?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Kiedy się wycofać z przejęcia innej firmy

Kiedy się wycofać z przejęcia innej firmy

Artykuł pochodzi z HBRP nr 17, lipiec 2004

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Geoffrey Cullinan kieruje w Londynie biurem firmy Bain & Company, która doradza m.in. funduszom wysokiego ryzyka.

Jean-Marc Le Roux jest konsultantm firmy Bain & Company w Paryżu.

Rolf-Magnus Weddigen jest konsultantm firmy Bain & Company w Monachium.

FRAGMENT:
Nawet dobrze kierowane firmy zapadają na „transakcyjną gorączkę”. Jeśli jednak będą stawiać sobie odpowiednie pytania, mogą wycofać się ze złej umowy, nim będzie za późno. O ile przejmowanie innych przedsiębiorstw jest fascynujące, to analizie due diligence (tj. analizie sytuacji przejmowanego podmiotu) daleko dotego. To proste stwierdzenie wyjaśnia, dlaczego tak wiele firm dokonało tylu przejęć, które przyniosły nieznaczne korzyści. Chociaż wielkie przedsiębiorstwa często stwarzają pozory, że starannie przeanalizowały rozmiary i zakres rozpatrywanej transakcji, tworząc duże zespoły i wydając na to bajońskie sumy...

Pełny artykuł zawiera: 37273 znaków

STRESZCZENIE:
O ile przejmowanie innych firm jest fascynujące, to analizie due diligence (tj. analizie sytuacji przejmowanego podmiotu) daleko do tego. To proste stwierdzenie wyjaśnia, dlaczego tak wiele przedsiębiorstw dokonało tylu przejęć, które przyniosły nieznaczne korzyści. Z chwilą gdy naczelne kierownictwo zainteresuje się firmą do przejęcia, trudno jest oprzeć się euforii, która towarzyszy każdej transakcji. Analiza due diligence zbyt często ogranicza się do weryfikacji sprawozdań finansowych przejmowanego przedsiębiorstwa. Rzadko zleca się bezstronnym osobom przeprowadzenie analizy strategicznej, która oceniłaby logikę zamierzonej transakcji i potencjalnych zysków, jakie może wynieść firma przejmująca. Taka weryfikacja rzadko kiedy sprawia, że menedżerowie rezygnują z planowanego przejęcia – nawet jeżeli transakcja ta miałaby poważne wady.

W ankiecie przeprowadzonej niedawno przez agencję doradczą Bain & Company wśród 250 menedżerów międzynarodowych firm, odpowiedzialnych za fuzje i zakupy, jedynie 30% było zadowolonych z dokładności swoich analiz. Aż jedna trzecia z nich przyznała, że nie wycofali się z transakcji, co do których mieli poważne wątpliwości. W artykule tym autorzy, konsultanci w firmie Bain & Company, podkreślają znaczenie przeprowadzenia wszechstronnej analizy stanu przejmowanej firmy. Wskazują też, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą szkolić się w tej dziedzinie. Przedstawiają zaczerpnięte z życia przykłady firm, które z różnymi rezultatami przeprowadzały transakcje. Są wśród nich Safeways, Odeon, American Seafoods i Kellog.