Większość dzisiejszych decyzji biznesowych podejmowanych jest bez dostępu do kompletnych informacji i w obliczu niepewności. Aby skutecznie działać w takich warunkach, potrzebne jest właściwe podejście do zarządzania - zarówno na poziomie strategii firmy, jak i motywacji zespołów oraz własnej efektywności liderów.

Nassim N. Taleb

Jeden z najważniejszych intelektualistów XXI wieku, Nassim N. Taleb daje gotowy i praktyczny sposób myślenia o funkcjonowaniu w świecie, którego nie można w pełni zrozumieć. Jak przekonuje, organizacje można podzielić na cztery kategorie:

  • Kruche (Fragile) – wystawione na ryzyko całkowitej porażki, ruiny finansowej w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.
  • Odporne (Resilient) – takie, które cierpią z powodu zmienności, ale są w stanie uniknąć całkowitego zniszczenia, potrafią podnieść po przegranej.
  • Silne (Robust) – absorbują niepewność, odpychają ciosy, unikają uszkodzeń.
  • Antykruche (Antifragile) – takie, które na stres reagują zmianą, dostosowaniem, wzrostem sprawności – ich cel i tożsamość mogą się całkowicie zmienić.

Takie rozróżnienie pozwala spojrzeć nie tylko na stan organizacji, ale także na wiele innych dziedzin: od polityki, przez kondycję zespołów, na własnej efektywności i zdrowiu kończąc.

Dlaczego należy zmierzać do antykruchości w biznesie

To, co kruche nie znosi nieporządku, zmienności i chaosu. Dlatego porcelanową filiżankę chronimy nie tylko przed upadkiem, ale często zachowujemy na „specjalne okazje”. O wiele odporniejszy od filiżanki jest warszawski Pałac Kultury i Nauki. Ale oba te przedmioty stają się coraz słabsze, a zewnętrzne warunki mają na nie niekorzystny wpływ. Tylko to, co jest antykruche wzmacnia się dzięki zmienności. Wykonywanie regularnych ćwiczeń wzmacnia organizm - unikanie wyzwań sprawia, że jesteśmy słabsi, powolniejsi i wystawiamy się na ryzyko poważnych chorób. Podobnie zachowuj się organizacje - w dłuższej perspektywie wygrywają te, które czerpią ze zmienności, są zwienne, potrafią słuchać, wyciągać wnioski. Nie szukają stabilności - stabilność jest bombą zegarową. A jak odporna jest Twoja organizacja? Czy szukasz wyzwań?

Antykrucha organizacja

Zadbaj, aby twoja organizacja nie dała się skruszyć 

Kryzysy i poważne zakłócenia nie stanowią gwałtownego odejścia od tego, co antykruche organizacje robią przez cały czas – rozwiązywania problemów.

Jak przetrwać w ocieplającym się świecie? 

W świecie o kurczących się coraz bardziej zasobach i zmiennym klimacie wielki przełom stanowi istotną inwestycję w przyszłość twojej firmy oraz ludzi na całym świecie.

Jak żyć ze złożonością? 

Życie biznesowe zawsze charakteryzowało się nieprzewidywalnością, obfitowało w niespodzianki i rzeczy nieoczekiwane. W obecnym świecie normą jest jednak złożoność.

Antykruchy zespół

Odkrywcy, przewodnicy, łącznicy i strażnicy 

Każdy zespół tworzą ludzie reprezentujący cztery style pracy. Dowiedz się, jak wydobyć z nich to, co najlepsze.

Nieprzewidywalność zdarzeń i zmierzch planowania 

Firmy są dziś często zaskakiwane niespodziewanymi zdarzeniami. Aby skutecznie działać w takich warunkach, potrzebne są elastyczne struktury organizacyjne i właściwy dobór ludzi.

Postaw na zwinność 

Sprint można stosować do realizacji tradycyjnie powolnego zadania, jakim jest opracowywanie strategii.

Antykruchy menedżer

Kiedy ostatni raz podjąłeś nowe wyzwanie? 

Stawianie sobie ambitnych wyzwań przynosi wymierne korzyści.

10 minut uważności dziennie może zmienić to, jak reagujesz na wyzwania 

Wpisz ćwiczenie uważności do swojego kalendarza zadań.

Jak radzić sobie ze stresem? Zacznij od poznania jego źródła 

Odporność na stres to zestaw umiejętności, które można praktykować i szlifować.

Naucz się mówić „nie” 

Najważniejszą umiejętnością każdego lidera – w istocie każdej osoby – jest nauczenie się, jak i kiedy mówić „nie”.