Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Jak zarządzać danymi w firmie: Analityka 3.0

Jak zarządzać danymi w firmie: Analityka 3.0

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
Magazyn HBRP nr 135, maj 2014

Dostępność: Dostępny

Informacje o sposobie dostarczenia produktu
24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Thomas H. Davenport jest profesorem zwyczajnym na wydziale informatyki i zarządzania w Babson College w Wellesley, w stanie Massachusetts. Kieruje pracami tamtejszych ośrodków badań nad zarządzaniem procesami i praktyczną wiedzą. Wcześniej był też współpracownikiem w firmie Accenture. Jego książki i artykuły poświęcone przeprojektowaniu procesów biznesowych (reenginering), zarządzaniu wiedzą, zarządzaniu uwagą, produktywności pracowników i konkurowaniu zdolnościami analitycznymi przyczyniły się do popularyzacji tych koncepcji w środowisku biznesowym. Jest autorem m.in. Thinking for a Living, Harvard Business School Press, 2005. Razem z L. Prusakiem i J.H. Wilsonem napisał What’s the Big Idea: Creating and Capitalizaing on the Best Management Thinking, Harvard Business School Press, 2003, a wraz z Jeanne Harris - Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business School Press, 2007. Prowadzi własną stronę internetową: tomdavenport.com.

FRAGMENT:
W tej nowej erze o wartości dóbr i usług konsumpcyjnych będą decydowały wielkie zbiory danych. Ci z nas, którzy od lat zajmują się badaniem firm „biegłych w posługiwaniu się danymi” (data smart companies), uważają, że mamy już za sobą dwie ery analityki stosowanej. Moglibyśmy je nazwać „erą przed pojawieniem się wielkich zbiorów danych” (before big data – BBD) i „erą po pojawieniu się wielkich zbiorów danych” (after big data – ABD). Albo, używając pasującego do tego zagadnienia nazewnictwa, moglibyśmy powiedzieć, że po erze Analityki 1.0 nastąpiła era Analityki 2.0...

Pełny artykuł zawiera: 34195 znaków.

STRESZCZENIE:
Obecnie wkraczamy w trzecią erę ana­lityki stosowanej, którą cechuje mocne postanowienie o stosowaniu skutecz­nych metod gromadzenia i analizowania danych nie tylko na potrzeby operacji firmy, ale także jej produktów i usług.

W związku z tą strategiczną zmianą nastawienia firmy będą musiały dostrzec wiele zagrożeń i zareagować na nie, anga­żując nowe zdolności, tworząc nowe stanowiska pracy i przewartościowując dawną hierarchię ważności celów. Łączące się z tym wymagania obejmują:

▪ posiadanie licznych rodzajów danych, często powiązanych;

▪ dostęp do nowych rozwiązań do zarządzania danymi;

▪ zdobycie szybszych technologii i wypracowanie lepszych metod analiz;

▪ postawienie na analitykę wbudowaną w produkt czy usługę;

▪ usprawnienie znajdywania danych;

▪ organizowanie interdyscyplinarnych zespołów do spraw danych;

▪ tworzenie stanowisk dyrektorów do spraw analityki;

▪ przyznanie priorytetu analityce normatywnej;

▪ w pewnych typach firm nadanie analityce skali przemysłowej;  ▪ wdrożenie nowych sposobów decydowania i zarządzania.