Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Spójrz na kapitał w dłuższej perspektywie

Spójrz na kapitał w dłuższej perspektywie

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
Magazyn HBRP nr 135, maj 2014

Dostępność: Dostępny

Normalna cena: 24

Special Price 2

2
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Dominic Barton jest globalnym dyrektorem zarządzającym firmy McKinsey w Londynie.

Mark Wiseman

FRAGMENT:
Duzi inwestorzy mają obowiązek położyć kres pladze krótkoterminowego podejścia.   Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku i nadejścia „wielkiej recesji” stale przybywa głosów nalegających, by Stany Zjednoczone oraz inne gospodarki przestały promować „kwartalny kapitalizm”, a skoncentrowały się na prawdziwie długookresowej perspektywie. Temat ten stał się stałym punktem porządku obrad OECD, Światowego Forum Ekonomicznego, grupy G30 i innych gremiów międzynarodowych. Zaproponowano wiele rozwiązań – od „współdzielonej wartości” po „zrównoważony kapitalizm” – jasno i precyzyjnie pokazujących korzyści społeczne takiej zmiany. Ma ona dotyczyć sposobu sprawowania przywództwa przez liderów i reguł inwestowania. Jednak pomimo upowszechniania się mądrych koncepcji cień, którym podejście krótkoterminowe kładzie się na gospodarce, wciąż się wydłuża i wydaje się, że sytuacja wręcz zmienia się na gorsze...

Pełny artykuł zawiera: 31215 znaków

STRESZCZENIE:
Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku istnieje powszechne przekonanie, że firmy giełdowe muszą przyjąć długookresową perspektywę kreowania wartości. Jednak presja ze strony rynków finansowych sprawia, że utrzymuje się szkodliwa kon­centracja na wynikach krótkookresowych. Odwrócenie tego trendu zależy od objęcia przywódczej roli w tym procesie przez naj­większych właścicieli aktywów, takich jak fundusze emerytalne, firmy ubezpiecze­niowe i fundusze powiernicze. Instytucje te powinny uwzględnić w działaniach cztery kroki:

1. Zdefiniowanie długofalowych zamierzeń oraz tolerancji na ryzyko i ukierunkowa­ nie na tej podstawie inwestycji.

2. Stałe angażowanie się w funkcjonowa­nie firm i aktywność właścicielską.

3. Domaganie się od firm stosowania długookresowych mierników w celu poprawy jakości decyzji inwestycyjnych.

4. Nadanie nadzorowi instytucjonalnemu struktury wspomagającej długookre­sowe nastawienie.