Magazyn

Czas na rozwój
Najnowsze wydanie

Nr 137-138, lipiec - sierpień 2014

Czas na rozwój

Kluczowe indeksy giełdowe biją rekordy, firmy coraz aktywniej poszukują pracowników, a to najlepiej dowodzi, że kryzys mamy już za sobą. Lecz otoczenie biznesu wciąż jest dalekie od stabilizacji, gdyż rynki znajdują się pod wpływem wielu równoległych megatrendów, związanych z rewolucją cyfrową i zmienną sytuacją polityczno-ekonomiczną, których efektów nie sposób jednoznacznie przewidzieć.

W tak niepewnym otoczeniu nawet stabilne dotąd przedsiębiorstwa i branże nie mogą być pewne jutra. Dlatego menedżerowie powinni przygotować się na różne scenariusze wydarzeń i skierować firmy na nowe ścieżki wzrostu, czyniąc je przy tym zwinnymi i elastycznymi. A to wymaga odpowiedniego planowania, tworzenia oraz realizacji strategii, czemu poświęcamy w całości wakacyjne wydanie Harvard Business Review Polska.

Jednocześnie życzymy Państwu udanego wypoczynku i mamy nadzieję, że lektura naszego wakacyjnego wydania okaże się pomocna w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju.

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 137-138, lipiec - sierpień 2014

Trendy

Spraw, by najlepsi klienci byli jeszcze lepsi

PREMIUM

Wiele firm mogłoby przekonać największych klientów do jeszcze intensywniejszych zakupów.

Strategiczna funkcja sprzedaży

PREMIUM

Do niedawna siły sprzedażowe funkcjonowały głównie jako zbiory niezależnych sprzedawców kontrolujących samodzielnie proces sprzedażowy. Jednak ten model już się nie sprawdza.

Jak korzystać z modelu freemium

PREMIUM

Wiele start-upów nie dostrzega wyzwań, jakie niesie ten popularny model biznesowy.

Pięć najczęstszych błędów strategicznych

PREMIUM

Mocna strategia powinna uwzględniać także odpowiednio skonstruowany łańcuch wartości.

Inwestycje za granicą pomagają zwiększyć efektywność w kraju

PREMIUM

12% – w takim stopniu firmy, które dokonały zagranicznych przejęć, przewyższały średnio inne firmy pod względem efektywności na krajowym rynku.

Mity, które zabijają planowanie strategiczne

PREMIUM

Myślenie strategiczne polega na podjęciu decyzji, jakie szanse wykorzystać, a jakie odrzucić.

Rosnąca rola dyrektorów marketingu

PREMIUM

Szefowie marketingu odgrywają coraz większą rolę w strukturach organizacji. Towarzyszy temu jednak rosnąca presja na wykazanie wartości ich działań.

Jak zasypać przepaść pomiędzy tworzeniem strategii a jej realizacją

PREMIUM

Najlepsi stratedzy i „wdrożeniowcy” nie dostrzegają granicy między tworzeniem a realizacją strategii. Widzą całość.

Niedojrzała innowacyjność

PREMIUM

Na polskim rynku brakuje firm prawdziwie innowacyjnych, które mogłyby stać się siłą napędową gospodarki – wynika z badania KPMG Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce.

Zrób dobry użytek z opinii internautów

PREMIUM

Menedżerowie powinni dociekać, co skłania konsumentów do zakupu, i na tej podstawie formułować strategie.

Jak skutecznie komunikować strategię

PREMIUM

Większość korporacyjnych przekazów lekceważy autentyczność – jedną z najważniejszych zasad komunikacji międzyludzkiej.

Spojrzenie innego pokolenia może wzmocnić strategię

PREMIUM

Przedstawiciele pokolenia X i Y wyrastali w innej rzeczywistości, patrzą więc na pojawiające się szanse z nieco innej perspektywy.

Lepiej być pierwszym niż lepszym

PREMIUM

Wczesne wdrożenia mogą zapoczątkować reakcję łańcuchową, która zapewni przewagę konkurencyjną gorszej technologii.

Historia pierwszych wykresów

PREMIUM

Pierwsze wykresy opracował w 1786 roku szkocki inżynier i ekonomista William Playfair. W Atlasie handlowym i politycznym użył wykresów słupkowych, kołowych i diagramów, by wyjaśnić dynamikę zmian gospodarczych w latach 1700–1782. 

