Magazyn

Czyja jest ta strategia?
Najnowsze wydanie

Nr 68, październik 2008

Czyja jest ta strategia?

Lista artykułów

Nr 68, październik 2008

Trendy

Jak wspierając konkurencyjność klientów poprawić wyniki firmy?

PREMIUM

Bliskie relacje biznesowe z klientami Makro i wspieranie ich konkurencyjności nie
tylko umacniają pozycję na rynku i sytuację finansową niezależnych sklepów, ale również
przynoszą wymierne korzyści firmie udzielającej wsparcia. Sukces jednej strony warunkuje powodzenie drugiej.

Telefon zamiast portfela

PREMIUM

Już niedługo posiadacze telefonów komórkowych będą mogli bez problemów płacić za ich pośrednictwem w sklepach, kinach, restauracjach. A to za sprawą rozwiązań  zapewniających mobilne płatności.

Rzadko doceniana innowacyjność

PREMIUM

Pracownicy często potrafią wskazać usprawnienia lub nowe działania, których osoby zarządzające nie dostrzegają. W praktyce okazuje się, że firmy rzadko wynagradzają tę formę zaangażowania pracowników.

Jeden z powodów, dla którego kobiety nie zajmują najwyższych stanowisk kierowniczych

PREMIUM

Istnieje granica wieku, ustanowiona przez duże organizacje, po przekroczeniu której menedżerowie muszą zawalczyć o awans, by wejść do elity korporacyjnej najwyższego szczebla. Kłopot w tym, że ten punkt zwrotny przypada w niefortunnym momencie życia większości kobiet.

Megaregiony, czyli o znaczeniu lokalizacji

PREMIUM

Obok odśrodkowych sił globalizacji działają na świecie równie potężne siły dośrodkowe. Są odpowiedzialne za koncentrację gospodarczą w kilkudziesięciu megaregionach – jak korytarz Boston‑Nowy Jork‑Waszyngton czy trójkąt Szanghaj‑Nanjing‑Hangzhou – które stanowią najważniejsze centra innowacyjności i aktywności gospodarczej.

Poważny błąd w systemie wynagradzania za wyniki

PREMIUM

Członkowie rad nadzorczych powinni uzależnić wynagrodzenie prezesa nie tylko od wyników firmy – lecz także od przestrzegania zasad etycznych w ich osiąganiu.

Artykuł

Życie zaczyna się po czterdziestce

PREMIUM

Wzrost oczekiwanej długości życia na Zachodzie i fakt, że firmy nie są już w stanie gwarantować pracownikom bezpiecznego zatrudnienia aż do emerytury, oznacza, że wielu ludzi biznesu czekają w wieku średnim liczne zmiany: rozpoczęcie drugiego życia i drugiej kariery. Na początek powinni uwolnić się od dwóch wszechobecnych i przeciwstawnych mitów.

Chcesz dobrej współpracy? Naucz się akceptować konflikty i zarządzać nimi

PREMIUM

Przedsiębiorstwa stosują różnorodne metody usprawnienia współpracy między różnymi częściami organizacji – międzydziałowe systemy motywacyjne, restrukturyzację, szkolenia w zakresie pracy zespołowej itp. Czasami udaje się osiągnąć pożądany efekt, najczęściej jednak metody te nie zapewniają ani całkowitej likwidacji organizacyjnych silosów, ani znaczącej poprawy współpracy.

Marka przywództwa jako sposób budowania kuźni liderów

PREMIUM

Jak to się dzieje, że niektóre firmy rozwijają kolejne pokolenia wybitnych menedżerów? Otóż zamiast pracować nad rozwojem zdolności jednostek, firmy te koncentrują się na budowaniu potencjału przywódczego w ogóle. Autorzy – współzałożyciele RBL Group, firmy świadczącej usługi doradcze z zakresu rozwoju przywództwa – nazywają to „marką przywództwa” (leadership brand).

