?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Nowa dynamika konkurencji

Nowa dynamika konkurencji

Autor: Michael D. Ryall


Elektroniczny dostęp do artykułu.
Produkt dostępny od razu w Czytelni ( po zakupie dokonanym za pomocą PayU). Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Model pozyskiwania wartości (Value Capture Model – VCM) oparty na matematycznej koncepcji Brandenburgera i Stuarta umożliwia tak skuteczne wyjaśnianie i przewidywanie faktów jak żadna inna teoria strategii konkurencyjnej. Definiuje on konkurencję w branży jako napięcie powstające w wyniku różnicy między wartością generowaną w transakcjach zawieranych przez firmę z określonym zbiorem graczy a wartością zaniechaną, którą firma mogłaby tworzyć dzięki transakcjom z innymi graczami. Jedno z ważnych założeń przyjętych w tym modelu polega na tym, że stratedzy muszą przestawić się z analizowania, jak firma rywalizuje z innymi graczami, na badanie, jak różni gracze konkurują o firmę. Prace nad modelem VCM już dziś ujawniają wnioski ważne dla liderów wyznaczających strategiczny kierunek rozwoju przedsiębiorstw. Jego ulepszona wersja z rozsądnie dobranym zestawem zmiennych wejściowych, poparta badaniami empirycznymi i udoskonalana na podstawie ich wyników, mogłaby wskazać drogę do lepszych praktyk.

Pełny artykuł zawiera: 25585 znaków