Magazyn

Jak pomagać inteligentnie?
Najnowsze wydanie

Nr 7, wrzesień 2003

Jak pomagać inteligentnie?

Lista artykułów

Nr 7, wrzesień 2003

Trendy

Forma konkurencyjna

PREMIUM

Jak powiodłoby się twojej firmie na olimpiadzie przedsiębiorstw? Profesor z INSEAD ze swoimi studentami ocenia „konkurencyjną formę” największych firm w Europie i w USA oraz wykreśla mapy wskazujące, które z nich zapewne zdobędą złote medale.

Pomieszanie marek

PREMIUM

Zważywszy na to, jak dużo uwagi poświęca się dziś kreowaniu marek, można by sądzić, że klienci mają coraz mniej trudności z odróżnieniem jednego szamponu od drugiego. 

Wspólne centrum usług: pomysł na zmniejszenie kosztów firmy

PREMIUM

Firmy coraz częściej rozglądają się za nowymi możliwościami zwiększenia efektywności. Jednocześnie poszukują metod obniżenia kosztów związanych z ich działalnością operacyjną. 

Relacja z pierwszej ręki

Przedsiębiorstwo w tarapatach: refleksje profesjonalnego uzdrowiciela

PREMIUM

David James jest specjalistą od zarządzania kryzysowego. Od niemal trzydziestu lat zajmuje się ratowaniem przedsiębiorstw znajdujących się na krawędzi bankructwa.

Studium przypadku

Co tłumi kreatywność w naszej firmie? Jak to zmienić?

PREMIUM

Nawet najlepsza firma nie może spoczywać na laurach. To, co zapewniało jej sukces wczoraj, nie gwarantuje go w przyszłości, konieczne są więc ciągłe zmiany.

Mirosława Kucharska - Białobrzeska: nie bójmy się innowacyjności

PREMIUM

Innowacyjność nie powinna być przedstawiana jako coś, co ma wywrócić do góry nogami dotychczasowy porządek rzeczy, ale raczej jako dodatkowa kompetencja, która zwiększy efektywność całego systemu.

Mateusz Wiśniewski: innowacja to nie wymysł tylko konieczność

PREMIUM

Grzechem głównym Mastry jest nie tyle brak innowacji, co nieświadomość, że jest ona konieczna. Tę prawdę musi sobie uzmysłowić zdecydowana większość menedżerów i personelu firmy. To dopiero może być początkiem zmian na lepsze w firmie.

Michał Gaszczyński: należy połączyć to, co stare i dobre, z tym, co nowe i niezbędne

PREMIUM

Dyrektor Markiewicz musi uważać, by w ferworze zmian nie zaprzepaścić dorobku firmy. Jego zespół ma przed sobą trudne zadanie: połączyć to, co stare i dobre, z tym, co nowe i niezbędne, do tego, by zdobyć przewagę konkurencyjną. Kluczem do sukcesu jest efektywne przywództwo i zarządzanie zmianą.

Metody

Ile warta jest marka: od pomiaru do zarządzania

PREMIUM

Monitoring marek, śledzenie ich kondycji, nie jest w biznesie niczym nowym. Jednak firmy ograniczają się zwykle do sfery marketingu. 

Artykuł

Psychologia sterowania cenami

PREMIUM

Większość menedżerów wie, jaka jest zależność pomiędzy ceną a popytem, ale niewielu z nich ma świadomość, w jaki sposób cena rzutuje na stopień korzystania z zakupionych produktów bądź usług. 

Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej

PREMIUM

Gdy mowa o filantropii, szefowie firm coraz częściej znajdują się między młotem a kowadłem, z jednej strony wysłuchując żądań większej społecznej odpowiedzialności biznesu, z drugiej zaś znajdując się pod nieustanną presją inwestorów oczekujących maksymalizacji krótkookresowych zysków przedsiębiorstw. 

Twoja firma też może stać się fabryką innowacji

PREMIUM

Nowe pomysły są w gospodarce cennym towarem, przy czym ich powstawanie nie musi być żadnym tajemniczym procesem. 

Dlaczego hierarchie kwitną

PREMIUM

Mało kto powie dobre słowo o hierarchiach. Uczeni, konsultanci i guru zarządzania systematycznie prognozują, że w najbliższej przyszłości zostaną one zastąpione przez inne struktury. 

Kim jesteś?

PREMIUM

Nieznajomość siebie jest przyczyną wielu nieszczęść, wielkich i małych.

Komentarz

Gdzie cena to być albo nie być dla firmy

PREMIUM

W telefonii komórkowej sterowanie cenami odgrywa ogromną rolę. Przy źle wyliczonej wrażliwości (elastyczności*) popytu, pomyłka o 1% w wysokości promocyjnego rabatu może spowodować nawet 1‑procentowy spadek przychodów. 

Filantropia spod znaku Heinza

PREMIUM

Heinz Polska, podobnie jak chyba wszystkie widoczne na rynku firmy, zasypywany jest setkami próśb o pomoc finansową.