Magazyn

Dobra firma
Najnowsze wydanie

Nr 111, maj 2012

Dobra firma

Lista artykułów

Nr 111, maj 2012

Artykuł

Wstrząsy w Coca-Coli

PREMIUM

Obejmując w lipcu 2008 roku stanowisko prezesa Coca‑Coli, Muhtar Kent wyznaczył koncernowi ambitny kurs na osiągnięcie długofalowego wzrostu – nawet na pozornie dojrzałym rynku Stanów Zjednoczonych – którego zwieńczeniem ma być podwojenie przychodów do 2020 roku. Kent stara się odmłodzić „arogancką”, zorientowaną do wewnątrz kulturę firmy, a zyski z redukcji kosztów reinwestuje w rozwój marek. W wywiadzie z redaktorem naczelnym HBR Adi Ignatiusem opowiada o korporacyjnych inicjatywach dotyczących zrównoważonego rozwoju i o tym, jaką wartość mają 33 miliony fanów na Facebooku. Tłumaczy też, dlaczego menedżer nigdy nie powinien siadać do obiadu samotnie.

Czy jesteś wspaniałym, czy tylko dobrym, szefem?

PREMIUM

Wielu menedżerów nie docenia znaczenia wyzwań związanych z ewolucją swojej roli albo popada w samozadowolenie, przestając się rozwijać i doskonalić.

Nowe modele biznesowe. Sposób na podbój rynków wschodzących

PREMIUM

Wielu menedżerów nie docenia znaczenia wyzwań związanych z ewolucją swojej roli albo popada w samozadowolenie, przestając się rozwijać i doskonalić. W najlepszym razie uczą się, jak dawać sobie radę, w najgorszym – stają się fatalnymi szefami. A czasami, pomimo wielu lat doświadczenia menedżerskiego, nawet najlepszych ogarniają wątpliwości i niepokój.

Prawdziwe lekcje przywództwa Steve’a Jobsa

PREMIUM

Steve Jobs miał godną mistrzów zen umiejętność koncentracji połączoną z tendencją do upraszczania sytuacji dzięki skupianiu uwagi na tym, co najważniejsze i eliminowaniu zbędnych problemów. Te umiejętności były, według autora artykułu Waltera Isaacsona (i zarazem autora bestsellerowej biografii Steve’a Jobsa, opublikowanej w październiku 2011 roku, natychmiast po śmierci prezesa Apple’a), znacznie ważniejsze dla sukcesu firmy Apple niż trudne cechy charakteru Jobsa, opisywane szeroko przez wielu publicystów.

Temat numeru

Trudno być firmą rzetelną, godną zaufania i etyczną

PREMIUM

Autorzy artykułu opisują pięć rzetelnych i godnych zaufania firm, dla których działalność społeczna, dobre relacje ze związkami zawodowymi, ochrona środowiska, nadzór korporacyjny i odpowiedzialność za łańcuch dostaw to coś więcej niż puste hasła. Prezentowane przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy biznesowe, co stanowi twardy dowód, że postawa moralna nie stoi w sprzeczności z imperatywem dążenia do zysków.

Myślenie, które wyróżnia dobre firmy

PREMIUM

Czas uaktualnić przekonania i teorie biznesowe tak, by uwzględniały, w jaki sposób funkcjonują dziś dobre – a więc rzetelne i etyczne – firmy oraz jaką rolę odgrywają we współczesnym świecie. Ekonomiści i finansiści zawsze twierdzili, że jedynym celem działalności gospodarczej jest zarabianie pieniędzy – im więcej ich będzie, tym lepiej. Powszechnie podziwiane, wysoce efektywne i odporne na przeciwności losu firmy działają jednak na innych zasadach. Według nich, biznes stanowi nieodłączną część społeczeństwa i – tak jak rodzina, instytucje rządowe i religia – jest od wieków jednym z jego filarów. Dobre firmy funkcjonują po to, by zarabiać pieniądze, ale zastanawiając się nad tym, jak to robić, kierują się ideą budowy trwałych instytucji. W efekcie inwestują w przyszłość, mając świadomość potrzeb ludzi i społeczeństw.

