Magazyn

Dlaczego nienawidzisz swojego biura?
Najnowsze wydanie

Nr 144, luty 2015

Dlaczego nienawidzisz swojego biura?

Dążąc do maksymalnej efektywności, firmy tworzą środowiska pracy, które pozwalają pracownikom nie tylko na wykonywanie obowiązków zawodowych, ale równocześnie kształtują twórczą kulturę organizacyjną poprzez rozwój współpracy i wyzwalanie kreatywności. Dlatego pracodawcy odeszli od tradycyjnego zacisza gabinetów w kierunku otwartej przestrzeni biurowej, podnosząc atrakcyjność przestrzeni służących do współpracy kosztem miejsca do pracy indywidualnej. Niestety, zmiany te zaszły za daleko i ludzie ponownie zaczynają odczuwać potrzebę prywatności, by sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom zawodowym.

Jak stworzyć miejsce pracy pozwalające na wykonywanie wymagających skupienia zadań i ułatwiające współpracę między ludźmi? Odpowiedzi na to pytanie szukamy w bloku artykułów zatytułowanym "Biura XXI wieku".

Polecam Państwu także pozostałe artykuły i życzę jak najlepszych wyników osiąganych w przyjaznym miejscu pracy.

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 144, luty 2015

Trendy

Kiedy prowokacja wywołuje rozgłos

PREMIUM

Firmy powinny poszukać „czułego miejsca”, czyli obszaru, w którym sfery wizualna lub ideowa reklamy będą wystarczająco kontrowersyjne, by wzbudzić w nas zainteresowanie, ale nie wywołają skrupułów.

Narodziny nowoczesnego kredytu handlowego

PREMIUM

Gdy Stany Zjednoczone rozpoczęły ekspansję na Zachód, a odległości pomiędzy wierzycielami i dłużnikami zwiększyły się, ryzyko kredytowe znacznie wzrosło.

Oczekiwanie na ból jest gorsze niż jego odczuwanie

PREMIUM

Osoby o silnych reakcjach antycypacyjnych częściej chcą mieć ból „z głowy”.

Prezesi wierzą we wzrost

PREMIUM

Dynamiczny wzrost, którego spodziewają się prezesi, oznacza konieczność zwiększenia produktywności.

Wielokanałowe dotarcie do klienta

PREMIUM

Coraz liczniejsze punkty styku na linii produkt (sprzedawca) - klient są pożadane przez konsumentów i mogą przynosić korzyści obu stronom.

Otwartość CFO wpływa na biznes

PREMIUM

Rosnąca złożoność rynku wymusza zmianę roli dyrektorów finansowych w organizacjach.  W pracy podejmują działania bezpośrednio wpływające nie tylko na dział finansowy, ale też na funkcjonowanie całej firmy.

Marketing dużych prędkości

PREMIUM

Rola marketingu w pozyskaniu i zatrzymaniu klientów nigdy nie była tak ważna jak dzisiaj.

Jacy liderzy gwarantują sukces fuzji i przejęć

PREMIUM

Kluczowy wpływ na sukces mają menedżerowie średniego szczebla w firmach przejmowanych i dlatego warto podjąć wysiłki, by ich zatrzymać.

Temat numeru: biura XXI wieku

Jak pogodzić " ja" i "my"

PREMIUM

Najlepsze przestrzenie służące współpracy umożliwiają również pracę w samotności.

Bogusz Parzyszek: Efektywne wykorzystanie każdego metra powierzchni

PREMIUM

Niezależnie od sektora czy branży oraz charakteru zadań poszczególnych pracowników i zespołów przestrzenie biurowe wymagają zapewnienia miejsc do pracy indywidualnej, jak i grupowej (na przykład w zespołach zadaniowych) oraz sal przeznaczonych do narad i konferencji.

Pułapka transparentności

PREMIUM

Zbyt duża otwartość może szkodzić wydajności pracowników. Dla osiągania dobrych wyników równie ważne jest poczucie prywatności.

Biura, które aktywizują pracowników

PREMIUM

Dzisiejsze biura nie sprzyjają interakcjom pomiędzy pracownikami, tak potrzebnym do pobudzenia wzrostu kreatywności i efektywności.

Artykuł

Liczby w głowie Jeffa Bezosa

PREMIUM

Chociaż Amazon ciągle się rozwija, Bezos skupia się na reinwestowaniu, aby firma był jeszcze większa.

Najskuteczniejsi prezesi świata 2014

PREMIUM

Czy można sprawdzić, którzy globalni prezesi rzeczywiście wypracowują solidne wyniki długookresowe?

Cicha rewolucja w radzie nadzorczej

PREMIUM

Postępowe rady nadzorcze przeprowadzają dyskretną wewnętrzną transformację.

Dorota Snarska-Kuman: Niska ocena kompetencji rad nadzorczych

PREMIUM

Wśród polskich menedżerów rosną oczekiwania wobec rad nadzorczych.

Cyfrowe i fizyczne elementy układanki

PREMIUM

Dla konsumentów światy realny i wirtualny stanowią jedność. Tak samo powinna myśleć o nich twoja firma.

Dokąd zmierza gospodarka oparta na talentach

PREMIUM

Jak ująć w karby mechanizmy powodujące, że menedżerowie i finansiści bogacą się kosztem szeregowych pracowników.

Jak to zrobiłem

Budowanie silnego zespołu metodą pracy na próbę

PREMIUM

W pierwszych latach działalności firma Automattic rekrutowała pracowników, przeprowadzając tradycyjne analizy życiorysów i rozmowy kwalifikacyjne. Z czasem jednak Mullenweg postanowił skupić się na sprawdzaniu ludzi w działaniu. 

Zarządzanie sobą

Potraktuj krytykę jako formę coachingu

PREMIUM

Informacja zwrotna (feedback) ma kluczowe znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że przyczynia się do poprawy wyników, rozwija talenty, rozwiązuje problemy, wpływa na awanse i wynagrodzenie, a także napędza wzrost zysku.

Studium przypadku

Zmiana wizerunku to nie tylko logotyp

PREMIUM

Popularna sieć kawiarni Kawa Waw@ zaczyna tracić klientów na rzecz globalnych rywali, którzy coraz mocniej rozbudowują swoją obecność w Polsce. By uatrakcyjnić markę i przyciągnąć młodych klientów, zarząd decyduje się na rebranding. 

Maciej Szczechura: przewidywalność staje się nudna

PREMIUM

Kawiarnie wydają się idealne do budowy tożsamości opartej na lokalności.

Agnieszka Węglarz: zmiana wizerunku to często zmiana całego marketing mixu

PREMIUM

Warto o tym pamiętać, konstruując całość nowej strategii.

Punkt widzenia

Wiele racji, jedna historia

PREMIUM

Nie utrudniajcie ludziom odbioru tego, co macie im do powiedzenia.

Refleksje

Refleksje: Bobbi Brown

Bobbi Brown zadebiutowała z własną linią kosmetyków w 1991 roku, bo miała dość czerwonych szminek.