X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Zmierzamy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

4 min

Zmierzamy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

W dobie walki z zanieczyszczeniem środowiska musimy stać się świadomymi ekologicznie przedsiębiorcami i konsumentami. Należy nie tylko produkować łatwe w recyklingu produkty, ale też unikać wytwarzania odpadów oraz trzymać się jasnych reguł dotyczących segregacji.

Zmierzamy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Dokonany na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat postęp technologiczny oraz konsumpcyjny styl życia doprowadziły do postępującego w szybkim tempie zanieczyszczenia środowiska oraz wyczerpywania się zasobów naturalnych, na których opiera się dzisiejsza gospodarka. Stanęliśmy u progu kryzysu ekonomicznego i środowiskowego. Z jednej strony musimy znaleźć alternatywę dla surowców naturalnych, z drugiej zaś zmierzyć się z problemem olbrzymiej, wciąż rosnącej, ilości generowanych odpadów. Odpowiedzią Unii Europejskiej na wspomniane wyzwania jest przyjęty w 2015 roku pakiet aktów prawnych dotyczących gospodarki o firmy powinny zmienić kryteria podejmowania decyzji i inwestowania, by uwzględnić niematerialne i długofalowe korzyści (circular economy).

Produkcja z myślą o recyklingu

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to nowoczesna koncepcja zakładająca ograniczenie do minimum wpływu wytwarzanych produktów na środowisko naturalne. Opiera się na takim doborze materiałów oraz sposobie projektowania, aby możliwe było ich ponowne wykorzystanie. Wprowadzenie GOZ wiąże się z koniecznością zmiany modelu produkcji na taki, który będzie uwzględniał m.in. wykorzystanie surowców wtórnych do produkcji, a także projektowanie w taki sposób, aby umożliwić naprawę oraz recykling produktów. GOZ wymaga również zmiany nawyków konsumenckich, częstszego korzystania z produktów używanych, wypożyczanych oraz pochodzących z recyklingu, a także prawidłowego segregowania odpadów, co zapewni wysoką jakość surowców wtórnych oraz umożliwi ich efektywny recykling.

Komisja Europejska stawia przed państwami cele w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, które musimy osiągnąć do 2035 roku. Należą do nich m.in. recykling odpadów komunalnych na poziomie 65% (w Polsce w 2017 roku osiągnął on wartość 27%), recykling odpadów opakowaniowych na poziomie 70% (w Polsce 2017 roku – 56%) i ograniczenie składowania odpadów do 10% (obecnie w Polsce jest to blisko 37%) przy całkowitym zakazie składowania surowców wtórnych. To ambitne cele, których realizacja jest z jednej strony uzależniona od działań producentów, z drugiej – od konsumentów dokonujących świadomych wyborów i segregujących odpady.

Niestety, jako społeczeństwo wciąż mamy problem z prawidłowym postępowaniem z odpadami. Wiele osób nie segreguje ich albo robi to nieregularnie. Każdego roku pojawiają się nowe, dzikie wysypiska śmieci – tylko w 2017 roku gminy zinwentaryzowały 1661 takich składowisk. Odpady trafiające do środowiska nie tylko szpecą krajobraz, ale także stanowią śmiertelne zagrożenie dla zwierząt oraz ludzi. Porzucone butelki niejednokrotnie stają się śmiertelną pułapką dla zwierząt, które po wejściu do środka nie potrafią się z nich wydostać. Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz akumulatory zawierają substancje niebezpieczne, np. metale ciężkie, freon czy polichlorowane bifenyle, które uwolnione do środowiska powodują skażenie wody, ziemi, powietrza. Już jedna bateria guzikowa może zatruć około 400 litrów wody i skazić metr sześcienny gleby. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet w na pierwszy rzut oka niepozornym telefonie komórkowym znajdują się takie substancje, jak rtęć, ołów, kadm, nikiel, chrom czy związki bromu oraz azbest, a ich działanie na organizm może być tragiczne w skutkach. Rtęć powoduje uszkodzenia układu nerwowego i nerek, ołów może prowadzić do uszkodzeń mózgu, kadm może powodować uszkodzenia wątroby i zmiany nowotworowe, natomiast lit uszkadza układ sercowo‑naczyniowy i powoduje obrzęk płuc. Niezwykle istotne jest, abyśmy zdali sobie z tego sprawę i prawidłowo postępowali z odpadami.

