Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Polityka prywatności serwisu www.hbrp.pl


1. ZAKRES ZASTOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI
1.1. Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka prywatności") ma zastosowanie do serwisu internetowego zmieszczonego pod adresem www.hbrp.pl ("Serwis"). W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności, prosimy o niekorzystnie z Serwisu.

1.2. Serwis prowadzony jest przez "ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie ("ICAN") pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 585-10-72-522, REGON: 190477387.

1.3. Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż wchodzące w skład Serwisu i prowadzone przez ICAN, nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie. ICAN nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.

2. DANE OSOBOWE
2.1. ICAN szanuje prawo użytkowników do prywatności oraz dba ze szczególna starannością o ochronę ich danych osobowych. 

2.2. ICAN stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

2.3. Jeżeli ICAN zbiera przy użyciu Serwisu dane osobowe użytkowników, zawsze informuje użytkowników o tym fakcie, a także o celu zbierania danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody użytkownika ICAN zwraca się o wyrażenie takiej zgody.

2.4. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest ICAN.

2.5. ICAN zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu. 

2.6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia oraz usunięcia. W celu realizacji tego prawa użytkownik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem do ICAN drogą mailową na adres: prenumerata@hbrp.pl lub telefoniczną pod numerem + 48 22 213 04 48.

2.7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

2.8. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.

2.9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustaw.

3. NEWSLETTER 
3.1. Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość otrzymywania Newslettera. 

3.2. Otrzymywanie Newslettera jest możliwe po uprzednim podaniu przez użytkownika adresu e-mail i wybrania opcji Subskrybuj na stronie Serwisu, wyrażenia zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających informacje handlowe oraz potwierdzenia subskrypcji drogą e-mailową.

3.3. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. Aby zrezygnować z subskrypcji Newslettera, użytkownik powinien kliknąć unikalny link (udostępniany każdorazowo na końcu Newslettera wysyłanego przez ICAN) oraz potwierdzić rezygnację na stronie, do której przekieruje go link.


4. COOKIES
4.1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies.

4.2. Cookie ("Ciasteczko") jest to plik z informacją zapisywany przez serwer ICAN na komputerze użytkownika. Informację tę serwer ICAN odczytuje w trakcie jednego połączenia się z Serwisem z tego komputera. 

4.3. Korzystanie z Ciasteczek nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników ani żadnych informacji poufnych z ich komputerów.


5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
5.1. ICAN zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, zmian zasobów Serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do Serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy Serwisu mogą, ale nie muszą być informowani o tym fakcie.