?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Te wspaniałe pouczające błędy

Te wspaniałe pouczające błędy

Artykuł pochodzi z: HBRP nr 10, grudzień 2003

Dostępność: Dostępny

Normalna cena: 24

Special Price 2

2
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Richard Farson jest współzałożycielem i prezesem Western Behavioral Science Institute w La Jolla w Kalifornii. Jest autorem książki Management of the Absurd: Paradoxes in Leadership (Simon&Schuster, 1996) i współautorem Whoever Makes the Most Mistakes Wins: the Paradox of Innovation.

Ralph Keyes jest autorem książek Chancing It: Why We Take Risks (Little, Brown, 1985) i The Courage to Write: How Writers Transcend Fear (Henry Holt, 1995), a także współautoremWhoever Makes the Most Mistakes Wins: the Paradox of Innovation.

FRAGMENT:
Porażka stanowi nieodłączny element innowacji. Dobrzy menedżerowie o tym wiedzą. Nie tylko tolerują popełnianie błędów, ale wręcz do tego zachęcają. Najszybszą drogą do sukcesu jest podwojenie liczby popełnianych błędów” – powiedział kiedyś prezes IBM, Thomas Watson Senior. W ostatnich latach z opinią tą zgadza się coraz więcej menedżerów, ponieważ zrozumieli w końcu prawdę, którą od dawna znali wszyscy zwolennicy nowatorskich rozwiązań: że porażka jest warunkiem wstępnym innowacji. Opracowanie przełomowego produktu lub procesu nie jest możliwe, jeśli firma nie będzie zachęcała swoich ludzi do podejmowania ryzyka oraz uczenia się na popełnianych błędach...

Pełny artykuł zawiera: 32558 znaków

STRESZCZENIE:
"Najszybszą drogą do sukcesu jest podwojenie liczby popełnianych błędów" - powiedział kiedyś prezes IBM Thomas Watson Senior. W ostatnich latach z opinią tą zgadza się coraz więcej menedżerów, ponieważ zrozumieli w końcu prawdę, którą od dawna znali wszyscy zwolennicy nowatorskich rozwiązań: że porażka jest warunkiem wstępnym innowacji. O ile menedżerowie zaczynają doceniać wartość porażki dla firmy, o tyle wciąż nie są gotowi jej zaakceptować w wymiarze osobistym.

W niniejszym artykule psycholog i były wykładowca Harvard Business School Richard Farson oraz współautor Ralph Keyes omawiają sposoby, dzięki którym firmy mogą ograniczyć lęk pracowników przed niepowodzeniem.

Kluczowym wymogiem w tym procesie jest obecność liderów o tolerancyjnym nastawieniu do błędów. Są to menedżerowie, którzy swoimi słowami i czynami pomagają podwładnym przezwyciężyć lęk przed porażką i dzięki temu tworzą kulturę inteligentnego podejmowania ryzyka, która wspiera trwały rozwój innowacji.

Opierając się na badaniach przeprowadzonych w środowisku politycznym, biznesowym, sportowym i naukowym, autorzy identyfikują wspólne dla tych liderów metody postępowania. Ludzie ci starają się przełamać społeczne i biurokratyczne bariery, które odgradzają ich od następców. Budują osobiste relacje z podwładnymi. Unikają nagród i kar, w zamian przyjmując bezstronną, analityczną postawę w kontaktach z pracownikami. Otwarcie przyznają się do popełnionych błędów, nie próbując ich ukrywać czy szukać winnego.

Przede wszystkim jednak liderzy tolerancyjni wobec błędów nakłaniają swoich ludzi do wyjścia poza ramy uproszczonej, tradycyjnej definicji porażki. Doskonale wiedzą, że dopóki porażka postrzegana jest jako przeciwieństwo sukcesu, a nie jako jego dopełnienie, tak długo ludzie nie będą w stanie podjąć ryzyka, bez którego niemożliwy jest rozwój firmy.