Cztery filary firmy usługowej

PREMIUM

Wiele narzędzi i technik zarządzania, które wykorzystują menedżerowie z firm usługowych, opracowano z myślą o firmach produkcyjnych i stojących przed nimi wyzwaniach. Są one na pewno cenne dla menedżerów, nie wystarczą im jednak do odniesienia sukcesu. W niniejszym artykule Frances X. Frei, profesor Harvard Business School, tłumaczy przyczyny takiego stanu rzeczy i namawia menedżerów do sięgania po nowe rozwiązania. W wyniku wieloletnich rozległych badań i analiz Frei opracowała metodę budowania rentownej firmy usługowej, opartą na czterech filarach: ofercie, zarządzaniu pracownikami, zarządzaniu klientami i mechanizmach finansowania.

Mapa potencjalnych innowacji: narzędzie poszukiwania idei usprawnień i nowych produktów

PREMIUM

Powszechnie wiadomo, że aby wykonać pewną pracę, ludzie „wynajmują” różne produkty i usługi. Chirurdzy za pomocą skalpela przecinają tkanki, a dozorcy zmywają z dłoni brud, używając dozowników mydła i papierowych ręczników.

Jak codzienne decyzje menedżerów wspierają lub niszczą strategię firmy

PREMIUM

Dyrektorzy najwyższego szczebla od dawna zmagają się z problemem braku spójności pomiędzy opracowywanymi centralnie planami i strategiami a działaniami menedżerów na różnych szczeblach organizacji. Niniejszy artykuł przedstawia ten problem w szerokiej perspektywie, pokazując, że ilekroć menedżer podejmuje decyzję o alokacji zasobów, waży ona na oficjalnej strategii firmy.

Innowacje technologiczne w logistyce i transporcie

PREMIUM

Zastosowanie nowoczesnych technologii w logistyce i transporcie może poprawić efektywność całego łańcucha dostaw. Dlatego dostawcy kompleksowych usług logistycznych, także w Polsce, sięgają po nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne i wciąż doskonalą dotychczas używane systemy do zarządzania transportem i magazynami.

Ciągła adaptacja łańcucha dostaw: niezbędny warunek sukcesu firmy

PREMIUM

Nawet najlepiej zaprojektowany łańcuch dostaw przestaje spełniać swoje zadanie, jeśli zmienią się uwarunkowania zewnętrzne. Jakie problemy, wyzwania i trendy w obszarze łańcucha dostaw spędzają sen z powiek menedżerom i jak radzą sobie z nimi rynkowi liderzy?

Komentarz

Lepszy marketing czy... - komentarz 3

PREMIUM

Na konkurencyjnym rynku kosmetycznym wyprodukowanie innowacyjnego na skalę międzynarodową produktu może się firmie Beauty4You nie udać. Zamiast zwiększać wydatki na badania i rozwój, warto skoncentrować się na usprawnieniu dystrybucji istniejących kosmetyków oraz szukaniu nowych sposobów na utrzymanie i poprawę relacji z klientami.

Lepszy marketing czy... - komentarz 2

PREMIUM

Właściwa komunikacja o innowacyjnych produktach, poparta agresywnym marketingiem i działaniami wspierającymi relacje z klientami pozwoli firmie Beauty4You dynamicznie się rozwijać.

Lepszy marketing czy... - komentarz 1

PREMIUM

Celem działań zarządu Beauty4You powinno być odpowiednie zbalansowanie inicjatyw związanych z budowaniem coraz lepszych kontaktów z klientami oraz działaniami i inwestycjami nakierowanymi na rozwój nowych, innowacyjnych produktów.

Krótkookresowe korzyści dominują nad planowaniem strategicznym

PREMIUM

Brak spójności między strategią rozwoju firmy a rzeczywistymi działaniami menedżerów podejmującymi na co dzień decyzje jest powodem problemów zarządczych także polskich przedsiębiorstw.

Skuteczne sposoby optymalizacji łańcucha dostaw

PREMIUM

Najważniejszym zadaniem menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw jest osiągnięcie efektywności kosztowej przy równoczesnym zachowaniu wysokiej elastyczności. Dążąc do realizacji tych sprzecznych celów, warto zwrócić uwagę na dwa rozwiązania.

