Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Magazyn HBRP nr 140, październik 2014

Magazyn HBRP nr 140, październik 2014

Efektywna firma

W TYM NUMERZE:
- Jak sprzedawać bez utraty zysków
- Ekspansja zagraniczna: rozwój organiczny czy budowa od podstaw?
- Fabryka decyzji
- Granice efektywności

Dostępność: Brak w magazynie

Pokaż czas i koszty dostawy

Opis

Szczegóły

Od Wydawcy:

Klucz do efektywności
Działając w niestabilnym otoczeniu rynkowym, przedsiębiorcy dążą do osiągania jak najlepszych wyników przy wykorzystaniu coraz mniejszych zasobów. Dlatego starają się wdrażać rozwiązania optymalizacyjne i oczekują od pracowników coraz większego zaangażowania. Jednak kosztów nie można ciąć bez końca. Praktyka pokazuje, że nadmierna redukcja zasobów pozbawia firmy kluczowych zdolności stanowiących o przewadze konkurencyjnej.

W bloku artykułów zatytułowanym „Jak poprawić efektywność firmy” przedstawiamy rozwiązania pozwalające na uniknięcie tej pułapki.Jednak do efektywnego gospodarowania deficytowymi zasobami i talentami są potrzebni liderzy zdolni poruszać się między światem biznesu, instytucjami rządowymi i organizacjami społecznymi. O tym, jak kształtować trójsektorowych liderów, mówią autorzy artykułu „Potrójnie kompetentni przywódcy”.

Skuteczne przywództwo jest też jednym z kluczowych warunków udanej ekspansji zagranicznej. O tym, skąd się biorą obawy polskich przedsiębiorców przed ekspansją zagraniczną, jak przełamać bariery i odnieść sukces poza granicami kraju, rozmawiają uczestnicy debaty redakcyjnej „Wzrost przekracza granice”.

Polecamy również pozostałe artykuły i życzymy Państwu jak najlepszych wyników osiąganych z wydajnymi pracownikami!

Witold Jankowski
redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska”

SPIS TREŚCI:

TRENDY

Jak sprzedawać bez utraty zysków
wywiad z Hermannem Simonem

Cele związane z maksymalizacją wielkości sprzedaży i udziału w rynku mogą prowadzić do nadwyżki podaży i do wojen cenowych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na złagodzenie presji cenowej jest podniesienie oferty wartości dla klienta. Hermann Simon, prezes Simon-Kucher & Partners, twierdzi, że handlowców należy wynagradzać na podstawie marż, zwrotów i zysków zamiast przychodów.

Firmy rodzinne wierzą w poprawę koniunktury
Andrzej Bernatek, Mirosław Grabarek, Wojciech Stopka

Jak wskazuje europejskie badanie „Barometr firm rodzinnych”, przeprowadzone przez KPMG, aż 71% europejskich i 58% polskich przedsiębiorstw rodzinnych uważa, że w najbliższych sześciu miesiącach ich sytuacja ekonomiczna będzie bardzo dobra lub dobra.

Od czego zależy efektywność mobilnych promocji
Zheng Fang, Xueming Luo, Michelle Andrews, Chee Wei Phang

Technologia geolokalizacji jest coraz częściej wykorzystywana do oferowania konsumentom zniżek i zachęt w czasie rzeczywistym. Wyniki eksperymentu przeprowadzonego wśród abonentów dużej sieci komórkowej w Chinach dowiodły istnienia silnej zależności pomiędzy czasem, odległością i prawdopodobieństwem zakupu biletu po otrzymaniu promocyjnej oferty.

Marki własne w oczach polskich klientów
Małgorzata Majewska

Produkty z półki private label nie kojarzą się już z gorszą jakością, lecz przede wszystkim z atrakcyjną ceną. Choć różnie je definiujemy, są coraz lepiej rozpoznawalne i świadomie wybierane przez konsumentów. Takie wnioski płyną z raportu „Jak postrzegamy marki własne? Perspektywy rozwoju rynku private label w Polsce”, przygotowanego przez Grupę On Board.

Ukrywanie odmienności tłamsi talenty
Kenji Yoshino, Christie Smith

Menedżerowie, którym zależy na skompletowaniu prawdziwie różnorodnego zespołu liderów, powinni dostrzegać skutki nawet niejawnych nacisków na dostosowanie się do z góry określonego wzorca i starać się je eliminować.

Nowe nurty konsumenckie
Mateusz Galica, Katarzyna Gawlik, Michał Kociankowski, Arkadiusz Wódkowski

Eksperci zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Badaczy Rynku i Opinii przyjrzeli się aktualnym wzorcom konsumpcji w poszukiwaniu nowych nurtów, wartości i dążeń realizowanych przez konsumentów. Projekt Konsument 2014 pozwolił wyłonić trzy nurty w obrębie współczesnej konsumpcji w Polsce.

Jak zarządzać czasem pracy zespołu
Jeśli chcemy pomóc pracownikom w zarządzaniu własnym czasem pracy, powinniśmy przestać sugerować poszczególnym osobom, by się zmieniły, a zacząć nadawać im uprawnienia do tego, by wspólnie wypracowywały sposób, w jaki pracują jako zespół.

Potrzebujesz pomocy? Poproś kogoś, kto ci odmówił
Na ogół ludzie za nisko oceniają szanse na pozytywną odpowiedź po uprzedniej odmowie w innej sprawie. Zakładają, że jak ktoś raz powiedział „nie", to zapewne następnym razem postąpi tak samo. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego na Stanford University, aż 43% osób, które raz odmówiły przysługi, przy kolejnej prośbie o pomoc jest skłonne odpowiedzieć na nią pozytywnie.

Wzorzec organizacyjny królujący w XX wieku
Zdecentralizowana struktura organizacyjna (wymyślona w latach 70. XIX wieku przez przewoźnika Pennsylvania Railroad) z niezależnymi pionami, które podlegały dyrektorom generalnym, stała się normą w zarządzaniu liniami kolejowymi, a z biegiem czasu również w zarządzaniu działalnością biznesową.

PUNKT WIDZENIA

Inspiracje ze sklepu z narzędziami
Edward E. Nusbaum

Prezes powinien dostrzegać determinację pracowników do budowania rzeczy wielkich i umieć spożytkować tę energię – stwierdza Edward E. Nusbaum, globalny prezes Grant Thornton.

JAK TO ZROBIŁEM

Przemiana zakazanej reklamy w żyłę złota
Daniel Birnbaum

Gdy w 2007 roku Daniel Birnbaum przyszedł do firmy SodaStream, zastał pogrążoną w letargu organizację, której menedżerowie lubili się chwalić, że kontrolują 85% rynku „domowej saturacji napojów”. Birnbaum i jego całkowicie nowy sztab menedżerski wnieśli do firmy entuzjazm i wizję – a po niedługim czasie zaczęli mówić o nowej odsłonie wojny o colę, służącej zwiększeniu udziału SodaStream w wartym 260 miliardów dolarów globalnym rynku napojów gazowanych.

Nowe, lepsze keiretsu
Katsuki Aoki, Thomas Taro Lennerfors

Keiretsu – system, w którym nabywcy i dostawcy tworzą mocno zintegrowane stowarzyszenia nastawione na współpracę – zaczyna wracać do łask. Ideę, która straciła na atrakcyjności w ukierunkowanych na cięcie kosztów latach dziewięćdziesiątych XX wieku, wskrzeszają i odświeżają największe japońskie firmy, w tym Toyota.

Granica efektywności
Robert G. Eccles, George Serafeim

Zbyt często firmy uruchamiają programy zrównoważonego rozwoju w nadziei na uzyskanie finansowej nagrody za to, że „czynią dobro” – nawet wtedy, gdy programy te nie są zgodne z ich strategią i działalnością. Inicjatywy tego rodzaju są często podejmowane bez świadomości koniecznych wyborów pomiędzy efektywnością w sferze finansowej i efektywnością w wymiarze ekologicznym, społecznym i w zakresie nadzoru korporacyjnego (sferze ESG).

Fabryka decyzji – nowe podejście
Roger L. Martin

Praca oparta na wiedzy ma formę projektu, a nie rutynowych codziennych zadań, i dlatego pracownikom wiedzy zdarzają się okresy przestoju. W obawie przed zwolnieniem nie rozgłaszają, że mają wolne „moce przerobowe”. Chęć przetrwania w firmie uniemożliwia również przepływ wiedzy między pracownikami.

Bariery skali
Hanna Halaburda, Felix Oberholzer-Gee

Wartość wielu produktów i usług rośnie lub spada wraz z liczbą klientów, którzy z nich korzystają. Ten tak zwany efekt sieciowy wpływa na decyzje konsumentów i ogranicza liczbę firm, które mogą ze sobą konkurować.
Stratedzy wypracowali kilka dobrze znanych reguł poruszania się po obszarach biznesowych, w których daje znać o sobie efekt sieciowy.

Potrójnie kompetentni przywódcy
Nick Lovegrove, Matthew Thomas

Gospodarowanie deficytowymi zasobami, zmniejszanie kosztów opieki zdrowotnej, szkolenie pracowników XXI wieku czy wdrażanie inteligentnych sieci przesyłu energii – nie uporamy się z wyzwaniami o tak wielkim zasięgu, jeśli rządy, firmy i organizacje pozarządowe nie zaczną współpracować.

Jak przechytrzyć inwestorów aktywistów
Bill George, Jay W. Lorsch

Coraz częściej inwestorzy aktywiści angażują się głęboko w nadzór korporacyjny: domagają się miejsc w radach nadzorczych, wymieniają prezesów i opowiadają się za konkretnymi strategiami biznesowymi.
Autorzy artykułu podają sześć sposobów na odparcie ataków aktywistów lub wykorzystanie ich do poprawy funkcjonowania własnej organizacji.

Ekspansja zagraniczna: rozwój organiczny czy budowa od podstaw?
Debata redakcyjna

Statystyki od lat wskazują na wzrost polskiego eksportu, jednak wiele dużych i średnich firm z rodzimym kapitałem wciąż koncentruje aktywność wyłącznie na rynku krajowym i nie myśli o ekspansji zagranicznej.

Jak nowi giganci mogą podbić świat
John Jullens

Firmy z krajów rozwijających się są często tak mocno skupione na pogoni za wzrostem, że zapominają o inwestowaniu w innowacyjność, doskonalenie operacji i zarządzanie marką. Dlatego, pomimo ogromnego zasięgu działalności i wielomiliardowych przychodów, nie są przygotowane na spowolnienie wzrostu i nasilenie się konkurencji ze strony międzynarodowych firm z państw rozwiniętych.

Zarządzanie „niewidzialnymi”
David Zweig

Chociaż żyjemy w epoce autopromocji, niektórzy uzdolnieni specjaliści wolą unikać świateł jupiterów. „Niewidzialni” reprezentują wiele profesji; są wśród nich inżynierowie, tłumacze i kompozytorzy perfum. Stanowią wyzwanie dla menedżerów, bo nie motywują ich zwykle stosowane zachęty.

KLASYKA HBR

Rotacja menedżerów? Tak, ale z głową
Haig R. Nalbantian, Richard A. Guzzo

Rotacja młodych liderów w ramach organizacji, umożliwiająca wykonywanie różnych ról, jest dobrym sposobem rozwijania umiejętności z zakresu zarządzania ogólnego. Jednocześnie jednak może zakłócić operacje firmy, jeśli menedżerowie zostaną przesunięci, zanim pojawią się efekty podjętych przez nich decyzji.

ZARZĄDZANIE SOBĄ

Maksymalna efektywność
Robert C. Pozen

Autor – był menedżerem w dwóch funduszach powierniczych, autorem książek i artykułów, radcą prawnym, urzędnikiem państwowym, profesorem prawa i wykładowcą szkoły biznesu – opracował sześć reguł pozwalających zmaksymalizować efektywność bez uszczerbku na zdrowiu i bez zaniedbywania życia rodzinnego.

STUDIUM PRZYPADKU

Sukces i co dalej?
Dorota Steciuk-Godzieba

Przedsiębiorcy, którzy działają w wąskiej niszy, wcześniej czy później zaczynają odczuwać, że ich rynek ulega nasyceniu, a za plecami pojawiają się konkurenci. Wówczas ci, którzy nie chcą utracić impetu przedsiębiorstwa, zaczynają szukać nowych kierunków rozwoju, atrakcyjnych pod względem tempa wzrostu i poziomu osiąganych marż.

REFLEKSJE

Ruth Reichl
Rozmawiała Alison Beard

Ruth Reichl mówi, że najlepsze są te zmiany zawodowe, które nas przerażają. Będąc najpierw kucharzem, potem krytykiem i autorką pamiętników, a następnie redaktor naczelną zamkniętego w 2009 roku magazynu Gourmet, nauczyła się akceptować zmiany. Kiedy jej witryna Gilt Taste również została zamknięta, napisała powieść Delicious!