Przedsiębiorstwo nastawione na korzyści niematerialne

PREMIUM

W wielu dojrzałych gospodarkach pojawia się nowy rodzaj organizacji: przedsiębiorstwo nastawione na korzyści niematerialne. Bierze ono swoją nazwę stąd, że pod wieloma względami funkcjonuje jak tradycyjna firma, ale jest zakładane po to, by powodować korzystne zmiany społeczne, a nie po to, by maksymalizować korzyści finansowe.

Jak to zrobiłem

Frugo: reaktywacja marki na Facebooku

PREMIUM

Prezes Foodcare opowiada o tym, jak dzięki mediom społecznościowym z sukcesem ponownie wprowadził na rynek markę napojów owocowych Frugo.

Punkt widzenia

Zarządzanie jako prawdziwa profesja? A gdzie dowody?

PREMIUM

Samo ustanowienie wyższych celów nie wystarczyło, by ze znachorstwa narodziła się medycyna. Trzeba było nauki i umiejętności jej zastosowania w praktyce.

Zarządzanie sobą

Relacja, o którą warto dbać

PREMIUM

Relacja patron – protegowany może wywindować młodego utalentowanego menedżera na sam szczyt organizacji, jednocześnie zapewniając większy autorytet i zasięg oddziaływania wspierającemu go przywódcy wyższego szczebla, ale jedynie wówczas, gdy obie strony zdają sobie sprawę z wzajemności, na której opiera się ten sojusz, z jego dwukierunkowego działania.

Trendy

Projekt IT może narazić twoją firmę na większe ryzyko, niż sądzisz

PREMIUM

Z najnowszych badań wynika, że zaskakująco dużo projektów informatycznych – od systemów wspomagających zarządzanie ERP przez systemy informacji zarządczej aż po systemy CRM – wymyka się spod kontroli, powodując nawet upadek firm i załamanie karier zawodowych.

Dorośli zachowują się lepiej, gdy w pobliżu są pluszowe misie

PREMIUM

Kiedy dorośli znajdują się w otoczeniu zabawek lub oddają się czysto dziecięcym rozrywkom, na przykład oglądaniu kreskówek, liczba kłamców i oszustów spada o blisko 20%.

Priorytety biznesowe menedżerów wyższego szczebla

PREMIUM

Polscy menedżerowie kładą większy nacisk niż ich odpowiednicy z firm globalnych na poprawę zarządzania kapitałem obrotowym oraz gotówką i usprawnienia działalności operacyjnej. Z kolei mniej uwagi poświęcają na poszukiwanie nowych obszarów działania i modeli biznesowych.

Wykorzystywanie potencjału sieci społecznych

PREMIUM

Nawet jeśli skuteczność danego leku została potwierdzona, lekarze zazwyczaj nie spieszą się z jego przepisaniem. Wielu z nich czeka, aż zaczną to robić cieszący się ich zaufaniem koledzy po fachu.

Mianując prezesa firmy, nie zważaj na reakcję rynku

PREMIUM

Reakcja giełdy w dniu ogłoszenia nazwiska nowego prezesa jest słabym prognostykiem jego przyszłego sukcesu. Prezesi, których nominacja powoduje spadek cen akcji, z reguły osiągają lepsze wyniki niż ci, których mianowanie powoduje wzrosty.

Jak duży poziom nierówności jest niezbędny dla wzrostu?

PREMIUM

Rozwiązania, które mają służyć wzrostowi, ale ignorują kwestię nierówności, mogą okazać się bezskuteczne, podczas gdy rozwiązania zmniejszające nierówność przez takie działania, jak poprawa poziomu zatrudnienia i edukacji, oddziałują korzystnie na kapitał ludzki.

