Magazyn

Jak przetrwać cięcie
Najnowsze wydanie

Nr 62, kwiecień 2008

Jak przetrwać cięcie

Lista artykułów

Nr 62, kwiecień 2008

Trendy

Jak wykorzystać siłę i wiedzę aktywnych konsumentów?

PREMIUM

Wśród klientów wielu firmy przybywa ludzi, świadomych swoich potrzeb, mających wiedzę na temat różnych ofert rynkowych, którzy chętnie się nią dzielą z innymi klientami i producentami. Dlatego tak dużego znaczenia nabiera pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie danych na temat konsumentów. Identyfikacja wśród nich prosumentów, a następnie personalizowane kontakty, kierowane do nich indywidualne komunikaty i analizowanie ich opinii to pierwszy krok do skutecznej strategii współpracy z prosumentami.

Rozwiąż dylemat paragrafu 22

PREMIUM

Firmy pragnące wdrożyć dwustronne platformy, na przykład pomiędzy sklepami a użytkownikami kart kredytowych czy użytkownikami przeglądarek internetowych a reklamodawcami, mają twardy orzech do zgryzienia. Muszą przezwyciężyć niechęć użytkowników jednej strony do skorzystania z oferty, dopóki nie nabiorą przekonania, że druga strona też darzy platformę zainteresowaniem. Chociaż to powszechny dylemat biznesowy, przykłady Google i Charles Schwab pokazują, że można go rozwiązać.

Patronat sportowy jako narzędzie mobilizacji firmowego zespołu

PREMIUM

Firmy zaczynają wykorzystywać sponsoring drużyn lub wydarzeń sportowych nie tylko do umocnienia wizerunku marki na zewnątrz, lecz również jako wewnętrzne narzędzie motywowania pracowników lub wprowadzania poważnych zmian strukturalnych.

Błąd w obliczaniu życiowej wartości klienta

PREMIUM

Specjaliści od marketingu szacują życiową wartość klienta, aby ocenić, w których klientów warto dalej inwestować pieniądze. Jednakże powszechnie stosowana tradycyjna metoda obliczania tej wartości jest niedoskonała, ponieważ nie uwzględnia opcji rzeczywistej, jaką jest możliwość rezygnacji z pozyskiwania niezyskownych klientów w dowolnym momencie.

Artykuł

8 sposobów budowania dobrze współpracujących zespołów

PREMIUM

Podejmowanie skomplikowanych inicjatyw, takich jak przejmowanie innych firm czy modernizacja systemów informatycznych, wymaga szerokiej wiedzy, którą mogą zapewnić tylko duże, zróżnicowane, wirtualne i złożone z wysoko wykwalifikowanych specjalistów zespoły. Jak na ironię, te czynniki sukcesu mogą utrudniać ich współpracę. A jak ma sobie z tym poradzić przedsiębiorstwo? Lynda Gratton, profesor w London Business School, oraz Tamara J. Erickson, przewodnicząca Concours Institute, poddały badaniu 55 dużych zespołów i wyselekcjonowały takie, które charakteryzowały się wysokim poziomem współpracy, niezależnie od stopnia złożoności. Badając dynamikę zespołów oraz ich środowisko funkcjonowania w firmach, takich jak Royal Bank of Scotland, Nokia czy Marriott, autorki wymieniają osiem czynników sukcesu.

Jak zaplanować i wyposażyć biuro, by dobrze odpowiadało potrzebom firmy

PREMIUM

Do organizacji przestrzeni biurowej warto podejść metodycznie: dopasować wizję nowej siedziby do strategii i kultury organizacyjnej, a także odpowiednio wcześnie przedstawić projekt zmian zespołowi.

Aranżacja i wyposażenie biura: inwestycja, która się opłaca

PREMIUM

Wydatki na aranżację i wyposażenie biura – traktowane jako inwestycja, a nie koszt – pozwalają pracownikom lepiej wykorzystać własny potencjał, co bezpośrednio przekłada się na ich produktywność. Szukając sposobów na poprawę efektywności firmy, warto więc rozważyć możliwości, jakie daje dobre zaplanowanie i wyposażenie przestrzeni biurowej.

