?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin voucherów rabatowych z dnia 25 września 2014 roku

ustalony przez „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, REGON: 190477387

§ 1.    Voucher rabatowy („Voucher”) jest dokumentem lub elektronicznym zapisem informacji wytworzonym
         przez ICAN, uprawniającym od uzyskania rabatu w sklepie
 internetowym, prowadzonym przez ICAN
         pod adresem www.sklep.ican.pl („Sklep”) na zasadach określonych niniejszym Regulamin
         voucherów rabatowych
 („Regulamin”).

§ 2.    Każdy Voucher posiada przypisaną kwotę rabatu wyrażoną w złotych polskich. W przypadku Vouchera
          w postaci dokumentu kwota rabatu uwidoczniona jest na
 dokumencie.

§ 3.    Voucher może być wykorzystany po jego aktywowaniu, w terminie 3 miesięcy od aktywowania.

§ 4.    Voucher aktywowany jest w momencie jego wydania lub przesłania drogą elektroniczną. Jeżeli Voucher
          dodawany jest do towaru lub usługi ICAN, aktywowany jest
 wraz z otrzymaniem przez ICAN pełnej płatności
          za ten towar lub usługę.

§ 5.    Każdy Voucher posiada unikalny numer identyfikacyjny („Kod rabatowy”).

§ 6.    Voucher może być wykorzystany tylko raz.

§ 7.    Aby skorzystać z Vouchera należy wprowadzić Kod rabatowy w odpowiednie pole, przy składaniu zamówienia
         w Sklepie.

§ 8.    Skorzystanie z Vouchera powoduje obniżenie kwoty do zapłaty (udzielenie rabatu) wyłącznie na produkty
          lub usługi ICAN objęte zamówieniem, o przypisaną
 do Vouchera kwotę rabatu.

§ 9.    Voucher może zostać zastosowany jedynie do zamówień w Sklepie, w ramach których wartość towarów
          lub usług ICAN jest wyższa niż kwota rabatu przypisana
 do Vouchera. Za towary lub usługi ICAN nie uważa
          się książek innych wydawnictw dostępnych w Sklepie.

§ 10.  Voucher nie podlega zamianie na świadczenie pieniężne.

§ 11.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności
         przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2014 roku.

Pobierz wersję pdf powyższego regulaminu >>