Bezpieczny sposób na szukanie pracy

PREMIUM

Użytkownicy takich portali jak Golden- Line czy LinkedIn rejestrują się, aby szukać pracy w sposób pasywny, bez ryzyka narażenia się obecnemu pracodawcy, które towarzyszy aktywnemu aplikowaniu do innych firm.

Studium przypadku

Kiedy ujawnić osobiste informacje?

PREMIUM

Ciąża jest naturalnym etapem w życiu osobistym olbrzymiej większości pracujących kobiet i w przypadku osób zdecydowanych na rozwój kariery zawodowej wiąże się najczęściej z krótką przerwą w pracy. Jednak wielu szefów jest przekonanych, że przyszła mama, koncentrująca się na urodzeniu i wychowaniu dziecka, nie może być dobrym pracownikiem, a tym bardziej menedżerem. Dlatego kobiety w ciąży mają poważny problem z podjęciem decyzji, kiedy i jak poinformować pracodawcę o nowej sytuacji w swoim życiu.

Refleksje

Kenneth Cole

PREMIUM

Kenneth Cole jest projektantem mody, aktywistą, jest żonaty i ma trójkę dzieci. Twierdzi, że sukces w pracy, szczęście w życiu prywatnym i uznanie w branży zawdzięcza łączeniu tych trzech światów. Jako szef kreatywny prowadzonej pod własnym nazwiskiem firmy modowej od lat wspiera fundację na rzecz badań nad AIDS, amfAR. Bardzo wierzy w ideę angażowania opinii publicznej poprzez media społecznościowe pomimo kontrowersji, jakie jeden z jego wpisów wzbudził na Twitterze na początku 2011 roku.

Komentarz

Wąskie rozumienie społecznej roli firm

PREMIUM

Koncepcja dobrej firmy bezpośrednio wiąże się z ideami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i tworzenia wartości ekonomiczno‑społecznej (shared value). Tymczasem znajomość tych zagadnień w polskich firmach jest bardzo niska.

Sukces jest pochodną konsekwencji

PREMIUM

W dobie kryzysu Grupa NG2, właściciel marki CCC, nie tylko nie odczuwa jego efektów, ale wręcz umacnia pozycję lidera w branży obuwniczej, osiągając udziały w krajowym rynku na poziomie 16%. Wszystko to dzięki modelowi biznesowemu, który umożliwia sprawne zaspokojenie niezagospodarowanych wcześniej potrzeb Polaków.

Kiedy ujawnić osobiste informacje? komentarz nr 1

PREMIUM

Pytanie postawione w studium przypadku możemy sformułować inaczej: czy fakt, że kobieta na wyższym stanowisku kierowniczym jest w ciąży, powinien eliminować ją z procesów zarządzania talentami w przedsiębiorstwie? Jestem przekonana, że nie.

Kiedy ujawnić osobiste informacje? komentarz nr 2

PREMIUM

Ewa powinna poinformować pracodawcę o swojej sytuacji jeszcze przed otrzymaniem awansu. Dobrą okazją do takiej rozmowy może być właśnie spotkanie z nowym prezesem. Jednak Ewa musi dobrze przygotować się do przekazania tej informacji i zaproponować rozwiązanie na okres przejściowy, które przekona decydentów, że jej ciąża nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie nowej komórki w firmie.

Kiedy ujawnić osobiste informacje? komentarz nr 3

PREMIUM

Ewa ma rację, uważając, że zatajenie tuż przed awansem faktu, że jest w ciąży, byłoby naruszeniem wzajemnego zaufania.

Jak zmieniało się pojęcie „dobrej firmy”

PREMIUM

Odkąd istnieją nowoczesne korporacje, czyli od końca XIX wieku, kwestia, czym charakteryzuje się lub czym powinna się charakteryzować dobra – a więc rzetelna i etyczna, podziwiana i godna szacunku – firma, jest w Ameryce przedmiotem niekończącej się debaty.