Podejmowanie decyzji. Najważniejszy element przywództwa

PREMIUM

Według tradycyjnego rozumowania decyzja to pojedyncze wydarzenie – podejmujemy ją i idziemy dalej. Jednak Noel M. Tichy z Ross School of Business na University of Michigan i Warren G. Bennis z Marshall School of Business na University of North Carolina odkryli, że właściwa decyzja nie jest kwestią chwili, ale wynikiem długotrwałego procesu. Na podstawie badań dotyczących złożonego zjawiska osądu i wyboru autorzy doszli do wniosku, że najważniejsze decyzje podejmowane są w jednym z trzech obszarów: spraw personalnych, strategii i sytuacji kryzysowych. Najważniejsze znaczenie ma zrozumienie sensu decyzji przywódczej. Wybory dokonane przez lidera stanowią o sukcesie lub niepowodzeniu organizacji i mogą wpłynąć na jego karierę.

Bazar innowacji – przewodnik kupującego

PREMIUM

Przedsiębiorstwa, poszukując świeżych idei lub nowych koncepcji produktów pochodzących ze źródeł zewnętrznych, mogą uznać „bazar innowacji”, wraz z całym jego wachlarzem ofert i metod pozyskiwania ich, za miejsce przyprawiające o zawrót głowy. Nambisan i Sawhney stworzyli teoretyczny przewodnik dla menedżerów, którzy jeśli nawet rozumieją wagę czerpania innowacji z zewnątrz, to nie są pewni, jak to zrobić. Jedno spojrzenie na stworzoną przez autorów „oś zewnętrznych źródeł innowacji” ukazuje, jak kupowanie na przykład surowych pomysłów ma się do kupowania produktów gotowych do wprowadzenia na rynek pod względem ponoszonych kosztów, ryzyka, zakresu opcji oraz czasu wprowadzenia produktu na rynek. Surowe pomysły, czy to nabywane bezpośrednio od wynalazcy, czy poprzez brokera handlującego patentami, agenta pośredniczącego w procesie licencyjnym czy innego pośrednika, charakteryzują się niskim kosztem nabycia, lecz wysokim ryzykiem. Ich wprowadzenie na rynek pochłania też dużo czasu. Produkty gotowe do urynkowienia, często nabywane jako osobne firmy przez inwestorów z funduszy venture capital czy inkubatory przedsiębiorczości, są droższe i zwężają pole wyboru, jednakże można je szybko wprowadzić na rynek, i to przy mniejszym ryzyku. Pomiędzy tymi dwoma podejściami znajduje się jeszcze trzecie, obsługiwane przez „inwestorów finansujących i rozwijających innowacje”. Ten nowy rodzaj pośrednika zapewnia spółkom‑klientom dostęp do szerokiego wachlarza nowatorskich produktów lub technologii, które są prawie dojrzałe rynkowo i w ten sposób zmniejszają ryzyko występujące na wczesnych etapach rozwoju idei. Przyczyniają się również do skrócenia czasu potrzebnego na komercjalizację, bez znacznego zwiększania kosztów nabycia.

Chiny plus Indie. Potęga połączonych żywiołów

PREMIUM

Po przeszło czterech dekadach wrogości Chiny i Indie zakopują topór wojenny. Biznes po obu stronach chińsko‑indyjskiej granicy szybko dostrzegł możliwości symbiozy gospodarczej obu państw i z powodzeniem je wykorzystuje. Jeśli zachodnie firmy nie uczynią tego samego, stracą swoją przewagę konkurencyjną – i to nie tylko w Chinach i Indiach, lecz także na rynku globalnym. Problem tkwi w tym, że większość menedżerów i konsultantów wciąż nie chce wierzyć, że te dwa najludniejsze państwa świata mogą się pogodzić. Nie tylko bowiem drażnią się nawzajem prowadzoną polityką zagraniczną, mają też apetyt na pozycję supermocarstwa Azji. Co więcej, te dwie najdynamiczniejsze gospodarki świata zaciekle rywalizują o surowce, technologie, kapitał i rynki zagraniczne.