Temat numeru

Jak odnaleźć stabilną ścieżkę wzrostu

PREMIUM

Autorzy artykułu opisują proces budowania strategii rozwoju dla ZT Kruszwica, największego w Polsce i jednego z największych w Europie przetwórcy nasion oleistych i producenta tłuszczów roślinnych. W wyniku konsolidacji rynku grupa Bunge, do której należą ZT Kruszwica, osiągnęła silną, a w niektórych segmentach czołową, pozycję. Nie wyczerpywało to aspiracji jej zarządu i akcjonariuszy. Celem stał się dalszy wzrost firmy. W pracach zespołu menedżerów oraz doradców A.T. Kearney, specjalnie powołanego dla wytyczenia kierunków rozwoju, zastosowano ustrukturyzowane podejście do budowy strategii, wykorzystujące model Szachownicy Strategii (The Strategy Chessboard). Koncepcja ta pozwala uniknąć niepotrzebnych szczegółowych analiz na drodze do zdefiniowania priorytetów firmy w różnych obszarach działalności. Efektem końcowym projektu było zdefiniowanie czterech strategicznych rynków wzrostu dla ZT Kruszwica oraz optymalnych sposobów wejścia na każdy z nich. Jako atrakcyjny obszar wzrostu uznano m.in. rynek produktów do smarowania pieczywa.

Jak poradzić sobie z nietypową strategią

PREMIUM

Obiecujące plany korporacyjne często trudno zrozumieć. Niewielu analityków rynku podejmuje niezbędny wysiłek.

Wielki blef planowania strategicznego

PREMIUM

Szczegółowy plan może być wygodny dla menedżerów, ale nie jest strategią.

Strategia może kształtować strukturę branży

PREMIUM

Nie pozwól na to, by otoczenie miało decydujący wpływ na twoją strategię. Opracuj strategię, która ukształtuje otoczenie.

Artykuły

Europejskie fabryki rozwiązań

PREMIUM

Praktyki szczupłego zarządzania to za mało, aby producenci z krajów rozwiniętych mogli utrzymać rentowność i pokonać fabryki działające w dużych gospodarkach wschodzących. Do odniesienia sukcesu potrzebują następujących strategii:

Nowe reguły globalizacji

PREMIUM

Do 2008 roku wejście na rynek globalny wydawało się sensownym posunięciem dla niemal każdej firmy na świecie. Od tamtej pory świat wkroczył w nową fazę globalizacji, nazywaną globalizacją nadzorowaną. 

Branża konsultingowa w obliczu przełomu

PREMIUM

Branża, która od dawna pomagała innym unikać strategicznych zagrożeń, sama stoi na progu fundamentalnych zmian.

Kiedy marketing jest strategią

PREMIUM

Dlaczego musisz przestawić się na działania poprodukcyjne, a w centrum strategii postawić klienta, a nie produkt.

Wybierz odpowiedniego klienta

PREMIUM

Wszystkie przedsiębiorstwa twierdzą, że realizują strategie skoncentrowane na klientach. Kiedy jednak określenie „klient” odnosi się do wielu podmiotów w firmowym łańcuchu wartości, firma staje się bezbronna wobec rywali, którzy mówią wyraźnie, kogo chcą obsługiwać.

Jak to zrobiłem

Wzrost dzięki sprzedaży wielokanałowej

PREMIUM

O tym, jak połączyć sprzedaż w tradycyjnych i internetowych kanałach, opowiada Marek Andryszak, prezes polskiego oddziału TUI.

Transformacja firmy w sytuacji kryzysowej

PREMIUM

Gary Burnison wierzył w siłę marki Korn/Ferry i dlatego wyznaczył firmie nową strategię, dzięki której nie tylko zyskała nowe źródła przychodów, lecz także rozszerzyła zakres usług w obszarze zarządzania talentami.

Punkt widzenia

Imperatyw zmian

PREMIUM

Liderzy nieustannie stoją przed koniecznością poradzenia sobie z kompleksowymi zmianami.

Jak zmiany klimatu modyfikują strategię

PREMIUM

Jeśli chcesz osiągnąć wielki sukces, zbuduj firmę, która reaguje na ważne trendy.

Zarządzanie sobą

Kampania na rzecz twojej kariery

PREMIUM

Praktyczne lekcje płynące z kampanii wyborczych.

