Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Znajdź czas na pracę o dużej wartości

Znajdź czas na pracę o dużej wartości

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
Magazyn HBRP nr 136, czerwiec 2014

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Julian Birkinshaw jest profesorem London Business School. Autor książki Reinventing Management: Smarter Choices for Getting Work Done (Zarządzanie od nowa: Nowe, lepsze sposoby na rozwiązywanie starych problemów).

FRAGMENT:
Błyskotliwi pracownicy wiedzy delegują uciążliwe zadania albo w ogóle się ich pozbywają.Dzień dłuższy o kilka godzin. Któż by tego nie chciał? Niestety, doby nie da się wydłużyć. A gdyby tak wygospodarować więcej czasu – na przykład 20% dnia pracy – na zadania, które przynoszą przedsiębiorstwu najwięcej korzyści? Ostatnie trzy lata poświęciliśmy badaniu kwestii, czy i w jaki sposób można zwiększyć wydajność pracowników wiedzy (knowledge workers). Odpowiedź na to pytanieokazała się bardzo prosta: jest to możliwe, jeśli pracownicy wiedzy nauczą się eliminować albo delegować obowiązki niewymagające szczególnych kompetencji, a zwolniony w ten sposób czas przeznaczą na zadania o dużej wartości dodanej. Nasze badania wykazały, że znaczną część czasu – średnio 41% – zabierają pracownikom wiedzy obowiązki fakultatywne, które nie sprawiają im wielkiej satysfakcji osobistej czy zawodowej i mogą być kompetentnie wykonane przez inną osobę...

Pełny artykuł zawiera: 15713 znaków

STRESZCZENIE:
Pracownicy wiedzy poświęcają średnio 41% czasu na wykonywanie zadań, które nie sprawiają im satysfakcji zawodowej i mogą być wykonane przez kogoś innego. Autorzy proponują pracownikom wiedzy proces umożliwiający zwięk­szenie wydajności i twórczego wkładu w rozwój firmy. Wymaga on świadomego wykorzystania czasu pracy, czyli skupie­nia uwagi na zadaniach najważniejszych zarówno dla samych pracowników wiedzy, jak i dla firmy, oraz pozbycia się pozo­stałych zajęć – czy to przez eliminację, czy przez twórczy outsourcing. Zadania, których pracownicy wiedzy powinni się pozbyć, zostały sklasyfiko­wane w następujący sposób: do natych­miastowego wyeliminowania (zaniechanie bez negatywnych konsekwencji); do prze­kazania innym (delegowanie przy mini­ malnym wysiłku) oraz do zorganizowania na nowo w długim okresie (wymagają ponownego zdefiniowania). Zaprezentowaną metodę przete­stowało piętnastu menedżerów. W ich przypadku czas poświęcany na pracę biurową skrócił się średnio o sześć godzin tygodniowo, a na narady – średnio o dwie godziny tygodniowo. Zaoszczędzony czas przeznaczyli na zadania o dużej wartości dodanej, takie jak coaching zespołu i planowanie strategii.