniem najwyższej klasy przyciągają coraz więcej osób.

Studium przypadku

Jak usprawnić szwankujące procesy

PREMIUM

Firma ciepłownicza RzeHot niespodziewanie traci dużego klienta. Utrata lukratywnego biznesu ujawnia wiele wewnętrznych problemów w organizacji.

Karol Chymosz: procesy mają służyć klientowi

PREMIUM

Na czym polega odpowiednie uporządkowanie procesów w firmie i na czym powinien skupić się zarząd w kryzysie.

Marcin Lewandowski: rozproszenie władzy to właściwy kierunek

PREMIUM

Jak to możliwe, że w firmie wszyscy wypełnili swoje obowiązki, a mimo to zadanie nie zostało wykonane?

Refleksje

Brian Grazer: używam ciekawości jako narzędzia

Przekonuje, że do każdego tematu trzeba podchodzić z energią i zapałem, jak to robią naukowcy, i nieustannie zadawać pytania.