Studium przypadku

Efekt kuli śniegowej

PREMIUM

Dzięki mediom społecznościowym konsumenci zyskali nieograniczoną możliwość publicznego oceniania produktów i usług. Dlatego firmy muszą stosować przemyślaną strategię społecznościową, gdyż nawet drobne potknięcie w świecie wirtualnym może wywołać głęboki kryzys w świecie realnym.

Michał Olbrychowski: Polityka aktywności w mediach społecznościowych

PREMIUM

JuicePol nie ma jeszcze do czynienia z kryzysem, ma jednak poważny problem do rozwiązania. Stan ten najprawdopodobniej nie przerodzi się w prawdziwy kryzys, ale sytuacja wymaga pewnych działań zaradczych.

Marcin Winkler: Szczerość wobec konsumentów

PREMIUM

Klienci mają rację nawet wówczas, gdy się mylą” – to zdanie, przytaczane często przez ekspertów od marketingu, szczególnie zyskało na aktualności i znaczeniu w czasach gwałtownego rozwoju Internetu i wzrostu popularności mediów społecznościowych.

Michał Siejak: Marka jest obietnicą

PREMIUM

Tylko jedno z spośród trzech rozwiązań, które padły na naradzie, rekomendowałbym jako właściwe do rozwiązania problemów producenta soków i napojów. Zakłada ono starą jak świat zasadę: „przyznać się do błędu, przeprosić, zadośćuczynić”. 

Refleksje

Refleksje: Czesław Lang

Przeszedł pan z wielkiego sportu do wielkiego biznesu, czyli przebył pan drogę, której próbuje bardzo wielu, ale udaje się tylko nielicznym. Jak wykorzystać w biznesie doświadczenia zebrane na arenie sportowej?

Raport

Szansa wzrostu: cyfrowe rynki sporne

PREMIUM

Choć okres recesji mamy już za sobą, a firmy odnotowują pierwsze symptomy poprawy sytuacji na rynkach, nie oznacza to jednak powrotu do biznesu as usual sprzed kryzysu. W dalszym ciągu mamy do czynienia z niestabilną sytuacją makroekonomiczną, a znakiem czasu jest cyfrowa rewolucja, która przeobraża kolejne branże. Coraz bardziej widocznym trendem jest zastępowanie klasycznej konkurencji bardziej złożoną współpracą międzybranżową. Jeden z możliwych sposobów modelowania, analizowania oraz pozycjonowania się w nowej sytuacji rynkowej wykorzystuje model cyfrowych rynków spornych (ang. constestable markets).

Poszukiwanie unikalnych wartości

PREMIUM

Budowanie strategii, tworzenie unikalnej wartości dla klienta i skuteczne odróżnienie się od setek konkurentów to sztuka dokonywania wyborów pomiędzy rzeczami, z którymi komfortowo czuje się firma i tymi, z którymi komfortowo czuje się jej klient.

Strategie wzrostu organicznego

PREMIUM

Strategia wzrostu organicznego zapisana jest w wielu korporacyjnych agendach. W praktyce oznacza, że spółka realizuje ją na cztery sposoby: sprzedaje więcej produktów/usług aktualnym klientom, wprowadza na rynek nowe, pozyskuje też innych odbiorców i optymalizuje politykę cenową.

Konsulting 2014: sprzedajemy rezultaty

PREMIUM

Branża, która od dawna pomagała innym unikać strategicznych zagrożeń, sama stoi na progu fundamentalnych zmian.

Sekcja specjalna

Internet (wszech)rzeczy motorem rozwoju gospodarczego

PREMIUM

Według danych Cisco, w 2020 roku na świecie będzie 50 miliardów podłączonych do sieci urządzeń, 50 razy więcej niż jeszcze 5 lat temu. To ogromny biznesowy potencjał, który w ciągu najbliższej dekady może globalnie przynieść korzyści rzędu 14,4 biliona dolarów w sektorze prywatnym i 4,6 biliona w sektorze publicznym.

Elastyczność: sposób na zmienne otoczenie rynkowe

PREMIUM

Zmienne i niepewne otoczenie rynkowe mobilizuje firmy do poszukiwania bezpiecznych obszarów działania i rozwijania umiejętności szybkiego wychwytywania zagrożeń. Firmy starają się dostosować do tych trudnych warunków, tworząc otwarte i elastyczne strategie, które pozwalają na szybkie stawianie czoła wyzwaniom i szansom rynkowym.