X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Cztery sposoby na pobudzenie kreatywności swojego zespołu

Rebecca Shambaugh  · 4 min

Cztery sposoby na pobudzenie kreatywności swojego zespołu

Prowadząc coaching przywództwa, każdorazowo pytam menedżerów wyższego szczebla, co ich zdaniem decyduje o sukcesie ludzi i organizacji w dynamicznie zmieniającym się dziś środowisku biznesowym. Niedawno spotkałam się z wiceprezes spółki z listy Fortune 500 (nazwijmy ją Ashley), która zbudowała wiele zespołów i jest niezwykle inspirującą liderką w swojej organizacji i branży. Ashley bez wahania powiedziała mi, że kreatywność i innowacyjność stanowią najważniejsze czynniki sukcesu – nie tylko firm, lecz także liderów oraz ich zespołów. Badania potwierdzają te spostrzeżenia, określając kreatywność jako najważniejszą kompetencję w obszarze przywództwa.

Ashley wyjaśniła, że liderzy oraz menedżerowie nie mogą stale polegać na tych samych koncepcjach, które umożliwiły im osiągnięcie sukcesu w przeszłości oraz nie mogą być efektywni, otaczając się ludźmi naśladującymi ich własne pomysły. „Nie chcę, żeby osoby, które dla mnie pracują, jedynie przyjmowały polecenia i dostarczały mi informacje”, mówi. „Zachęcam zespoły do podejmowania ryzyka i proponowania nowych sposobów myślenia oraz pomysłów, nawet jeśli nie są one w 100% prawidłowe”. Ashley dodała, że złożoność współczesnego rynku wymaga innowacyjnych rozwiązań, które czasami zmuszają do rozwiązywania problemów w przełomowy, sprzeciwiający się status quo sposób: „Środowisko biznesowe jest zbyt dynamiczne, a poziom zmian zbyt złożony – nie możemy polegać na tych samych pomysłach i sposobach rozwiązywania, z których korzystaliśmy wcześniej”.

Poznaj sposób myślenia najlepszych liderów »

Decyzje doskonałe 

Decyzje doskonałe. Poznaj sposób myślenia najlepszych liderów i tak jak oni dokonuj świetnych wyborów.
Sięgnij po przewodnik myślenia zintegrowanego dla przywódców – bestseller „Wall Street Journal” i najlepszą książkę biznesowa według The Glob and Mail. To bezcenne źródło praktycznych wskazówek dla każdej osoby, która chce podejmować lepsze decyzje w życiu i biznesie!

Zdaniem Ashley liderzy muszą nie tylko dbać o to, aby w ich zespołach byli utalentowani ludzie, ale również zapewniać im warunki do funkcjonowania w środowisku, które sprzyja generowaniu innowacyjnych pomysłów i dzieleniu się nimi. Ale jak liderzy mogą zrealizować wizję Ashley i wyzwolić najlepsze pomysły w swoich zespołach? Oto przykłady strategii, które pobudzą kreatywne myślenie w każdej grupie.

Nie pozwól się ograniczać procesom

Siłą napędową innowacji nie są procesy ani systemy, lecz ludzkie talenty. Bez względu na obowiązujące procedury, firmy mogą przekraczać nowe granice, odkrywając lepszy świat i poprawiając wyniki finansowe jedynie dzięki kreatywnej pewności siebie i dążeniom jednostek oraz kolektywnej inteligencji zespołów.

Kiedy mamy do czynienia z blokadą kreatywności zespołu, pierwszym krokiem, jaki powinno podjąć kierownictwo, jest ustalenie, czy w swoim podejściu pracownicy nie są zakładnikami procesów, które ich otaczają. Nadmierne poleganie na systematycznym przestrzeganiu reguł może wykluczać wspólną burzę mózgów, ponieważ część osób będzie się obawiała swobodnie wyrażać odmienne opinie, sprzeczne ze standardowymi procesami i tradycyjnymi sposobami działania. W takich przypadkach organizując sesje kreatywne, postaraj się usunąć ograniczenia związane z procedurami, tak aby wszyscy mieli poczucie swobody działania bez ograniczeń biurokratycznych.

Ułatwiaj eksperymentowanie

Współpracując z klientami, zaobserwowałam, jak zespoły, którym faktycznie umożliwia się rozwijanie kreatywności, podejmują celowe działania, wykazują zaangażowanie oraz inspirują się do robienia wielkich rzeczy, szukając sposobów ułatwienia życia klientom. Ponieważ stanowi to ostateczny cel każdej organizacji działającej w warunkach konkurencyjnych, kluczowe znaczenie dla dzisiejszych liderów ma zapewnienie odpowiedniego środowiska, które umożliwi zespołom wykorzystywanie pełnego zakresu kreatywnego myślenia i umiejętności. Tymczasem, mimo że z badań wynika, że 80% osób postrzega uwolnienie kreatywnego potencjału jako klucz do poprawy wyników ekonomicznych, jedynie 25% uważa, że w pełni wykorzystuje własny potencjał twórczy. Po stronie pracodawców badania McKinsey'a ujawniły, że przytłaczająca większość, bo aż 94% dyrektorów, jest niezadowolona z innowacyjności swoich firm. To ogromne marnotrawstwo talentów w obszarze, w którym liderzy mogą wywierać znaczący wpływ. Wystarczy, aby stworzyli warunki w większym stopniu sprzyjające zgłaszaniu kreatywnych pomysłów.

