X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Twój problem z innowacyjnością jest w istocie problemem przywództwa

Scott D. Anthony  · 3 min

Twój problem z innowacyjnością jest w istocie problemem przywództwa

Kiedy niedawno usłyszałem, jak Karl Ronn powiedział: „Firmy, które myślą, że mają problem z innowacyjnością, nie mają w ogóle takiego problemu. Mają problem z przywództwem”, zamieniłem się w słuch.

O Ronnie, byłym dyrektorze P&G (a obecnie trenerze kadr kierowniczych i przedsiębiorców), wspominałem w kilku miejscach mojej książki The Little Black Book of Innovation, szczególnie z powodu jego ostrej krytyki grup fokusowych. Ronn jest niezwykle oryginalnym myślicielem, osobą gruntownie oczytaną, wytrawnym praktykiem, mistrzem komunikacji.

Jego zdaniem czterdzieści lat badań naukowych i dwadzieścia lat świadomego wdrażania ich wyników zapewniło mocne, dające się zastosować odpowiedzi na wiele palących pytań dotyczących innowacji. Praktycy mają solidne narzędzia pozwalające im znajdować okazje do innowacji, projektowania i eksperymentowania. A wszystko to w celu rozwiązania zasadniczej niepewności strategicznej, tworzenia podstawowych systemów umożliwiających innowacje w organizacji oraz radzenia sobie z napięciami między dzisiejszą działalnością operacyjną a budowaniem firm jutra. Duże firmy, takie jak IBM, Syngenta, Procter & Gamble, 3M i Unilever, udowadniają, że innowacyjność może być dyscypliną powtarzalną. Nowi potentaci, tacy jak Google i Amazon.com, pokazują, jak od początku można włączyć innowacje w kulturę organizacji.

Niemniej, mimo całego tego postępu, nadal odczuwamy pozytywne zaskoczenie, kiedy widzimy, jak duża firma z zaufaniem podchodzi do wyzwań związanych z innowacją.

W książce Building a Growth Factory wraz z jej współautorem Davidem Duncanem zasugerowałem co najmniej jedną przyczynę źródłową takiego stanu rzeczy: zbyt wiele firm stawia czoło systematycznemu wyzwaniu, stosując rozwiązania punktowe: Rzućmy wyzwanie koncepcyjne! Zróbmy sesję ideacji! Stwórzmy grupę wzrostu! Otwórzmy korporacyjny dział inwestycji wysokiego ryzyka! Zaprojektujmy zachęty do innowacyjności!

POBIERZ RAPORT - SPECJALNIE DLA CIEBIE »

Otwarta innowacja [RAPORT] 

Każda firma prędzej czy później dochodzi do momentu, w którym wzrost przychodów wyhamowuje, a dotychczasowe działania przestają przekładać się na lepsze wyniki. Jak stworzyć strategię otwartej innowacji? Gdzie szukać narzędzi i partnerów wspierających tworzenie innowacji?

Żaden z tych pomysłów nie jest zły, ale rozwiązania punktowe nie rozwiązują problemów na poziomie systemu. Wraz Duncanem proponuję pracę w zakresie czterech systemów – planów wzrostu, systemów produkcji, zarządzania i kontroli oraz przywództwa, talentów i kultury. Niełatwo to wszystko zrobić, ale jest to niezbędne, aby udała się innowacja na dużą skalę.

Ronn widzi to podobnie, ale zauważa, że odpowiedzialność za taką pracę systemową ostatecznie spoczywa na zespole kierownictwa firmy. Badania przeprowadzone przez Claytona Christensena, Ritę McGrath, Richarda D’aveniego i Richarda Fostera jasno pokazują, że znajdujemy się w nowej erze, w której przewaga konkurencyjna jest zjawiskiem przejściowym. (Książka McGratha nosi prowokacyjny tytuł The End of Competitive Advantage (Koniec przewagi konkurencyjnej)). Każdy szef, który określa innowacje mianem strategicznego priorytetu, jednocześnie nie zapewniając im obfitych inwestycji i nie podchodząc strategicznie do problemu, popełnia nadużycie korporacyjne.

Co więcej, liderzy nie mogą jedynie zajmować się tworzeniem kontekstu i liczyć, że innowacje zdarzą się same z siebie. Innowacyjność w większości firm (które powstały w wyniku skalowania wczorajszego modelu biznesowego, a nie odkrywania jutrzejszego) jest działaniem na tyle nienaturalnym, że wymaga codziennej uwagi kierownictwa, bez niej po prostu się nie przyjmie.

Co najważniejsze, liderzy muszą wymyślić, jak zarządzać dwoma odrębnymi systemami operacyjnymi: takim, który minimalizuje błędy i maksymalizuje produktywność w dzisiejszej działalności oraz takim, który będzie zachęcać do eksperymentowania i maksymalizować naukę w firmie jutra. Nie jest to sytuacja zerojedynkowa, możliwe jest bowiem pogodzenie obydwu tych systemów.

Co zatem powstrzymuje kadrę kierowniczą wyższego szczebla przed stawieniem czoła wyzwaniu innowacyjności? Przywódcy zazwyczaj podkreślają czynniki takie jak krótkoterminowa presja ze strony inwestorów, niedostatek talentów, wyzwania związane z wdrażaniem innowacyjnych struktur nagród, nadal nieostry charakter innowacji oraz – w momentach szczerości – własne poczucie dyskomfortu związane z odmiennymi sposobami myślenia, niezbędnymi, aby przewodzić innowacjom.

To są autentyczne problemy, które nie znalazły kompleksowego rozwiązania. Ale myślący przyszłościowo liderzy muszą słuchać rad Jeffa Bezosa z Amazon.com, który mówi, że innowacyjność wymaga „chęci bycia niezrozumianym przez długi czas”.

Czas, aby przywództwo dało z siebie więcej. Należy połączyć retorykę innowacji z osobistym zaangażowaniem i z inwestycjami. Przejść od wąskich rozwiązań do metod systemowych. Podnieść poprzeczkę i zamienić bycie najbardziej innowacyjną firmą w wąskim gronie podobnych do siebie na podejście do innowacji takie jak w firmach Amazon, Pixar, 3M lub IBM. Działania, które dziś są luksusem, jutro będą koniecznością. Czas więc zacząć je wdrażać.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Współtworzenie innowacji »

Sprzedaż przedsiębiorcza 

Wiedza ekspercka zaczyna odgrywać w sprzedaży B2B większą rolę niż długofalowe relacje budowane przez handlowców.

Scott D. Anthony

Dyrektor zarządzający firmy Innosight w rejonie Azji i Pacyfiku oraz autor książki The Little Black Book of Innovation, Harvard Business Review Press, 2012.

Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy