?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Kryzys wzrostu i jak go pokonać

13
Kryzys wzrostu i jak go pokonać

Artykuł pochodzi z HBRP nr 1, marzec 2003

Dostępność: Dostępny

Normalna cena: 24

Special Price 16

LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Adrian J. Slywotzky jest dyrektorem zarządzającym w firmie doradczej Mercer Management Consulting z siedzibą w Bostonie oraz współautorem książki How to Grow When Markets Don’t (Warner Business Books, 2003).

Richard Wise jest wiceprezesem firmy doradczej Mercer Management Consulting z siedzibą w Bostonie i Monachium.

FRAGMENT:
Z wielu powodów zwiększanie sprzedaży i przychodów jest dziś trudniejsze niż kiedykolwiek. Możliwości pokonania bariery wzrostu dla wielu firm są jednak dużo większe, niż mogłoby się nam wydawać. W głębi duszy menedżerowie zdają sobie sprawę, że osiągnięcie i utrzymanie wysokiego tempa wzrostu staje się coraz trudniejsze. Mogą być w stanie okresowo podwyższyć zyski poprzez radykalne cięcie kosztów. Mogą zawyżać ceny akcji swoich firm poprzez przekonanie inwestorów do realności nakreślonej przez siebie wizji przyszłych zysków. Ale ciągły, zrównoważony wzrost sprzedaży pozostaje nieuchwytny...

Pełny artykuł zawiera: 44623 znaków

STRESZCZENIE:
Z wielu powodów zwiększanie sprzedaży i przychodów jest dziś trudniejsze niż kiedykolwiek. Nawet w okresie boomu gospodarczego lat 90. tylko niewielki procent przedsiębiorstw cieszył się stałym, dwucyfrowym wzrostem przychodów ze sprzedaży. Ale i w ich przypadku wzrost był często efektem krótkookresowych posunięć, takich jak fuzje, przejęcia lub inflacyjne podnoszenie cen, które nie stanowią stabilnej podstawy dla utrzymywania wysokiego tempa wzrostu w długim okresie. Istnieje wyjście z tej niełatwej sytuacji. Możliwości pokonania bariery wzrostu dla wielu firm są większe, niż mogłoby się wydawać. Wymaga to jednak innego niż tradycyjne spojrzenia na strategię i źródła wzrostu.

Autorzy artykułu twierdzą, że przedsiębiorstwa mogą zapewnić sobie stałe tempo wzrostu przychodów dzięki wykorzystywaniu tzw. ukrytych zasobów, czyli szerokiego wachlarza niewykorzystanych dotąd, niematerialnych zasobów i umiejętności, które znajdują się w ich posiadaniu. Do tej pory większość badań dotyczących zasobów o charakterze niematerialnym koncentrowała się na własności intelektualnej i rynkowej marki. W prezentowanym artykule autorzy ujawniają cały szereg innych tego rodzaju zasobów, które mogą stanowić źródło przyszłego wzrostu firmy. Wyróżniają cztery zasadnicze kategorie tychże aktywów: relacje z klientami, strategiczne „nieruchomości”, sieci powiązań oraz informacje. Następnie podają przykłady przedsiębiorstw, które wykorzystują te zasoby z pożytkiem dla wzrostu ich przychodów. Kadra menedżerska przez całe lata była uczona jak generować wzrost sprzedaży za pomocą takich narzędzi jak: własne produkty, moce produkcyjne i ludzie. Obecnie menedżerowie powinni się skupić na odkrywaniu i uwalnianiu ukrytych zasobów. Dokonanie takiej zmiany w sposobie myślenia menedżerów nie jest zadaniem łatwym, ale przedsiębiorstwa, którym się to uda, będą w stanie nie tylko tworzyć nową wartość dla swoich nabywców, ale i osiągać dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży i zysków.