?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Przywództwo, które przynosi efekty

20
Przywództwo, które przynosi efekty

Artykuł z magazynu HBRP grudzień 2004, numer 22

Dostępność: Dostępny

24
LUB
Opis

Szczegóły

Lider jest od tego, by osiągać oczekiwane wyniki, ale nawet dzisiaj, gdy menedżerowie mogą korzystać z niezliczonych programów szkoleniowych i rad rzekomych ekspertów, skuteczne przywództwo pozostaje dla wielu ludzi i firm rzeczą nieosiągalną. Według Daniela Golemana, jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że rady owych ekspertów bazują na domniemaniach, doświadczeniach i intuicji, a nie na twardych danych ilościowych. Opierając się na ankiecie z udziałem ponad 3000 menedżerów, Goleman docieka, które z konkretnych zachowań liderów przynoszą pozytywne rezultaty. Artykuł zawiera omówienie sześciu odrębnych stylów przywództwa, z których każdy wyrasta z innego obszaru inteligencji emocjonalnej. Każdy styl wywiera sobie tylko właściwy wpływ na atmosferę pracy w firmie, pionie lub zespole i tym samym rzutuje na ich wyniki finansowe. Same nazwy i profile poszczególnych stylów powinny być z pewnością znajome każdemu, kto jest liderem lub ma swoich liderów lub tak jak większość z nas pełni i jedną, i drugą rolę. I tak, liderzy nakazujący wymagają natychmiastowego zastosowania się do ich poleceń. Liderzy autorytatywni mobilizują pracowników do realizacji konkretnej wizji. Liderzy jednoczący budują emocjonalne więzi i harmonię. Liderzy demokratyczni tworzą konsensus poprzez dopuszczanie wszystkich do głosu. Z kolei liderzy normatywni oczekują od innych ponadprzeciętnych wyników i podejmowania samodzielnych decyzji, a liderzy wychowujący dbają o rozwój pracowników pod kątem przyszłych wyzwań. Wyniki ankiety, na którą powołuje się autor artykułu, wskazują, że najskuteczniejsi liderzy nie ograniczają się do jednego stylu przywództwa. Każdego tygodnia robią użytek z większości stylów. Goleman opisuje szczegółowo sytuacje, w których poszczególne style dają najlepsze wyniki, i podpowiada, w jaki sposób liderzy mogą poszerzyć swój repertuar stylów przywódczych.

Dane szczegółowe
9