Magazyn

10 lat HBRP
Najnowsze wydanie

Nr 121, marzec 2013

10 lat HBRP

Historia świadomego namysłu nad sztuką zarządzania i kodyfikacji jego zasad i najlepszych praktyk ma już ponad sto lat. Dlatego też tematem przewodnim tego numeru jest rola zarządzania w podnoszeniu wydajności organizacji i dobrostanu narodów. Polecam cykl artykułów z bloku pt. "Jak zarządzanie zmieniało świat.

W marcu "Harvard Business Review Polska" obchodzi 10. urodziny. Dorobek naszego magazynu prezentujemy w tekście Wspaniała dekada.

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 121, marzec 2013

Trendy

98% czytelników HBR uwielbia ten artykuł

PREMIUM

Nasze zachowania w dużej mierze kształtują normy społeczne. Największy skutek odnoszą wtedy, gdy ludziom przedstawi się dowody na to, że zachowania, do których chcemy ich zachęcić, są już prezentowane przez osoby podobne do nich samych.

Mniej czytelne czcionki sprzyjają zapamiętaniu treści

PREMIUM

Z badań Daniela Oppenheimera, profesora psychologii i spraw publicznych na Princeton University, wynika, że ludzie lepiej zapamiętują tekst, gdy jest on wydrukowany mniejszą i gorzej czytelną czcionką. Nietypowe kroje pisma małych rozmiarów wymuszają na czytelniku wolniejszą i uważniejszą lekturę, co sprzyja koncentracji i głębszemu wnikaniu w treść. Wyniki tych badań mają zastosowanie w procesie uczenia się. Gdyby jednak nasz magazyn został wydrukowany mało przyjazną w lekturze czcionką, większość czytelników zrezygnowałaby z lektury, a ci, którzy dobrnęliby do końca, lepiej zapamiętaliby treść artykułów.

Klient najchętniej słucha innego klienta

PREMIUM

Klient, stając przed wyborem produktu lub usługi, często decyduje się na produkt zarekomendowany przez znajomych. W USA aż na 92% decyzji zakupowych wpływ miały rekomendacje. Podobnie wysoki odsetek (89%) utrzymuje się w Europie. W badaniach przeprowadzonych przez agencję Buzz Media i Dom Badawczy Maison, 78% respondentów przyznało, że przed zakupem bierze pod uwagę zdanie znajomych na temat produktu, a 74% specjalnie sprawdza opinie na jego temat w internecie.

Czym kierują się analitycy w swoich rekomendacjach?

PREMIUM

Rekomendacje analityków z Wall Street mogą poruszyć rynkami. Największy wpływ na rekomendacje typu „kupuj” lub „sprzedaj” ma prognozowany wzrost branży, a po nim kompetencje zespołu zarządzającego wyższego szczebla. Analitycy z różnych regionów świata przypisują jednak poszczególnym czynnikom odmienne znaczenie.

Naucz swoich ludzi przyjmować odmienny punkt widzenia

PREMIUM

Z badania obejmującego rozmowy z menedżerami wyższego szczebla z firm z listy Fortune 500 wynika, że do wykształcenia umiejętności spojrzenia na świat oczami innej osoby są przydatne cztery taktyki:

Nastroje prezesów w niepewnych czasach

PREMIUM

W badaniu przeprowadzonym przez PwC – „CEO Survey 2013” – wzięło udział 73 członków zarządów polskich firm. Większość menedżerów działających na naszym rynku nie oczekuje rychłej poprawy kondycji organizacji, którymi zarządzają. Tylko co czwarty (26%) polski prezes bądź dyrektor zarządzający uważa, że przychody jego firmy wzrosną zdecydowanie w najbliższym roku.

Naukowa refleksja nad zarządzaniem

PREMIUM

Z 12 000 artykułów, które ukazały się w HBR w ciągu ostatnich 90 lat, 53 były cytowane 1000 lub więcej razy. Artykuły zaczęto cytować w latach 50. ubiegłego wieku, ich lista obejmuje 10 szerokich kategorii tematycznych. Niektóre zagadnienia zyskiwały na popularności w pewnych okresach – strategia w połowie lat 90. ubiegłego wieku, a działalność operacyjna nieco wcześniej.

Zarządzanie sobą

Zmień przeciwników w sprzymierzeńców

PREMIUM

Stosując metodę 3R, skuteczny lider może przemienić rywala w sprzymierzeńca, sprzyjając pojawianiu się świeżych pomysłów w organizacji.

