?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Przedsiębiorstwo nastawione na korzyści niematerialne

20
Przedsiębiorstwo nastawione na korzyści niematerialne

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP nr 111, maj 2012

Dostępność: Dostępny

24
LUB
Opis

Szczegóły

INFORMACJE O AUTORZE:
Heerad Sabeti
utworzył wiele przedsiębiorstw społecznych. Jest także współzałożycielem i członkiem rady powierniczej organizacji Fourth Sector Network.

FRAGMENT:
WKROCZYLIŚMY W NOWĄ ERĘ. Przedsiębiorstwa nastawione na zysk (for-profit businesses) podejmują wyzwania społeczne i ekologiczne, organizacje pożytku publicznego (non profits) starają się dopracowywać zrównoważone modele biznesowe, a rządy próbują zarządzać sferą publiczną, sięgając po mechanizmy rynkowe. Efektem zacierania się tradycyjnych podziałów jest nowy rodzaj organizacji, wykreowany przez przedsiębiorców, którzy mają na względzie przede wszystkim dobro społeczne.Gdy tacy przedsiębiorcy przystępują do tworzenia organizacji, która ma urzeczywistnić ich idee, często nurtuje ich pozornie bezzasadne pytanie: czy działać jako przedsiębiorstwo nastawione na zysk, czy jako organizacja non profit? To rozróżnienie niektórym czytelnikom może się wydać oczywiste, ale coraz więcej przedsiębiorców popada z jego powodu w irytację. Jak, na przykład, nazwalibyśmy komercyjną wypożyczalnię samochodów I-GO z Chicago, która jest zorganizowana tak jak organizacje pożytku publicznego? A co z elektroniczną platformą Qifang z Chin, dającą ubogim studentom szansę opłacenia studiów, która jest zorganizowana tak jak przedsiębiorstwa nastawione na zysk?Żadna z tych organizacji nie jest ani typowym przedsiębiorstwem nastawionym na zysk, ani organizacją pożytku publicznego w ścisłym znaczeniu tych słów; obie moglibyśmy nazwać „przedsiębiorstwami nastawionymi na korzyści niematerialne” (for-benefit enterprises). Przedsiębiorcy coraz częściej używają tego terminu na określenie podmiotów, które wprawdzie wypracowują przychody, ale za swój nadrzędny priorytet uznają wyraźnie określoną misję społeczną...

Pełny artykuł zawiera: 24569 znaków

STRESZCZENIE:
W wielu dojrzałych gospodarkach pojawia się nowy rodzaj organizacji: przedsiębiorstwo nastawione na korzyści niematerialne. Bierze ono swoją nazwę stąd, że pod wieloma względami funkcjonuje jak tradycyjna firma, ale jest zakładane po to, by powodować korzystne zmiany społeczne, a nie po to, by maksymalizować korzyści finansowe.

Organizacji tego rodzaju działałoby o wiele więcej, gdyby przedsiębiorcy, którzy mają na względzie dobro społeczne, byli bardziej świadomi konsekwencji, jakie mogą mieć ich początkowe decyzje dotyczące architektury tych organizacji i gdyby mogli liczyć na lepsze wsparcie ekosystemów, w jakich funkcjonują.

Bariery te tracą jednak na znaczeniu, w miarę jak kolejne państwa przyznają organizacjom for benefit status prawny. Niejasności wynikające z łączenia korzyści finansowych ze społecznymi stają się obszarem działania wyspecjalizowanych kancelarii prawnych i firm księgowych, a także innych instytucji. W istocie rzeczy przedsiębiorstwa nastawione na korzyści niematerialne jawią się jako zupełnie nowy sektor gospodarki – wystarczająco silny, by przestawić kapitalizm na nowe tory.