?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Zarządzanie wartością firmy to nie tylko sprawa liczb

Zarządzanie wartością firmy to nie tylko sprawa liczb

Artykuł pochodzi z HBRP nr 5, lipiec 2003

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Fares Boulos jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie strategii i zarządzania w międzynarodowej szkole biznesu INSEAD, której wydziały znajdują się w Fontainebleau, we Francji, i w Singapurze.

Philippe Haspeslagh jest profesorem katedry aliansów strategicznych w międzynarodowej szkole biznesu INSEAD, której wydziały znajdują się w Fontainebleau, we Francji, i w Singapurze.

Tomo Noda jest docentem w dziedzinie strategii i zarządzania, w międzynarodowej szkole biznesu INSEAD, której wydziały znajdują się w Fontainebleau, we Francji, i w Singapurze.

FRAGMENT:
Wielu firmom, które przyjęły koncepcję zarządzania wartością (value-based management) za swoje credo, przyniosła ona jedynie mierne rezultaty. Jednakże w przypadku kilku wybrańców doprowadziła do stałego wzrostu zysków i cen akcji. Oto przyczyny powodzenia zwycięzców. W teorii programy zarządzania wartością firmya (value-based management – w skrócie VBM) brzmią kusząco i nie wydają się skomplikowane. Wymagają jedynie podjęcia dwóch kroków: po pierwsze, wyboru właściwego wskaźnika do pomiaru zysku ekonomicznegob – na przykład wskaźnika ekonomicznej wartości dodanej (tzw. EVA), wypromowanego przez firmę Stern Stewart – i uznania go za podstawowe kryterium oceny wyników firmy; po drugie, powiązania wynagrodzeń z planowanymi celami finansowymi, wyrażonymi tym wskaźnikiem...

Pełny artykuł zawiera: 35551 znaków

STRESZCZENIE:
Programy zarządzania wartością firmy (VBM) tylko w teorii brzmią kusząco i wydają się nieskomplikowane. Wystarczy wybrać wskaźnik do pomiaru zysku ekonomicznego i uznać go za podstawowe kryterium oceny wyników firmy oraz powiązać wynagrodzenie z planowanymi celami finansowymi, wyrażonymi tym wskaźnikiem i – voila! Menedżerowie i pracownicy zaczną podejmować decyzje prowadzące do tworzenia wartości.

Gdyby to było takie proste! Rzeczywistość pokazuje, że prawie połowa firm, które przyjęły program zarządzania wartością, odnotowała jedynie mierne wyniki. Zdaniem autorów dzieje się tak dlatego, że w dobrze wdrożonym programie zarządzania wartością chodzi o przeprowadzenie fundamentalnych zmian w kulturze korporacyjnej firmy. Wyniki badań udowodniły, że zastosowanie metody zarządzania wartością w praktyce jest bardziej skomplikowane, niż sądzą jej zwolennicy. Jak pokazał sondaż, firmy, które z powodzeniem wdrożyły zarządzanie wartością, łączy podjęcie pięciu ważnych kroków.

Po pierwsze – wszystkie te firmy jednoznacznie zobowiązały się do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy. Po drugie – za pomocą szkoleń stworzyły przyjazne zmianom środowisko pracy. Po trzecie – utrwaliły wiedzę wyniesioną ze szkoleń poprzez wprowadzenie szeroko zakrojonych programów motywacyjnych, które były ściśle powiązane ze wskaźnikami zarządzania wartością i wyzwoliły w załodze poczucie osobistej odpowiedzialności za firmę i sam program. Po czwarte – przeprowadziły poważne zmiany organizacyjne, tak aby wszyscy pracownicy mogli sami podejmować decyzje zwiększające wartość firmy. Po piąte wreszcie – w swoich systemach i procesach wprowadziły zmiany, które wykraczały poza raporty finansowe oraz premie.

Program zarządzania wartością jest trudny i kosztowny jednak, jeśli jest dobrze poprowadzony, umacnia rentowność firmy.