?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Kobiety na stanowiskach przywódczych: Wybitni liderzy pielęgnują różnorodność

Kobiety na stanowiskach przywódczych: Wybitni liderzy pielęgnują różnorodność

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
Magazyn HBRP nr 132, luty 2014

Dostępność: Dostępny

Informacje o sposobie dostarczenia produktu
24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Katherine Connolly

Boris Groysberg jest profesorem nadzwyczajnym zarządzania w Harvard Business School w Bostonie i autorem książki Chasing Stars: The Myth of Talent and the Portability of Performance, Princeton Univeristy Press, 2010.

FRAGMENT:
Dwadzieścia cztery osoby pełniące funkcje prezesów opowiadają o tworzeniu zróżnicowanych organizacji, otwartych dla każdego. Kiedy przywódcy firm nie ograniczają się do pustych sloganów, lecz autentycznie angażują się w promowanie różnorodności i włączenia społecznego (inclusion)1, wysyłają w świat silny sygnał. Ale co właściwie sprawia, że różnorodność trafia na listę priorytetów prezesów firm? Aby się tego dowiedzieć, przeprowadziliśmy wywiady z 24 prezesami z całego świata, liderami przedsiębiorstw i ich oddziałów, które cieszą się reputacją organizacji otwartych na ludzi niezależnie od ich pochodzenia. Menedżerowie ci reprezentują szerokie spektrum branż i regionów oraz różne etapy procesu tworzenia kultury sprzyjającej włączeniu. Chcieliśmy zrozumieć, dlaczego uznali różnorodność za strategiczny priorytet, ale też dowiedzieć się, jak osiągają swoje cele, co to oznacza dla przedsiębiorstwa i jak wpływa na stosowane w nim praktyki. Prezesi, z którymi rozmawialiśmy, nie sprowadzają dbałości o różnorodność do jednorazowej inicjatywy ani nie zrzucają odpowiedzialności za nią na innych...

Pełny artykuł zawiera: 34414 znaków

STRESZCZENIE:
Kiedy przywódcy firm pokazują, że idea pielęgnowania różnorodności i włączenia społecznego to dla nich ważna sprawa, a nie tylko pusty slogan, wysyłają w świat wyraźny sygnał. Ale co właściwie motywuje ich do takiego działania i jak dokładnie tworzą kulturę włączenia?

Aby się tego dowiedzieć, autorzy artykułu przeprowadzili wywiady z 24 prezesami, których firmy są znane z tworzenia dobrych warunków pracy dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Menedżerowie ci uważają różnorodność za imperatyw strategiczny i moralny, a jej promowanie traktują jak osobistą misję. Wielu wie z doświadczenia, jak to jest być outsiderem, dzięki czemu lepiej rozumieją, jakie bariery stoją przed ludźmi – a szczególnie przed kobietami – w miejscu pracy.

Na podstawie wywiadów autorzy wyodrębnili osiem najlepszych praktyk organizacyjnych służących budowaniu takiej kultury:

1. Mierzenie poziomu różnorodności i włączenia społecznego.

2. Wymaganie od menedżerów odpowiedzialnej postawy.

3. Wspieranie elastycznych metod organizowania pracy.

4. Uwzględnianie zróżnicowanej puli kandydatów przy rekrutacji i rozdzielaniu awansów.

5. Organizowanie edukacji z zakresu umiejętności przywódczych.

6. Inicjowanie pracowniczych grup wsparcia i programów mentorskich.

7. Zapewnianie wartościowych wzorców osobowych.

8. Nadawanie szerokich uprawnień menedżerom do spraw różnorodności