?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Outsourcing: odkrywanie siły relacji

Outsourcing: odkrywanie siły relacji

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP marzec 2010, numer 85

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

FRAGMENT:
Wielu ekspertów porównuje kontrakt outsourcingowy do małżeństwa. Idąc tym tropem, można powiedzieć, że ostatni kryzys przyczynił się do umocnienia wielu związków pomiędzy odbiorcami a dostawcami. Rozbudził także nowe oczekiwania, łączące się przede wszystkim z efektywnością i innowacyjnością realizowanych usług. Dokąd zmierza outsourcing W najbliższych latach rynek usług outsourcingowych będą kształtować następujące trendy: nacisk na innowacje, rozwój zlecania zewnętrznym firmom procesów biznesowych (BPO), upowszechnienie nowych modeli finansowania, wykorzystanie technologii informacyjnych w usługach, wzrost roli doradców. Pięć zasad efektywnej współpracy, czyli poznaj lepiej swojego dostawcę Efektywny outsourcing wymaga poważnych zmian we wzajemnych relacjach. Nowy model współpracy powinien opierać się na analizie oczekiwań zarówno odbiorcy, jak i dostawcy usług...

STRESZCZENIE:
Wielu ekspertów porównuje kontrakt outsourcingowy do małżeństwa. Idąc tym tropem, można powiedzieć, że ostatni kryzys przyczynił się do umocnienia wielu związków pomiędzy odbiorcami a dostawcami. Rozbudził także nowe oczekiwania, łączące się przede wszystkim z efektywnością i innowacyjnością realizowanych usług. Zdaniem uczestników Panelu Ekspertów Harvard Business Review Polska, w którym udział wzięli przedstawiciele największych firm specjalizujących się w outsourcingu, a także odbiorcy tego typu usług, zmiany te mają co najmniej trzy wymiary.

Po pierwsze, wzrosła presja na efektywność i koszty realizowanych projektów. Po drugie, zacieśniły się relacje pomiędzy dostawcami a klientami. Trudna sytuacja ekonomiczna sprawiła, że odbiorcy usług outsourcingowych stanęli przed wyzwaniem: jak zwiększyć wartość wynikającą z zaangażowania firm zewnętrznych w realizację procesów i wsparcie funkcji wewnętrznych, równocześnie do minimum ograniczając ryzyko obniżenia poziomu wytwarzanych produktów lub usług. Po trzecie, wzrosły oczekiwania odbiorców co do elastyczności oferowanych usług. Wzrost oczekiwań co do efektywności i elastyczności dostawców, a także jakości ich relacji z odbiorcami usług, może trwale wpłynąć na charakter zleceń outsourcingowych. Zdaniem uczestników Panelu Ekspertów, w najbliższych latach współpracę w ramach kontraktów outsourcingowych kształtować będzie pięć nowych trendów: nowy wymiar działalności innowacyjnej, rozwój outsourcingu procesów biznesowych (BPO), upowszechnienie nowych modeli finansowania, wykorzystanie technologii informacyjnych w usługach i wzrost roli doradców.

PEŁNY ARTYKUŁ ZAWIERA:1115 znaków