Temat numeru

Całkiem nowe spojrzenie na świat

PREMIUM

Dziekan Harvard Business School wspomina pierwsze spotkanie z HBR, które miało miejsce na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Podczas stażu w jednej z indyjskich firm nie tylko poznał magazyn HBR, ale też przekonał się, jaki może być jego wpływ na firmy w prawdziwym świecie. Mniej więcej dekadę później, po zdobyciu dyplomu na MIT i podjęciu pracy młodszego pracownika naukowego w Harvard Business School, napisał pierwszy artykuł do HBR. Potem Nohira opublikował wiele prac, ale tylko ten tekst miał dla niego największe znaczenie.

Ewolucja HBR

PREMIUM

Magazyn HBR został założony w 1922 roku przez dziekana Harvard Business School, który chciał wyposażyć studentów zarządzania w lepsze narzędzia do wykonywania pracy menedżera. Początkowo nakład wynosił 6 tysięcy egzemplarzy, a ustalona na poziomie 5 dolarów cena rocznej prenumeraty stała się przedmiotem sporu między dziekanem a zewnętrznym wydawcą. Przez następne 25 lat magazyn z trudem wychodził na zero. Przed II wojną światową wykładowcy HBS nauczyli się tłumaczyć relacjonowane hermetycznym językiem badania na wartościową lekturę dla menedżerów praktyków. Po wojnie HBR był gotowy, aby zacząć zarabiać na nadchodzącym boomie gospodarczym. Jego nakład wzrósł z 14 tysięcy w 1945 roku do 243 tysięcy w 1985 roku.

Zarządzanie a wyniki: fakty i dowody

PREMIUM

Jak trzy najważniejsze praktyki zarządzania rozwiązują nawet najbardziej skomplikowane globalne problemy.

100 lat zarządzania

PREMIUM

W 1886 roku Henry R. Towne, przemawiając na forum nowo powstałego American Society of Mechanical Engineers, zaproponował, by uznać „zarządzanie zakładami” za jedną ze sztuk nowoczesnych. W ten sposób zapoczątkował stuletnią historię zarządzania.

Jak to zrobiłem

Od przegranego przetargu do globalnej ekspansji

PREMIUM

Gdy kanadyjski koncern surowcowy Quadra FNX szukał partnera do projektu górniczego Sierra Gorda, KGHM złożył ofertę, licząc na uzyskanie dostępu do atrakcyjnych pokładów miedzi. Jednak polska propozycja przegrała w rywalizacji z ofertą japońskiego koncernu Sumitomo. Wówczas w głowach niezrażonych tym niepowodzeniem menedżerów lubińskiego koncernu pojawiła się myśl: a może przejąć Kanadyjczyków? Pomysł trafił na podatny grunt – dzięki największej w historii polskiej gospodarki transakcji przejęcia, wartej 9,1 mld zł, spółka miedziowa zyskała nie tylko dostęp do atrakcyjnych złóż, ale stała się też pierwszą polską firmą globalną.

Punkt widzenia

Dlaczego utrudniamy sobie drogę do różnorodności?

PREMIUM

Zmiany kulturowe przychodzą łatwiej, gdy uda się zebrać masę krytyczną w postaci różnorodnej grupy menedżerów, niż po jednym nagłośnionym awansie przedstawiciela mniejszości.

Przełomowe doświadczenia

Idee w praktyce

PREMIUM

Topowi menedżerowie – stali czytelnicy HBRP – opowiadają o tym, w jaki sposób koncepcje przedstawione na łamach magazynu wpływały na ich biznes i życie.

Raport

Chmura napędzająca gospodarkę

PREMIUM

Amerykanie już dawno przekonali się, jak wielkie znaczenie dla biznesu i rozwoju gospodarki mają rozwiązania w chmurze. W tym samym kierunku zaczyna podążać Europa. W czym tkwi potencjał cloud computingu i jakie wyzwania czekają przedsiębiorców, którzy albo rozwijają tego typu rozwiązania, albo właśnie planują je wdrożyć?

Czy istnieje alternatywa dla rywalizacji cenowej?

PREMIUM

Zmienia się struktura polskiego detalicznego rynku spożywczego – ubywa małych sklepów. W nadchodzących latach możemy spodziewać się spadku marż, konsolidacji obecnych graczy, rozwoju dyskontów i sklepów franczyzowych oraz wzrostu znaczenia strategii prowadzenia sklepów o różnym formacie przez głównych graczy. Jedno na pewno się nie zmieni – większość detalistów będzie kłaść nacisk na niskie ceny i towarzyszącą im wysoką jakość, co potwierdzają wywiady przeprowadzone wśród przedstawicieli największych sieci detalicznych w Polsce przez redakcję Harvard Business Review Polska i firmę doradczą A.T. Kearney.

