Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Odkrywaj ostrożnie swoje "ja"

Odkrywaj ostrożnie swoje "ja"

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
Magazyn HBRP nr 139, wrzesień 2014

Dostępność: Dostępny

Informacje o sposobie dostarczenia produktu
24
24
LUB
Opis

Szczegóły

INFORMACJE O AUTORACH:
Lynn R. Offermann
jest profesorem nauk organizacyjnych i psychologii George Washington University w Waszyngtonie, D.C., oraz dyrektorem studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii przemysłowej i organizacyjnej tego uniwersytetu.

Lisa Rosh
jest adiunktem zarządzania Sy Syms School of Business (Yeshiva University).

FRAGMENT:
W słowniku liderów organizacji pojawiło się ostatnio nowe słowo wytrych: „autentyczność”. Mówi się nam, abyśmy ujawniali w pracy pełnię osobowości, prowadzili szczere rozmowy i dzielili się opowieściami z prywatnego życia, by w ten sposób zyskać zaufanie otoczenia i poprawić efektywność pracy zespołowej. Obserwowany w ostatnich latach wzrost popularności „współpracujących biur” i „dynamicznych zespołów” tylko wzmaga zapotrzebowanie na natychmiastowąbliskość, a menedżerowie mają dawać jej przykład. Szczere dzielenie się w pracy myślami, odczuciami i doświadczeniami jest jednak bronią obosieczną. Pomimo potencjalnychkorzyści, jakie się z tym wiążą, odkrywanie się (self-dicslosure) może obrócić się przeciwko tobie, jeśli zdecydujesz się na nie zbyt pochopnie, nastąpi ono w niewłaściwym W czasie lub będzie niezgodne z kulturowymi lub organizacyjnymi normami. W konsekwencji nadszarpnie twoją reputację, zrazi współpracowników, zrodzi nieufność i zaszkodzi pracy zespołowej...

Pełny artykuł zawiera: 20932 znaków

STRESZCZENIE:
Obserwowany w ostatnich latach wzrost popularności „współpracujących biur" i „dynamicznych zespołów" wzmaga zapotrzebowanie na autentyczność i natychmiastową bliskość, a menedżerowie mają dawać przykład takich zachowań. Dzielenie się w pracy myślami, odczuciami i doświadczeniami może się jednak obrócić przeciwko nam, jeśli: zdecydujemy się odkryć zbyt pochopnie, zrobimy to w niewłaściwym czasie lub naruszymy w ten sposób kulturowe lub organizacyjne normy. Autorzy artykułu, czerpiąc z czterdziestoletniego dorobku naukowego z dziedziny psychologii społecznej i organizacyjnej, omawiają powszechne błędy, jakie popełniają menedżerowie, próbując być sobą. Przedstawiają także pięcioetapowy plan działań służących bardziej efektywnemu odkrywaniu swojego „ja".

1. Zbuduj fundament pod samowiedzę. Najlepiej jest uzyskać od współpracowników szczere opinie zwrotne, a potem skorzystać z coachingu.

2. Zastanów się nad związkiem ujawnianych informacji z wykonywanym zadaniem. Zanim podzielisz się informacją o sobie, zastanów się, czy w ten sposób wniesiesz coś istotnego w danej sytuacji.

3. Unikaj konfabulowania. Zmyślanie lub ubarwianie opowieści to praktyki, które dają się łatwo wykryć i mogą odebrać ci wiarygodność.

4. Poznaj organizacyjny i kulturowy kontekst. W niektórych społeczeństwach panuje większa skłonność do dzielenia się informacjami o sobie niż w innych.

5. Unikaj dzielenia się osobistymi doświadczeniami lub odłóż to w czasie. Najpierw zwróć uwagę, na ile otwarci są inni.

Autorzy przedstawiają narzędzie, które pomoże ocenić, kiedy dzielić się informacjami o sobie, a kiedy tego nie robić.