Magazyn

Jak pomnożyć ludzki kapitał
Najnowsze wydanie

Nr 50, kwiecień 2007

Jak pomnożyć ludzki kapitał

Lista artykułów

Nr 50, kwiecień 2007

Trendy

Nowe trendy w marketingu

PREMIUM

W najbliższej przyszłości wzrośnie tempo wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, ale w ramach już istniejących i popularnych marek. A sukces odniosą te firmy, które będą umiały zarządzać rozrastającą się rodziną nowych produktów.

Reklama w Internecie: irytująca, ale skuteczna

PREMIUM

W swoich działaniach marketingowych firmy coraz częściej wykorzystują Internet. Do popularnego już e‑mailingu dochodzą takie formy reklamy, jak: button, skyscraper, pop‑under czy toplayer. Które z nich są najbardziej popularne wśród internautów?

Jak produktywnie wykorzystać najmniej kwalifikowaną siłę roboczą?

PREMIUM

Cincinnati Works, agencja pośrednictwa pracy typu non‑profit z siedzibą w Ohio, oferuje innowacyjny model biznesowy zatrudniania – i zatrzymywania – niewykwalifikowanych pracowników najniższego szczebla.

Sztuka przyciągania uwagi do nieznanych marek

PREMIUM

Ludzie wolą marki, które znają, niż te, których nie znają – nawet jeśli znana marka jest niebezpieczna. Są jednak sposoby, dzięki którym nieznane marki mogą się wybić.

Zadowolenie klienta a wzrost wartości firmy

PREMIUM

Kolejne badania dowodzą, że wyższe wskaźniki zadowolenia klientów prowadzą do wzrostu cen akcji.

Komentarz

Prezent czy łapówka... - komentarz 4

PREMIUM

Szefowie i pracownicy firmy Komlab zdają się nie rozumieć, że łamiąc zasady etyczne, mogą osiągnąć tylko krótkoterminowe korzyści. W dłuższym okresie działania nieetyczne obarczone są znacznym kosztem.

Prezent czy łapówka... - komentarz 3

PREMIUM

Prezes firmy Komlab musi znaleźć odpowiedź na pytanie, czy sprzedaż ma być jedynym motorem rozwoju jego firmy. Jednocześnie powinien zastanowić się nad konsekwencjami działań promocyjnych handlowców i ich kontaktów z klientami. Może się bowiem okazać,
że ich postępowanie jest nie tylko wątpliwe etycznie, ale też niezgodne z prawem.

Prezent czy łapówka... - komentarz 2

PREMIUM

Sytuacja w Komlabie jest zła nie tylko z punktu widzenia etycznego, ale również biznesowego. Pozyskiwanie klienta metodami pozamerytorycznymi to strategia, która ma krótkie nogi. Rrozwiązaniem może być wprowadzenie wewnętrznego kodeksu postępowania w relacjach z klientami, który powinien być zaakceptowany przez pracowników. Jeśli dyrektor sprzedaży się do niego nie dostosuje – powinien zostać zwolniony.

Prezent czy łapówka... - komentarz 1

PREMIUM

Prezes Mmaurycy Ppylicki powinien jak najszybciej opracować i wprowadzić w firmie Komlab określony system wartości, który jasno i precyzyjnie ustali zasady działania i zachowania, obowiązujące pracowników wewnątrz firmy oraz poza nią. Gdyby takie zasady funkcjonowały w Komlabie od początku działalności, prezes nie miałby problemów z nieetycznymi sposobami zdobywania kontraktów.

Zalety badania satysfakcji klienta

PREMIUM

Informacje o potrzebach i oczekiwaniach konsumentów to unikalna wiedza, która skutecznie pomaga poprawić wzajemne relacje między firmą a jej klientami. Jakość tych relacji przekłada się bowiem na dalszą współpracę biznesową.

W szerszej perspektywie

Praca ekstremalna Niebezpieczny urok 70-godzinnego tygodnia pracy

PREMIUM

Nadmiernie ambitni profesjonaliści pracują w dzisiejszych czasach dłużej, biorą na siebie większą odpowiedzialność i zarabiają więcej niż niegdysiejsi, dawni pracoholicy. Wykonują oni to, co Hewlett i Luce nazywają „pracą ekstremalną”, która wiąże się z 60‑godzinnym lub dłuższym tygodniem pracy i przynajmniej pięcioma z dziesięciu podstawowych cech charakterystycznych – jak krótkie terminy i duża ilość podróży służbowych.

Artykuł

Komunikacja: nowy styl pracy wymaga elastycznej przestrzeni

PREMIUM

Zmieniający się sposób pracy oparty na elektronicznej komunikacji i współpracy zespołowej wymusza zmianę organizacji przestrzeni biurowej.

Kreacja: jak przekształcić biuro w fabrykę pomysłów?

PREMIUM

Biuro to miejsce, w którym mają się rodzić nowe pomysły i idee. Projektanci przekonują, że każdy, nawet najbardziej zwariowany, sposób stymulowania kreatywności pracowników wart jest rozpatrzenia.

Interakcja: warto ułatwiać nieformalne kontakty

PREMIUM

Nowoczesna technologia oferuje pracownikom tyle metod elektronicznej komunikacji, że ograniczeniu ulegają bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Przestrzeń biurowa powinna burzyć nowe, wirtualne bariery i sprzyjać naturalnej interakcji oraz wymianie myśli.

Koncentracja: pozwól, by światło pomagało pracownikom w koncentracji

PREMIUM

Zadaniem twórców współczesnego biura jest stworzenie takiej atmosfery, która pozwalałaby na maksymalną koncentrację pracowników. Operując światłem, można skutecznie podnosić efektywność pracy.

