Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-144-luty-2015-Dlaczego nienawidzisz swojego biura?

Nr 144, luty 2015

Dlaczego nienawidzisz swojego biura?

Dążąc do maksymalnej efektywności, firmy tworzą środowiska pracy, które pozwalają pracownikom nie tylko na wykonywanie obowiązków zawodowych, ale równocześnie kształtują twórczą kulturę organizacyjną poprzez rozwój współpracy i wyzwalanie kreatywności. Dlatego pracodawcy odeszli od tradycyjnego zacisza gabinetów w kierunku otwartej przestrzeni biurowej, podnosząc atrakcyjność przestrzeni służących do współpracy kosztem miejsca do pracy indywidualnej. Niestety, zmiany te zaszły za daleko i ludzie ponownie zaczynają odczuwać potrzebę prywatności, by sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom zawodowym.

Jak stworzyć miejsce pracy pozwalające na wykonywanie wymagających skupienia zadań i ułatwiające współpracę między ludźmi? Odpowiedzi na to pytanie szukamy w bloku artykułów zatytułowanym "Biura XXI wieku".

Polecam Państwu także pozostałe artykuły i życzę jak najlepszych wyników osiąganych w przyjaznym miejscu pracy.

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Kiedy prowokacja wywołuje rozgłos
Narodziny nowoczesnego kredytu handlowego
Oczekiwanie na ból jest gorsze niż jego odczuwanie
Prezesi wierzą we wzrost
Wielokanałowe dotarcie do klienta
Otwartość CFO wpływa na biznes
Marketing dużych prędkości

Temat numeru: biura XXI wieku

Jak pogodzić
Pułapka transparentności
Biura, które aktywizują pracowników

Artykuł

Liczby w głowie Jeffa Bezosa
Najskuteczniejsi prezesi świata 2014
Cicha rewolucja w radzie nadzorczej
Cyfrowe i fizyczne elementy układanki
Dokąd zmierza gospodarka oparta na talentach

Jak to zrobiłem

Budowanie silnego zespołu metodą pracy na próbę

Zarządzanie sobą

Potraktuj krytykę jako formę coachingu

Studium przypadku

Zmiana wizerunku to nie tylko logotyp
Krzysztof Folta: rebranding jest zarówno kontynuacją, ale też zmianą
Maciej Szczechura: przewidywalność staje się nudna
Agnieszka Węglarz: zmiana wizerunku to często zmiana całego marketing mixu

Punkt widzenia

Wiele racji, jedna historia

Refleksje

Refleksje: Bobbi Brown