Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-161/162-lipiec-sierpień-2016-Organizacja ucząca się. Sprawniejszy menedżer, silniejsza organizacja

Nr 161-162, lipiec - sierpień 2016

Organizacja ucząca się. Sprawniejszy menedżer, silniejsza organizacja

Ucz się albo zgiń!

Do niedawna od liderów oczekiwano, że będą robili wszystko bezbłędnie, począwszy od rozwiązywania złożonych bieżących problemów aż po kształtowanie niezawodnej strategii na przyszłość. Jednak dziś, w dobie niespotykanej zmienności i nieprzewidywalności rynków, mit kompletnego przywódcy stracił rację bytu na rzecz zdolności do współpracy i gotowości do ciągłej nauki, obejmującej nie tylko liderów, ale też menedżerów i pracowników firmy.

Potrzebę uczenia się w odpowiedzi na wyzwania rynkowe zauważył m.in. Peter M. Senge, który zdefiniował pojęcie idei „organizacji uczącej się” jako tej, która systematycznie podnosi kompetencje, rozszerza możliwości kreowania własnej przyszłości i poszukuje nowych kierunków rozwoju. W pełni zgadzamy się z opinią tego i wielu innych wybitnych autorytetów zarządzania, dlatego wakacyjną edycję w całości poświęcamy tematyce „organizacji uczącej się”.

Zachęcam Państwa do lektury i życzę owocnej nauki po powrocie z niezapomnianych wakacji!

Witold Jankowski
redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska”

Kup prenumeratę Kup ten numer

W tym numerze

Rozwój

Dlaczego organizacje nie potrafią się uczyć

Innowacje

Zwiększ zwrot z porażek

Kreatywność

Kultura sprzyjająca oryginalności

Doradztwo

Sztuka udzielania i przyjmowania rad

Przywództwo

Paradoks autentyczności

Badania

Jak zdobyć poparcie szefa

Komunikacja

Czy podwładni mogą mówić, co myślą

Relacje

Jak zarządzać szefem

Kultura organizacyjna

Zarządzanie talentami

Wywiady końcowe – jak czerpać z nich korzyści

Sukcesja

Gdy z nazwiskiem dziedziczy się markę

Rekrutacja i rozwój

Sekrety superszefów

Polityka kadrowa

Refleksje