Biuro 2030: przestrzeń wspierająca pracownika

PREMIUM

W idealnym biurze przyszłości menedżer znajdzie miejsce sprzyjające koncentracji, a równocześnie nie napotka barier w efektywnej komunikacji i interakcji z pracownikami. Wszystko to ma sprzyjać kreatywności, czyli tworzeniu nowych pomysłów i idei.

Wzornictwo motorem innowacji

PREMIUM

W 1985 roku architekt Michael Graves zaprojektował swój pierwszy produkt konsumpcyjny dla producenta elementów wyposażenia mieszkań, firmy Alessi z północnych Włoch. Produktem tym był słynny dzisiaj czajnik z ptaszkiem na dziobku. Mimo że Graves zaprojektował później dla firmy Target oferowaną po dużo niższej cenie imitację tego czajnika, firma Alessi sprzedała już ponad 1,5 miliona sztuk oryginalnego produktu. Proces, w wyniku którego narodził się ten atrakcyjny czajnik, został określony przez Roberta Vergantiego innowacją stymulowaną przez wzornictwo.

Jak wycisnąć pieniądze z ograniczonych mocy produkcyjnych

PREMIUM

Producenci towarów standardowych (commodities) mają dziś nietypowy kłopot. W wyniku dynamicznego wzrostu gospodarczego otrzymują więcej zamówień, niż mogą zrealizować. Robią więc wszystko, co w ich mocy, by – korzystając z okazji – szybko zwiększyć zysk.

Naucz się zarządzać firmą, której głównym zasobem są ludzie

PREMIUM

W sytuacji, gdy najważniejszym zasobem firmy są jej pracownicy, niektóre standardowe mierniki efektywności stają się nieistotne lub mylące. Takie niebezpieczeństwo grozi każdej jednostce gospodarczej, w której koszty osobowe przewyższają koszt kapitału – a takie jednostki można znaleźć w prawie każdej branży.

Poznaj doświadczenia swoich klientów

PREMIUM

Doświadczeniem klienta nazywamy jego subiektywne odczucia związane z bezpośrednimi lub pośrednimi kontaktami z firmą. Doświadczenia obejmują wszystko, co wiąże się z ofertą firmy – obsługę klienta, reklamę i opakowanie, cechy produktów i usług, łatwość użytkowania oraz niezawodność – a kształtowane są przez oczekiwania klienta, które w dużej mierze odzwierciedlają jego wrażenia ze wcześniejszych interakcji z firmą. Niewielu dyrektorów zarządzających odważyłoby się zakwestionować znaczenie tych doświadczeń albo sprzeciwić ich pomiarom i analizom. A jednak wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, co różni te analizy od monitoringu przy użyciu metody CRM i jak bardzo pouczające mogą być ich wyniki. Na przykład większość firm uczestniczących w jednej z niedawnych ankiet uznała, że doświadczenia, które oferują swoim klientom, są „wspaniałe”, podczas gdy ich klienci byli odmiennego zdania.

Metody

Masz problemy ze strategią? Przedstaw ją w formie mapy

PREMIUM

Generał, którego wojska mają wkroczyć na obce terytorium, potrzebuje szczegółowych map, przedstawiających ważniejsze miasta i miasteczka, ukształtowanie terenu, obiekty o newralgicznym znaczeniu, takie jak mosty i tunele, a także drogi i autostrady. Bez tego rodzaju informacji nie będzie w stanie przedstawić strategii kampanii ani swoim oficerom, ani oddziałom.

Klasyka HBR

Jak wybrać styl przywództwa

PREMIUM

Od czasu, kiedy ten zaliczany już do klasyki HBR artykuł został opublikowany po raz pierwszy w 1958 roku, organizacje, a także wszystkie kraje świata, przeszły wiele zmian. Zmiany te nie pozostały bez wpływu na wzorce przywództwa. Choć niesłabnąca popularność tego artykułu dowodzi, że jego podstawowe tezy zachowują ważność, autorzy artykułu sądzą, że warto ponownie przemyśleć i zaktualizować jego treść, by uwzględnić późniejsze zmiany społeczne oraz nowe koncepcje zarządzania.

Studium przypadku

Prezent czy łapówka, czyli co wolno nam zrobić dla pozyskania klienta

PREMIUM

Jak daleko można się posunąć, aby zdobyć klienta? To częste pytanie, jakie zadają sobie handlowcy z firm działających na coraz trudniejszych i bardziej konkurencyjnych rynkach.

Raport

Biuro przyszłości -Jak kształtować przestrzeń pracy w nowym świecie informacji i technologii?

PREMIUM

Mimo błyskawicznego rozwoju technologii biurowych, narzędzi wspierających zarządzanie i automatyzacji procesów biznesowych wciąż, a może nawet bardziej niż kiedykolwiek, sukces firmy zależy od czołowych pracowników. Ci czołowi pracownicy muszą jednak radzić sobie z ogromnym nawałem informacji i komunikatów oraz coraz bardziej skomplikowanym, bo globalnym, środowiskiem biznesowym. Praca staje się szybsza, w coraz mniejszym stopniu rutynowa i coraz bardziej angażująca. Nowoczesne firmy potrzebują więc przestrzeni biurowej, która będzie z jednej strony wspierała koncentrację i sprzyjała kreatywności, z drugiej zaś - umożliwi wygodną komunikację i swobodną interakcję pracowników. Jak dziś projektanci i twórcy wyposażenia biurowego odpowiadają na te wyzwania? Jak będą to robili w niedalekiej przyszłości?