Pierwsze 100 dni na szczycie

PREMIUM

Obejmując stanowisko prezesa w firmie przeżywającej kłopoty, menedżer odczuwa zwykle ogromną presję na wynik. Rzuca się więc w wir działania, często wykorzystując otrzymane kompetencje, by jak najszybciej wdrożyć swoje pomysły i w ten sposób mieć wpływ na nowe oblicze firmy. Tymczasem, aby skutecznie przeprowadzić dużą zmianę, nowy szef powinien wstrzymać się z nagłym działaniem oraz samodzielnym używaniem władzy i wykorzystać pierwsze 100 dni na budowanie zaufania u pracowników.

Zaangażowanie klientów i dostawców: sposób polskich firm na pozyskiwanie innowacji z zewnątrz

PREMIUM

W Polsce nie powstał jeszcze bazar innowacji, na którym wyspecjalizowane firmy oferowałyby nowatorskie pomysły rynkowe czy wręcz gotowe do wdrożenia produkty. Polskie firmy pozyskują jednak innowacje z zewnątrz, angażując do tego swoich dostawców i klientów.

Przetrwać zmianę na stanowisku prezesa

PREMIUM

Prawie 50% największych firm amerykańskich w ciągu najbliższych czterech lat doczeka się nowego prezesa. Menedżerowie wyższego szczebla wiedzą, że zmiana na tym stanowisku oznacza zwolnienia, przetasowania i inne niepożądane perturbacje zawodowe. Jak bardzo powinieneś się martwić, gdy twoja kariera zależy od poglądów osoby, której możesz nie znać? Według autorów artykułu – bardzo. Przeanalizowali oni wskaźniki rotacji na stanowisku prezesa firmy w latach 2002 – 2004 w 1000 największych firmach amerykańskich oraz przeprowadzili wywiady z kilkunastoma prezesami firm, z których każdy przejął zarządzanie co najmniej jedną dużą korporacją. Z badań wynika, że gdy nowy prezes przejmuje władzę, dotychczas pracujący menedżerowie mogą zostać wyrzuceni. Jest to bardzo prawdopodobne. Ci, którzy odchodzą, często obejmują niższe stanowisko w nowej firmie, pracują dla mniejszych przedsiębiorstw lub przechodzą na emeryturę. Jednak sytuacja nie jest aż tak posępna. Rozmówcy autorów artykułu podpowiadają, jak zrobić dobre wrażenie na nowym szefie i zwiększyć swoje szanse na pozostanie w firmie, a nawet odniesienie sukcesu. Niektóre rady mogą wydać się zaskakujące. Pewien prezes, na przykład, stwierdził, że „menedżerowie nie zdają sobie sprawy, do jakiego stopnia nowy prezes szuka sprzymierzeńców w pierwszych dniach urzędowania. Zadziwiające, jak niewiele osób przychodzi i mówi: Chcę ci pomóc. Nie jestem ideałem, ale przekonałeś mnie do swojej wizji”. Innych rekomendacji można by się intuicyjnie domyślić: warto poznać styl pracy nowego szefa, wykazać zrozumienie dla zadań, które przed nim stoją, pomóc mu w uzyskaniu dobrych ocen na nowym stanowisku poprzez dobre wyniki operacyjne i tak dalej.

Komentarz

Szansa na sukces... - komentarz 3

PREMIUM

Marek Bukowski powinien zarekomendować funduszowi dalszą inwestycję w projekt firmy Solax. Nie oznacza to jednak, że należy kontynuować dotychczasową strategię urynkowienia nowej technologii.

Szansa na sukces... - komentarz 2

PREMIUM

Fundusz venture capital, zamiast zwiększać finansowanie w projekt, który nie przynosi oczekiwanych w biznesplanie rezultatów, powinien rozważyć rezygnację z tej inwestycji. W innym przypadku może wpaść w pułapkę kosztów utopionych, których nigdy nie będzie mógł odzyskać.

Szansa na sukces... - komentarz 1

PREMIUM

Decyzją, która może rozwiązać problemy funduszu NewCapitals Project i właściciela firmy Solax, jest sprzedaż przedsięwzięcia inwestorowi strategicznemu i podział zysków.

Potrzebna cierpliwość i konsekwencja

PREMIUM

Przybywa polskich firm, które chcą działać na rynkach Chin i Indii. Wymaga to od nich determinacji i konsekwencji oraz poznania nie tylko lokalnych przepisów, ale również tamtejszych zwyczajów. Przekonali się o tym szefowie firmy Aaxtone, która od kilku lat prowadzi interesy w tym rejonie Aazji.

Rozmowa

Zarabiaj na zrównoważonym rozwoju

PREMIUM

Prezes firmy doradczej Act Now, specjalizującej się w promowaniu proekologicznych rozwiązań w biznesie, i członek globalnej rady nadzorczej Greenpeace, mówi o tym, jak niektóre koncerny przekuwają ideę zrównoważonego rozwoju w oręż strategiczny lub narzędzie zwiększania efektywności.

Praktyczne idee 2008

Przestrzeń biurowa: koszt czy inwestycja?

PREMIUM

Zamknięte pomieszczenia biurowe czy open space? Spokojne czy energetyzujące barwy ścian? Wnętrza przeznaczone wyłącznie do pracy czy wydzielenie strefy relaksu i regeneracji sił? Od nich zależy nie tylko estetyka biura i wygoda pracowników, lecz także efektywność przedsiębiorstwa. 

Najlepsze praktyki

Ostrzeżenie dla prezesów firm: i ty możesz stać się najsłabszym ogniwem łańcucha dostaw

PREMIUM

Dla wielu firm zarządzanie łańcuchem dostaw jest bronią konkurencyjną, więc prezesi, którzy zaniedbują tę sferę, mogą wystawiać swoje organizacje na duże niebezpieczeństwo. Taką tezę stawia Reuben Slone, wiceprezes ds. łańcucha dostaw w firmie OfficeMax, wraz z dwoma kolegami z University of Tennessee. Autorzy artykułu określają kluczowe obszary łańcucha dostaw, na które szefowie firm są w stanie oddziaływać, i pokazują im, jak mogą ocenić swój wpływ na tę sferę.

Z innej perspektywy

Sekrety udanych związków

PREMIUM

Nie możesz uniknąć związków z innymi ludźmi, chyba że jesteś pustelnikiem. Nie wejdziesz wysoko po szczeblach kariery zawodowej, jeśli nie będziesz umiał tworzyć silnych i dobrych relacji na gruncie zawodowym. Przywódcy muszą budować głębokie relacje z ludźmi, jeśli pragną ich zmotywować i zainspirować.

Klasyka HBR

Firma kreująca wiedzę

PREMIUM

W czasach, gdy zmieniają się rynki, gdy technologie rozprzestrzeniają się po całym świecie, gdy konkurenci wyrastają jak grzyby po deszczu, a produkty starzeją się niemal z dnia na dzień, sukcesy odnoszą firmy kreujące wiedzę (knowledge‑creating companies). Czyli takie, które konsekwentnie generują nową wiedzę, rozpowszechniają ją szeroko na własnym gruncie i szybko nadają jej postać nowych technologii i produktów.

Studium przypadku

Szansa na sukces, czy zapełnianie worka bez dna?

PREMIUM

Pierwszy produkt oparty na innowacyjnej technologii opracowanej przez Pawła Górskiego i produkowany przez jego firmę Solax nie odniósł rynkowego sukcesu. Przedsiębiorca wykorzystał już prawie cały kapitał, jaki otrzymał na jego realizację z funduszu inwestycyjnego NewCapitals Project. Teraz ma pomysł na wykorzystanie tej technologii w nowych urządzeniach. Czy fundusz powinien dać mu drugą szansę?