?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Zachowania inwestorów bez tajemnic

Zachowania inwestorów bez tajemnic

Artykuł pochodzi z: HBRP nr 12, luty 2004

Dostępność: Dostępny

Informacje o sposobie dostarczenia produktu
24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Kevin P. Coyne jest profesorem Goizueta Business School przy Emory University i byłym starszym partnerem w McKinsey & Company. Wraz z Shawnem T. Coyne jest autorem książkiBrainsteering: A Better Approach to Breakthrough Ideas, która ukaże się w marcu 2011 roku nakładem wydawnictwa HarperBusiness.

Jonathan W. Witter starszym partnerem w firmie doradczej McKinsey & Company w Atlancie.

FRAGMENT:
W przypadku większości firm zasadniczą rolę odgrywa zachowanie niespełna stu inwestorów. Ten artykuł pozwala nie tylko zrozumieć ich zachowania, lecz także przewidzieć decyzje inwestorów. Na pytanie: jak dobrze nasza firma zna swoich inwestorów (takich jak udziałowcy instytucjonalni, fundusze inwestycyjne czy banki), bez wahania odpowiadamy – doskonale. Nie może być inaczej – dowodzimy – skoro członkowie najwyższego kierownictwa, z prezesem włącznie, poświęcają bardzo dużo czasu na rozmowy z ważniejszymi inwestorami i wpływowymi analitykami rynków finansowych. Odbywają wspólne narady, telekonferencje i spotykają się indywidualnie, a zespół do spraw relacji z inwestorami wykazuje ogromną aktywność w utrzymywaniu ścisłych kontaktów. Czy jednak z taką samą pewnością odpowiemy na pytanie dotyczące reakcji inwestorów na konkretne decyzje i posunięcia strategiczne naszej firmy? Chyba nie...

Pełny artykuł zawiera: 45021 znaków

STRESZCZENIE:
Twoja firma dosyć dobrze zna swoich inwestorów, prawda? To znaczy, że wiesz, jak zareagują na konkretne decyzje strategiczne firmy. Nie wiesz? Cóż, cena niedostatku wiedzy może być wysoka: na przykład niepowodzenie strategii i spadek wartości akcji firmy,

nie tylko w krótkim, ale także w co najmniej średnim okresie czasu.

Jak twierdzą autorzy artykułu, Kevin Coyne i Jonathan Witter, blisko 70% zmian kursów akcji w większości firm następuje na skutek decyzji niespełna stu inwestorów. Dowodzą również, że nowa koncepcja relacji z inwestorami, wywodząca się z koncepcji zarządzania relacjami z klientem, pozwoli stworzyć pełniejszy obraz zachowań i motywów inwestorów.

Posługując się analizą kapitału obcego w finansowaniu firmy (IBF – investor-based finance), wyodrębnimy cztery grupy kluczowych inwestorów: posiadaczy dużych pakietów akcji, którzy nagle się uaktywnili; byłych akcjonariuszy, którzy ponownie kupują papiery wartościowe firmy; mniejszych inwestorów gotowych powiększyć pakiety oraz potencjalnych inwestorów posiadających akcje porównywalnych firm. Analizując schematy zachowań giełdowych poszczególnych grup, dowiemy się, którzy inwestorzy są w stanie spowodować zmianę kursu akcji naszej firmy.

Następnym krokiem po zidentyfikowaniu kluczowych inwestorów jest porównanie przyjętych przez nich horyzontów czasowych analizy (wyróżniamy horyzont długi, średni i krótki) oraz dominujących przedmiotów analizy (takich jak informacje o strukturze organizacyjnej, strategii lub finansach). Dzięki temu nie tylko dowiemy się, jaki rodzaj informacji odgrywa najważniejszą rolę w ocenie wartości firmy, lecz także będziemy mogli zrozumieć, dlaczego sprzedają lub kupują akcje naszej firmy.

W marketingu analiza klientów jest od dawna istotnym elementem rozwoju produktu i prognozowania wielkości popytu. Podobne podejście do relacji z inwestorami będzie równie przydatne.