Wszystko w naszych rękach

Zmierzamy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Żeby mieć pozytywny wpływ na środowisko, wystarczy postępować według paru prostych reguł. Odpady opakowaniowe powinniśmy segregować do pojemników lub worków znajdujących się w przydomowych altanach śmietnikowych. Czysty, niezatłuszczony papier do pojemnika niebieskiego, a metale, tworzywa i kartony po płynnej żywności do żółtego. Szkło opakowaniowe do zielonego i odpady bio do brązowego. Prawidłowa segregacja pozwala na efektywny recykling, ale też jest dla nas opłacalna, bowiem odbiór odpadów niesegregowanych jest od dwóch do czterech razy droższy niż segregowanych. Z kolei baterie należy oddać do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub wrzucić do specjalnych pojemników znajdujących się w niektórych sklepach, urzędach, placówkach oświatowych. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEiE) również należy gromadzić selektywnie, a nie łącznie z odpadami komunalnymi. Wskazuje na to symbol przekreślonego kontenera umieszczany na bateriach, akumulatorach, sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Informacji o punktach zbiórki ZSEiE należy szukać w urzędach gminy, punktach serwisowych i u sprzedawców.

Segregowanie jest niezbędne, jednak nie możemy na tym poprzestać. Jako świadomi konsumenci powinniśmy dokonywać wyborów ograniczających nadmierną konsumpcję. Warto pamiętać o prostych działaniach, takich jak chociażby zabranie własnej torby na zakupy, sporządzenie listy potrzebnych produktów przed wizytą w sklepie czy przekazywanie niepotrzebnych ubrań i rzeczy innym użytkownikom. Jako przedsiębiorcy powinniśmy jak najszybciej wprowadzić w swojej działalności rozwiązania zmierzające do ograniczenia produkcji odpadów i wykorzystania surowców wtórnych. W coraz większej liczbie biur znajdują się pojemniki do segregacji, do wydruków jest wykorzystywany papier z recyklingu, a na salach konferencyjnych pojawia się woda w karafkach. Warto też podejmować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. Mogą być one kierowane zarówno do pracowników, jak i społeczności lokalnej. Coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę i prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla pracowników, okazjonalne zbiórki odpadów, a także organizuje stoiska edukacyjne na przykład podczas wydarzeń pracowniczych. W ten sposób kształtujemy świadomość ekologiczną pracowników. Coraz częściej temat ten jest też wykorzystywany w działaniach kierowanych do społeczności lokalnej oraz klientów. Jako CCR wspieramy przedsiębiorców w tych działaniach.

Razem dla środowiska

Grupa CCR w Polsce oferuje pełne wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Jesteśmy partnerem w systemach odbiorów, a także w realizacji obowiązków dotyczących wprowadzania produktów na rynek. Filarami naszej działalności są trzy spółki: CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań, CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz CCR Polska – przejmująca od przedsiębiorców obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów. Ponadto w ramach grupy oferujemy konsulting w dziedzinie ochrony środowiska, a także kompleksową obsługę logistyki odpadów, zarówno surowcowych, jak i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz zbiórkę akumulatorów i logistykę zwrotną sprzętu z sieci handlowych. Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców dotyczące ich obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Zajmujemy się także budową świadomości ekologicznej społeczeństwa dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami. Budujemy ją, prowadząc różnego rodzaju działania edukacyjne. 

PRZECZYTAJ TAKŻE: Firmy powinny zmienić kryteria podejmowania decyzji i inwestowania »

Walmart poszerza ROI z myślą o eko-energii 

Andrew Winston

Na czym polega pomiar nowego wskaźnika rentowności firmy Walmart? 

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy