Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Magazyn HBRP nr 142/143, grudzień-styczeń 2014

Magazyn HBRP nr 142/143, grudzień-styczeń 2014

Zaangażowanie

W TYM NUMERZE:
- Co dopinguje handlowców
- Korzyści wynikające z prorozwojowego nastawienia
- Rozwój osobisty w miejscu pracy
- Poszukiwanie talentów w XXI wieku

Dostępność: Brak w magazynie

Pokaż czas i koszty dostawy

Opis

Szczegóły

Od Wydawcy:

Przewagi trudne do podrobienia
Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa nasiliły starania, by powrócić na tory stabilnego wzrostu. Dlatego w poszukiwaniu długofalowej przewagi konkurencyjnej rosnącą rolę odgrywają czynniki trudniejsze do skopiowania, takie jak kultura organizacyjna czy zaangażowanie pracowników.

Umiejętność zarządzania talentami stoi u podłoża sukcesu takich firm jak: BlackRock, Tata Group czy Envision. Motorem działalności tych firm jest jasno sprecyzowany cel, o czym możemy przeczytać w artykule „Nowatorska strategia zarządzania talentami”. Problem w tym, że liderzy wielu innych firm sami nie mają poczucia własnego celu, nie mówiąc już o zdolności do jego realizacji. Autorzy artykułu „Od celu do działania” prezentują model rozwoju osobistego, dzięki któremu liderzy będą w stanie sprecyzować cel i opracować plan, aby realizować ambitne zamierzenia w życiu zawodowym i prywatnym.

Polecam także pozostałe artykuły i życzę Państwu szczęśliwych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz stabilnego wzrostu nie tylko w 2015 roku!

Witold Jankowski
redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska”


SPIS TREŚCI:

TRENDY

Co dopinguje handlowców

Wywiad z Edwardem Deci

Menedżerowie powinni stworzyć środowisko pracy, w którym ludzie będą się czuć pewnie, mieć poczucie efektywności i sprawczości, a także autonomii i wolnej woli. W idealnej firmie zajmującej się sprzedażą celem pracowników jest zbudowanie długoterminowych relacji z klientem.

Korzyści wynikające z prorozwojowego nastawienia
Carol Dweck

Z badań Stanford University wynika, że firmy o prorozwojowym nastawieniu mają bardziej zadowolonych pracowników oraz bardziej innowacyjną i sprzyjającą podejmowaniu ryzyka kulturę organizacyjną.

Wpływ kultury organizacyjnej na cele biznesowe
Przemek Pohrybieniuk

Kultura organizacyjna firmy, z którą członkowie grupy się utożsamiają, wpływa na pracowników silniej niż kodeksy i regulaminy. Sprzyja funkcjonalnemu zachowaniu, pomagając w realizowaniu długoterminowych celów.

Najlepszy lider to pokorny lider
Jeanine Prime, Elizabeth Salib

Badania pokazują, że ludzie, którzy doświadczyli altruistycznego zachowania ze strony szefów, są bardziej innowacyjni, a także kreatywni, jeśli chodzi o nowe pomysły czy lepszą realizację zadań. Ponadto częściej wykazują obywatelską postawę wobec zespołu. Autorki, opierając się na analizie praktyk firmy Rockwell Automation, dają wskazówki, jak przyjąć bezinteresowny styl zarządzania.

Relacje pomiędzy menedżerami liniowymi a dyrektorami HR
Mirosława Kowalczuk

Dyrektorzy HR chcą nie tylko wykonywać podstawowe procesy, ale i wspierać biznes jako partnerzy strategiczni zarządów. Tymczasem menedżerowie liniowi oczekują od działów personalnych pomocy w podstawowych kwestiach, jak płace i rekrutacja. Sprzeczne priorytety utrudniają wzajemne relacje i szkodzą całej firmie.

Wykorzystaj maksymalnie potencjał zespołu
Bryan L. Bonner, Alexander R. Bolinger

Zespoły powołane do wykonania określonych zadań rzadko kiedy potrafią w pełni wykorzystać wiedzę każdego z członków. Na początku prac należy zachęcić członków zespołu do zaprezentowania wiedzy, jaką wnosi każdy z nich. Dzięki temu podejściu wpływ społeczny przestanie być warunkiem sprawowania władzy, a stanie się nim wartość posiadanych informacji.

Co naprawdę motywuje pracowników
Rosabeth Moss Kanter

O silnej motywacji do pracy decydują: dążenie do mistrzostwa, poczucie przy-należności i wiary w sens tego, co się robi. Wynagrodzenie szybko przestaje być źródłem trwałej efektywności.

Kto może zostać naturalnym liderem
Gary Hamel, Polly LaBarre

Liderzy potrafiący zainspirować innych i zwielokrotnić efekty ich pracy to: wizjonerzy, wolnomyśliciele, architekci systemów, mentorzy, łącznicy, obrońcy wartości, dzia¬łacze prezentujący obywatelską postawę.

Tych pytań lepiej nie zadawaj
Warren Berger

Pytania koncentrujące się na atutach przynoszą organizacjom o wiele większy pożytek niż pytania o negatywnym zabarwieniu. Lider nie powinien przykładowo pytać: „w czym problem?”, lecz: „jaki rezultat byłby dla nas idealny?”.

Czego obawiają się pracownicy wiedzy
Małgorzata Lotko, Tadeusz Lis

Pracownicy wiedzy wykazują mocne zaangażowanie w pracę zawodową i nie dzielą czasu między pracę i dom. Stąd osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym może być dla nich zagadnieniem nieco abstrakcyjnym.

Od czego zależy sukces przywódcy
Daniel Goleman

Przywództwo jest sztuką osiągania celów rękami innych. Dlatego oprócz umie-jętności merytorycznych i samokontroli lider potrzebuje dodatkowych atrybutów: musi nauczyć się słuchać, komunikować się, przekonywać i współpracować z otoczeniem. Inteligencja społeczna jest warunkiem koniecznym jego sukcesu.

Wielcy liderzy nie muszą mieć doświadczenia
Gautam Mukunda

Przywódców można podzielić na dwie grupy: „liderów przefiltrowanych” (znających dany system) oraz „liderów nieprzefiltrowanych” (ludzi z zewnątrz). Nieprzefiltrowani liderzy znajdują się wśród najskuteczniejszych lub najmniej skutecznych, podczas gdy przywódcy mocno przefiltrowani plasują się pośrodku.

PUNKT WIDZENIA

Myślenie w kategoriach „my”
George Halvorson

Ludzie są istotami społecznymi i mają tendencję do okazywania lojalności swojemu „stadu”. Instynktownie dzielimy świat na dwie kategorie: my i oni, odmiennie traktując przedstawicieli obu grup. Wykorzystywanie energii wynikającej z takiego podziału to najstarsze znane narzędzie przywódcze, które daje fantastyczne efekty.

Przywódca musi być skupiony
Raymond Edwin Mabus Jr.

Kierowanie złożoną organizacją, wzajemnie zależną od innych podmiotów – taką jak Ma-rynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych − wymaga odpowiedniego podejścia. Trzeba się skupić na mocnych stronach organizacji i na jej roli. Rolą tą jest obecność we właściwym miejscu. Siły morskie są w stanie ciągłej mobilizacji, nie potrzebują ani cala obcej ziemi, by utrzymywać się na swoich pozycjach.

JAK TO ZROBIŁEM

Jak pracowników uczynić fanami firmy
Piotr Wiśniewski

Gdy szef Maflow zaoferował dyrektorowi zakupów General Motors dostarczenie przewodów, ten stwierdził, że nie potrzebuje piątego dostawcy. Dlaczego miałby zastąpić jednego z kooperantów akurat tą polską firmą? W odpowiedzi usłyszał: „Dysponujemy takimi samymi maszynami co nasi konkurenci, lecz to, co nas wyróżnia, to nasz zespół”. Zarządzający Maflow właściwie wykorzystał zaangażowanie swoich pracowników.

TEMAT NUMERU:

SKUTECZNI LIDERZY

Przywództwo spod znaku błękitnego oceanu
W. Chan Kim, Renée Mauborgne

Według firmy Gallup, 70% pracowników nie angażuje się w wykonywaną pracę. Autorzy artykułu proponują rozwiązanie tego problemu obejmujące: 1) usystema-tyzowane podejście do odkrywania, jakie sposoby postępowania i czynności liderów każdego szczebla zachęcą pracowników, by dali z siebie wszystko i 2) proces słu-żący nakłonieniu menedżerów z całej firmy, by zastosowali te ustalenia w praktyce.

Geniusz zbiorowości
Linda A. Hill, Greg Brandeau, Emily Truelove, Kent Lineback

Konkurencyjność w dużej mierze zależy od zdolności do tworzenia innowacji. Rola lidera polega na zbudowaniu wspólnoty, która potrafi opracowywać nowe rozwiąza-nia. Powinna mieć zarówno wspólne poczucie celu, jak i system wartości. Wspieranie innowacyjności wymaga wypracowania trzech organizacyjnych kompetencji: kreatywnego ścierania się, twórczej zwinności i podejmowania decyzji.

Od celu do działania
Nick Craig, Scott Snook

Nieliczni przywódcy mają silne poczucie własnego celu, a jeszcze mniej potrafi przedstawić go w zwięzłym zdaniu lub ma dokładny plan, jak przełożyć go na działanie. W efekcie ograniczają swoje aspiracje i często nie udaje im się zrealizować ich ambitnych zamierzeń. Autorzy prezentują model rozwoju osobistego, dzięki któremu liderzy są w stanie osiągać pożądane wyniki.

EFEKTYWNE ZESPOŁY

Synergia płynąca z szybkiej integracji
Michał Nitka, Maciej Mikucki

Izraelski koncern Teva Pharmaceuticals należy do czołowych firm farmaceutycznych świata. Firma ugruntowała międzynarodową pozycję dzięki koncentracji na lekach odtwórczych oraz ekspansji na nowe rynki poprzez fuzje oraz przejęcia. Zarząd polskiego oddziału stanął przed wielkim wyzwaniem. Postawiono jeden cel – integracja przejętych firm ma nastąpić możliwie szybko. Czy udało im się to osiągnąć?

Spraw, by zespół dotrzymywał obietnic
Heidi Grant Halvorson

Autorka artykułu twierdzi, że planowanie warunkowe (polegające na tworzeniu schematów zachowań, które ułatwiają wyrażanie zamiarów i ich realizowanie) jest bardzo skuteczne w odniesieniu do grup. Pomaga im bowiem osiągać lepsze wyniki, poprawiając ich koncentrację i mobilizując członków do punktualnego wykonywania najważniejszych działań.

To, czego najbardziej ci brak
Michael Mankins, Chris Brahm, Gregory Caimi

Niektóre firmy traktują czas jak deficytowy zasób i podchodzą do budżetu czasowego z taką samą dyscypliną jak do budżetu inwestycyjnego. Ich podejście polega na przestrzeganiu ośmiu zasad. Czy te zasady faktycznie są skuteczne? A może jednak za mało organizacji traktuje czas jak przysłowiowy pieniądz? Autorzy artykułu starają się odpowiedzieć na powyższe pytania oraz jasno przedstawić zasady.

Kultura wzajemnej pomocy w firmie IDEO
Teresa Amabile, Colin M. Fisher, Julianna Pillemer

IDEO jest wzorem organizacji sprzyjającej wzajemnej pomocy. W firmie istnieje gęsta sieć wzajemnego wsparcia: dawcami pomocy są pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych, a osoby uważane za najbardziej pomocne z reguły są również najbardziej godne zaufania i najbardziej dostępne, niekoniecznie zaś najbardziej kompetentne pod względem technicznym.

ZAANGAŻOWANI PRACOWNICY

Poszukiwanie talentów w XXI wieku
Claudio Fernández-Aráoz

Czynniki geopolityczne, biznesowe, branże i stanowiska zmieniają się tak szybko, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć nawet na kilka lat do przodu, co zapewni nam sukces. Nie chodzi o to, czy pracownicy i liderzy organizacji posiadają odpowiednie umiejętności, lecz czy mają potencjał. Badania wskazują na pięć cech świadczących o potencjale. Czy znasz je wszystkie? Przeczytaj i sprawdź.

Nowatorska strategia zarządzania talentami
Douglas A. Ready, Linda A. Hill, Robert J. Thomas

Autorzy przyjrzeli się działalności trzech globalnych firm: BlackRock, Tata Group z Indii i Envision. Co zrobić, by zarówno strategia, jak i jej realizacja były ponadprzeciętne? Jak sprawić, aby wspierały kulturę zespołowości i jednocześnie pozwalały rozwinąć skrzydła utalentowanym jednostkom? Odpowiedzi należy szukać w podejściu firmy BlackRock.

Rozwój osobisty w miejscu pracy
Robert Kegan, Lisa Lahey, Andy Fleming, Matthew Miller

Ukrywanie swoich błędów i niedociągnięć to największe źródło marnotrawstwa zasobów w niemal każdej firmie – twierdzą autorzy artykułu. Zaczęli szukać przedsiębiorstw, w których ludzie nie traktują swoich błędów jak słabości, lecz widzą w nich szanse na rozwój. Znaleźli ich zaledwie kilka.
Pracownicy tych firm podczas zebrań, sesji indywidualnych i codziennej pracy starają się docierać do źródłowych przyczyn problemów.

Jak Netflix odmienił HR
Patty McCord

Kiedy menedżerowie firmy Netflix napisali prezentację na temat firmowej strategii zarządzania talentami, natychmiast zyskała wielką popularność w internecie. Przed-siębiorstwo opiera politykę kadrową na pięciu założeniach.
Zadbaj o to, by każdy pracownik rozumiał, czego firma potrzebuje i co oznacza sformułowanie „bardzo dobre wyniki”.

ZARZĄDZANIE SOBĄ

Emocjonalna zręczność
Susan David, Christina Congleton

Według powszechnej opinii, w biurze nie ma miejsca na trudne myśli i emocje. Kłóci się to jednak z podstawowymi prawami biologii. Wszystkie zdrowe istoty ludzkie czują przepływający przez nie strumień myśli i uczuć. Susan David i Christina Congleton pracują z liderami z różnych branż nad wykształceniem „emocjonalnej zręczności”, umiejętności podchodzenia do swoich myśli i uczuć w rozważny sposób.

STUDIUM PRZYPADKU

Jak odzyskać utraconą energię
Katarzyna Rusek

Zaangażowanie pracowników może być kluczowym czynnikiem wzrostu i budowania przewag rynkowych. Zwłaszcza w takich branżach, które stawiają na innowacje, nowe technologie. Tymczasem praktyka wielu organizacji wskazuje, że jeśli w firmie wygaśnie energia, bardzo trudno wzbudzić ją na nowo i utrzymać.

REFLEKSJE:

Łukasz Kruczek
Od siedmiu lat trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich, wcześniej zaś asystent trenera i skoczek, wyznaje zasadę, w myśl której źródłem sukcesu jest droga, a nie cel. Jego największe sukcesy trenerskie to dwa złote medale Kamila Stocha. Co jest jego receptą na sukces? Rozmawiał Krzysztof Ratnicyn.