X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Naukowcom badającym zachowania zwierząt znane jest pojęcie „pilnowania partnerki” (mate guarding), które oznacza, że samiec stara się pozostać wyłącznym partnerem samicy przez to, że uniemożliwia innym samcom zbliżanie się do niej i odwodzi ją od wyboru innego partnera.

Z nowego badania wynika, że podobne zachowania przejawiają menedżerowie, gdy próbują powstrzymać najbardziej utalentowanych pracowników przed odejściem z firmy.

W ramach serii ankiet badacze zapytali menedżerów, jak często stosują pewne taktyki, aby odwieść pracownika od myślenia o zmianie pracy. Naukowcy zaliczyli te taktyki do dwóch kategorii: opiekowania sięprzekonywania. Taktyka opiekowania się obejmuje odnoszenie się do pracownika w uprzejmy sposób, chwalenie go i oferowanie mu wszelkiej pomocy. Taktyka przekonywania polega zaś na opowiadaniu o słabej organizacji pracy w konkurencyjnym przedsiębiorstwie; pytaniu pracownika o to, czy zmierza zmienić pracę; przydzielaniu go do długookresowych projektów; i oferowaniu nagród lub przywilejów. Ankiety wykazały, że 70% menedżerów przejawia przynajmniej jedno z tych zachowań.

Menedżerowie obawiający się odejścia podwładnych opiekowali się nimi i pilnie ich strzegli.

Na podstawie badania uzupełniającego, obejmującego 263 pary menedżer‑podwładny z jednej z firm z listy Fortune 100, naukowcy ustalili, jak każdy z menedżerów zachowywał się wobec bezpośredniego podwładnego, w stosunku do którego miał podejrzenia, że może chcieć odejść z firmy. Menedżerowie obawiający się odejścia podwładnych stosowali z większą intensywnością taktykę opiekowania się nimi, a najlepiej doglądani byli pracownicy z największymi zdolnościami poznawczymi (mierzonymi za pomocą badania ilorazu inteligencji). „Menedżerowie zachowują się zaborczo wobec swoich podwładnych – konkludują badacze. – Mają poczucie, że w sensie psychologicznym podwładni są ich własnością; przejawiają zaborcze zachowania, gdy poruszy ich groźba utraty pracownika; i zmieniają ich intensywność w zależności od wartości podwładnego”.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy