?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Niematerialne aktywa: niedoceniana broń w walce z konkurencją

Niematerialne aktywa: niedoceniana broń w walce z konkurencją

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP nr 55, wrzesień 2007

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Baruch Lev jest profesorem w Katedrze Rachunkowości i Finansów im. Philipa Bardesa oraz dyrektorem Instytutu Badań nad Rachunkowością im. Vincenta C. Rossa w Szkole Biznesu im. Leonarda N. Sterna, stanowiącej część New York University. Jest autorem książki Intangibles: Management, Measurement, and Reporting, wydanej w 2001 roku nakładem Brooking Institution Press. 

FRAGMENT:
Jak wynika z przeprowadzonych badań, zarówno inwestorzy, jak i menedżerowie mają kłopoty z adekwatną wyceną wartości inwestycji w aktywa niematerialne, w tym nakładów na prace badawczo-rozwojowe. Skutek? Nieprawidłowa alokacja zasobów. Rozwiązanie? Patrz poniżej. Rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost jego wartości dla akcjonariuszy zależą w największym stopniu od jego aktywów niematerialnych; kwalifikacji personelu, patentów i wiedzy typu know-how, oprogramowania, silnych więzi z klientami, marek, unikalnych rozwiązań organizacyjnych, procesów i tym podobnych elementów. Ich udział w kapitalizacji rynkowej firm znacznie przekracza 50%. Każdego roku firmy inwestują w nie miliardy dolarów... 

Pełny artykuł zawiera: 31039 znaków

STRESZCZENIE:
Największy wpływ na rozwój przedsiębiorstwa i jego wartość dla akcjonariuszy mają aktywa niematerialne – patenty i know-how, marki, kwalifikacje personelu, silne więzi z klientami, oprogramowanie, unikalne rozwiązania organizacyjne, procesy i tym podobne elementy. Liczne badania wskazują na to, że inwestorzy często błędnie wyceniają wartości firm, w których aktywa niematerialne odgrywają znaczącą rolę. Zawyżona wycena oznacza utratę części kapitału. Równie niekorzystna jest wycena poniżej godziwej wartości firmy, ponieważ podwyższa koszt kapitału i pozbawia menedżerów możliwości wykorzystania wielu szans na dalszy wzrost.

Co zrobić, by przerwać to błędne koło? Trzeba zgromadzić więcej informacji na temat inwestycji w sferze aktywów niematerialnychi podać przynajmniej niektóre z tych informacji do wiadomości publicznej. Dotarcie do tych informacji nie jest wcale tak proste, jak się wydaje. Nie istnieją bowiem rynki, które wyceniałyby własność intelektualną, marki i kwalifikacje personelu, pomagając w ten sposób inwestorom w ustaleniu odpowiedniej ceny dla akcji firm bazujących w dużym stopniu na swoim niematerialnym kapitale. Ponadto bieżące zasady rachunkowości każą zaliczać nakłady na aktywa niematerialne do kosztów ogólnych i ujmować je w sposób zbiorczy. Z tego powodu menedżerowie i inwestorzy nie wiedzą nawet, jakie kwoty zainwestowano w poszczególne aktywa, nie mówiąc już o stopie zwrotu z poszczególnych inwestycji.

Aby poprawić sytuację, firmy powinny rozbijać łączną kwotę wydatków na poszczególne pozycje i w takiej formie przekazywać informacje inwestorom. Uwzględniając bardziej fundamentalne kwestie, menedżerowie powinni zacząć myśleć o wartościach niematerialnych i prawnych nie w kategoriach kosztów, ale w kategoriach aktywów. Ważne jest, aby uznać je za inwestycje, których rentowność powinna być obliczana i monitorowana.