Aby ułatwić eksperymentowanie i zachęcić pracowników do testowania, dąż do stworzenia środowiska bezpiecznego psychicznie, w którym – jak mówi Heidi Brooks z Yale School of Management – liderzy „sami dają przykład działania i nie tylko proszą pracowników o zgłaszanie niestandardowych pomysłów, lecz również demonstrują w praktyce takie zachowania”. Aby pobudzić kreatywność, przywódcy powinni również zachęcać do zdrowych konfliktów i dyskusji. Zamiast prowadzić pracowników za rękę zapewnij im swobodę działania i kompetencje umożliwiające badanie i podejmowanie ryzyka.

Ujawnij nieświadome talenty

Każdy ma podstawy do tego, by stać się kreatywnym. Punktem wyjścia jest wiara w możliwość generowania pomysłów przez członków zespołów, którzy mogą stać się przekonującymi rzecznikami kreatywnych koncepcji. Jeśli jakiś członek zespołu jest odmiennego zdania – uważa, że nie jest z natury innowacyjny – może szybko wywołać coś, co nazywamy samospełniającą się przepowiednią: samoograniczające przekonanie lub założenie, które sabotuje sukces.

Twoim obowiązkiem w roli lidera zarządzającego zespołami jest ustalenie, czy członkowie zespołu nie powstrzymują się nieświadomie przed wykorzystaniem swoich zdolności. Nawet jeśli tylko jedna osoba skrywa swoje talenty, cierpi na tym cały zespół. Proaktywnie zajmij się tą kwestią: pomóż członkom zespołu uświadomić sobie, co ich hamuje i zaproponuj coaching oraz wsparcie w dzieleniu się innowacyjnymi pomysłami w pracy zespołowej.

Wspieraj postawę prorozwojową w powiązaniu z uważnością

Kluczową kwestią w coachingu jest zrozumienie okazji do doskonalenia postawy prorozwojowej. Ten termin ukuty przez dr Carol Dweck odnosi się do sposobu myślenia o własnych zdolnościach powiązanych z inteligencją oraz uczeniem się. Osoby, które prezentują postawę prorozwojową, wychodzą z założenia, że mogą się rozwijać za sprawą własnych działań. Akceptują niepowodzenia i nie postrzegają ich jako porażek, lecz raczej jako okazje do rozwoju i uczenia się w procesie stopniowego doskonalenia. To podejście odwrotne od podejścia zachowawczego, które opiera się na przekonaniu, że w danej dziedzinie mamy do dyspozycji pewien określony poziom talentów (lub ich brak), którego nie można zmienić bez względu na to, jak bardzo by się starało. Natykając się na takie „hamulce” związane z kreatywnością, liderzy powinni wyjaśnić, jak wewnętrzne przekonanie o możliwości zwiększenia kreatywności pomaga rozwijać umiejętności, uczyć się na błędach i doskonalić. Innymi słowy: postawa prorozwojowa oznacza pomaganie innym w wyzbyciu się lęku i zdobyciu odwagi oraz odejściu od perfekcjonizmu i dążeniu do takiego poziomu mistrzostwa, który będzie „wystarczająco dobry”. Liderzy powinni więc tak kierować pracownikami, aby zachęcać ich do wychodzenia poza normę, przezwyciężania starych założeń i otwierania się na nowe, kreatywne możliwości.

Z badań wynika, że zespoły mogą zwielokrotnić efekty postawy prorozwojowej dzięki praktyce uważności skoncentrowanej na kreatywności. Wielu dzisiejszym liderom brakuje możliwości i przestrzeni pozwalającej się zatrzymać i określić priorytety. Mają też kłopoty z wyznaczeniem sobie czasu na planowanie i wykazywanie się kreatywnością oraz inspirowanie innych, by podążali ich śladem. Jednak w świetle badań, które pokazują, że medytacja na wiele sposobów pobudza kreatywność – od poprawy pamięci roboczej po większą elastyczność poznawczą oraz umiejętności prowadzenia burzy mózgów – tego typu zaniechanie okazuje się błędem. Aby zwiększyć uważność, pójdź na spacer w ciągu dnia, jednocześnie starając się skoncentrować na swoim otoczeniu. Wystrzegaj się pokusy wielozadaniowości, odsuń na bok rozpraszające uwagę technologie w czasie przeznaczonym na swobodne myślenie. Wykonuj też proste ćwiczenia oddechowe, obserwując wdechy i wydechy, aby dotlenić mózg i pobudzić kreatywność.

Zachęcenie zespołu do nieszablonowego myślenia nie jest szczególnie oryginalnym celem, ale więcej wysiłku wymaga zastanowienie się, jak faktycznie można ten cel osiągnąć. Ważne jest, aby w roli lidera podejść do tego celu podobnie jak do każdego innego wyzwania menedżerskiego: kreatywnie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Tworzenie pomysłów różni się od ich wdrażania »

Czy różnorodność faktycznie zwiększa kreatywność? 

Tomas Chamorro-Premuzic

Trudno o lepszą zachętę do promowania różnorodności niż założenie, że różnorodne zespoły oraz organizacje są bardziej kreatywne.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Rebecca Shambaugh

Uznana na całym świecie ekspertka ds. przywództwa, autorka i mówczyni. Pełni funkcję prezesa SHAMBAUGH, globalnej organizacji zajmującej się rozwojem przywództwa.

Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy