?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Jak wybrać styl przywództwa

Jak wybrać styl przywództwa

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP nr 50, kwiecień 2007

Dostępność: Dostępny

Normalna cena: 24

Special Price 2

2
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Warren H. Schmidt jest emerytowanym profesorem University of California w Los Angeles, gdzie wykładał behawiorystykę w Graduate School of Management. Opublikował wiele prac na temat stosunków międzyludzkich, przywództwa i planowania konferencji. Ponadto jest autorem scenariusza do filmu Is It Always Right to Be Right?, który otrzymał Oscara w 1970 roku.

Robert Tannenbaum (1915-2003) był profesorem University of California w Los Angeles, gdzie wykładał w Graduate School of Management. Specjalizował się w dziedzinie rozwoju systemów społecznych. Był również redaktorem czasopisma Journal of Applied Behavioral Science i współautorem (wraz z Irvingiem Wechslerem i Fredem Massarikiem) książki Leadership and Organization: A Behavioral Science Approach wydanej przez McGraw-Hill w 1961 roku.

FRAGMENT:
Niniejszy artykuł ukazał się po raz pierwszy w marcowo-kwietniowym numerze HBR, w 1958 roku, i od tego czasu odbił się tak szerokim echem i wzbudził tak duże zainteresowanie, że zasłużył na zaliczenie go do kategorii „Klasyka HBR”. Autorom artykułu udało się w zwięzły sposób omówić najistotniejsze kwestie, które wiążą się z pytaniem, w jaki sposób menedżerowie powinni przewodzić swoim organizacjom. Na prośbę redakcji HBR autorzy uzupełnili artykuł o komentarz, w którym analizują swoje tezy z perspektywy następnych 15 lat. Większość problemów powierzam swoim pracownikom i im pozostawiam rozwiązanie ich. Ja jestem tylko katalizatorem, lustrem, które odbija ich myśli i uczucia po to, by mogli je lepiej zrozumieć”. „Nie wiem, jak można podejmować jednostronne decyzje w sprawach, które dotyczą ludzi... 

Pełny artykuł zawiera: 36561 znaków

STRESZCZENIE:
Od czasu, kiedy ten zaliczany już do klasyki HBR artykuł został opublikowany po raz pierwszy w 1958 roku, organizacje, a także wszystkie kraje świata, przeszły wiele zmian. Zmiany te nie pozostały bez wpływu na wzorce przywództwa. Choć niesłabnąca popularność tego artykułu dowodzi, że jego podstawowe tezy zachowują ważność, autorzy artykułu sądzą, że warto ponownie przemyśleć i zaktualizować jego treść, by uwzględnić późniejsze zmiany społeczne oraz nowe koncepcje zarządzania.

Powody, dla których ten artykuł nie stracił na znaczeniu, można streścić w następujący sposób: Artykuł zawiera sugestie i poglądy, które trafnie uogólniają i pomagają zrozumieć doświadczenia menedżerów, innych liderów oraz studentów zarządzania. Z tego względu może być pożyteczny dla ludzi z bardzo różnych organizacji – komercyjnych, rządowych, edukacyjnych, religijnych i samorządowych. Sformułowaną przez autorów koncepcję przywództwa odzwierciedla skala postaw przywódczych. Zamiast stawiać menedżerów przed wyborem pomiędzy przywództwem demokratycznym a przywództwem autorytarnym, ich koncepcja obejmuje więcej modeli zachowań przywódczych. Autorzy nie dyktują menedżerom, co mają robić. Pomagają im tylko przeanalizować własne zachowanie. Skala zachowań pozwala zastanowić się nad swoją postawą przywódczą w kontekście alternatywnych sposobów postępowania – bez oceniania, które zachowania są słuszne, a które nie.

Dostrzegając możliwość aktualizacji artykułu, dają wyraz swemu przekonaniu, że organizacje nie działają w próżni i że są podatne na zmiany zachodzące w społeczeństwie.