Życie po życiu

PREMIUM

Każda zmiana w życiu zawodowym – bez względu na rodzaj wykonywanej pracy – jest zawsze wielkim wyzwaniem. Niesie za sobą zazwyczaj poczucie niepewności i ryzyko niepowodzenia. Z wiekiem obaw przybywa. Ale nie podejmując takich wyzwań, często rezygnujemy z realizacji własnych planów i marzeń, możliwości spełnienia i sprawdzenia siebie. A przecież minionego życia już nic nie wróci…

Rozmowa

Kreatywność krok po kroku

PREMIUM

Większość ludzi wierzy, że twórczy geniusz to wrodzona cecha charakteru zarezerwowana dla grupki utalentowanych. Tharp – mająca na swoim koncie liczne nagrody choreografka, która zrewolucjonizowała taniec współczesny – zdecydowanie odrzuca ten pogląd. Mówi: „Każdy może być twórczy, ale należy się do tego przygotować w metodyczny sposób”.

Praktyczne idee 2008

Łańcuch dostaw 2009: konieczność nieustających zmian

PREMIUM

Zmieniające się dziś – szybciej niż kiedykolwiek wcześniej – warunki prowadzenia działalności biznesowej wymuszają na firmach ciągłe adaptowanie łańcuchów dostaw. Nawet tacy giganci jak Dell czy Lucent boleśnie przekonali się, że bez nieustającego dopasowywania się do rynkowych trendów nie można utrzymać pozycji lidera. Firmy muszą więc być gotowe do wprowadzania innowacji w łańcuchu dostaw – zarówno organizacyjnych i zarządczych, jak i technologicznych. Jakie są najnowsze trendy w tych obszarach?

Debata redakcyjna

Przekuwanie potrzeb klientów w innowacje

PREMIUM

Każda firma słucha swoich klientów i odpowiada na ich potrzeby. Ale większość nie rozumie ich istoty i nie słucha tego, co powinna. W efekcie ponad 80 procent nowych produktów i usług wprowadzanych na rynek ponosi porażkę. Podczas debaty redakcyjnej Harvard Business Review Polska praktycy z kilku polskich firm starali się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje i jak efektywnie realizować proces innowacji oparty na wiedzy o preferencjach klientów. Specjalnym gościem i uczestnikiem debaty był Anthony Ulwick, światowy autorytet w dziedzinie innowacji.

Klasyka HBR

Kim jest globalny menedżer?

PREMIUM

Autorzy twierdzą, że „nie istnieje pojęcie uniwersalnego globalnego menedżera”. Międzynarodowe przedsiębiorstwa potrzebują trzech rodzajów specjalistów – menedżerów działalności biznesowej (business managers), menedżerów krajowych (country managers) i menedżerów funkcyjnych (functional managers) – oraz dyrektorów najwyższego szczebla umiejących zadbać o rozwój zawodowy i koordynację działań tych specjalistów. Bartlett i Ghoshal na konkretnych przykładach wyczerpująco przeanalizowali wszystkie cztery typy menedżerów oraz zbadali charakterystyczne dla każdego z nich umiejętności i horyzonty myślenia, niezbędne do odniesienia sukcesu. Ich artykuł przedstawia model struktury kadry zarządzającej pozwalający zrównoważyć lokalne, regionalne i globalne wymagania stawiane firmom działającym na wielu różnych rynkach i w wielu różnych krajach – niejako ponad granicami.

Studium przypadku

Lepszy marketing czy lepszy produkt?

PREMIUM

Wyobraźmy sobie firmę, która swój rynkowy sukces zawdzięcza nie tylko ofercie produktowej, ale przede wszystkim rozbudowanym akcjom marketingowym i inwestycjom w relacje z klientami. Niestety, konkurencja szybko kopiuje jej działania. Przełom mogłoby przynieść wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu. Problem w tym, że ze względu na działania marketingowe przez ostatnie lata wydatki na badania i rozwój zostały mocno okrojone… Jak znaleźć równowagę między doskonałością w obsłudze klientów a doskonałością produktową, która może zadecydować o satysfakcji nabywców w długim okresie? Na takie właśnie pytanie musi znaleźć odpowiedź współwłaścicielka i szefowa firmy kosmetycznej Beauty4You.