Artykuł

Jak zmierzysz swoje życie?

Clayton M. Christensen z Harvard Business School uczy menedżerów stosowania w praktyce modeli zarządzania do budowy silniejszych firm. Modele te mogą także pomóc ludziom lepiej żyć. Aby określić cel w życiu, powinniśmy znaleźć odpowiedzi na trzy pytania: Jak być szczęśliwym w życiu zawodowym? Jak zadbać o to, by relacje z rodziną były trwałym źródłem szczęścia? Jak uczciwie przeżyć życie?

Potęga zbiorowej ambicji

PREMIUM

W ciągu ostatnich lat niektóre firmy nie tylko oparły się gospodarczej burzy, ale wręcz wyszły z niej silniejsze. Jak to możliwe, że sieć hoteli Four Seasons, sieć sklepów z kosmetykami Sephora i Standard Chartered Bank nie podporządkowały się prawom prawdopodobieństwa? Zamiast koncentrować na jednym celu, takim jak zyski, ich pracownicy określają zbiorową ambicję. W efekcie firmy te pogłębiły swoje relacje z pracownikami i innymi interesariuszami i stały się trwale rentowne.

Nowa koncepcja zarządzania ryzykiem

PREMIUM

Zarządzanie ryzykiem bardzo często utożsamia się z zagadnieniami typu compliance – kwestię, którą można unormować, formułując liczne reguły i upewniając się, że wszyscy pracownicy ich przestrzegają. Przyjęcie podejścia opartego na dyscyplinujących regułach nie zmniejszy jednak prawdopodobieństwa takich katastrof jak ta, która zdarzyła się na platformie Deepwater Horizon.

Wspaniała dekada

PREMIUM

Kiedy na początku 2003 roku przygotowywaliśmy pierwsze wydanie polskiej edycji "Harvard Business Review Polska", sceptycy nie wróżyli powodzenia naszej inicjatywie.

Polskie laboratorium zarządzania

PREMIUM

Przez ostatnie 24 lata polskie zarządzanie przeszło transformację z gospodarki socjalistycznej do rynkowej. Rewolucja zarządcza po 1989 roku składała się z czterech etapów:

Studium przypadku

Jak zmobilizować menedżerów do poszanowania różnorodności?

PREMIUM

Wiele firm stara się budować zróżnicowane środowisko pracy. Staje się to imperatywem strategicznym w korporacjach, które oczekują od swoich lokalnych oddziałów poszanowania dla różnic dotyczących wieku, płci, kultury czy religii.

Monika Chutnik: Nowoczesne zasady zarządzania różnorodnością

PREMIUM

Firma, która dołącza do sygnatariuszy Karty Różnorodności, zyskuje wizerunek organizacji nowoczesnej, dbającej o pracowników, przez co staje się magnesem dla nowych talentów. 

Ilona Galińska-Białas: Plan rocznego wdrożenia zarządzania różnorodnością

PREMIUM

Decydując się na wprowadzenie kultury organizacyjnej wspierającej różnorodność, Telko Service powinna zastanowić się nad procesowym podejściem do problemu i opracowaniem spójnej strategii działania. 

Maciej Jakubowski: Stworzenie jasnego planu rozwoju

PREMIUM

Sposób zarządzania różnorodnością jest indywidualną wypadkową wiedzy, doświadczeń, obserwacji oraz stylu zarządzania każdego menedżera. 

Refleksje

Christiane Amanpour

PREMIUM

Christiane Amanpour zdobyła światowy rozgłos w latach dziewięćdziesiątych XX wieku jako korespondentka wojenna CNN. Swoje doświadczenie wykorzystywała przy tworzeniu programu publicystycznego 60 Minutes w stacji CBS. W ubiegłym roku, po zaledwie szesnastu miesiącach pracy na stanowisku redaktor prowadzącej program This Week w stacji ABC, wróciła do relacjonowania wydarzeń z zagranicy (dla stacji ABC i CNN), ponieważ, jak twierdzi, „po prostu zbyt niewielu ludzi się tym zajmuje”.

Komentarz - raport

Jakich korzyści może spodziewać się organizacja planująca dopiero wdrożenie rozwiązań w chmurze?

PREMIUM

Korzyści z tego tytułu można podzielić na dwie kategorie – biznesowe i technologiczne.